Kategoriarkiv: Information

Vårens första tisdagsklubb 2 mars

Sånglärka vid Svartsjöviken. Foto Runo Nilsson
         

Vårens första tisdagsklubb bjöd på drägligt väder med sol fram på förmiddagen, tyvärr även tilltagande nordvästlig vid.  Kvarvarande is både på viken och dämmet med öppna råkar vid bron och nedanför tornet. Totalt 16 skådare slöt upp.

Vi observerade idag totalt 28 arter. Det är färre arter jämfört med exkursionerna de senaste 2 åren, men fler än 2018. Främst var det sparsamt med tättingar. Mest entusiastiska var de spelande sånglärkorna, men i slottsparken var det ganska tyst. Mest anmärkningsvärda fynd idag var 7 bläsgäss, en honfärgad kricka samt 2 stjärtmesar.

Vänliga hälsningar

Jan W.

Diverse bilder på deltagarna. Foto: Roger Månsson

Vinterfåglar in på knuten 29 januari – 1 februari 2021

Referat från årets nationella fågelräkning (BirdLife) och Mälaröarnas Ornitologiska förenings officiella fågelmatningar slottskrogen, Ekebyhovs slott på lördagen 30/1 och slottsbaren, Svartsjö slott på söndagen 1/2.

HURRA, 2021 slog vi kommun rekordet med antal rapporter! 137 rapporter kom in, på det hamnade vi som 4e bästa kommun av 26 kommuner i Stockholms län! 1a Stockholm 2a Norrtälje 3a Värmdö 4a Ekerö. Svårt att slå jättar som Sthlm och Norrtälje.

Vi räknade på förmiddagen båda dagarnas och det var kallt ca -12° men strålande sol, således härliga fågelräkningsdagar. En tapper skara var på plats hela tiden och flera kom förbi en stund. Sammanlagt var vi under båda dagarna runt 40-tal personer som räknade. Man kan även plussa på flera personer som var ute och promenerade och blev nyfikna på vad vi gjorde och fick hjälp med artbestämning och svar på frågor om fåglar.

Vid Ekebyhovs slott gick det enligt Roger Månsson bra och man fick ihop 17 arter som blev 86 individer vilket var det näst bästa resultat under de 4 år räkning har skett.

Vid Svartsjö slott vi ihop 9 arter som blev 29 individer vilket var det sämsta resultatet under de 8 år vi har räknat fåglar. Att det blev så få arter, fåglar vid Svartsjö slott är enligt Gigi Sahlstrand förvånande med tanke på det kalla vädret som gör att fåglar söker upp fågelmatningar. Men främsta orsaken är att vi har haft sämre bevakning denna omgång på ”Vinterfåglar inpå knuten”, räkningen pågår under 4 dagar men påverkas säkert av att fler matar fåglar när det blir extra kallt ute så fåglarna har fler matstationer.

10 i topplista 2021 för räknade fåglar i landet och på Ekerö

Hela landetEkerö
1 Talgoxe1 Koltrast
2 Blåmes2 Talgoxe
3 Pilfink3 Pilfink
4 Koltrast4 Blåmes
5 Gulsparv5 Gulsparv
6 Domherre6 Domherre
7 Skata7 Grönfink
8 kaja8 Skata
9 Grönfink9 Gråsparv
10 Gråsparv10 Nötväcka

I stort sett var 10 i topplistan för landet lika som 2020 med några undantag. Koltrasten och gulsparven blev årets uppstickare på årets lista. På grund av kyla och snö drog sig fler koltrastar än normalt till matningarna. Grönsiska och sidensvans har minskat och finns inte med på listan. Ekerölistan följer i stort hela landetlistan. Koltrast och gulsparv är med i topp 10 och nötväckan ersätter kaja.

Mälaröarnas Ornitologiska förening (MOF)

Roger Månsson / Gigi Sahlstrand


MOF Vinterrally 2021

Tydliga vinnare i 21:e vinterrallyt med 50 arter på en dag.

Liksom förra årets vinterrally hade vi flera kategorier i tävlingen. Förutom kommuntävlingen finns ö-kamp och EKO-kamp. Detta öppnade möjligheter att deltaga i tävlingen på lite olika sätt utifrån den egna ambitionsnivån.

Vädret var stundtals bitande söndagen den 10 januari när årets vinterrally gick av stapeln.  Under några timmar föll det en del snö vilket gjorde att lagen fick kämpa för att ta sig fram. På grund av pandemin, så avslutade vi årets rally utan att samlas i kafét på Svartsjö slott. Det blev istället en kortare genomgång och resultatredovisning på parkeringen nedanför slottet.

Det var 7 lag som deltog, med stor variation av ambitionsnivå vad gäller tid samt var på öarna skådningen gjordes. Några av lagen nyttjade hela tidsutrymmet emedan några nyttjade den tiden som fanns tillgänglig under söndagen. Oavsett nerlagd tid gjorde alla lagen en helhjärtad insats med fighting-spirit.

Vinterrallyt brukar ge en indikation på hur läget är för de arter som besöker oss på vintern, såsom tex fjällvråk, salskrake och varfågel, vilka alla noterades i år.

Uppdelningen av Ekerö kommun, är gjord efter de naturliga linjer mellan öarna med visst stöd från sockenindelningen.

