månadsarkiv: januari 2021

Lokal: Färjestaden – Lövstafjärden – Ekerö

Färjestaden är en småort i Ekerö kommun, belägen på östra sidan av Färingsö. Namnet kommer av att det en gång i tiden gick en färja till andra sidan Mälaren.

Lokalbeskrivning

Eftersom Lambardfjärden och Lövstafjärden ingår i en sträckled för fåglar under vår och höst är lokalen med de två obs platserna i första hand bäst som sträckskådningslokal. Från de två observationsplatserna har man fin utsikt över fjärdarna och fågelsträcken. Fågelskådare vid de närbelägna sträcklokalerna Gåseberg och Mälarklippan på andra sidan fjärdarna spanar regelbundet av fjärdarna under sträcktider. Dyker det upp något speciellt som är på väg till Ekerö brukar det larmas ut. Eftersom det är en sträcklokal med långa avstånd rekommenderas tubkikare.

Lokalen består av två observationsplatser, färjestadbryggan och färjestadens fritidsområde.

Färjestadsbryggan markerad med gul prick når man efter att ha parkerat bilen på vändplanen. Men man få se upp när man parkerar, så att man inte utgör ett hinder för annan trafik.

Udden markerad med gul prick ligger i ett fritidsområde som gränsar till Färjestaden. Sväng vänster på Färjestadsvägen och köra in på Skogsbrynsvägen, följ vägen tills den slutar vid vändplanen där man parkerar vid den röda pricken. Men man få se upp när man parkerar, så att man inte utgör ett hinder för annan trafik. Efter att man parkerat är det ca 100 m promenad till udden och ett stort runt betonglock vid stranden, som är en bra skådarplats.

Biotopen med vasstäckta mälarstränder och fjärdar ingående i sträckleder medför mycket förbiflygande fågel under sträcktider. Under sträcktider kan man vissa dagar få se väldigt många förbiflygande och rastande arter. Tättingar, sjöfåglar, rovfåglar och mycket annat.

Under andra tider är lokalen inte så speciell dock kan man på fjärdarna ibland få se rastande arter som, småskrake, storlom, svärta, sjöorre, havstrut och förbiflygande arter som havsörn, ormvråk och sparv- och duvhök mm. I lokalens omgivningar förekommer alla vanliga arter som man brukar kunna se vid mindre strandnära orter på Mälaröarna. Bla. mindre- och större hackspett, gärdsmyg, sothöna, skäggdopping, olika sim och dykänder samt vitfåglar.  

Vägbeskrivning med bil

Från Tappström Ekerö Centrum är det ca 16 km till Färjestaden och det tar ca 22 min med bil. Man åker mot Färingsö och följer Färentunavägen, passerar Troxhammar, Skå kyrka och svänger till höger på Svartsjövägen mot Svartsjö Slott. Strax efter man passerat Svartsjö Slott tar man av till vänster på Färjestadsvägen och följer den drygt 4 km till Färjestaden. Ska man till Färjestadsudden svänger man till vänster in på Skogsbrynsvägen ca 400 m innan man kommer fram till Färjestadens brygga.      

Vägbeskrivning med buss

Det går ingen buss hela vägen till Färjestaden. Utan man åker buss till Svartsjö och går resten av vägen. Buss 176 till från Brommaplan, Tappström Ekerö Centrum mot Stenhamra. Man byter buss vid Skå, Fårhagen till buss 316 och åker till Svartsjö och går av bussen vid hållplatsen Färjestadsvägen. Och promenerar drygt 4 km (ca 50 min) till Färjestadsbryggan. Ska man till Färjestadsudden svänger man till vänster in på Skogsbrynsvägen ca 400 m innan man kommer fram till Färjestadens brygga vilket tar ca 15 minuter till. 

Roger Månsson

Lokal: Huvududden – Menhammarsviken – Ekerö

Huvududdens naturreservat ligger på norra Ekerön i Ekerö kommun. Naturreservatet omfattar en areal om 35 hektar och inrättades år 1973. Markägare är staten och förvaltare är Länsstyrelsen. Reservatet består till stor del av en åsrygg som är en del av Uppsalaåsen. Huvududden är ett av åsens vackraste partier och sträcker sig en kilometer ut i Mälaren. Menhammarsviken bjuder dig på ett rikt fågelliv om du vill spana eller höra fågelsång. Det går en kilometerlång stig runt reservatet.

Lokalbeskrivning

Vid reservatsgränsens parkering finns en reservatsbeskrivning med en karta över området. Jag rekommenderar att man börjar besöket med att följa den utmärkta stigen längst ängen vid hästhagarna och vidare längst Menhammarsvikens strand med fina rast- och badmöjligheter. Vid udden viker stigen av och går ganska brant upp på sandåsen. Man följer åsen med fin utsikt över Mälaren tillbaks till parkeringen via dödisgropen och 120 årigt granbestånd.

