månadsarkiv: september 2011

Nyhetsbrev – augusti 2011

Mälaröarnas Ornitologiska Förening
Signe Hagerman

Det andra av årets två artrace gick av stapeln den 28/8. Två tappra lag ställde upp denna gång. Morgonen var dimmig och sen blötte en åskskur ner deltagarna.

Laget Clenn Cornland och Janne Björk fick ihop hela 83 arter som är ett mycket bra resultat. Nattens och morgonens tjocka dimma orsakade ett riktigt fint nedfall av flyttfåglar över Färingsö. Några roliga arter kan nämnas som sågs vid växthusen i Torslunda: mindre flugsnappare, vaktel, gransångare, kärrsångare, rörsångare, sävsångare och lövsångare.

Observationer under augusti

Inledde skådarmånaden med pompa och ståt gjorde en ägretthäger i Dämmet. Den sågs av flera skådare den 1 augusti men drog dessvärre vidare och var borta dagen därpå. Ägretthägern observeras generellt allt oftare i Sverige och har setts 2008, 2009 samt i år på Ekerö. Vem vet, kanske blir den årlig här i kommunen? Ingen häckning har ännu observerats i Sverige, men mycket talar för att det snart kan vara dags. I ledskärsområdet  i norra Uppland har nu under sommaren två exemplar setts stationära och flera skådare har rapporterat försök till uppvaktning fåglarna emellan.

Upp till sex bändelkorsnäbbar födosökte i lärkträden vid Stavsund ute på Munsö den 4–6/8. 2011 tyder på att vara ett så kallat invasionsår och de mängder rapporter av ”bändlar” som gjorts runt om i Sverige speglas även i antalet observationer på Ekerö (observationer gjorda på fyra olika platser hittills i år). Vissa år ses arten inte alls på Ekerö. Enligt Svalan har bändlarna nu dragit vidare och rapporteras från södra Sverige.

Vadare
Som sig bör i augusti var det fart på vadarna och vi fick se en hel del för kommunen lite udda arter. Kyrkpölen på Adelsö är ett säkert ställe för rastande vadare men Svartsjö Dämme verkar vara den överlägsna lokalen, inte minst nu denna månad sett till rapporterna. Nedan följer observationer i dämmet, lite extra värda att nämna, under augusti:

Spovsnäppa, 1 ex, 6/8
Mosnäppa, 1 ex, 7–8/8
Större strandpipare, 4 ex, 5–8/8
Kärrsnäppa, 1 ex den 7–8/8 och ett ex den 21:a (1 ex sågs även i Kyrkpölen 20/8)
Smalnäbbad simsnäppa 14/8

Sist men inte minst ska nämnas att en småsnäppa sågs här 5–8/8. Det är första gången sedan 2008 den arten gästar kommunen.

Gäss
Drottningholms slottspark blev som vanligt en populär rastplats för vitkindade gäss. 500 ex sågs här den 20/8, och kanske har antalet varit ännu större än så. Malmviks strandängar har också haft påhälsning av gäss, till exempel 300 vitkindade den 20/8.


Rovfåglar

Två observationer av pilgrimsfalk gjordes under månaden; 1 ex sågs vid Lindhaga på Färingsö den 4 augusti och en adult fågel flög förbi dämmet den 24:e.

En blå kärrhök sågs vid Lovö kyrkängar den 26:e.

Övriga intressanta rapporter
Som nämndes ovan gjorde den kraftiga dimman 28/8 att en del översträckande fåglar tvingades landa på Färingsö, bl.a vaktel och mindre flugsnappare rastade kort vid växthusen i Torslunda, Färingsö.

Kommande aktiviteter

Vi vill påminna om denna närliggande händelse:

Lördag 10 september: riksmästerskap i tomtskådning
Sedan 1998 har man arrangerat RM i tomtskådning och i år tänkte vi vara med
på denna aktivitet. Ett antal utvalda medlemmars tomter kommer att bjuda in
medlemmarna till sig för att i tuff konkurrens med övriga tomtskådare i Sverige se
så många fågelarter som möjligt.

Gigi håller i trådarna och reglerna för denna aktivitet och tar emot anmälan om
tomt eller hänvisar medlemmar till de tomter där skådning ska äga rum.

Mer info och anmälan: Gigi Sahlstrand Tel. 0708-900 770

Skådarhälsningar från styrelsen,
Mälaröarnas ornitologiska förening