Bli medlem

Medlem i MOF blir du genom att sätta in 150 kr på plusgirokonto 50 22 80-1. Familjemedlemmar och ungdomar under 18 år 50 kr. KOM IHÅG att ange vem/vilka du/ni är samt adress!
Anmäl din e-postadress till vår kassör Per Lönnborg.

Som medlem är du välkommen att delta i utflykter både inom och utanför Ekerö kommun, bildvisningar och delta i arbetet med naturvård. Läs mer i programmet och här på webbplatsen!

Du får även ett tryckt exemplar av vår fina årsskrift samt information, påminnelser om utflykter mm skickat till dig via e-post.