Biotopen med mycket gammal granskog och strandnära skog gör att många fågelarter som ex. entita, tofsmes, svartmes, trädkrypare, större- och mindre hackspett, nötväcka, domherre och kungsfågel trivs i lokalen. MOF har i lokalens granskog haft en fågelmatning under flera år. Vilken har varit mycket välbesökt. Vissa år har även rödhake övervintrat och synts till vid matningen.  Rovfåglar som ex, tornfalk, ormvråk och havsörn kan man se förbiflygande.   

Vid Menhammarsviken kan man på vintern få se salskrakar och på sommaren tutar rördrommen dold i vassarna mm, vår och höst rastar änder och vadare. Från fågeltornet vid Skytteholm i vikens östra del har du fin utsikt över vassar och strandängar.

Man får inte glömma att spana efter fågel på andra sidan vägen vid parkeringen. Även om det är mycket trafik så kan man se, ex. gulsparv, nötskrika, hämpling mm på andra sidan hästhagarna mot granplanteringen. Men man behöver en tubkikare.

Vägbeskrivning med bil

Från Tappström Ekerö Centrum är det 15 km till Huvududden och det tar ca 16 min med bil. Man åker huvudvägen mot Munsö och Adelsö och passerar Träkvista, Sandudden, Nyckelby. Menhammars gods.  När du passerat avfarten till Menhammar är du nästan framme. Strax efter nästkommande kurva finns avfarten på höger sida till reservatets parkering.

Vägbeskrivning med buss

Med buss 311 från Brommaplan, Tappström Ekerö Centrum tar det ca 20 min och 19 hållplatser. Du går av vid hållplatsen Kärsödrag och går ca 3 min (230 m) till reservatet.  

Roger Månsson


Lokal: Rastaholm – Björkfjärden – Ekerö

Rastaholm är en mindre ö på Södra Björkfjärden i Ekerö kommun. Här finns en småbåtshamn och ett värdshus. Rastaholms hamn är en väl skyddad naturhamn med plats för omkring 250 båtar. Klubbhuset kallar sig numera Rastaholms Värdshus. Värdshuset är inte öppet på vintern. Från värdshusets veranda har man en mycket vacker utsikt över Södra Björkfjärden speciellt solnedgångarna är magiska. Vid bra väder ser man till Björkö/Birka, Adelsö. Rindö mm. Rastaholm gränsar i söder till Helgö. Mellan Helgö finns Norrsundets kanal som är täckt av vass längst stränderna. Kanalen börjar vid Rastaholm  

Lokalbeskrivning

Innan man går ut på bron till Rastaholm bör man vara uppmärksam på omgivningen runt båtklubben och dess uppläggningsplatser. Beroende på årstid är det inte ovanligt att se förbiflygande tättingar, hackspettar. mindre korsnäbbar och sparvhök. På bron möts du av värdshusets välkomstskylt och hungriga gräsänder.

Till vänster ser du början på Norrsundet kanal och till höger glimmar Björkfjärden. Spana av vattenytorna på brons båda sidor efter rastade sjöfåglar mm. När du passerat bron förslår jag att du följer stigen till vänster som går genom vandrarhemmet och vidare runt ön.

Spana av alträden, gammelskogen och de höga tallarna efter mindre och större hackspett, spillkråka samt mindre korsnäbb. kungsfågel, svarthätta, gärdsmyg mm. kan även ses längst stigen eller strandkanten.

Vid bastun är det trevligt att rasta samt bra sikt över Norrsundet och Helgö samt västerut mot de små holmarna.  Längst stränderna på Helgö och holmarna kan man vissa år få se rastande strömstare. På holmarna rastar ofta fiskgjuse och havsörn. Förbiflygande vitfåglar är vanliga över fjärden.
När du fortsätter stigen fram längst stranden har du bitvis bra sikt över fjärden och fina rastställen. När Värdshuset inte har sin servering öppen brukar det vara möjligt att från deras veranda stå och spana med tuben efter ex. havsörn, kungsörn, fiskgjuse, och rastande sjöfåglar som skrakar, storlom, svärta och sjöorre mm.  

Vägbeskrivning med bil

Från Tappström Ekerö Centrum är det 12 km till Rastaholm och det tar ca 15 min med bil. Man åker huvudvägen mot Munsö och Adelsö och passerar Träkvista, Sandudden och Nyckelby samt avfarten till Skytteholms Golfbana. Vid nästa avfart svänger du till vänster och följer allén till Rastaholm. När du kommer fram finns det bra med parkering. Men uppmärksamma anslag om var du får parkera.