Illustration: Ekerö kommun, med uppdelning i ö-delarna

Topp-3 Resultat Vinterrally 2021:

EKO:
Vinnare:            Lag Roger Månsson och Staffan Wolter, 34 arter
2:a:                     Team Pellets, Per Lönnborg, 30 arter
3:a:                     Lag En rapphöna, Gigi Sahlstrand, 24 arter

Ekerö-Munsö:
Vinnare:           Lag Jan Wernerman, Carl Magnus Strömbeck, Urpo Könnömäki, 43 arter
2:a:                    Lag Kjell Häggvik, 39 arter
3:a:                    Lag Roger Månsson och Staffan Wolter, 34 arter

Färingsö:
Vinnare:           Lag En rapphöna, Gigi Sahlstrand, 24 arter
2:a:                    Lag Siv och Torbjörn Rosén, 16 arter
3:a:                    Lag Gabriella Ekström, 2 arter

Lovö:
Vinnare:           Lag Jan Wernerman, Carl Magnus Strömbeck, Urpo Könnömäki, 17 arter

Totalt Ekerö kommun:
Vinnare:            Lag Jan Wernerman, Urpo Könnömäki, Carl Magnus Strömbeck, 50 arter
2:a:                     Lag Kjell Häggvik, 39 arter
3:or:                   Lag Roger Månsson och Staffan Wolter, 34 arter
                           Lag Siv och Torbjörn Rosén, 34 arter


Att notera är att det bästa total-resultat för ett lag blev 50 att jämföras med förra årets 49, dvs väldigt lika resultat men där vinnaren iår nådde ett ganska svårt målresultat.

Ö-kamp. Totalt för hela kommunen noterades 57 arter. Om man jämför kampen mellan öar så vann Ekerö-Munsö denna med 54 arter mot 33 för Färingsö, emedan Lovö samlade 17 arter. Inget lag valde att besöka kommunen i sin helhet, därvid noterades inga arter från Adelsö eller Björkö. Ett mycket starkt resultat är det samlade EKO resultatet på 47 arter. Flera av EKO-lagen lade ner ordentligt med energi på sin insats, med långa promenader. De enskilda EKO-lagen gjorde därför också starka insatser i de respektive ö-kamperna.

Följande är några lagnoteringar.

Lag Roger Månsson och Staffan Wolter.
Staffan & Roger promenerade drygt 1 mil i snöyran och EKO skådade. De träffade inte på något konkurrerande lag förrän de kom fram till Gällstaö badet, där de hann se lag JW hasta vidare. När de spanade över fjärden kunde de förutom fiskmåsar och gråtrut bla. se sångsvan, orm- och fjällvråk.

De hade fasan som en mycket trolig art på Gällstaö. Men det började mörkna och det visade sig inte vara så lätt. Efter att ha stannat till på obs platsen och fick Staffan frågan om han ser någon fasan och han kollade längt marken och i snåren utan att se någonting,  Således bad Roger honom höja blicken upp i de närmaste träden och där satt dom som mörka skepnader  herr och fru ”träd” fasan ca 5m upp i trädet och lugnt iakttog laget.  En kul obs. När de satt och fikade sågs även en snabbt inflygande flock av minst 15 grönsiskor som slog sig ned i höga alträd bredvid och tjattrade högt och ljudligt på siskors vis.  Lagets promenad blev lång ca 16800 steg enligt Staffans stegräknare.

Gabriella Ekström
Trots att Gabriella endast nyttjade sin morgonpromenad som sitt rally-bidrag (jobbade den dagen) så lyckades hon notera två knepiga arter; spillkråka och dubbeltrast.

Team Pellets, med Per Lönnborg.
Per promenerade 5 timmar med tub och kikare.

Anmärkningsvärt är tidiga observationer av bläsand och skrattmås. Det har hörts en del kattugglor dittills efter nyår och flera lag lyckades också höra kattuggla som sin första art för dagen.

Följande är artlistan för rallyt.

Gäss och änder: Kanadagås, knölsvan, sångsvan, gräsand, vigg, knipa, salskrake, storskrake och bläsand.
Höns: fasan och sothöna.
Doppingar: skäggdopping
Skarvar och storkfåglar: gråhäger och storskarv.
Rovfågel: duvhök, havsörn, fjällvråk och ormvråk.
Vitfågel (mås & trut): skrattmås, fiskmås och gråtrut.
Duvor: tamduva.
Ugglor: kattuggla.
Hackspettar: större hackspett, spillkråka och gröngöling.
Törnskator och kråkfågel: varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka och korp.
Övriga tättingar: sidensvans, svartmes, tofsmes, entita, blåmes, talgoxe, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, koltrast, björktrast, dubbeltrast, rödhake, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, stenknäck, domherre, grönfink, steglits, grönsiska och gulsparv.

Tabell: Alla kategorier.

Tack till alla deltagare, för genomförd vinterinventering och en god kamp.

Vid pennan

Kjell Häggvik

Hågkomster från ett märkligt år 2020


För oss fågelskådare har 2020 varit ett mycket annorlunda år. Möten med människor på våra exkursioner, resor mm har blivit begränsade eller helt inställda. Vi hade innekvällar och inte minst höstens (2019) jubileumsfest inbokad. Allt gick om intet till följd av Corona – Pandemin.

Tack alla medlemmar för att ni varit så duktiga att följa Folkhälsoinstitutets och MOF råd och anvisningar för Corona när ni deltagit på våra aktiviteter. Utan ert stöd hade vi fått ställa in fler aktiviteter. Trotts Corona har vi gemensamt lyckats genomföra alla exkursioner och fågelrace mm på ett imponerade sätt. Men utan våra duktiga och engagerade ledare hade det inte gått att puzzla ihop och genomföra vår- och höstprogrammet. Stort tack för det!

Några ord om vad vi gjort bra 2020
Ute i fält har det varit många kul exkursioner med många fågelobsar och vad jag kunnat se så har både deltagare och ledare varit nöjda. Nyheter för året har varit exkursion på Björkö Birka och sträckskådning på Mälarklippan och Torö. Lyckade turer som kommer igen 2021. Succén med tisdagsklubben har fortsatt under året och ett nytt initiativ med träff vid Menhammartornet första lördagen i varje månad har varit lyckad.

