Kategoriarkiv: Information

MOF skådar havsfåglar på Torö söndagen den 25 oktober 2020

Den hårda sydliga vinden ylar och brytande vågor skummande vid Öruddens strand, när jag, Kjell Häggvik, Göran Möllebo och Mats Andersson gjorde en skådartur till Torö för att skåda havsfåglar. Vädret kanske inte var optimalt och många fågelsträck hade redan passerat. Men för surfare, segelsurfare och fiskare var det kanonväder. Det såg så läckert ut när surfarna forsade fram i havsvågorna och fiskare stod i vattnet.

Några fåglar som en flock ringduvor försökte sträcka, men kom på andra tankar i den hårda vinden och vände. Likaså ett par mycket sena sädesärlor som for runt på stranden och väntade på bättre väder för att komma vidare till värmen. Alfåglar och Storskarvar for förbi samt en och annan Havsörn. Men mycket mer var det inte.  Efter ett tag bestämde vi oss för att dra vidare till Stenstranden, för att där kanske få se rastande Lom, Svärta, Sjöorre, eller något annat kul.

Där blåste det också småspik och det var mest surfare, tills Göran ropade ut Sjöorrar i riktning mellan 2 surfare. Orrarna verkade inte bry sig så mycket om surfarna utan dom födosökte i lugn och ro, men svåra att se i vågdalarna. Det är inte så djupt utanför stranden och det lär finnas musslor på botten, en favoritföda för Sjöorrar.

Foto Kjell Häggvik


Efter Stenstranden for vi vidare till Reveln, som låg lite i lä från den sydliga vinden. Vi hoppades på rastade småfåglar och kanske någon sen vadare. Förväntansfulla promenerade vi genom skogen mot Reveln, väl framme så kurrade det i magen och vi tog fram fikat och lät oss väl smaka. Samtidigt som vi kollade på storskrakar och krickor i viken. Mätta och belåtna började vi tråla över Reveln. När Göran, och vem annars ropade ut en flock sidensvans, ängspiplärkor och inte minst några pigga vinterhämplingar, vilket med sjöorrarna var dagens obsar.

Vinterhämpling gömmer sig i mörkt tistelsnår
På hemväg genom skogen kryssades även Kungsfåglar och Gråsiskor. Jag föreslog att vi på hemvägen skulle svänga förbi Ankarudden, det kunde vara något kul som rastade där i vindskyddade vikar. Men förutom Havsörn, Bläsänder, Storskrakar(bild) mm var det inte något speciellt. Så vi bestämde oss för att avsluta exkursionen och dra hemåt.

På hemvägen stannade Kjell och jag vid olika tidpunkter, till vid Norrskogsviken för att kolla av ett par stora flockar med Knipor och Vigg. Jag stod högre upp på en klippa och kunde se en Bergand i viggflocken.


En härlig dag vid havet som alla tyckte var kul

Vid Pennan Roger Månsson

Lyckat naturvårdsarbete på Fiskarholmen 18 Oktober 2020

Foton: Jan Sondell. Som inte är med på någon bild


Programenligt genomfördes MOF en röjning på Fiskarholmen söndagen 18 oktober 1000‒1400. Vädret var klart med en kall NV-vind. Åtta personer med två motorsågar och diverse handverktyg ställde upp. Vi blev skjutsade över till holmen med Addwaters ribbåt. Det tog bara ett par minuter från Jungfrusund. Addwater bjöd på transporten.

Ute på holmen röjde vi rent från mest tallbuskar på det två klippområdena som vetter mot väster. Trädridån mellan klipporna togs också bort. Nu finns ett sammanhängande träd- och buskfritt område på ca 6000 kvadratmeter för sjöfåglarna att häcka på utan att kråkor och korpar kan smyga sig på bona.

Vi satte också upp tre skyltar där vi vädjar till båtfarare att visa hänsyn genom att inte gå iland på holmen under fåglarnas häckningsperiod 1 april till 15 juli.


Det tilltänkta korvgrillningen måste dock ställas in. Ingen hade tagit med tändstickor!

Ett stort tack till alla som medverkade vid röjningen!

Jan Sondell
Säsongens sista Tisdagsklubb 20 Oktober

Steglitsar vid Dämmet 20 oktober. Foto Runo

Säsongens sista tisdagsklubb bjöd på en fantastisk morgon med soluppgång över Kumla by. Frost i gräset men vindstilla gjorde att vi med rätt klädsel kunde njuta av morgonen. Dessutom bjöd Anita på fantastiskt goda kokostoppar vid kaffepausen, vilket ytterligare förhöjde morgonens upplevelse. Senare bredde molnen ut sig, men ingen nederbörd eller vind. Vid Dämmet har nu isen lagt sig.

Vi observerade idag totalt 38 arter, varav 2 nya arter för årets höstsäsong. Det är färre arter jämfört med tidigare exkursioner vid Svartsjöviken i höst, inga duvor, sparsamt med tättingar, även gässen drar sig undan. Idag endast en flock med vitkindade gäss. Idag 10 arter som vi inte observerade vid exkursionen för 3 veckor då vi å andra sidan observerade 17 arter som vi inte observerade idag. Mer anmärkningsvärda fynd idag var 2 havsörnar, skäggmesar, sidensvansar samt en flygande skedand.  Se bifogad jämförelse mellan totala höstlistorna de 3 år tisdagsklubben har funnits.

