Program

Mälaröarnas Ornitologiska Förening
Vår- och sommarprogram 2023

Exkursioner och aktiviteter januari 2023 – september 2023

Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF)

Programändringar mm
Eftersom det kan förekomma programändringar på grund av väder och vind mm. rekommenderar vi er att ta som vana att inför varje exkursionstillfälle göra ett besök på hemsidan där ev. ändringar anslås. www.mof-ekero.se eller direkt kontakta exkursionens ledare.

Rapportera dina observationer
Rapportera dina observationer i Ekerö kommun på internet!
Gå till www.artportalen.se


STÅENDE AKTIVITETER

Första lördagen i varje månad träffas vi i Menhammarstornet som ligger vid Menhammarsviken och Skytteholms slott
Vi träffas ca 07:30-10:00 för gemensam skådning och trevligt umgänge. Ledare är Jan Wernerman, tel. 0707461000

Tisdagsklubben
Tisdagsklubben fortsätter under våren, datum 7/3-30/5. 07:00 till en början, senare 06:30, Samling Svartsjö Slotts parkering om inte annat anges. Ledare: Sven Sundström tel. 0704712604 och Peter Gråd tel. 0705614655


Mars

4/3 Första lördagen i mars i Menhammarstornet
Vi ses kl. 07:30-10:00 vid Menhammarsviken, Vi träffas under förmiddagen för gemensam skådning och trevligt umgänge.
Ledare: Jan Wernerman, tel. 0707461000
Tid och plats: kl. 07:30-10:00, Menhammarstornet, Menhammarsviken

Lördag 4 mars: Örninventering på Färingsö norra udde

Vi ses för det årliga deltagandet vid örninventering som Rördrommens fältstation anordnar. Vi räknar tillsammans antalet örnar vi ser under tiden mellan 10:00 och 12:00. Antalet rapporteras in via telefon varje 15 min, direkt till Rördrommens fältstation.

Ledare: Christian Lagström, tel. 0703625353

Tid och plats: kl. 09:30-12:00 på Grankulla gård, Färingsö norra udde

29 mars: Årsmöte och innesittarkväll

Årets årsmöte genomförs i Ekebyhovs slotts lokaler. Utöver föreningsenligt årsmöte kommer Jan Sondell berätta mer om kommande exkursion till Kvismaren, Örebro, den 28/5.

Ledare: Styrelsen, tel. 0703625353 (till ordförande Christian Lagström)

Tid och plats: kl. 19:00-21:30 i samlingslokal på Ekebyhovs slott


April

1 april-30 juni: Hjälp till med häckfågelinventering vid Svartsjöviken och Svartsjö dämme

Många lägger in sina observationer i det internetbaserade rapportsystemet Artportalen. Genom Artportalen kan vi skaffa oss god information om häckande och rastande fåglar omkring Svartsjöviken. För att detta ska fungera bra önskar vi att alla tar lite extra tid till att räkna/uppskatta antalet fåglar av alla arter som man ser och föra in uppgifterna i Artportalen. Lägg gärna in klockslag för observationen så vi kan undvika dubbelräkning och försök om möjligt observera och rapportera häckkriterier (i par, med ungar, ruvar el. liknande). Underlaget ingår som data i stående artikel i vår tidskrift Fåglar på Mälaröarna.

Ansvarig: Jan Sondell 0703188593 (behjälplig med ev. frågor kring inventering)

Tid och plats: Öppet arrangemang under hela perioden april till juni

1/4 Första lördagen i april i Menhammarstornet
Vi ses kl. 07:30-10:00 vid Menhammarsviken, Vi träffas under förmiddagen för gemensam skådning och trevligt umgänge.
Ledare: Jan Wernerman, tel. 0707461000
Tid och plats: kl. 07:30-10:00, Menhammarstornet, Menhammarsviken

Söndag 16 april: Svartsjö dämme, Svartsjöviken.

Vi besöker våtmarkerna vid Dämmet och hoppas att det har anlänt en hel del vadare och änder. Restaureringarna brukar alltid ge bra resultat de närmaste åren. Man kommer kanske att fortfarande se fåglarna bättre tack vare att vassen tidigare år är slagen med slaghack. Det blir en spännande exkursion! Efter Dämmet fortsätter vi till fågeltornsparkeringen och till fågeltornet.

Ledare: Roger Månsson, tel. 0708631315

Tid och plats: kl. 06:30 vid Svartsjö slotts parkering.


Maj

Lördag 6 maj: Fågeltornslandskamp mot Finland vid Svartsjö dämme och Menhammarsviken.

Fågeltornskampen genomförs samma helg som Fågelskådningens dag.

Fågeltornskampen har genomförts i Finland under många år och nu deltar omkring 300 fågeltorn från den södra kusten ända upp till Finska Lappland. Förutsättningarna, “reglerna”, är enkla. Det gäller att se så många fågelarter som möjligt från fågeltornet. Allmänheten bjuds in för att hjälpa till att hitta fåglar. Välkomna när som helst under dagen!

Ledare: Roger Månsson, Svartsjö dämme tel. 0708631315 tillsammans med Göran Möllebo m.fl.

Ledare: Jan Wernerman, Menhammarsviken tel. 0707461000 tillsammans med Anders Eriksson m.fl.

Tid och plats: kl. 05:00 13.00 – Svartsjö dämme, plattformen. Menhammarsviken samma tid.

Söndag 7 maj: Fågelskådningens dag med exkursion till Bonadammen – Löten – Munsö

Det är fågelskådningens dag och BirdLife Sveriges regionalföreningar och lokala fågelklubbar arrangerar publika aktiviteter. Vi kollar Bonadammen som har blivit en fin fågellokal med svarthake – och smådopping häckande där vissa år. Vi fortsätter till Löten som har mycket att erbjuda i fågelväg. Havsörnen ses ofta spana runt sandtagen, vilka har blivit ett attraktivt område för många fågelarter med sitt otillgängliga läge. Vi kollar också Laxsjöområdet, kanske kan vi hitta några rariteter runt den konstgjorda sjön.

Ledare: Mats Andersson, tel. 0702417248

Tid och plats: kl. 07:00 vid ICA Nyckelby parkering

Söndag 21 maj: Gökotta MOF tillsammans med Ekerö-Munsö Hembygdsförening

Tillsammans med hembyggdföreningen möts vi upp för en gemensam exkursion till naturreservatet Väsby Hage, Munsö. Medtag egen matsäck och kikare.

Ledare: Christian Lagström, tel.0703625353

Tid och Plats: Vi ses på plats vid parkeringen Väsby hage kl. 07:00, samåkning kräver föranmälan, upphämtning vid kommunhusets parkering

.

Söndag 28 maj: Kvismaren

Vi åker med egna bilar till Örebro ca 20 mil för att besöka Kvismaren. Vi ses för uppdelning bilar vid kommunhuset kl. 05:30, därefter tar vi första färjan vid Jungfrusund över mot Fittja kl. 06:00.

Ledare: Jan Sondell, tel.  0703188593

Tid och plats: kl. 06:00 Kommunhusets parkering


September

Lördag 16 september: Riksmästerskap i tomtskådning

Räkna hur många arter du ser eller hör från din tomt. Har du ingen egen tomt att delta med – hör av dig så får du deltaga på någon medlems tomt.

Ledare: Christian Lagström, tel. 0703625353.

Tid och plats: Under hela dygnet pågår RM men var med så mycket du

orkar/hinner, på egna tomten eller en medlems tomt.

Väl mött! Önskar styrelsen