EKO skådningen har fått starkt fäste i vår förening, vilket är roligt. Fossil-lagen och EKO-laget hade ett tufft race med kamp in i kaklet. EKO laget vann. Ett trendbrott kanske. Backsvaleprojektet som MOF jobbat med flera år har varit mycket lyckat. Men som nu är avslutat. För att försöka få tillbaks skrattmåskolonin på fiskarholmen har MOF m.fl. gjort en kraftfull rensnings insats och bl.a. huggit ned träd och buskar(1). Stort tack för ert naturvårdsarbete. (1) Med markägarens tillåtelse så klart.

Några spännande fågelobsar att minnas i vintermörkret
Svarttärna, Dvärgmås, Tjäder, Mindre sumphöna, Tretåig mås, Myrspov, Skräntärna, Tajgasångare, Stäpphök, Alfågel och Pärluggla. Inga dåliga obsar för MOF. 
Mer information kommer i årsskriften.

Styrelsen har under 2020 startat en utvecklingsgrupp
Gruppen ha nu börjat bli varm i kläderna, men såklart har pandemin bromsat en del. Men MOF har nu en egen Facebooksida ” Fågelskådning på Mälaröarna samt att gruppen tillsammans med styrelsen tagit fram och skickat ut en enkät till alla medlemmar. Syftet har varit att ta reda på hur medlemmarna ser på sitt medlemskap i föreningen samt hur man upplever föreningens verksamhet med ledarskap, fågelskådning och naturvård.  

Gruppen har nu fått in enkätsvaren och responsen på enkäten har överlag varit mycket positiv, man tackade styrelsen för det arbete som lagts ned, uppskattade exkursionerna och aktiviteterna, och tyckte att nyhetsbrev, uppdaterad hemsida, Facebooksidan och enkäten alla var tecken på en positiv utveckling för MOF. En sammanfattning har via mail skickats ut till alla medlemmar. Har du inte fått sammanfattningen kan du skicka ett mail till info@mof-ekero.se och meddela det.

Ännu ett ovisst år 2021 stundar nu
Låt oss hoppas att vaccinering röjer vägen för ett 2021 där fågelskådningen gör en nystart och vi kan träffas och skåda tillsammans, åka på gemensamma fågelresor och ha kul. Det är efterlängtat.

Styrelse, utvecklingsgrupp och programgrupp jobbar för att alla medlemmar ska få ett så bra skådarår som möjligt 2021. Fågelskådningens dag den 16/5 är en större aktivitet vi hoppas kunna genomföra. Påpassligt nog fyller Ekerö Kommun 50 år 2021 vilket kanske kan göra att fågelskådningens dag blir än mer spännande.

Programgruppen meddelar att programmet för 2021 januari – juni är klart. Många spännande aktiviteter att se fram emot. Programmet bygger tillsvidare på samma Corona regler och restriktioner som vi med framgång under 2020 anpassat våra aktiviteter för.    

Roger Månsson
Redaktör

MOF skådar havsfåglar på Torö söndagen den 25 oktober 2020

Den hårda sydliga vinden ylar och brytande vågor skummande vid Öruddens strand, när jag, Kjell Häggvik, Göran Möllebo och Mats Andersson gjorde en skådartur till Torö för att skåda havsfåglar. Vädret kanske inte var optimalt och många fågelsträck hade redan passerat. Men för surfare, segelsurfare och fiskare var det kanonväder. Det såg så läckert ut när surfarna forsade fram i havsvågorna och fiskare stod i vattnet.

Några fåglar som en flock ringduvor försökte sträcka, men kom på andra tankar i den hårda vinden och vände. Likaså ett par mycket sena sädesärlor som for runt på stranden och väntade på bättre väder för att komma vidare till värmen. Alfåglar och Storskarvar for förbi samt en och annan Havsörn. Men mycket mer var det inte.  Efter ett tag bestämde vi oss för att dra vidare till Stenstranden, för att där kanske få se rastande Lom, Svärta, Sjöorre, eller något annat kul.

Där blåste det också småspik och det var mest surfare, tills Göran ropade ut Sjöorrar i riktning mellan 2 surfare. Orrarna verkade inte bry sig så mycket om surfarna utan dom födosökte i lugn och ro, men svåra att se i vågdalarna. Det är inte så djupt utanför stranden och det lär finnas musslor på botten, en favoritföda för Sjöorrar.

Foto Kjell Häggvik


Efter Stenstranden for vi vidare till Reveln, som låg lite i lä från den sydliga vinden. Vi hoppades på rastade småfåglar och kanske någon sen vadare. Förväntansfulla promenerade vi genom skogen mot Reveln, väl framme så kurrade det i magen och vi tog fram fikat och lät oss väl smaka. Samtidigt som vi kollade på storskrakar och krickor i viken. Mätta och belåtna började vi tråla över Reveln. När Göran, och vem annars ropade ut en flock sidensvans, ängspiplärkor och inte minst några pigga vinterhämplingar, vilket med sjöorrarna var dagens obsar.

Vinterhämpling gömmer sig i mörkt tistelsnår
På hemväg genom skogen kryssades även Kungsfåglar och Gråsiskor. Jag föreslog att vi på hemvägen skulle svänga förbi Ankarudden, det kunde vara något kul som rastade där i vindskyddade vikar. Men förutom Havsörn, Bläsänder, Storskrakar(bild) mm var det inte något speciellt. Så vi bestämde oss för att avsluta exkursionen och dra hemåt.