Totalt har vi i höst observerat 97 arter. Det är något färre än tidigare år, men observera att årets lista inte är helt jämförbar med de tidigare åren, eftersom vi då besökte flera lokaler per exkursion. Totalt har vi under 3 års höstexkursioner observerat 122 arter, varav vi denna höst kunnat lägga rörhöna, skogssnäppa, tornfalk, stenfalk, sidensvans, svartmes, ärtsångare och trädpiplärka till denna lista

Nästa år är planen att tisdagsklubben återstartar första veckan i mars, och då vid Svartsjöviken varje vecka. Påminnelsemail kommer.

Vänliga hälsningar

Jan Wernerman.

totalt hösten 2018totalt hösten 2019totalt hösten 2020
   
   
KanadagåsKanadagåsKanadagås
Vitkindad gåsVitkindad gåsVitkindad gås
GrågåsGrågåsGrågås
 Bläsgås 
KnölsvanKnölsvanKnölsvan
SångsvanSångsvanSångsvan
Skedand Skedand
SnatterandSnatterandSnatterand
BläsandBläsandBläsand
GräsandGräsandGräsand
KrickaKrickaKricka
Stjärtand  
BrunandBrunand 
ViggViggVigg
Sjöorre  
KnipaKnipaKnipa
SalskrakeSalskrake 
StorskrakeStorskrakeStorskrake
FasanFasanFasan
SmådoppingSmådopping 
SkäggdoppingSkäggdoppingSkäggdopping
SvarthakedoppingSvarthakedopping 
 Rördrom 
GråhägerGråhägerGråhäger
StorskarvStorskarvStorskarv
FiskgjuseFiskgjuseFiskgjuse
 Bivråk 
SparvhökSparvhökSparvhök
DuvhökDuvhökDuvhök
Brun kärrhökBrun kärrhökBrun kärrhök
HavsörnHavsörnHavsörn
FjällvråkFjällvråk 
OrmvråkOrmvråkOrmvråk
VattenrallVattenrallVattenrall
  Rörhöna
SothönaSothönaSothöna
Större strandpipare  
TranaTranaTrana
Strandskata  
 Småspov 
TofsvipaTofsvipaTofsvipa
 Ljungpipare 
Spovsnäppa  
Kärrsnäppa  
BrushaneBrushaneBrushane
EnkelbeckasinEnkelbeckasinEnkelbeckasin
  Skogssnäppa
GrönbenaGrönbenaGrönbena
 SvartsnäppaSvartsnäppa
Gluttsnäppa Gluttsnäppa
SkrattmåsSkrattmåsSkrattmås
FiskmåsFiskmåsFiskmås
HavstrutHavstrutHavstrut
GråtrutGråtrutGråtrut
SilltrutSilltrutSilltrut
TamduvaTamduva 
SkogsduvaSkogssduvaSkogssduva
RingduvaRingduvaRingduva
Kattuggla Kattuggla
Mindre hackspett Mindre hackspett
GröngölingGröngölingGröngöling
Större hackspettStörre hackspettStörre hackspett
SpillkråkaSpillkråkaSpillkråka
  Tornfalk
  Stenfalk
LärkfalkLärkfalkLärkfalk
TörnskataTörnskataTörnskata
VarfågelVarfågelVarfågel
NötskrikaNötskrikaNötskrika
SkataSkataSkata
KajaKajaKaja
KråkaKråkaKråka
KorpKorpKorp
  Sidensvans
TofsmesTofsmesTofsmes
EntitaEntitaEntita
  Svartmes
BlåmesBlåmesBlåmes
TalgoxeTalgoxeTalgoxe
Skäggmes Skäggmes
SånglärkaSånglärkaSånglärka
BacksvalaBacksvala 
LadusvalaLadusvalaLadusvala
HussvalaHussvala 
StjärtmesStjärtmesStjärtmes
Svarthätta  
SävsångareSävsångareSävsångare
 Rörsångare 
LövsångareLövsångareLövsångare
 GransångareGransångare
  Ärtsångare
KungsfågelKungsfågelKungsfågel
GärdsmygGärdsmygGärdsmyg
NötväckaNötväckaNötväcka
TrädkrypareTrädkrypareTrädkrypare
StareStareStare
KoltrastKoltrastKoltrast
BjörktrastBjörktrastBjörktrast
RödvingetrastRödvingetrastRödvingetrast
Taltrast Taltrast
DubbeltrastDubbeltrastDubbeltrast
Grå flugsnappareGrå flugsnappareGrå flugsnappare
RödhakeRödhakeRödhake
BlåhakeBlåhake 
BuskskvättaBuskskvättaBuskskvätta
StenskvättaStenskvättaStenskvätta
 Gråsparv 
PilfinkPilfinkPilfink
SädesärlaSädesärlaSädesärla
ÄngspiplärkaÄngspiplärkaÄngspiplärka
  Trädpiplärka
BofinkBofinkBofink
BergfinkBergfinkBergfink
DomherreDomherreDomherre
GrönfinkGrönfinkGrönfink
HämplingHämplingHämpling
Mindre korsnäbbMindre korsnäbb 
SteglitsSteglitsSteglits
GråsiskaGråsiska 
GrönsiskaGrönsiskaGrönsiska
GulsparvGulsparvGulsparv
SävsparvSävsparvSävsparv
   
107 arter101 arter97 arter
Jan Wernermans jämförelselista över de senaste 3 årens höstarter med Tisdagsklubben

Medlemsenkät 2020-09-28

För att vi i föreningens styrelse ska få veta att vi gör rätt saker som utvecklar föreningen, fågelskyddet, och dig som skådare är det viktigt för oss att få dina synpunkter.   

