månadsarkiv: september 2021

MOF Artrace 22 Augusti 2021

Så var det dags igen för MOF traditionella artrace som vi brukar ha i slutet av augusti. Lagen fick starta från valfri plats 05.00 med målgång vid Svartsjö slott 14.00. Förutom själva racet är det även en inventering av hur många fågelarter man kan se på våra öar. I år var det 4 deltagande lag med 12 skådare(rekord tror jag) som tillsammans fick ihop 96 arter vilket var 8 arter mer än 2019 och 2020 då det blev 88 arter. Artrekordet är 101 arter från 2016, med 4 deltagande lag och 10 skådare, vinnande lag fick ihop 90 arter(rekord det med). Stort grattis till årets segrande lag som blev lag Urpo med 73 arter, 2a blev lag Nibbla 70 arter och trea lag Mats 66 arter samt lag Roger 62 arter. De tre första lagen skådade bla. på Munsö och Adelsö vilket gav många arter. Lag Roger satsade på Ekerö, Lovö, Färingsö men inte Adelsö och Munsö vilket gav lite mindre arter.

Foto Roger. Målgång , artgenomgång och en kopp kaffe vid Svartsjö slott

14.00 var det målgång vid Svartsjö slotts Café där vi hade fått ett eget rum för artgenomgång och en kopp kaffe. Tyvärr var inte lag Mats med vid målgång då man var tvungen att avbryta tidigare. Men ett resultat ringdes in av Mats. Alla deltagare tyckte det hade varit ett kul, spännande och rättvist race. Tyvärr var det som 2019 och 2020 dåligt med vadare, 2021 7st. 2020 6 st. och 2019 7st. Troligtvis mycket beroende på att vi bara har en bra vadarlokal, Svartsjö dämme. Arter som vi inte sett vid föregående 2 års race kunde vi arta i år, domherre, mindre hackspett, storlom, svartmes, tornseglare, tornfalk, inga stänkare precis. Men roligast att se var kanske tornfalk vid fågeltornsparkeringen, bivråk och lärkfalk vid Eldgarnsö, drillsnäppa vid dämmet och svartmes vid Väsby Hage. Kul att vi under racet kunde täcka in i stort sett hela kommunen. Tyvärr blev det inget EKO lag i år utan fossilerna drog runt på vägarna, men jag tror det även var någon hybrid och Elbil med. Nästa år blir det förhoppningsvis ett EKO lag och fler elbilar.
Tack för i år.

Roger Månsson Raceledare
—————————–
Deltagande lag 2021

Lag Nibbla

 1. Agneta Sundkvist (Lagledare)
 2. Hans Andersson
 3. Maria Strömberg
 4. Fredrik Lundberg
 5. Eva Eriksson

 Lag Roger

 1. Roger Månsson(Lagledare)
 2. Peter Gråd

 Lag Mats

 1. Mats Anderson(Lagledare)
 2. Linus Brobacke

 Lag Urpo

 1. Jan Wernerman (lagledare)
 2. Urpo Könnömäki
 3. Carl Magnus Strömbeck
MOF ARTRACE SÖNDAG 21-08-22
 ArtnamnARTER 2019 ARTER 2020 ARTER 2021Lag Urpo 21Lag Nibbla 21Lag Mats 21Lag Roger 21
1Backsvala11     
1Bivråk 11   1
1Björktrast 11 1  
1Blåmes1111111
1Bläsand1 11   
1Bofink1111111
1Brun kärrhök1111111
1Brunand111 1  
1Brushane11     
1Buskskvätta111 11 
1Domherre  11   
1Drillsnäppa  1 1  
1Dubbeltrast1 111  
1Duvhök1 1 1 1
1Enkelbeckasin11111 1
1Entita111111 
1Fasan11     
1Fiskgjuse11111 1
1Fiskmås1111111
1Fisktärna1111111
1Gluttsnäppa1111  1
1Gransåmgare 111   
1Grå flugsnappare 11111 
1Grågås1111111
1Gråhäger1111111
1Gråsparv11111 1
1Gråtrut1111111
1Gräsand1111111
1Grönbena1111 11
1Grönfink1111111
1Gröngöling1111 11
1Grönsiska111 1  
1Grönsångare 1     
1Gulsparv1111111
1Gulärla 111   
1Gärdsmyg1111111
1Göktyta1 1  1 
1Havstrut1111 1 
1Havsörn1111111
1Hussvala11111 1
1Hämpling 111 1 
1Kaja1111111
1Kanadagås1111111
1Kattuggla1      
1Knipa1111111
1Knölsvan111 111
1Koltrast11111 1
1Korp1111111
1Kricka1111111
1Kråka1111111
1Kungsfågel111 11 
1Kärrsnäppa 1     
1Ladusvala1111111
1Lärkfalk111   1
1Lövsångare1111 11
1Mindre hackspett  1 1  
1Nötskrika111  11
1Nötväcka1111111
1Ormvråk1111111
1Pilfink1111111
1Ringduva1111111
1Rödhake1111111
1Rödstjärt 1     
1Rörsängare1      
1Silltrut 111111
1Skata1111111
1Skedand1 1 1  
1Skogsduva111 111
1Skrattmås111111 
1Skäggdopping1111111
1Skäggmes1      
1Svarthakedopping1      
1Smådopping111111 
1Snatterand11111 1
1Sothöna1111111
1Sparvhök1111111
1Spillkråka1      
1Stare1111111
1Steglits111111 
1Stenskvätta11111 1
1Stjärtmes1 1  1 
1Storlom  1   1
1Storskarv1111111
1Storskrake1111 11
1Storspov1 11   
1Större hackspett1111111
1Svarthakedopping1      
1Svarthätta111 11 
1Svartmes  1  1 
1Svartsnäppa1 11   
1Sånglärka111111 
1Sångsvan1111111
1Sädesärla1111111
1Sävsparv11     
1Talgoxe1111111
1Taltrast 11   1
1Tamduva1111111
1Tofsmes 11  1 
1Tofsvipa11111 1
1Tornfalk  11   
1Tornseglare  11 1 
1Trana1111111
1Trädkrypare  1 11 
1Trädgådssångare 1     
1Törnskata1111111
1Vattenrall11111  
1Vigg1111111
1Vitkindad gås1111   
1Ängspiplärka111  11
1Ärtsångare 11111 
110SUMMA/resultat 202188889673706662
 Resultat 2020   73  75