På hemvägen stannade Kjell och jag vid olika tidpunkter, till vid Norrskogsviken för att kolla av ett par stora flockar med Knipor och Vigg. Jag stod högre upp på en klippa och kunde se en Bergand i viggflocken.


En härlig dag vid havet som alla tyckte var kul

Vid Pennan Roger Månsson

Lyckat naturvårdsarbete på Fiskarholmen 18 Oktober 2020

Foton: Jan Sondell. Som inte är med på någon bild


Programenligt genomfördes MOF en röjning på Fiskarholmen söndagen 18 oktober 1000‒1400. Vädret var klart med en kall NV-vind. Åtta personer med två motorsågar och diverse handverktyg ställde upp. Vi blev skjutsade över till holmen med Addwaters ribbåt. Det tog bara ett par minuter från Jungfrusund. Addwater bjöd på transporten.

Ute på holmen röjde vi rent från mest tallbuskar på det två klippområdena som vetter mot väster. Trädridån mellan klipporna togs också bort. Nu finns ett sammanhängande träd- och buskfritt område på ca 6000 kvadratmeter för sjöfåglarna att häcka på utan att kråkor och korpar kan smyga sig på bona.

Vi satte också upp tre skyltar där vi vädjar till båtfarare att visa hänsyn genom att inte gå iland på holmen under fåglarnas häckningsperiod 1 april till 15 juli.


Det tilltänkta korvgrillningen måste dock ställas in. Ingen hade tagit med tändstickor!

Ett stort tack till alla som medverkade vid röjningen!

Jan Sondell
Säsongens sista Tisdagsklubb 20 Oktober

Steglitsar vid Dämmet 20 oktober. Foto Runo

Säsongens sista tisdagsklubb bjöd på en fantastisk morgon med soluppgång över Kumla by. Frost i gräset men vindstilla gjorde att vi med rätt klädsel kunde njuta av morgonen. Dessutom bjöd Anita på fantastiskt goda kokostoppar vid kaffepausen, vilket ytterligare förhöjde morgonens upplevelse. Senare bredde molnen ut sig, men ingen nederbörd eller vind. Vid Dämmet har nu isen lagt sig.

Vi observerade idag totalt 38 arter, varav 2 nya arter för årets höstsäsong. Det är färre arter jämfört med tidigare exkursioner vid Svartsjöviken i höst, inga duvor, sparsamt med tättingar, även gässen drar sig undan. Idag endast en flock med vitkindade gäss. Idag 10 arter som vi inte observerade vid exkursionen för 3 veckor då vi å andra sidan observerade 17 arter som vi inte observerade idag. Mer anmärkningsvärda fynd idag var 2 havsörnar, skäggmesar, sidensvansar samt en flygande skedand.  Se bifogad jämförelse mellan totala höstlistorna de 3 år tisdagsklubben har funnits.

Totalt har vi i höst observerat 97 arter. Det är något färre än tidigare år, men observera att årets lista inte är helt jämförbar med de tidigare åren, eftersom vi då besökte flera lokaler per exkursion. Totalt har vi under 3 års höstexkursioner observerat 122 arter, varav vi denna höst kunnat lägga rörhöna, skogssnäppa, tornfalk, stenfalk, sidensvans, svartmes, ärtsångare och trädpiplärka till denna lista

Nästa år är planen att tisdagsklubben återstartar första veckan i mars, och då vid Svartsjöviken varje vecka. Påminnelsemail kommer.

Vänliga hälsningar

Jan Wernerman.

