månadsarkiv: april 2012

MOF-profiler prisbelönta

Gigi Sahlstrand och Jan Sondell, båda i MOF:s styrelse, har nyligen blivit tilldelade priser för sina respektive insatser i fågelvärlden. Ett stort grattis till er båda!

Gigi fick tillsammans med skådarkollegan Eva Stenvång Lindqvist mottaga 2012 års Rosenbergspris ”..för deras gemensamma och framgångsrika arbete med att öppna nya vägar och metoder för att sprida kunskap om fåglarna och deras roll i naturen”. Gigi skrev 2010 tillsammans med Eva boken Börja skåda fågel, som uppmärksammats både i radio och i TV. Mycket omtalat är också Rapphönan, ett nationellt nätverk för kvinnliga skådare som Gigi är initiativtagare till. Många järn i elden har hon alltså!
Läs mer om boken börja skåda fågel
www.rapphonan.se

Jan Sondell tilldelades i helgen som gick SOF:s forskningspris 2012 för sina mångåriga insatser vid Kvismare fågelstation. Han har varit en central gestalt vid restaureringen av våtmarkerna och stått för ett gediget inventeringsarbete knutet till lokalen.
Läs mer på Kvismarens webbplats

Programmet nu spikat! Första punkten: Svartsjöviken 21 april

Nu är MOF:s vår- och sommarprogram 2012 spikat! Missa inte den första punkten: utflykten till svartsjöviken den 21 april. MOF guidar tillsammans med Friluftsfrämjandet på Mälaröarna till de superba skådarmarkerna kring viken, inklusive parken och Dämmet. Vid den här tiden på året kan vad som helst dyka upp!

Andra intressanta programpunkter är bland annat Nattsångare 15 eller 16 juni och en tur till Säbysjön vid södra järvafältet den 29 april.

Läs mer i programmet

Nyhetsbrev mars

Hej fågelvänner,

Då var det dags för ett nytt nyhetsbrev, denna gång gällande Mars månad. Månaden har varit ganska normal men fågelmässigt hände det en hel del, tex så fick vi celebert besök i form av 2 lappugglor under en två veckors period. I morse så hittades ytterligare en lappuggla,  denna gång mellan Norrby och Rörbyvägen utefter fornstigen som går där, denna individ bör vara kvar i området när detta skrivs.

För er som har och använder Facebook så har vi startat en grupp – Ekerö Birders – där man kan skicka in fotografier och diskutera fåglar på Mälaröarna – jag vill betona att detta är inte ett forum som kommer att ersätta hemsidan utan ett kompliment till denna.

Övrigt kan jag väl nämna att nu är fåglarna verkligen på gång så ut i naturen och njut av den kommande våren och allt vad det innebär.

Observationer under Mars månad:

Smådopping, 1 ex födosökande Svartsjö dämme 29.3 – 30.3

Mindre sångsvan, 1 – 3 ex rastande Svartsjö dämme 18.3 – 20.3, 1 ex förbiflygande Svartsjö dämme 24.3

Sädgås, 9 ex sträckande mot N 10.3, 17 ex sträckande Lovö kyrka 11.3, 3 ex rastande kyrkpölen, Adelsö 12.3, 15 ex rastande Svartjsö dämme 13.3, 4 ex kvar vid dämmet 14.3, 3 ex rastande kyrkpölen, Adelsö 14.3, 36 ex rastande Svartsjö dämme 15.3, 2 ex kvar vid kyrkpölen 15.3, 20 – 105 ex rastande Svartsjö dämme 17.3 – 22.3, 4 ex sträckande N Gällstaö 18.3, 3 ex sträckande Huvududden, Menhammarsviken 18.3, 10 ex rastande Adelsö 20.3, 23.3 hade merparten av sädgässen gett sig av från Svartsjö dämme men 3 – 6 ex kvar. 33 ex sträckande mot N Svartsjöviken 23.3, 2 ex Svartsjö dämme 24.3 – 25.3, 11 ex sträckande mot N Sötvattenslabaratoriet 24.3, 3 ex rastande Malmviks strandängar 30.3