Enkäten har 10 frågor med förslag på svar. Du kan fylla i ett eller flera svarsalternativ och eller skriva egna synpunkter.

Tyvärr har vi idag inte någon rutin där medlemmens ålder noteras i samband med medlemsansökan och årlig betalning av årsavgiften. Vilket vi kommer att ändra på från och med 2021. Således vet vi inte alla medlemmars ålder, åldersgrupp.  Vilket bla. gör det svårt för oss att ha riktade aktiviteter till tex. familjer, ungdomar och pensionärer.  Vi ber er ange namn(frivilligt) och födelseår i enkäten. Men det går naturligtvis att besvara enkäten anonymt.   

Föreningen kommer att behandla era svar på säkert sätt. Efter att enkäten är avslutad och vi har gjort en sammanställning kommer vi att destruera era svar.

Resultatet från enkäten kommer att skickas ut till alla medlemmar.

Vi ber dig besvara enkäten så snart som möjligt men
senast söndagen den 25 oktober

Med din hjälp kan vi utveckla MOF för att möta framtiden

Stort tack för att du besvarar enkäten
Styrelsen

Artracet på Mälaröarna 23 augusti 2020

Årets sensommar-artrace på Mälaröarna hölls den 23 augusti. Tävlingen skapar ett tillfälle för oss att skapa lite spänning och utmana varandra inför en förhoppningsvis givande skådarhöst. Dagen ger oss också en indikation på hur häckningssäsongen varit, dvs en miniinventering. Tävlingstillfället har varit vid ungefär samma tillfälle i slutet av augusti under många år nu.

2020 är ju vårt 20 års jubileumsår och trots pandemin har föreningen haft en ganska omfattande programverksamhet med nya spännande inslag. Inför årets rally hade undertecknad och resten av programledningen valt att inkludera en kompletterande regel som gav EKO-skådare möjlighet att bilda lag där lagmedlemmarna kunde finnas på flera platser samtidigt. Tanken var att detta skulle göra insatserna mellan EKO-lag och bilburna lag lite mer jämförbara. Det visade sig också att jämna ut kampen.

För att lagen skulle känna till förutsättningarna inför tävlingen, så hade undertecknad informerat om att lagen skulle anmäla sig i förväg, vilket skulle ge mig möjlighet att förklara och även förbereda inför tävlingen. Jag var ganska nervös på tävlingsmorgonen då de enda som anmält intresse var Roger Månssons EKO-lag med Gabriella Ekström och Per Lönnborg. Jag själv planerade att primärt åka med motorcykel och göra detta reportage med lagen ”in-action” dvs tävlandet fick bli lägre prio.

På tävlingsdagens morgon så var vädret alldeles utmärkt och oavsett utkomsten av racet så lovade det att bli en härlig dag med utflykt.

Min första kontakt med Rogers lag var när jag träffade Per Lönnborg som promenerade i äppelträdsallén ner till Ekerö kyrka.

Per Lönnborg, i lag Roger Månsson. (Foto: Kjell Häggvik)

I allén var det gott om vackra äpplen. Färgprakten kompletterades även av att det lockats bla steglits.

Äpplen i kyrkallén ( Foto: Kjell Häggvik )
Steglits i kyrkallén ( Foto: Kjell Häggvik )

Eftersom jag åkte motorcykel så kunde jag i princip täcka in hela Ekerö kommun till skillnad från EKO laget. Jag valde dock att utesluta Adelsö. Min nästa halt fick bli Väsby Hage som brukar vara väldigt givande när solen värmer upp reservatets trädridåer.

Artikelförfattaren på väg. ( Foto: Per Lönnborg )

Runt åkrarna vid Stavsund flockades rastande gäss. I deras sällskap rastade även ett par tranor. Fördelen med två hjul är att det kan vara enkl. att stanna till vid mindre avfarter.

Kanadagäss och tranor runt Stavsund ( Foto: Kjell Häggvik )

Väl framme vid parkeringen i Väsby hage ser jag till min förvåning, samt även där och då en förhoppningsfull lättnad, tre mycket kompetenta skådare. Var de med i rallyt? Jo, de tänkte vara med och gav sig namnet Urpo och hans vänner. Med deltagande från Urpo Könnömäki som lagledare, med lagmedlemmarna Jan Wernerman och Carl Magnus Strömbeck, så fanns det nu en möjlighet till en spännande utveckling på dagen. Lag Roger, fick nu en utmaning.

Lag Urpo och hans vänner rastar i Väsby Hage ( Foto: Kjell Häggvik )

Urpos lag hade avslutat sin spaning i Väsby hage, emedan undertecknad började att undersöka vad som fanns att notera. I Väsby hage kan man välja några olika rundor i reservatet beroende på hur mycket tid man vill lägga, men promenadvägarna är ganska givna. För egen del lade jag mesta tiden på den solbelysta trädridån i mitten av reservatet. Man kan säga att jag fastnade där.

