Program

28/8 2022 – 30/1 2023

Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF)

Programändringar mm
Eftersom det kan förekomma programändringar på grund av väder och vind, covid-19 mm rekommenderar vi er att ta som vana att inför varje exkursionstillfälle göra ett besök på hemsidan där ev. ändringar anslås. www.mof-ekero.se

Rapportera dina observationer
Rapportera dina observationer i Ekerö kommun på internet!
Gå till www.artportalen.se

Kategorier
A: För alla. Ev promenad/vandring är i lättare terräng och man klarar sig med handkikare. Om vi skådar i grupp förklaras det vad man ser och hör.
B: En viss förkunskap underlättar, men alla är välkomna. Med tub upplever man mer, men det fungerar även med handkikare. Terrängen kan vara lite mer avancerad och vandringen längre.
C: Här söker vi efter speciella arter eller sträckskådar över långa distanser. Vanliga arter ropas inte alltid ut. Alla är välkomna, men notera att man kanske upplever mest t.ex. med tubkikare, behöver en cykel eller skådar på natten.


STÅENDE AKTIVITETER

Första lördagen i varje månad träffas vi i Menhammarstornet som ligger vid Menhammarsviken och Skytteholms slott
Vi träffas 08:00-10:00 för gemensam skådning och trevligt umgänge.

Tisdagsklubben
För att ära och glädja Jan Wernerman fortsätter tisdagsklubben under hösten, datum 30/8-29/10. 06:00 till en början, senare 07:00, Samling Svartsjö Slotts parkering om inte annat anges. Ledare: Sven Sundström och Peter Gråd.


Augusti
30/8 startar tisdagsklubben för hösten
Vi ses vid Svartsjö Slott parkering 06.00

September
3/9 Första lördagen i september i Menhammarstornet
Vi ses kl. 08:00-10:00 vid Menhammarsviken, Vi träffas under förmiddagen för gemensam skådning och trevligt umgänge.

Ledare: Anders Eriksson
Plats: Menhammarsviken
Tel: 0706697769
Kat: A


10/9 Tomt RM. Räkna hur många arter du ser eller hör från din tomt. Pågår under hela dagen.
Medlemmar är även välkomna att delta i tomt RM på ordförandens tomt på Grankullavägen 15. Tidigare ordförande Urpo Könnömäki hälsar också att hans tomt på Nyponvägen 7, som av tradition varit en given plats för många vid detta evenemang, står till förfogande för den som vill.

Rapportera sedan vad du sett på Artportalen i enlighet med instruktionerna du hittar här:
https://geddeholmnatur.se/klubbtomt100/

Ledare: Christian Lagström
Plats: Grankulla Gård, bryggan vid Magasinet
Tel: 0703625353
Kat: A


Oktober

1/10 Första lördagen i oktober i Menhammarstornet
Vi ses kl. 08:00-10:00 vid Menhammarsviken, Vi träffas under förmiddagen för gemensam skådning och trevligt umgänge.

Ledare: Anita Söderlund
Plats: Menhammarsviken
Tel: 0707174382
Kat: A


2/10  Sträckskådning från Mälarblick. Med blick ned mot Nockebyhovsbron, Kärsön och överfarten till Mälaröarnalär vi oss att upptäcka sträckande fåglar på långt håll och hur man kan tänka kring att artbestämma dem korrekt. Tubkikare är en bra hjälp, men handkikare går också bra. Många av fåglarna vi ser kommer dock vara på lite längre avstånd. Eventuellt har vi en gästskådare med oss som hjälper till med den rätt avancerade identifieringen.

Ledare: Christian Lagström
Anmälan på tel. 0703625353
Plats: Mälarblick, högsta höjden
Tid: 06:30
Övrigt: Klä er varmt och ta med fika.
Kat: A


1/10 -2/10 Euro Birdwatch: genomförs den första helgen i oktober med olika aktiviteter där både lokalklubbar och regionala föreningar räknar in fåglar som sedan rapporteras till Artportalen. Samtidigt uppmanas alla som är ute och fågelskådar att rapportera alla inräknade fågelindivider under helgen.

Eko-Eldgarnsö med Ångbåtsbryggan. Kring slutet på oktober, början av november tar vi en cykeltur på de större vägarna i naturreservatet och tittar på de stora mistelbestånden som så här års dignar av bär, som i sin tur drar till sig mängder av trastar. Där övervintrar dubbeltrasten, något som är lite unikt för Ekerö kommun. ”Misteltrasten” livnär sig hela vintern på bären som innehåller mycket energi. Dessutom stöter man på meståg med många olika fågelarter i släptåg. Vi stannar lite längre vid ångbåtsbryggan och ser om det ligger nåt kul utanför.

Exkursionen är väderberoende, dag och tid kommer publiceras på hemsidan och i vår FB-grupp Fågelskådning på Mälaröarna när förutsättningarna ser goda ut under oktober eller november.

Ledare: Gabriella Ekström
Tel: 0702480111
Plats: Naturreservatets parkering. Ta med egen cykel.
Mat: ta gärna med fika så tar vi en paus någonstans.
Kat: C


November

Hela november kör MOF ”Novembermästaren”. Här gäller det att räkna arter, fossilt eller EKO, under hela månaden och rapportera in dem på artportalen. I slutet av månaden tar alla deltagare ut sitt antal arter från Artportalen (Sökfunktionen, visa som artlista) och rapporterar i vår FB-grupp Fågelskådning på Mälaröarna.
Kat: A

5/11 Första lördagen i november i Menhammarstornet.
Vi ses kl. 08:00-10:00 vid Menhammarsviken, Vi träffas under förmiddagen för gemensam skådning och trevligt umgänge.

Ledare: Ove Eriksson
Plats: Menhammarsviken
Tel: 0730768999
Kat: A

28/11 Tema Innekväll: Trastsångarens familjeliv och flyttning

Föredrag av professor Dennis Hasselquist, Lunds universitet

Trastsångare har studerats i Kvismaren, Närke under 40 år. Alla trastsångare i populationen på 50-70 fåglar är individmärkta och man har full koll på vilka som bildar par med varandra. En hanne kan ha upp till fyra honor samtidigt. På senare år har även flyttningen studerats med hjälp av olika typer av loggar. Det har bl.a. visat sig att fåglarna flyger på hög höjd över Medelhavet och Sahara i en enda etapp utan näringsintag.

Ledare: Jan Sondell
Plats: Ekebyhovs slott kl. 19.00 – 21.30


December

3/12 Första lördagen i december i Menhammarstornet. Vi ses kl. 08:00-10:00 vid Menhammarsviken, Vi träffas under förmiddagen för gemensam skådning och trevligt umgänge.

Ledare: Peter Gråd
Plats: Menhammarsviken
Tel: 0705614655
Kat: A


Januari

Vinterfåglar inpå knuten
Arrangeras sista helgen i januari. Nästa gång blir 2023 mellan den 27-30 januari. Helgen förlängs som vanligt med fredag och måndag för att skolor och förskolor ska kunna delta.