Lokal: Huvududden – Menhammarsviken – Ekerö

Huvududdens naturreservat ligger på norra Ekerön i Ekerö kommun. Naturreservatet omfattar en areal om 35 hektar och inrättades år 1973. Markägare är staten och förvaltare är Länsstyrelsen. Reservatet består till stor del av en åsrygg som är en del av Uppsalaåsen. Huvududden är ett av åsens vackraste partier och sträcker sig en kilometer ut i Mälaren. Menhammarsviken bjuder dig på ett rikt fågelliv om du vill spana eller höra fågelsång. Det går en kilometerlång stig runt reservatet.

Lokalbeskrivning

Vid reservatsgränsens parkering finns en reservatsbeskrivning med en karta över området. Jag rekommenderar att man börjar besöket med att följa den utmärkta stigen längst ängen vid hästhagarna och vidare längst Menhammarsvikens strand med fina rast- och badmöjligheter. Vid udden viker stigen av och går ganska brant upp på sandåsen. Man följer åsen med fin utsikt över Mälaren tillbaks till parkeringen via dödisgropen och 120 årigt granbestånd.

Biotopen med mycket gammal granskog och strandnära skog gör att många fågelarter som ex. entita, tofsmes, svartmes, trädkrypare, större- och mindre hackspett, nötväcka, domherre och kungsfågel trivs i lokalen. MOF har i lokalens granskog haft en fågelmatning under flera år. Vilken har varit mycket välbesökt. Vissa år har även rödhake övervintrat och synts till vid matningen.  Rovfåglar som ex, tornfalk, ormvråk och havsörn kan man se förbiflygande.   

Vid Menhammarsviken kan man på vintern få se salskrakar och på sommaren tutar rördrommen dold i vassarna mm, vår och höst rastar änder och vadare. Från fågeltornet vid Skytteholm i vikens östra del har du fin utsikt över vassar och strandängar.

Man får inte glömma att spana efter fågel på andra sidan vägen vid parkeringen. Även om det är mycket trafik så kan man se, ex. gulsparv, nötskrika, hämpling mm på andra sidan hästhagarna mot granplanteringen. Men man behöver en tubkikare.

Vägbeskrivning med bil

Från Tappström Ekerö Centrum är det 15 km till Huvududden och det tar ca 16 min med bil. Man åker huvudvägen mot Munsö och Adelsö och passerar Träkvista, Sandudden, Nyckelby. Menhammars gods.  När du passerat avfarten till Menhammar är du nästan framme. Strax efter nästkommande kurva finns avfarten på höger sida till reservatets parkering.

Vägbeskrivning med buss

Med buss 311 från Brommaplan, Tappström Ekerö Centrum tar det ca 20 min och 19 hållplatser. Du går av vid hållplatsen Kärsödrag och går ca 3 min (230 m) till reservatet.  

Roger Månsson