Vid en nerfallen och ganska risig enbuske såg jag att det trafikerade en del småfågel. Jag blev nyfiken och försökte närma mig försiktigt med både kikare och kamera i beredskap. Vartefter jag närmade drog de flesta iväg utom en liten grå stackare, som inte verkade veta bättre. Hmm, röd stjärt. Aha, lovande. Pulsen steg. I bakhuvudet fanns förra årets fynd av svart rödstjärt som sågs ett bra tag på Adelsö. Svart rödstjärt är så pass ovanligt på Ekerö att man kan bara inte lämna denna utan närmare inspektion. Likaså kan man inte heller hålla det för sig själv bara för att man tävlar. I det här läget blir den lille grå en obestämd rödstjärt/svart rödstjärt. En kort check med Lag Urpo gav att de inte noterat varken det ena eller det andra. Alltså nödvändigt att fortsätta att undersöka saken.

Jag smög mig sakta närmare med största försiktighet. Det var ju ingen vits att skrämma den så att den ville dra iväg. Till slut satte den sig inne i riset med en fast blick mot mig. Jag vågade inte gå närmare. ”Stand-off” typ, som i gamla västernfilmer. Ca 15 gram pippi mot 70 kg skådare med riklig utrustningsmängd. Vad göra i detta låsta läge, förutom att studera i kikare och fotografera?

Experthjälp i form av Glenn Cornland ringdes. Har den någon röd nyans på bröstet? Jo man kunde ana det. Möjlig fördel för rödstjärt.

 Jag testar det sista jag kan göra i det läget och spela upp läten. Ingen reaktion alls för svart rödstjärt. Spelade upp rödstjärtens läten. Jamen ryckte den inte lite på huvudet där.

Senare visade det sig att några av bilderna visade den röda nyansen som inte borde finns på den svarta artvännen.

Jag tackar den lille grå vännen och bockar. Sen drar jag mig sakta bakåt och lämnar den ifred.

Rödstjärt ( Foto: Kjell Häggvik )

På vägen tillbaka från Väsby hage, så gör jag korta stopp vid Bonadammen, Huvududden och Menhammar.

Mest intressant vid lunchpausen hemma var en rödhake-förälder som matade en ungfågel.

Rödhake ( Foto: Kjell Häggvik )

Kontakterna med Lag Roger gav att Per och Gabriella haft sina skådar rundor tidigare på dagen samt att Roger själv lämnat Ekerö delen av sin rutt och cyklat ut mot Färingsö. När vi möttes, så jag skulle kunna dokumentera hans EKO-insats, hade Roger kommit till Skå festplats.

Roger Månsson ( Foto: Kjell Häggvik )

Lagen hade lite olika strategier för avsluta dagen, men alla har någon gång stannat vid Svartsjö dämme. Klockan 14 samlades vi vid Svartsjö slotts parkering. Vi valde sedan att göra artgenomräkningen vid Svartsjöanstaltens matsal där vi fikade. Lag Urpo och hans vänner ledde genomräkningen i väntan på Lag Rogers komplettera resultat. Rogers lag hade inte alla sina medlemmar på plats så det slutliga resultatet baseras på de inrapporterade observationerna på artportalen.

Artgenomräkningen med jämförelser med 3 tidigare år ( Foto: Kjell Häggvik )

Nedan följer resultatet.

  1. Lag Roger ( Roger Månsson, Gabriella Ekström och Per Lönnborg ) 75 arter. Lag Roger nådde sitt resultat till fots och med cykel.
  2. Lag Urpo och hans vänner (Carl Magnus Strömbeck, Urpo Könnömäki och Jan Wernerman) 73 arter
  3. Lag Kjell (Kjell Häggvik) på hedersam tredjeplats med 53 arter

Vinnare blir därför Rogers lag i årets sensommarrace.

Kanhända att Roger kände segervittringen redan när jag fotograferade honom vid Skå festplats tidigare under dagen eller så ville han bara psyka mig.

Roger Månsson. Foto; Kjell Häggvik )

Här följer detaljer och lite analys baserat på rapporterna i artportalen.

De tre lagen noterade 88 arter tillsammans. Under 2017 – 2019 har denna totalsiffra varierat mellan 85 och 90, om man ser till de rapporter som finns på artportalen. Under åren 2017 – 2020 har det vid dessa fyra tillfällen noterats 120 olika arter, dvs de noterade arterna varierar från år till år.

Bland arter som vi inte noterade iår, men setts åtminstone 2 av de 3 senaste åren kan nämnas;   bläsand, svarthakedopping, duvhök, storspov, svartsnäppa, tornseglare, spillkråka, skäggmes, dubbeltrast, trädpiplärka och hämpling.

Men då kan nämnas att följande års-arter inte sågs under 2017 – 2019; taltrast, grönsångare, ärtsångare och trädgårdssångare.

Delas årets 88 arter upp per ö, dvs Ekerö, Färingsö etc får vi följande lista.

Ekerö 64 arter
Färingsö 62 arter
Munsö 45 arter
Lovö 10 arter

Slutligen bifogas en tabell med alla årets arter

Tack för deltagandet.

Vi ses i fält.

