månadsarkiv: juni 2013

Nyhetsbrev maj 2013

Maj månad kom och med den kom också den stora strömmen av vårfåglar. Hela 3000 rapporter från Ekerö kommun har lagts in på Svalan under månaden. Det är roligt att se så många olika namn i listorna!

Här kommer ett urval av de viktigaste observationerna under månaden:

Den allra tyngsta arten som rapporterats under maj är dvärgsparv som hördes på kvällen den 13:e i Svartsjöviken. Den är den första i kommunen någonsin. Tyvärr uppehöll den sig vad vi vet inte länge på Ekerö; redan dagen efter var försöken att hitta den fruktlösa. Dvärgsparven trivs bäst uppe i norra Norrland och endast ibland får vi se den på sydligare breddgrader.

En gravand sågs i Drottningholmsparken den 12 maj och det är den första observationen sedan 2010. Tidigare har en eller ett par ex setts så gott som årligen i kommunen. Rosenfinken är normalt också nästan årlig. Dock är det få skådare som har turen att få höra den sjunga i kommunen. 18 maj sjöng ett ex i Svartsjö dämme och den 22 maj satt ett exemplar och sjöng i Menhammarsviken.

En annan ovanlig mälarögäst är sommargyllingen. Ett exemplar av denna vackra fågel gav ifrån sig tre strofer och ett lockläte på morgonen den 21 maj vid Klippans väg på Färingsö. Det är det åttonde fyndet på Mälaröarna, det första sedan 2008. Varje fågel har inte observerats mer än en dag vardera. Så när denna art larmas i kommunen gäller det att vara snabb!

Andra observationer värda att nämna lite extra: Årets hittills enda ringtrast sågs sträcka norrut från Färingsös nordligaste udde den 1 maj. Två ex dvärgmås rastade i Bonadammen på Munsö den 5 maj och i Rastaholm den 9 maj (1 ex). Fyra sjöorrar rastade kort i Fiskarfjärden den 6 maj.

Övriga observationer:

Svarthakedopping har setts på två lokaler under månaden, ett par i Torslundadammen i början och i slutet av månaden och i Bonadammen har fyra ex observerats, också vid två tillfällen. Årta har det varit glest med observationer kring. Månadens -och årets hittills- enda rapport gällde ett par i Svartsjö dämme den 4 maj.

Rördrommen i Svartsjö dämme tutade friskt under hela månaden. Uppe vid Eldgarnsösundet har ett ex också hörts under större delen av månaden. I övrigt hördes rördrom vid ett tillfälle vardera vid Grankulla gård, i Älvnäsviken och i Menhammarsviken.

Kvällsaktiva arter, som dubbelbeckasinen, brukar spela i Svartsjöviken vid en eller ett par vårkvällar om året. I år har det bara gjorts en observation, den 30 maj. Småfläckig sumphöna brukar höras i princip årligen i kommunen, oftast kring Svartsjöviken. I år var det just där som ett exemplar spelade i skymningen mellan 4-13 maj. Gräshoppsångaren kom igång i maj och hördes i Svartsjö dämme mellan 6-17 maj. Ett ex hördes också på Eldgarnsö den 24:e.

Till sist kan vi nämna att ett  hundratal backsvalor uppehöll sig runt Bonadammen den 19 maj. Troligt är att de har bohål i sandtaget vid Löten inte långt därifrån.

Det var allt för den här gången!

Trevlig midsommar önskar Mälaröarnas Ornitologiska Förening