Program

Mälaröarnas Ornitologiska Förening
Vår- och sommarprogram 2024

Exkursioner och aktiviteter januari 2024– september 2024

Programändringar mm
Eftersom det kan förekomma programändringar på grund av väder och vind mm. rekommenderar vi er att ta som vana att inför varje exkursionstillfälle göra ett besök på hemsidan där ev. ändringar anslås. Se www.mof-ekero.se eller kontakta exkursionens ledare direkt.

Rapportera dina observationer
Rapportera dina observationer i Ekerö kommun på internet!
Gå till www.artportalen.se


STÅENDE AKTIVITETER

Första lördagen i varje månad träffas vi i Menhammarstornet som ligger vid Menhammarsviken och Skytteholms herrgård

Vi träffas ca 07:30-10:00 för gemensam skådning och trevligt umgänge. Ledare för aktiviteten varierar, se vem som håller i det under respektive månad.

Tisdagsklubben

Tisdagsklubben fortsätter under våren, datum 26/3-28/5. Samling 07:00 första mötet vid Svartsjö Slotts parkering om inte annat anges. Ledare: Sven Sundström tel. 0704712604 och Peter Gråd tel. 0705614655Mars

2/3 Första lördagen i mars i Menhammarstornet

Vi ses kl. 07:30-10:00 vid Menhammarsviken, Vi träffas under förmiddagen för gemensam skådning och trevligt umgänge. Ta med egen fika, kanske kommer Anita med kokostoppar.
Ledare: Anders Eriksson, tel. 0706697769
Tid och plats: kl. 07:30-10:00, Menhammarstornet, Menhammarsviken

Lördag 2/3 mars: Örninventering på Färingsö norra udde

Vi ses för det årliga deltagandet vid örninventering som Rördrommens fältstation anordnar. OBS! samma dag som Menhammar, men deltag gärna vid båda (tangerar varandra tidsmässigt). Vi räknar tillsammans antalet örnar vi ser under tiden mellan 10:00 och 12:00. Antalet rapporteras in via telefon varje 15 min, direkt till Rördrommens fältstation och är del av ett populärvetenskapligt forskningsinitiativ. Mer information finns i påminnelsen som kommer på hemsidan och som skickas ut via föreningen mejl inför exkursionen.
Ledare: Christian Lagström, tel. 0703625353. Anmälan görs via telefon eller sms.
Tid och plats: kl. 09:30-12:00 på Grankulla gård, Färingsö norra udde.

Onsdag 27 mars: Årsmöte och fågelbilder

Årets årsmöte genomförs i Ekebyhovs slotts lokaler. Utöver föreningsenligt årsmöte kommer Carl Magnus Strömbeck visa fågelbilder som i stort tagits ute på öarna.
Kallelse till årsmötet har gått ut via mejl och enligt stadgarna i god tid innan årsmötets genomförande (4 veckor innan tilltänkt datum). Kaffe/te och kaka kommer finnas på plats. Varmt välkomna!
Ledare: Styrelsen, tel. 0703625353 (till ordförande Christian Lagström)
Tid och plats: kl. 19:00-21:30 i samlingslokal på Ekebyhovs slott


April

1 april-30 juni: Hjälp till med häckfågelinventering vid Svartsjöviken och Svartsjö dämme

Många av MOFs medlemmar räknar redan idag de fåglar som häckar i Svartsjöviken och Svartsjö dämme och rapporterar dem på Artportalen. Vi är tacksamma för att få ännu fler rapporter av detta slag. Alla arter kan inte så lätt räknas i par utan det är bättre att ange par med bo eller ungar: exempel på sådana arter är tärnor, måsar, svanar, gäss och doppingar. Mer info om kläckta ungar önskas! Notera gärna om det antal du ser av en art verkligen är alla synliga i aktuellt delområde. Använd kommentarsfältet på Artportalen för detta! Lägg gärna in klockslag för observationen så vi kan undvika dubbelräkning och försök om möjligt observera och rapportera häckkriterier (i par, med ungar, ruvar el. liknande). Underlaget ingår som data i stående artikel i vår tidskrift Fåglar på Mälaröarna.
Ansvarig: Jan Sondell 0703188593 (behjälplig med ev. frågor kring inventering)
Tid och plats: Öppet arrangemang under hela perioden april till juni

6/4 Första lördagen i april i Menhammarstornet

Vi ses kl. 07:30-10:00 vid Menhammarsviken, Vi träffas under förmiddagen för gemensam skådning och trevligt umgänge. Ta med egen fika!
Ledare: Christian Lagström, tel. 0703625353
Tid och plats: kl. 07:30-10:00, Menhammarstornet, Menhammarsviken

OBS!! Inställt. Söndag 14 april: Svartsjö dämme, Svartsjöviken.