Vid pennan

Kjell Häggvik

ArterKjellLag RogerUrpo och hans vänner
Kanadagåsxxx
Vitkindad gås x 
Grågåsxxx
Knölsvan xx
Sångsvanx x
Snatterand xx
Gräsandxxx
Krickax x
Brunandx x
Viggxxx
Knipaxxx
Storskrake xx
Fasan xx
Smådoppingx x
Skäggdoppingxxx
Gråhägerxxx
Storskarvxxx
Fiskgjuse xx
Bivråk xx
Sparvhök x 
Brun kärrhökxxx
Havsörn xx
Ormvråk xx
Vattenrall  x
Sothönaxxx
Tranax x
Tofsvipaxxx
Brushanexxx
Kärrsnäppaxxx
Enkelbeckasinxxx
Grönbenaxxx
Gluttsnäppaxxx
Skrattmås xx
Fiskmås xx
Havstrut x 
Gråtrutxxx
Silltrut xx
Fisktärnaxx 
Tamduva xx
Skogsduvaxxx
Ringduvaxxx
Större hackspett xx
Gröngöling xx
Lärkfalk  x
Törnskataxxx
Nötskrikaxxx
Skataxxx
Kajaxxx
Kråkaxxx
Korpxxx
Tofsmes  x
Entitaxxx
Blåmesxxx
Talgoxexxx
Sånglärka x 
Backsvala  x
Ladusvalaxxx
Hussvala xx
Lövsångarexxx
Gransångare x 
Svarthätta x 
Kungsfågelxx 
Gärdsmygxxx
Nötväckaxxx
Trädkrypare  x
Starexxx
Koltrastxxx
Björktrast xx
Taltrast x 
Grå flugsnapparex x
Rödhakexxx
Rödstjärtxx 
Buskskvättaxx 
Stenskvätta  x
Gråsparv x 
Pilfinkxxx
Gulärlaxxx
Sädesärlaxxx
Ängspiplärka xx
Bofinkxxx
Grönfinkxxx
Steglitsxx 
Grönsiskaxxx
Gulsparvxxx
Sävsparv xx
Grönsångare  x
Ärtsångare x 
Trädgårdssångare x 

Succé för MOF exkursion till Björkö – Birka 30 augusti 2020

Det var några år sedan som Björn-Olof Svanholm höll i en MOF exkursion till Björkö – Birka och en Härfågel kryssades.  Men nu var det äntligen dags igen med undertecknad som exkursionsledare.

Vi var alla oroliga för om vädret skulle vara tillräcklig bra för att vi skulle kunna åka. Men efter en sista titt på vädret så skickade jag runt besked om att vi kör som planerat!  Det utlovades ett hål i vädersystemen mellan 08.00 – 14.00. Hoppas på att det stämmer! 

07.30 stod 7st. fossilbilar med MOF deltagare på en ensam lång rad och väntade på färjan vid Sjöängen. Härligt, hela gänget var med inklusive Kjell Häggvik och Jan Wernerman som kom till på slutet.

Skådare väntar på bilfärjan till Adelsö. Foto RM

Efter färjan åkte vi direkt till Kalles gård och parkerade. Kalle tog emot oss och hade en genomgång om hur dagen och överfarten skulle bli.  Efter det promenerade vi ned till bryggan, där kalle skulle hämta upp oss med sin Buster båt. Det blev två turer då båten tog 4 passagerare + kalle. Så var det dags för de första 4 att embarkera båten.  Turen tar ca 7 minuter då sundet bara är 700 meter brett. Vi som var kvar, tittade efter båten. Plötsligt dog motorn och kalle fick starta om ett par gånger innan båten kunde ta fart och komma över. Där fick jag lite paniktankar, och började fundera på alternativa lösningar. Kanske sjöräddningen kunde bogsera båten T/R. Eller skulle ett vikingaskepp dyka upp och rädda dagen.  Men som tur var blev det inte så.  Utan kalle kom med god fart och hämtade oss, som var kvar.

Nu var alla över och vi samlade ihop oss 08.30 för att komma iväg. Jag hade gjort en artlista som jag delade ut. Skådningen började och arterna började kryssas en efter en.  Alla var på tårna och vi gick via Birkastadens strand mot Hemlanden (Vikingatida stort gravfält). Längst stigen såg vi bla. ett antal Stenskvättor som bevakade oss från några gravstenar.  Vid Kugghamn ropades bla. en familj ärtsångare ut. Och vi stannade till ett tag.

Kalle passade på att berätta lite om Hemlandens gravar och deras invånare som hade ett andra liv med allt man behöver. Mellan Kugghamn och Korshamn var det en fantastisk vacker lövskogsbiotop med många fåglar, mestadels tättingar. Kalle sa också att det är mycket få besökare som kommer till denna del av ön. Till största delen beroende på att Strömma båten bara stannar i 3 timmar. Varvid besökare bara hinner med museet, lunch och guidningen. Så vi rör oss i historisk mark, men samtidigt för skådare obanad mark.  Vilket vi ändå tyckte var skönt, då vi var ensamma i denna vackra natur. Och i lugn och ro kunde koncentrera oss på skådningen.

Vi fortsatte mot Korshamn. Där vi stannade till och fikade, och hade fin utsikt mot vattnet. En hel del fåglar kryssades bla. en stor flock med grönsiskor, gröngöling, större hackspett och en del vitfåglar som grå- och havstrut samt fisktärna. Inga rovisar ännu. Kalle passade på att berätta om att platsen vi rastade på var en hamn och plats där hantverkare mm höll till, en slags arbetarförort till staden Birka kan man kanske säga. Kalle berättade även om en speciell kungagrav som kallas kammargrav.

