Program

Mälaröarnas Ornitologiska Förening(MOF)

Program 2021 januari – juni

Reviderat: 210607. Årsmöteshandlingar  finns här nedan för nedladdning 

Kategorier:
För att underlätta för deltagarna har vi delat in våra exkursioner i kategorier.
Ingen föranmälan utom då det särskilt anges.

A: För alla. Ev. promenad/vandring är i lättare terräng och man klarar sig med handkikare. Det förklaras vad man ser och hör.
B: En viss förkunskap underlättar, men alla är välkomna. Med tub upplever man mer, men det fungerar även med handkikare. Terrängen kan vara lite mer avancerad och vandringen längre.
C: Här söker vi efter speciella arter eller sträckskådar över långa distanser. Vanliga arter ropas inte alltid ut. Alla är välkomna, men notera att man kanske upplever mest t.ex. med tubkikare, behöver en cykel eller skådar på natten.

Programändringar mm
Eftersom det kan förekomma programändringar på grund av väder och vind, covid-19 mm rekommenderar vi er att ta som vana att inför varje exkursionstillfälle göra ett besök på hemsidan där ev. ändringar anslås. www.mof-ekero.se
Det nedladdningsbara programmet på hemsidan uppdateras inte med programändringar.

Rapportera dina observationer
Rapportera dina observationer i Ekerö kommun på internet!
Gå till www.artportalen.se

Pandemin Covid-19 och MOF aktiviteter
Var och en gör sin egen bedömning, på eget ansvar om man vill följa med på exkursionen.  Men tillhör man någon av ” riskgrupperna” bör man noggrant överväga sitt deltagande.  Exkursionerna hålls med så stor säkerhet som möjligt.
Vilket bl.a. innebär att vi är extra försiktiga och håller avstånd till varandra. Undviker att låna saker av varandra mm. Transport från och till exkursionens samlings, eller exkursionsplats löses individuellt av deltagarna.  Om möjligt bör samåkning undvikas. Ledare erbjuder ingen samåkning. 
Styrelsen

Stående aktiviteter:
Första lördagen varje månad vid Menhammarstornet (Skytteholm)
Plats: Menhammarstornet (Skytteholm)
Nästa gång: lördagen den 3 juli. 
Tid: Initialt från gryning till ca. 10.00
Ledare: Jan Wernerman (Urpo är back upp)
Kategori: A. Mer information på hemsidan
Läs mer här

Tisdagsklubben: Fågelskådning på vardagsförmiddagar.
Plats: Svartsjö Slotts parkering. 
Start: Tisdagsklubben är avslutad för vårsäsongen men 
återkommer till hösten.
Trevlig sommar
Tid: Gryning
Ledare: Jan Wernerman.
Kategori: A. Mer information på hemsidan.
Läs mer här

JUNI:

Söndag den 20/6 15.00 – 17.00. MOF årsmöte 
Årsmöte kommer att hållas vid Skå festplats. På dansbanan under tak men med gott om plats så vi kan hålla avstånd. 
Årsmöteshandlingar kommer att finnas för nedladdning på hemsidan samt att några exemplar kommer att finnas på mötet. 
Således önskar vi alla medlemmar mycket välkomna till årsmötet. 

Mälaröarnas Ornitologiska förening
Urpo Könnömäki
Ordförande

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR NEDLADDNING