Program

Mälaröarnas Ornitologiska Förening(MOF)
Höst och vinter program. Augusti till december 2020
Uppdaterat 20-09-08
=========================================

Viktig säkerhetsinformation om MOF exkursioner och Corona smittan 
Eftersom MOF exkursioner är utomhus så kör vi tillsvidare enligt nedanstående program.  Ställs exkursionen in  av ledaren eller av annat skäl anslås det på hemsidan.  Var och en gör sin egen bedömning, på eget ansvar  om man vill följa med på exkursionen.  Men tillhör man någon av ” riskgrupperna” bör man noggrant överväga sitt deltagande.  Exkursionerna hålls med så stor säkerhet som möjligt. Vilket bl.a. innebär att vi är extra försiktiga och håller avstånd till varandra. Undviker att låna saker av varandra mm. Transport från och till exkursionens samlings, eller exkursionsplats löses individuellt av deltagarna.  Om möjligt bör samåkning undvikas. Ledare erbjuder ingen samåkning. 
Styrelsen
——————————————————————————————————————————-

Återkommande inslag under hösten:

Tisdagsklubben 18/8-27/10
Platser: Platser varierande enligt påminnelsemejl och information på hemsidan
Ledare: Jan Wernerman. (Kjell, Urpo är back upp)
Tid: 06:00 till en början, senare 07:00.
Information: Mer information finns att läsa på hemsidan

Lördagar vid Menhammarstornet (Skytteholm)
Plats:  Menhammarstornet första lördagen varje månad med början 5/9.
Ledare: Jan Wernerman. (Urpo är back upp)
Tid: 07:00-10:00
Information: Mer information finns att läsa på hemsidan
————————————————————————————————————————
MOF program för September

 19/9 Rovfågeltema med Janne Björk vid Svartsjö Dämme
Vi riktar blickarna uppåt och hoppas få se mycket flyttande rovfåglar. Janne guidar oss i vad vi kan tänka på även när vi skådar på egen hand och speciella kännetecken för de olika arterna. Vi ser oss givetvis omkring även i dämmet med omgivningar.
Ledare: Janne Björk
Tel: 070-2305069
Plats: Svartsjö Dämme, samling på plattformen.
Tid: 08.00- lunchtid beroende på väder och vind
Mat:
Ta gärna med fika.
MOF program för oktober

4/10 Flyttfåglar som väntar in i det sista, Svartsjö med Göran Möllebo
Vi skådar efter de sent flyttande fåglarna, de som stannar kvar lite längre. Vi kan vänta oss en del änder, sena piplärkor och kanske några trevliga rovfåglar, möjligen en blå kärrhök? Våra övervintrande arter varfågel, salskrake och fjällvråk kanske är på plats denna första helg i oktober. Det kommer i alla fall att bli en fin höstdag med många fåglar runt Svartsjöviken.
Ledare: Göran Möllebo
Tel: 070-521 2527
Tid och Plats: Vi träffas 08.00 vid Svartsjö slottspark. och vi kommer att skåda fram till ca kl. 12:00.
Mat: Ta gärna med fika.

5-11/10 (Vecka 41) Skådning på Öland
Det brukar vara ca 15 personer från MOF som åker ner till Öland denna vecka, och som bor på lite olika håll där. Det är inget gemensamt arrangemang, men vi håller kontakt med varandra där och det brukar vara trevligt.

18/10 Röjning av Fiskarholmen
På Fiskarholmen brukar ett hundratal måsar och tärnor försöka häcka, men ofta ger fisktärnorna och skrattmåsarna upp på grund av predation av kråka och störning från långtidsstannade och ibland tältande allmänhet. Genom att röja lövsly och små tallar som idag ger skydd åt äggrövande kråkor och sätta upp skyltar som vädjar till båtfolket att undvika landstigning borde häckningsförutsättningarna kunna förbättras avsevärt.
Ledare: Jan Sondell
Kontakt: 070‒318 85 93 eller jan.sondell@telia.com.
Tid och plats:
10.00-15.00 Vi blir skjutsade ut till ön av företaget Addwater som kör
RIB-båtar från Jungfrusund. Samling vid restaurangen i Jungfrusund 0945!
Anmälan: Föranmälan till Jan Sondell för att vi ska veta antal deltagare och vilka verktyg som tas med.