I kammargraven kunde den döde till sitt andra liv bla. få med sig hästar, vapen fina kläder samt sin fru. För att klara jakten i sitt andra liv har man även hittat skelett från Kungsörn, Jaktfalk mm. Vilka var bra att jaga med. Så det blev en historisk fågelkoppling också.

Bild på havsörn är inte tagen på denna exkursion.

Fikat packades in och vi drog vidare ut från lövskogen, ut på en stor äng som betades av kor. På andra sidan ängen kom en ny biotop. Granskog. Plötsligt ropades en, lågt över träden inflygande Havsörn ut. Så fort den fick syn på oss vek den av tillbaka mot sjön. Innan vi kom fram till granskogen var det många fåglar i ett område mot sjön. Bla. flera Grå flugsnappare, Trädkrypare, Löv och Ärtsångare for omkring i några träd. Det var så kul att vi satt en stund och betraktade alla fåglar i lugn och ro. Plötsligt ropades det ut en förbiflygande sparvhök och fiskgjuse med byte. Havsörnen närmade sig snabbt gjusen för att försöka stjäla bytet. Vi såg inte hur det gick, men vi får hoppas att gjusen fick behålla fisken.

Nu kom vi in i en ståtlig granskog och skogsfåglarna dök upp en efter en. Bla. minst 3st. kungsfåglar, entitor och tofsmes vilket var trevligt och det kryssades för fullt i artlistorna.  Vilken härlig dag och så fint väder det blev, blå himmel och drygt 20 grader varmt. Kan det bli bättre skådarväder.

Rotvälta vid stranden. Foto CMS

Vi följde skogen efter stranden. Bitvis var det tät och snårig skog, men vackert med solen som lyste upp gläntor här och var.  Vi gick vidare genom skogen och ut på det öppna området vid Grindsbackarna där vi tog en långpaus för lunch. Alla satt sig på behörigt Corona avstånd från varandra och lät lunchen väl smaka. Härligt att sträcka ut, vila och titta upp mot en blå himmel.

Då passade Kalle på med en ny intressant historielektion. Vi gick tillbaka till Vikingatid 800-900 talet och pratade om utgrävningar och människorna som bodde i Birka, hur samhällsstrukturen såg ut med kopplingen till Adelsö och kungaborgen Alsnöhus. Medan vi rastade ropades ormvråk och spillkråka ut så även om vi lyssnade på Kalle så hade vi ett öra åt fåglarna också. Fattas bara annat!

Efter lunchen och fullmatade med historia drog vi vidare över Grindsbackarna mot borgen på det höga berget och Ansgars korset. På vägen dök gulsparvar och 3 rödstjärtar upp. På långt håll såg vi en stor turistgrupp guidas runt. Vi undvek dom och hittade en egen utsiktsklippa för att njuta av den magiska utsikten över Björkfjärden, tyvärr visade sig bara några vitfåglar. Så inga fågelsträck denna gång.

Vi gick ut från borgen via porten och passerade garnisonen, krigarnas område på väg till Birkas hamn och bryggan som vi ska åka hem från.  

I väntan på att Kalle hämtar båten gör vi en artgenomgång och sammanfattar att vi fått ihop prick 50 arter. Vilket var bättre är vad vi förväntat oss.  Vi håller tidtabellen och första båt avgår 14.00. Båda överfarterna gick utan problem.     

Promenaden till Kalles gård och parkeringen ca 900 meter gjordes med mindre pigga steg. När alla var framme samlades vi vid Kalles unika runstenspark och fick höra några ord om vackra runstenar. Och Kalles kiosk bjöd på glass till alla, vilket vi inte hade väntat oss. Vaniljstrut var populärt.  

Så var det dags att avrunda en härlig exkursion till Björkö- Birka. Alla var mycket nöjda och vi tackade Kalle Runristare för spännande båttur, intressant historisk guidning och god glass. Alla tyckte att detta måste vi göra om till våren 2021.

Anita Söderlund. Kjell Häggvik. Leif Lagerstedt. Kalle Runristare. Ingegerd och Lars Brumér. Kalle Runristare. Saknas bilden: Carl.Magnus Strömstedt. Jan Wernerman och Roger Månsson. Foto RMÅ.

Vid pennan
Roger Månsson

Låt oss röja ett fågelskär i höst!

Som komplement till övriga MOF-aktiviteter som exkursioner, tisdagsklubb, tomträkning, tornkamp, etc. Det vore det väl trevligt med lite praktiska naturvårdsarbeten så vi känner att vi bidrar till den biologiska mångfalden? I Mälaren pågår förbuskningen av många fågelskär. Ju mer vegetation, ju svårare har måsar och tärnor att häcka framgångsrikt. Ett par skär som jag tänker på är Fiskarholmen i norra Fiskarfjärden och Gåseholmen väster om Björkö i södra Björköfjärden.

På Fiskarholmen brukar ett hundratal måsar och tärnor försöka häcka, men ofta ger fisktärnorna och skrattmåsarna upp på grund av predation av kråka och störning från långtidsstannade och ibland tältande allmänhet. Genom att röja lövsly och små tallar som idag ger skydd åt äggrövande kråkor och sätta upp skyltar som vädjar till båtfolket att undvika landstigning borde häckningsförutsättningarna kunna förbättras avsevärt.

MOF inbjuder härmed till en röjningsdag på Fiskarholmen söndagen 18 oktober 2020, klockan 1000-1500. Vi blir skjutsade ut till ön av företaget Addwater som kör ribbåtar från Jungfrusund. Samling vid restaurangen i Jungfrusund 0945!