totalt hösten 2018totalt hösten 2019totalt hösten 2020
   
   
KanadagåsKanadagåsKanadagås
Vitkindad gåsVitkindad gåsVitkindad gås
GrågåsGrågåsGrågås
 Bläsgås 
KnölsvanKnölsvanKnölsvan
SångsvanSångsvanSångsvan
Skedand Skedand
SnatterandSnatterandSnatterand
BläsandBläsandBläsand
GräsandGräsandGräsand
KrickaKrickaKricka
Stjärtand  
BrunandBrunand 
ViggViggVigg
Sjöorre  
KnipaKnipaKnipa
SalskrakeSalskrake 
StorskrakeStorskrakeStorskrake
FasanFasanFasan
SmådoppingSmådopping 
SkäggdoppingSkäggdoppingSkäggdopping
SvarthakedoppingSvarthakedopping 
 Rördrom 
GråhägerGråhägerGråhäger
StorskarvStorskarvStorskarv
FiskgjuseFiskgjuseFiskgjuse
 Bivråk 
SparvhökSparvhökSparvhök
DuvhökDuvhökDuvhök
Brun kärrhökBrun kärrhökBrun kärrhök
HavsörnHavsörnHavsörn
FjällvråkFjällvråk 
OrmvråkOrmvråkOrmvråk
VattenrallVattenrallVattenrall
  Rörhöna
SothönaSothönaSothöna
Större strandpipare  
TranaTranaTrana
Strandskata  
 Småspov 
TofsvipaTofsvipaTofsvipa
 Ljungpipare 
Spovsnäppa  
Kärrsnäppa  
BrushaneBrushaneBrushane
EnkelbeckasinEnkelbeckasinEnkelbeckasin
  Skogssnäppa
GrönbenaGrönbenaGrönbena
 SvartsnäppaSvartsnäppa
Gluttsnäppa Gluttsnäppa
SkrattmåsSkrattmåsSkrattmås
FiskmåsFiskmåsFiskmås
HavstrutHavstrutHavstrut
GråtrutGråtrutGråtrut
SilltrutSilltrutSilltrut
TamduvaTamduva 
SkogsduvaSkogssduvaSkogssduva
RingduvaRingduvaRingduva
Kattuggla Kattuggla
Mindre hackspett Mindre hackspett
GröngölingGröngölingGröngöling
Större hackspettStörre hackspettStörre hackspett
SpillkråkaSpillkråkaSpillkråka
  Tornfalk
  Stenfalk
LärkfalkLärkfalkLärkfalk
TörnskataTörnskataTörnskata
VarfågelVarfågelVarfågel
NötskrikaNötskrikaNötskrika
SkataSkataSkata
KajaKajaKaja
KråkaKråkaKråka
KorpKorpKorp
  Sidensvans
TofsmesTofsmesTofsmes
EntitaEntitaEntita
  Svartmes
BlåmesBlåmesBlåmes
TalgoxeTalgoxeTalgoxe
Skäggmes Skäggmes
SånglärkaSånglärkaSånglärka
BacksvalaBacksvala 
LadusvalaLadusvalaLadusvala
HussvalaHussvala 
StjärtmesStjärtmesStjärtmes
Svarthätta  
SävsångareSävsångareSävsångare
 Rörsångare 
LövsångareLövsångareLövsångare
 GransångareGransångare
  Ärtsångare
KungsfågelKungsfågelKungsfågel
GärdsmygGärdsmygGärdsmyg
NötväckaNötväckaNötväcka
TrädkrypareTrädkrypareTrädkrypare
StareStareStare
KoltrastKoltrastKoltrast
BjörktrastBjörktrastBjörktrast
RödvingetrastRödvingetrastRödvingetrast
Taltrast Taltrast
DubbeltrastDubbeltrastDubbeltrast
Grå flugsnappareGrå flugsnappareGrå flugsnappare
RödhakeRödhakeRödhake
BlåhakeBlåhake 
BuskskvättaBuskskvättaBuskskvätta
StenskvättaStenskvättaStenskvätta
 Gråsparv 
PilfinkPilfinkPilfink
SädesärlaSädesärlaSädesärla
ÄngspiplärkaÄngspiplärkaÄngspiplärka
  Trädpiplärka
BofinkBofinkBofink
BergfinkBergfinkBergfink
DomherreDomherreDomherre
GrönfinkGrönfinkGrönfink
HämplingHämplingHämpling
Mindre korsnäbbMindre korsnäbb 
SteglitsSteglitsSteglits
GråsiskaGråsiska 
GrönsiskaGrönsiskaGrönsiska
GulsparvGulsparvGulsparv
SävsparvSävsparvSävsparv
   
107 arter101 arter97 arter
Jan Wernermans jämförelselista över de senaste 3 årens höstarter med Tisdagsklubben

Medlemsenkät 2020-09-28

För att vi i föreningens styrelse ska få veta att vi gör rätt saker som utvecklar föreningen, fågelskyddet, och dig som skådare är det viktigt för oss att få dina synpunkter.   

Enkäten har 10 frågor med förslag på svar. Du kan fylla i ett eller flera svarsalternativ och eller skriva egna synpunkter.

Tyvärr har vi idag inte någon rutin där medlemmens ålder noteras i samband med medlemsansökan och årlig betalning av årsavgiften. Vilket vi kommer att ändra på från och med 2021. Således vet vi inte alla medlemmars ålder, åldersgrupp.  Vilket bla. gör det svårt för oss att ha riktade aktiviteter till tex. familjer, ungdomar och pensionärer.  Vi ber er ange namn(frivilligt) och födelseår i enkäten. Men det går naturligtvis att besvara enkäten anonymt.   

Föreningen kommer att behandla era svar på säkert sätt. Efter att enkäten är avslutad och vi har gjort en sammanställning kommer vi att destruera era svar.

Resultatet från enkäten kommer att skickas ut till alla medlemmar.

Vi ber dig besvara enkäten så snart som möjligt men
senast söndagen den 25 oktober

Med din hjälp kan vi utveckla MOF för att möta framtiden

Stort tack för att du besvarar enkäten
Styrelsen

Artracet på Mälaröarna 23 augusti 2020

Årets sensommar-artrace på Mälaröarna hölls den 23 augusti. Tävlingen skapar ett tillfälle för oss att skapa lite spänning och utmana varandra inför en förhoppningsvis givande skådarhöst. Dagen ger oss också en indikation på hur häckningssäsongen varit, dvs en miniinventering. Tävlingstillfället har varit vid ungefär samma tillfälle i slutet av augusti under många år nu.

2020 är ju vårt 20 års jubileumsår och trots pandemin har föreningen haft en ganska omfattande programverksamhet med nya spännande inslag. Inför årets rally hade undertecknad och resten av programledningen valt att inkludera en kompletterande regel som gav EKO-skådare möjlighet att bilda lag där lagmedlemmarna kunde finnas på flera platser samtidigt. Tanken var att detta skulle göra insatserna mellan EKO-lag och bilburna lag lite mer jämförbara. Det visade sig också att jämna ut kampen.

För att lagen skulle känna till förutsättningarna inför tävlingen, så hade undertecknad informerat om att lagen skulle anmäla sig i förväg, vilket skulle ge mig möjlighet att förklara och även förbereda inför tävlingen. Jag var ganska nervös på tävlingsmorgonen då de enda som anmält intresse var Roger Månssons EKO-lag med Gabriella Ekström och Per Lönnborg. Jag själv planerade att primärt åka med motorcykel och göra detta reportage med lagen ”in-action” dvs tävlandet fick bli lägre prio.

På tävlingsdagens morgon så var vädret alldeles utmärkt och oavsett utkomsten av racet så lovade det att bli en härlig dag med utflykt.

Min första kontakt med Rogers lag var när jag träffade Per Lönnborg som promenerade i äppelträdsallén ner till Ekerö kyrka.