Vi besöker våtmarkerna vid Dämmet och hoppas att det har anlänt en hel del vadare och änder. Tillsammans hjälps vi åt med att hitta nyanlända arter. Det blir en spännande exkursion! Efter Dämmet fortsätter vi till fågeltornsparkeringen och till fågeltornet i sydöstra delen av Svartsjöviken.
Ledare: Göran Möllebo, tel. 0705212527
Tid och plats: kl. 06:30 vid Svartsjö slotts parkering.


Maj

Lördag 4 maj: Fågeltornslandskamp mot Finland vid Svartsjö dämme och Menhammarsviken.

Fågeltornskampen genomförs samma helg som Fågelskådningens dag. Evenemanget är en tävling mellan de svenska fågeltornen samt en landskamp mellan Sverige, Finland och Danmark. Meningen med evenemanget är att sprida fågelintresse till en inbjuden allmänhet och göra dem delaktig i kampen. Här finns alla möjligheter att diskutera fåglar, fågelskydd och biologisk mångfald. Förutsättningarna, “reglerna”, är enkla. Det gäller att se så många fågelarter som möjligt från fågeltornet. Allmänheten bjuds in för att hjälpa till att hitta fåglar. Välkomna när som helst under dagen! Vi uppmanar fler medlemmar att bemanna ytterligare torn inom kommunen (t.ex. tornet i Menhammarsviken), hör av er så blir det också en intern tävling!

Ledare: Roger Månsson, tel. 0708631315
Tid och plats: kl. 05:00 13.00 – Svartsjö dämme, plattformen.

Söndag 5 maj: Fågelskådningens dag

Det är fågelskådningens dag och BirdLife Sveriges regionalföreningar och lokala fågelklubbar arrangerar publika aktiviteter. Se mer information här https://birdlife.se/fagelintresse/fagelskadningens-dag-med-fageltornskampen/

Onsdag 15 maj: MOF tillsammans med Naturskyddsföreningen, MNF, letar näktergal

Vi genomför en samexkursion med Naturskyddsföreningen på Mälaröarna. Vi beger oss till Tranholmen där vi vet att näktergalarna så här års sjunger intensivt.

Ledare: Anders Eriksson, tel. 0706697769
Tid och plats: kl. 19:00 vid Tranholmens parkering vid tranholmsvägen

Söndag 26 maj: Gökotta MOF tillsammans med Ekerö-Munsö Hembygdsförening

Tillsammans med hembyggdföreningen möter vi upp för en gemensam exkursion till naturreservatet Väsby Hage, Munsö. Medtag egen matsäck och kikare.

Ledare: Christian Lagström, tel.0703625353
Tid och Plats: Vi ses på plats vid parkeringen Väsby hage kl. 07:00, samåkning kräver föranmälan, upphämtning vid kommunhusets parkering


Juni

Tisdag 4 juni: Vi lyssnar efter nattsångare på Mälaröarna

Ledare: Christian Lagström, 0703625353
Tid och plats: Vi ses kl. 20:00 vid Ekerö kommunhus, Tappström


Augusti

Söndag 4 augusti: Vadarskådning utanför kommunen

Vi reser till Ledskärsviken för att tillsammans leta efter rastande vadare.

Ledare: Ove Eriksson, tel. 0730768999 (anmälan krävs)
Tid och plats: Meddelas av ledaren i samband med anmälan, samåkning till Ledskärsviken kan ordnas


September

Lördag 14 september: Riksmästerskap i tomtskådning

Räkna hur många arter du ser eller hör från din tomt. Har du ingen egen tomt att delta med – hör av dig så får du deltaga på någon medlems tomt.

Ledare: Christian Lagström, tel. 0703625353.
Tid och plats: Under hela dygnet pågår RM men var med så mycket du
orkar/hinner, på egna tomten eller en medlems tomt

Väl mött! Önskar styrelsen