25/10 Tema kustskådning och streck
Preliminärt Torö, Stenstranden och Örudden. Är det rapporterat lite fågel där vid tidpunkten finns det andra bra lokaler på vägen dit.  Skulle det bli kanonvindar vid upplandskusten med mycket bra arter, kan vi styra om dit. ex. Väddö, gamla Grisslehamn, Sennebyhaken.
Ledare:
Roger Månsson, Göran Möllebo
Kontakt:
Roger Månsson 0708-631315 rm@kanuk.se  Göran Möllebo 070-5212527
Deltagare:
MOF medlemmar. Max 12 personer. Först till kvarn gäller!!
Tid och Plats: Vi träffas 09.00 vid Örudden naturreservats parkering
Anmälan:  Via E-post till Roger Månsson senast 19 oktober. Turordning efter inkommen anmälan.  
Mat
:  Eget fika/lunch.
Program:
Program mejlas ut veckan innan.  Så vi är uppdaterade på väder och fåglar.

MOF program för november

8/11 I dubbeltrastens rike, Eldgarnsö med Göran Möllebo
Vi gör en fågelvandring runt markerna i naturreservatet och tittar på de stora mistelbestånden som så här års dignar av bär, som i sin tur drar till sig mängder av trastar. Där övervintrar dubbeltrasten, något som är lite unikt för Ekerö kommun. ”Misteltrasten” livnär sig hela vintern på bären som innehåller mycket energi. Dessutom stöter man på meståg med många olika fågelarter i släptåg.
Ledare: Göran Möllebo
Telefon:
070-521 2527 
Tid: söndag 09.00
Plats: Naturreservatets parkering
Mat:
Ta gärna med fika så tar vi en paus någonstans.

18/11 Höstmöte på Ekebyhovs slott med bildvisning
Inför jubileumsfesten, som sedan inte blev av på grund av covid-19 hade Jan Sondell sammanställt ett kollage bilder över föreningens verksamhet 2000‒2019. Bilderna visas nu i samband med höstmötet. Jan och Urpo som varit med från början kommer att prata lite om föreningens grundande och verksamheter under åren.
Ansvarig: Jan Sondell
Kontakt: 070‒318 85 93 eller jan.sondell@telia.com
Intresseanmälan: Lokal på slottet är bokat. För ett säkert genomförande av innekvällen behöver vi veta hur många deltagare det blir, för ett ev. max tak eller för byte av lokal till en större. (Vid större antal deltagare kan vi försöka, men inte garantera att vi kan byta till större lokal.) Därav behöver du anmäla ditt intresse att deltaga till Jan. Deltagande prioriterad efter turordning.
Tid: onsdag 19.00-21.30
Plats: Ekebyhovs slott

MOF program för december

9/12 Innekväll på Ekebyhovs slott med Artportalen som tema
På vilka sätt kan man rapportera in sina observationer till artportalen. Vad betyder de olika fälten när man fyller i blanketten. Vad behöver man ha med sig för obs-information från sitt fältbesök. Hur kan man söka efter information. Hur kan man göra export från artportalen och göra egna listor och mycket mer. Vi visar exempel hur man gör. Passa på och ställ dina frågor till Kjell, en van artportalen- och Excel-användare.
Ansvarig: Kjell Häggvik Tel. 0768593511
Intresseanmälan: Lokal på slottet är bokat. För ett säkert genomförande av innekvällen behöver vi sätta ett max antal deltagande till 12 st. Vid större antal deltagare kan vi försöka, men inte garantera att vi kan byta till större lokal.   Därav behöver du anmäla ditt intresse att deltaga till Kjell. Deltagande prioriterad efter turordning.
Tid: onsdag 19.00-21.30
Plats: Ekebyhovs slott

———————————————————————————————————————-

Kolla gärna med de ansvariga före aktiviteterna, väder och annat kan göra att något blir förändrat. Vi finns dock alltid på plats på angiven tid. Klädsel efter väderlek samt matsäck. Ingen föranmälan utom då det särskilt anges.
Vi har den mesta informationen på vår hemsida; ex. om aktiviteter och andra viktiga händelser.

OBS: Rapportera dina observationer i Ekerö kommun på internet!
Gå till www.artportalen.se