Per Lönnborg, i lag Roger Månsson. (Foto: Kjell Häggvik)

I allén var det gott om vackra äpplen. Färgprakten kompletterades även av att det lockats bla steglits.

Äpplen i kyrkallén ( Foto: Kjell Häggvik )
Steglits i kyrkallén ( Foto: Kjell Häggvik )

Eftersom jag åkte motorcykel så kunde jag i princip täcka in hela Ekerö kommun till skillnad från EKO laget. Jag valde dock att utesluta Adelsö. Min nästa halt fick bli Väsby Hage som brukar vara väldigt givande när solen värmer upp reservatets trädridåer.

Artikelförfattaren på väg. ( Foto: Per Lönnborg )

Runt åkrarna vid Stavsund flockades rastande gäss. I deras sällskap rastade även ett par tranor. Fördelen med två hjul är att det kan vara enkl. att stanna till vid mindre avfarter.

Kanadagäss och tranor runt Stavsund ( Foto: Kjell Häggvik )

Väl framme vid parkeringen i Väsby hage ser jag till min förvåning, samt även där och då en förhoppningsfull lättnad, tre mycket kompetenta skådare. Var de med i rallyt? Jo, de tänkte vara med och gav sig namnet Urpo och hans vänner. Med deltagande från Urpo Könnömäki som lagledare, med lagmedlemmarna Jan Wernerman och Carl Magnus Strömbeck, så fanns det nu en möjlighet till en spännande utveckling på dagen. Lag Roger, fick nu en utmaning.

Lag Urpo och hans vänner rastar i Väsby Hage ( Foto: Kjell Häggvik )

Urpos lag hade avslutat sin spaning i Väsby hage, emedan undertecknad började att undersöka vad som fanns att notera. I Väsby hage kan man välja några olika rundor i reservatet beroende på hur mycket tid man vill lägga, men promenadvägarna är ganska givna. För egen del lade jag mesta tiden på den solbelysta trädridån i mitten av reservatet. Man kan säga att jag fastnade där.

Vid en nerfallen och ganska risig enbuske såg jag att det trafikerade en del småfågel. Jag blev nyfiken och försökte närma mig försiktigt med både kikare och kamera i beredskap. Vartefter jag närmade drog de flesta iväg utom en liten grå stackare, som inte verkade veta bättre. Hmm, röd stjärt. Aha, lovande. Pulsen steg. I bakhuvudet fanns förra årets fynd av svart rödstjärt som sågs ett bra tag på Adelsö. Svart rödstjärt är så pass ovanligt på Ekerö att man kan bara inte lämna denna utan närmare inspektion. Likaså kan man inte heller hålla det för sig själv bara för att man tävlar. I det här läget blir den lille grå en obestämd rödstjärt/svart rödstjärt. En kort check med Lag Urpo gav att de inte noterat varken det ena eller det andra. Alltså nödvändigt att fortsätta att undersöka saken.

Jag smög mig sakta närmare med största försiktighet. Det var ju ingen vits att skrämma den så att den ville dra iväg. Till slut satte den sig inne i riset med en fast blick mot mig. Jag vågade inte gå närmare. ”Stand-off” typ, som i gamla västernfilmer. Ca 15 gram pippi mot 70 kg skådare med riklig utrustningsmängd. Vad göra i detta låsta läge, förutom att studera i kikare och fotografera?

Experthjälp i form av Glenn Cornland ringdes. Har den någon röd nyans på bröstet? Jo man kunde ana det. Möjlig fördel för rödstjärt.

 Jag testar det sista jag kan göra i det läget och spela upp läten. Ingen reaktion alls för svart rödstjärt. Spelade upp rödstjärtens läten. Jamen ryckte den inte lite på huvudet där.

Senare visade det sig att några av bilderna visade den röda nyansen som inte borde finns på den svarta artvännen.

Jag tackar den lille grå vännen och bockar. Sen drar jag mig sakta bakåt och lämnar den ifred.

Rödstjärt ( Foto: Kjell Häggvik )

På vägen tillbaka från Väsby hage, så gör jag korta stopp vid Bonadammen, Huvududden och Menhammar.

Mest intressant vid lunchpausen hemma var en rödhake-förälder som matade en ungfågel.

Rödhake ( Foto: Kjell Häggvik )

Kontakterna med Lag Roger gav att Per och Gabriella haft sina skådar rundor tidigare på dagen samt att Roger själv lämnat Ekerö delen av sin rutt och cyklat ut mot Färingsö. När vi möttes, så jag skulle kunna dokumentera hans EKO-insats, hade Roger kommit till Skå festplats.

Roger Månsson ( Foto: Kjell Häggvik )

Lagen hade lite olika strategier för avsluta dagen, men alla har någon gång stannat vid Svartsjö dämme. Klockan 14 samlades vi vid Svartsjö slotts parkering. Vi valde sedan att göra artgenomräkningen vid Svartsjöanstaltens matsal där vi fikade. Lag Urpo och hans vänner ledde genomräkningen i väntan på Lag Rogers komplettera resultat. Rogers lag hade inte alla sina medlemmar på plats så det slutliga resultatet baseras på de inrapporterade observationerna på artportalen.

Artgenomräkningen med jämförelser med 3 tidigare år ( Foto: Kjell Häggvik )

Nedan följer resultatet.

  1. Lag Roger ( Roger Månsson, Gabriella Ekström och Per Lönnborg ) 75 arter. Lag Roger nådde sitt resultat till fots och med cykel.
  2. Lag Urpo och hans vänner (Carl Magnus Strömbeck, Urpo Könnömäki och Jan Wernerman) 73 arter
  3. Lag Kjell (Kjell Häggvik) på hedersam tredjeplats med 53 arter

Vinnare blir därför Rogers lag i årets sensommarrace.