Vägbeskrivning med buss

Med buss 311 från Tappström Ekerö Centrum tar det ca 14 min och 13 hållplatser. Du går av vid hållplatsen Rastaholm och går 9 min(800m) till Rastaholm.  

Roger MånssonHågkomster från ett märkligt år 2020


För oss fågelskådare har 2020 varit ett mycket annorlunda år. Möten med människor på våra exkursioner, resor mm har blivit begränsade eller helt inställda. Vi hade innekvällar och inte minst höstens (2019) jubileumsfest inbokad. Allt gick om intet till följd av Corona – Pandemin.

Tack alla medlemmar för att ni varit så duktiga att följa Folkhälsoinstitutets och MOF råd och anvisningar för Corona när ni deltagit på våra aktiviteter. Utan ert stöd hade vi fått ställa in fler aktiviteter. Trotts Corona har vi gemensamt lyckats genomföra alla exkursioner och fågelrace mm på ett imponerade sätt. Men utan våra duktiga och engagerade ledare hade det inte gått att puzzla ihop och genomföra vår- och höstprogrammet. Stort tack för det!

Några ord om vad vi gjort bra 2020
Ute i fält har det varit många kul exkursioner med många fågelobsar och vad jag kunnat se så har både deltagare och ledare varit nöjda. Nyheter för året har varit exkursion på Björkö Birka och sträckskådning på Mälarklippan och Torö. Lyckade turer som kommer igen 2021. Succén med tisdagsklubben har fortsatt under året och ett nytt initiativ med träff vid Menhammartornet första lördagen i varje månad har varit lyckad.

EKO skådningen har fått starkt fäste i vår förening, vilket är roligt. Fossil-lagen och EKO-laget hade ett tufft race med kamp in i kaklet. EKO laget vann. Ett trendbrott kanske. Backsvaleprojektet som MOF jobbat med flera år har varit mycket lyckat. Men som nu är avslutat. För att försöka få tillbaks skrattmåskolonin på fiskarholmen har MOF m.fl. gjort en kraftfull rensnings insats och bl.a. huggit ned träd och buskar(1). Stort tack för ert naturvårdsarbete. (1) Med markägarens tillåtelse så klart.

Några spännande fågelobsar att minnas i vintermörkret
Svarttärna, Dvärgmås, Tjäder, Mindre sumphöna, Tretåig mås, Myrspov, Skräntärna, Tajgasångare, Stäpphök, Alfågel och Pärluggla. Inga dåliga obsar för MOF. 
Mer information kommer i årsskriften.

Styrelsen har under 2020 startat en utvecklingsgrupp
Gruppen ha nu börjat bli varm i kläderna, men såklart har pandemin bromsat en del. Men MOF har nu en egen Facebooksida ” Fågelskådning på Mälaröarna samt att gruppen tillsammans med styrelsen tagit fram och skickat ut en enkät till alla medlemmar. Syftet har varit att ta reda på hur medlemmarna ser på sitt medlemskap i föreningen samt hur man upplever föreningens verksamhet med ledarskap, fågelskådning och naturvård.  

Gruppen har nu fått in enkätsvaren och responsen på enkäten har överlag varit mycket positiv, man tackade styrelsen för det arbete som lagts ned, uppskattade exkursionerna och aktiviteterna, och tyckte att nyhetsbrev, uppdaterad hemsida, Facebooksidan och enkäten alla var tecken på en positiv utveckling för MOF. En sammanfattning har via mail skickats ut till alla medlemmar. Har du inte fått sammanfattningen kan du skicka ett mail till info@mof-ekero.se och meddela det.

Ännu ett ovisst år 2021 stundar nu
Låt oss hoppas att vaccinering röjer vägen för ett 2021 där fågelskådningen gör en nystart och vi kan träffas och skåda tillsammans, åka på gemensamma fågelresor och ha kul. Det är efterlängtat.

Styrelse, utvecklingsgrupp och programgrupp jobbar för att alla medlemmar ska få ett så bra skådarår som möjligt 2021. Fågelskådningens dag den 16/5 är en större aktivitet vi hoppas kunna genomföra. Påpassligt nog fyller Ekerö Kommun 50 år 2021 vilket kanske kan göra att fågelskådningens dag blir än mer spännande.

Programgruppen meddelar att programmet för 2021 januari – juni är klart. Många spännande aktiviteter att se fram emot. Programmet bygger tillsvidare på samma Corona regler och restriktioner som vi med framgång under 2020 anpassat våra aktiviteter för.    

Roger Månsson
Redaktör