Ta med verktyg! Vi behöver ca 3 motorsågar, flera bågsågar, grentänger och mindre handsågar. Även sekatörer går att använda på mindre sly. Vi fäller småräd och buskar och lägger dem i bergssprickorna eller i högar som kan brännas.

Föranmälan görs till undertecknad på 070‒318 85 93 eller jan.sondell@telia.com. Meddela vilka verktyg du tar med ut. (Vi avstår från röjsåg med sågklinga som kräver större säkerhetsavstånd.)

 Jan Sondell

Lördagsmornar vid Menhammarsviken

Tanken med denna aktivitet är att erbjuda gemensam skådning med stor flexibilitet för deltagarna. En bestämd plats och en tidsram, som ger möjlighet för enskilda deltagare att komma och gå efter lägenhet. Vårt åtagande blir att vara på plats första lördagen varje månad från 07.00 fram till kl 10:00 cirka, så ett deltagande behöver inte gå ut över andra lördagsaktiviteter.

Menhammarsviken är en trevlig lokal med ett torn, minimalt störande vägbuller. Störst potential under flyttider. Se en kort redogörelse i Fåglar på Mälaröarna 2010, sid 2-3.
I år blev det inte möjligt att slå vassen pga isbrist, men flyttande sjöfåglar brukar kunna ses på vattenspegeln från tornet eller slottsparken.

Vi prövar denna idé under hösten 2020, och får sedan se om vi fortsätter under våren 2021.

Välkomna !!

Urpo Könnömäki och Jan Wernerman

Fortsatt succé för vårens tisdagsklubb

Finalexkursionen för vårsäsongen 2 Juni bjöd på det kanske behagligaste vädret hittills i vår och 19 skådare, varav åter 3 EKO-skådare! Även antalet arter blev högt, 67 stycken, inte rekord men i toppskiktet. Vi är dessutom noga med att följa Coronarekomenda-tionerna, så sammanfattningsvis laglydiga med gott artresultat och EKO skådare.

Idag dominerade stararna i parken. Trafiken med mattransporter till omättliga ungar är ljudlig från såväl föräldrar som curlade ungar. Annars kan man notera hur flera arter blir mindre vokala då de går till häckning. Bland mer rara fåglar var trastsångarna kvar och de kunde även skymtas i vassen. Sångarkörrern kommer att vara talrik ännu några veckor, men kanske glesas ut. 

Rödbena. Foto Carl Magnus Strömbeck

På Dämmet kunde vi konstatera att knölsvanshäckningen blivit framgångsrik så här långt med småsvanar i boet, oklart antal. Eftersom sångsvanarna lurade i andra änden av pölen, misstänker vi att föräldrarna är försiktiga. Knölsvanshannen jagade bort grågäss, vilka väl knappast var hotfulla. Dramat fortsätter. På Dämmet kunde vi även konstatera de nya arterna i luften snarare än på vattnet; bivråk, törnskata och skäggmes.

Bivråk. Foto Carl Magnus Strömbeck

Dagens särskilda höjdpunkt vara den delikata chokladtårta som Ingegerd belönade dagens deltagande skådare med vid fikapausen.

Totalt sett blev antalet arter för våren 2020 109 st, och vid jämförelse med 2018(116) och 2019(107) ser vi att dagens bivråk och törnskata tillsammans med lärkfalk, rördrom, göktyta, kungsfågel och brunand är arter i år som vi inte kunnat notera de tidigare säsongerna. 

Till hösten är det tänkt att tisdagsklubben ska återuppstå. Kallelse till detta kommer i början av augusti.

Vänliga hälsningar

Jan W.

Rapport från MOF nattsångarexkursion 5 juni 2020

Våren och försommaren 2020 har varit en helt galen period utifrån ett fågelskådarperspektiv, med många spännande arter som kunnat observeras under dagtid men även under kvällar och nätter.

På Mälaröarna har vi kunnat stoltsera och erbjuda observationer med nattaktiva arter som mindre sumphöna, dubbelbeckasin, kornknarr, nattskärra, vaktel, hornuggla och gräshoppssångare. Några av arterna är riktigt ovanliga på öarna. För de som noteras oftare, skall man ändå ha tur och kunskap för att få höra dem.

Runt Mälardalen har skådare upplevt liknande bonanzas, men många har valt att komma till oss. Har man varit ute på kvällarna har man kunnat träffa kompisar (på säkert avstånd) som precis som oss varit begränsade i rörelsefrihet, pga Corona, men ändå haft möjlighet att röra sig i friska luften.

Min upplevelse fram till nattsångarexkursionen den 5 juni var att det var ganska lite mygg, vilket gör det lite drägligare att traska omkring i vass- och träskmarker.

Förutsättningarna för för nattsångarexkursionen var med andra ord gynnsamma. Mycket spännande hade redan setts och kunde finnas kvar. Det fanns även arter som skulle kunna ge första observationerna för året, som tex flodsångare som vi haft några år tidigare.

Datumet fedagen den 5 juni spikades i programmet, på ett tidigt stadium och låg runt ungefär samma dagar som tidigare år. Eftersom lördagen den 6 juni är nationaldagen, valde jag att ta fredagen istället. Tidigare år har jag haft 2 alternativa dagar, men det blir alltid svårt i slutändan, då vädret i slutet av maj/början på juni kan vara nyckfullt med antingen fantastiskt strålande solsken eller regn som sveper över landet.