Bläsgås, 8 ex rastande Svartsjö dämme 13.3, 2 2k rastande Svartjsö dämme 20.3 – 23.3, 2 ex kyrkpölen, Adelsö 24.3 – 25.3, 2 ex rastande Svartsjö dämme 25.3, 2 ex rastande Svartsjö dämme 30.3, 2 ex rastande kyrkpölen 30.3 – 31.3

Sjöorre, 1 ex rastande Sättra naturreservat, Adelsö 31.3

Salskrake, 1 hane rastande i Svartsjöviken 18.3, 1 par födosökande Eldgarnsö 25.3,  4 hannar och 2 honor rastande kyrkpölen, Adelsö 26.3, 2 hannar och 1 hona rastande Igelviken 27.3, 5 ex rastande Menhammarsviken 29.3, 3 ex rastande norra delen, Svartsjöviken 30.3

Havsörn, upp till 11 ex rastande vid Lastberget på Adelsö 3.3 under den årliga örn inveteringen som görs av Rördrommens fältstation

Kungsörn, 2 ex vid Ellholmen på Adelsö 3.3 och sedda under örn inventeringen. 1 ex förbiflygande Adelsö 10.3, gissningsvis en av dom två individerna som sågs den 3.3. 1 2k förbiflygande Hagalund, Adelsö 13.3

Fjällvråk, 1 ex Stenhamra stenbrott 3.3, 1 ex rastande vid Mastområdet 7.3, 1 ex Kanton-Golfbanan 13.3, 1 ex sträckande mot N vid Prästvik 15.3

Blå kärrhök, 1 ad hane flög förbi Svartsjö dämme 30.3

Pilgrimsfalk, 1 ad hona rastade och badade i en pöl vid Svartsjöviken 31.3

Tornfalk, 1 ex förbiflygande Mastområdet 2.3, 1 ex förbiflygande på Munsö 10.3, 1 ex västra delen, Svartsjöviken 11.3

Strandskata, den första för året flög förbi kyrkpölen 31.3

Ljungpipare, 2 ex rastande Barkarby, Lovön 30.3

Jorduggla, 1 ex sträckande Väntholmsviken 17.3

Lappuggla, 1 ex hittades vid Hagalund, Adelsö den 3.3 – 20.3 och är den första observationen i modern tid – den tidigare är från 1800-talet. Den 10.3 sågs det 2 olika individer sittandes på samma staket. Om jag har räknat rätt så har c:a 170-180 olika personer åkt upp och kikat på ugglan/ugglorna.

Sparvuggla, 1 ex Samting, Adelsö 11.3 och 14.3

Trädlärka, 1 ex sjungade Hagalund, Adelsö 11.3, 3 ex sträckande Väntholmsviken 13.3, 4 ex rastande Svartsjö dämme 13.3, 1 – 3 ex Hagalund, Adelsö 17.3 – 28.3, 4 ex sträckande Ölsta tegeldamm 22.3

Trädpiplärka, 1 ex sträckande fågeltornsparkeringen, Svartsjöviken 30.3 – detta är den tidigaste observationen någonsin i Stockholms rapportområde.

Sädesärla, en tidig individ sågs 14.3 vid Svartsöviken

Varfågel, 1 ex rastande till och från vid Mastomorådet 2.3 – 13.3, 1 ex rastande Menhammarsviken 3.3 och 11.3, 1 ex rastande Svartsjöviken 3.3, 1 ex rastande Bonadammen 3.3, 1 ex rastande Stavsund 11.3, 1 ex Svartsjö dämme 20.3 – 31.3, 1 ex rishögsdammen, Prästnibble 24.3, 1 ex fågeltornsparkeringen, Svartsjöviken 24.3 – 25.3. 2 ex rastande Svartsjö dämme 26.3, 1 ex farmen (stall och ridhusområde), Väsby 26.3, 1 ex östra delen Svartsjö viken 28.3

Snösparv, 4 ex rastande i södra delen av Svartsjöviken 23.3, 14 ex sträckande NV kyrkpölen, Adelsö 26.3, 6 ex förbiflygande Svartsjöviken 30.3, 30 ex flög förbi Svartsjöviken 31.3 samma dag sågs det 46 ex vid Berga gård på Lovö.

Nötkråka, 1 ex Lindhaga 18.3

Råka, 5 ex rastande fågeltornsparkeringen, Svartsjöviken 10.3