Kanhända att Roger kände segervittringen redan när jag fotograferade honom vid Skå festplats tidigare under dagen eller så ville han bara psyka mig.

Roger Månsson. Foto; Kjell Häggvik )

Här följer detaljer och lite analys baserat på rapporterna i artportalen.

De tre lagen noterade 88 arter tillsammans. Under 2017 – 2019 har denna totalsiffra varierat mellan 85 och 90, om man ser till de rapporter som finns på artportalen. Under åren 2017 – 2020 har det vid dessa fyra tillfällen noterats 120 olika arter, dvs de noterade arterna varierar från år till år.

Bland arter som vi inte noterade iår, men setts åtminstone 2 av de 3 senaste åren kan nämnas;   bläsand, svarthakedopping, duvhök, storspov, svartsnäppa, tornseglare, spillkråka, skäggmes, dubbeltrast, trädpiplärka och hämpling.

Men då kan nämnas att följande års-arter inte sågs under 2017 – 2019; taltrast, grönsångare, ärtsångare och trädgårdssångare.

Delas årets 88 arter upp per ö, dvs Ekerö, Färingsö etc får vi följande lista.

Ekerö 64 arter
Färingsö 62 arter
Munsö 45 arter
Lovö 10 arter

Slutligen bifogas en tabell med alla årets arter

Tack för deltagandet.

Vi ses i fält.

Vid pennan

Kjell Häggvik

ArterKjellLag RogerUrpo och hans vänner
Kanadagåsxxx
Vitkindad gås x 
Grågåsxxx
Knölsvan xx
Sångsvanx x
Snatterand xx
Gräsandxxx
Krickax x
Brunandx x
Viggxxx
Knipaxxx
Storskrake xx
Fasan xx
Smådoppingx x
Skäggdoppingxxx
Gråhägerxxx
Storskarvxxx
Fiskgjuse xx
Bivråk xx
Sparvhök x 
Brun kärrhökxxx
Havsörn xx
Ormvråk xx
Vattenrall  x
Sothönaxxx
Tranax x
Tofsvipaxxx
Brushanexxx
Kärrsnäppaxxx
Enkelbeckasinxxx
Grönbenaxxx
Gluttsnäppaxxx
Skrattmås xx
Fiskmås xx
Havstrut x 
Gråtrutxxx
Silltrut xx
Fisktärnaxx 
Tamduva xx
Skogsduvaxxx
Ringduvaxxx
Större hackspett xx
Gröngöling xx
Lärkfalk  x
Törnskataxxx
Nötskrikaxxx
Skataxxx
Kajaxxx
Kråkaxxx
Korpxxx
Tofsmes  x
Entitaxxx
Blåmesxxx
Talgoxexxx
Sånglärka x 
Backsvala  x
Ladusvalaxxx
Hussvala xx
Lövsångarexxx
Gransångare x 
Svarthätta x 
Kungsfågelxx 
Gärdsmygxxx
Nötväckaxxx
Trädkrypare  x
Starexxx
Koltrastxxx
Björktrast xx
Taltrast x 
Grå flugsnapparex x
Rödhakexxx
Rödstjärtxx 
Buskskvättaxx 
Stenskvätta  x
Gråsparv x 
Pilfinkxxx
Gulärlaxxx
Sädesärlaxxx
Ängspiplärka xx
Bofinkxxx
Grönfinkxxx
Steglitsxx 
Grönsiskaxxx
Gulsparvxxx
Sävsparv xx
Grönsångare  x
Ärtsångare x 
Trädgårdssångare x 

Succé för MOF exkursion till Björkö – Birka 30 augusti 2020

Det var några år sedan som Björn-Olof Svanholm höll i en MOF exkursion till Björkö – Birka och en Härfågel kryssades.  Men nu var det äntligen dags igen med undertecknad som exkursionsledare.

Vi var alla oroliga för om vädret skulle vara tillräcklig bra för att vi skulle kunna åka. Men efter en sista titt på vädret så skickade jag runt besked om att vi kör som planerat!  Det utlovades ett hål i vädersystemen mellan 08.00 – 14.00. Hoppas på att det stämmer! 

07.30 stod 7st. fossilbilar med MOF deltagare på en ensam lång rad och väntade på färjan vid Sjöängen. Härligt, hela gänget var med inklusive Kjell Häggvik och Jan Wernerman som kom till på slutet.

Skådare väntar på bilfärjan till Adelsö. Foto RM

Efter färjan åkte vi direkt till Kalles gård och parkerade. Kalle tog emot oss och hade en genomgång om hur dagen och överfarten skulle bli.  Efter det promenerade vi ned till bryggan, där kalle skulle hämta upp oss med sin Buster båt. Det blev två turer då båten tog 4 passagerare + kalle. Så var det dags för de första 4 att embarkera båten.  Turen tar ca 7 minuter då sundet bara är 700 meter brett. Vi som var kvar, tittade efter båten. Plötsligt dog motorn och kalle fick starta om ett par gånger innan båten kunde ta fart och komma över. Där fick jag lite paniktankar, och började fundera på alternativa lösningar. Kanske sjöräddningen kunde bogsera båten T/R. Eller skulle ett vikingaskepp dyka upp och rädda dagen.  Men som tur var blev det inte så.  Utan kalle kom med god fart och hämtade oss, som var kvar.

Nu var alla över och vi samlade ihop oss 08.30 för att komma iväg. Jag hade gjort en artlista som jag delade ut. Skådningen började och arterna började kryssas en efter en.  Alla var på tårna och vi gick via Birkastadens strand mot Hemlanden (Vikingatida stort gravfält). Längst stigen såg vi bla. ett antal Stenskvättor som bevakade oss från några gravstenar.  Vid Kugghamn ropades bla. en familj ärtsångare ut. Och vi stannade till ett tag.