Om nu vädermakterna stred mot varandra den veckan, så slutade det med att vi fick med oss regnguden i vårt sällskap den fredagskvällen. Vi blev totalt 15 skådare varav hälften träffades vid kommunhuset och resten anslöt vid skarnholmen. Det fanns möjligheter till uppklarnande väder senare på kvällen och tidigare erfarenheter har gett att skådningen kan bli riktigt bra då. Icke, sa Nicke, regnet gav sig inte alls.

Bild 1: En glad exkursionsledare väntar på sång i regnet. Foto; CMS

När det är så där vanskligt läge så får man som exkursionsledare, försöka bjuda till. Något som var givet, var att våren visat Mälaröarnas potential som skådarkommun för nattsångare. Av detta skäl hade jag satt samman ett material över var det setts och hörts de spännande arterna i år. Mer om det längre ner i rapporten.

Blir det regn och lite kyligare så skadar det inte att ha med sig varm dryck att bjuda på.  Kaffe och te känns som säkra kort.

Bild 2: Kjells Bak-Lucke-Fik, skänkte lite ljus i mörker och regn. Foto: CMS

Eftersom vi är mitt i pandemitider så fick alla organisera sina egna transporter, så samåkning blev uteslutet. Därför kunde de som ville avsluta göra det när det passade bäst och man kände sig nöjda med dagen. Detta ledde också till att vi åkte runt som en karavan.

Vår första lokal blev Skarnholmen, där vi stannade så att så många som möjligt kunde höra gräshoppssångaren. Dock fick man anstränga sig ordentligt eftersom regnet drog ner hörseln. Som brukligt gick det ganska snabbt att notera den överflygande morkullan. I år flög den ganska nära oss, men märkligt nog var den ganska tyst. Andra arter var tex tornseglare, härmsångare, näktergal, gök, gök, rödvingetrast, taltrast, ringduva och buskskvätta. Vi utmanade myggen ett tag för att ge flodsångaren en chans, men gav upp då den uppenbarligen inte var där.

Jag var angelägen att visa deltagarna en alldeles utmärkt lokal med möjlighet att utforska Svartsjövikens södra del som ju visat sådan potential under försommaren, så det blev vårt nästa stopp.  Här fanns möjlighet för många bilar att stanna och jag passade på att bjuda på kaffe, te och en kaka. Stämningen blev faktiskt ganska uppsluppen. Jag noterade att de flesta tyckte det var trevligt att samtala ( 2-meters-lucka) och hungern efter arter hade dämpats pga regnet.

I min plan, som utgick ifrån den traditionella rutten med avslut vid Lovö, så hade jag haft en tanke om en överkurs efter midnatt, med sök efter nattskärra vid Thorslunda. Regnandet gjorde dock en sån extra utflykt lönlös. Efter fikat så bestämde jag därför att vårt nästa och avslutande stopp skulle bli Lovö kyrka, med möjlighet till vaktel, kornknarr eller hornuggla, vilka alla tre noterats dagarma innan.

Många av deltagarna som bor på Färingsö och Ekerö valde detta tillfälle att avsluta sitt deltagande och vi var en handfull blöta skådare som gjorde ett sista försök. Vi hade turen och några hade fortfarande kvar sin skarpa hörsel så vi kunde slutligen lokalisera och höra tiggläten från två hornuggleungar vid Drottningholms golfbana.

Därefter tackade jag de sista deltagarna och vi kunde åka hem till värmen och torka våra kläder.

Tappert kämpat av de 15 deltagarna.

Vi ses i fält.

Vi pennan
Kjell Häggvik

En liten nattsångarguide, med kartillustrationer och ljudbeskrivningar

Kartillustration 1: Årets nattsångare och nattaktiva höns har varit ovanligt talrika och kunnat noteras över stora delar av kommunen.

Kärrsångare. Virtuos och härmare. Kan få fnatt.

Gräshoppssångare. ”svirrande som från en grön gräshoppa” … ”elektrisk ringklocka s i r r r rr r”

Flodsångare. ”skyttlande, vårtbitarlikt… att jämföra med en jämnt tröskande symaskin”

Morkulla.  Knarrande ”ort ort – osmorda kängor” + snärtigt knisp

Vaktel. Snärtig ”tuitt – tuitt”.

Kornknarr. Hest raspande i tvåtakt, Crex Crex

Nattskärra. Surrande växlande i tonart.

Kartillustration 2: En del andra målarter för nattexkursionen som sävsångare, rörsångare, härmsångare, morkulla och jorduggla kan även noteras dagtid. Sångarna som är mer vanliga ses på många ställen på Ekerö.

Sävsångare. Rörlig.  Just kampen mellan två olika läten förekommer ofta och till skillnad från den liknande rörsångaren är variationen i sången stor.

Rörsångare. Sävlig. Mer monoton. Lugnare tempo, samt jämnare takt och volym. Nicka med i takt.

Härmsångare. Kläm badgummianka! Sitter ofta högre upp än kärrsångaren

Morkulla.  Knarrande ”ort ort – osmorda kängor” + snärtigt knisp

Beskrivningar referens. Natursidan.se; Erik Rosenberg FÅGLAR I SVERIGE), Sveriges Radio Fågelsångskolan.