Kalle passade på att berätta lite om Hemlandens gravar och deras invånare som hade ett andra liv med allt man behöver. Mellan Kugghamn och Korshamn var det en fantastisk vacker lövskogsbiotop med många fåglar, mestadels tättingar. Kalle sa också att det är mycket få besökare som kommer till denna del av ön. Till största delen beroende på att Strömma båten bara stannar i 3 timmar. Varvid besökare bara hinner med museet, lunch och guidningen. Så vi rör oss i historisk mark, men samtidigt för skådare obanad mark.  Vilket vi ändå tyckte var skönt, då vi var ensamma i denna vackra natur. Och i lugn och ro kunde koncentrera oss på skådningen.

Vi fortsatte mot Korshamn. Där vi stannade till och fikade, och hade fin utsikt mot vattnet. En hel del fåglar kryssades bla. en stor flock med grönsiskor, gröngöling, större hackspett och en del vitfåglar som grå- och havstrut samt fisktärna. Inga rovisar ännu. Kalle passade på att berätta om att platsen vi rastade på var en hamn och plats där hantverkare mm höll till, en slags arbetarförort till staden Birka kan man kanske säga. Kalle berättade även om en speciell kungagrav som kallas kammargrav.

I kammargraven kunde den döde till sitt andra liv bla. få med sig hästar, vapen fina kläder samt sin fru. För att klara jakten i sitt andra liv har man även hittat skelett från Kungsörn, Jaktfalk mm. Vilka var bra att jaga med. Så det blev en historisk fågelkoppling också.

Bild på havsörn är inte tagen på denna exkursion.

Fikat packades in och vi drog vidare ut från lövskogen, ut på en stor äng som betades av kor. På andra sidan ängen kom en ny biotop. Granskog. Plötsligt ropades en, lågt över träden inflygande Havsörn ut. Så fort den fick syn på oss vek den av tillbaka mot sjön. Innan vi kom fram till granskogen var det många fåglar i ett område mot sjön. Bla. flera Grå flugsnappare, Trädkrypare, Löv och Ärtsångare for omkring i några träd. Det var så kul att vi satt en stund och betraktade alla fåglar i lugn och ro. Plötsligt ropades det ut en förbiflygande sparvhök och fiskgjuse med byte. Havsörnen närmade sig snabbt gjusen för att försöka stjäla bytet. Vi såg inte hur det gick, men vi får hoppas att gjusen fick behålla fisken.

Nu kom vi in i en ståtlig granskog och skogsfåglarna dök upp en efter en. Bla. minst 3st. kungsfåglar, entitor och tofsmes vilket var trevligt och det kryssades för fullt i artlistorna.  Vilken härlig dag och så fint väder det blev, blå himmel och drygt 20 grader varmt. Kan det bli bättre skådarväder.

Rotvälta vid stranden. Foto CMS

Vi följde skogen efter stranden. Bitvis var det tät och snårig skog, men vackert med solen som lyste upp gläntor här och var.  Vi gick vidare genom skogen och ut på det öppna området vid Grindsbackarna där vi tog en långpaus för lunch. Alla satt sig på behörigt Corona avstånd från varandra och lät lunchen väl smaka. Härligt att sträcka ut, vila och titta upp mot en blå himmel.

Då passade Kalle på med en ny intressant historielektion. Vi gick tillbaka till Vikingatid 800-900 talet och pratade om utgrävningar och människorna som bodde i Birka, hur samhällsstrukturen såg ut med kopplingen till Adelsö och kungaborgen Alsnöhus. Medan vi rastade ropades ormvråk och spillkråka ut så även om vi lyssnade på Kalle så hade vi ett öra åt fåglarna också. Fattas bara annat!

Efter lunchen och fullmatade med historia drog vi vidare över Grindsbackarna mot borgen på det höga berget och Ansgars korset. På vägen dök gulsparvar och 3 rödstjärtar upp. På långt håll såg vi en stor turistgrupp guidas runt. Vi undvek dom och hittade en egen utsiktsklippa för att njuta av den magiska utsikten över Björkfjärden, tyvärr visade sig bara några vitfåglar. Så inga fågelsträck denna gång.

Vi gick ut från borgen via porten och passerade garnisonen, krigarnas område på väg till Birkas hamn och bryggan som vi ska åka hem från.  

I väntan på att Kalle hämtar båten gör vi en artgenomgång och sammanfattar att vi fått ihop prick 50 arter. Vilket var bättre är vad vi förväntat oss.  Vi håller tidtabellen och första båt avgår 14.00. Båda överfarterna gick utan problem.     

Promenaden till Kalles gård och parkeringen ca 900 meter gjordes med mindre pigga steg. När alla var framme samlades vi vid Kalles unika runstenspark och fick höra några ord om vackra runstenar. Och Kalles kiosk bjöd på glass till alla, vilket vi inte hade väntat oss. Vaniljstrut var populärt.  

Så var det dags att avrunda en härlig exkursion till Björkö- Birka. Alla var mycket nöjda och vi tackade Kalle Runristare för spännande båttur, intressant historisk guidning och god glass. Alla tyckte att detta måste vi göra om till våren 2021.

Anita Söderlund. Kjell Häggvik. Leif Lagerstedt. Kalle Runristare. Ingegerd och Lars Brumér. Kalle Runristare. Saknas bilden: Carl.Magnus Strömstedt. Jan Wernerman och Roger Månsson. Foto RMÅ.

Vid pennan
Roger Månsson