Författararkiv: Roger Månsson

MOF novemberrally 2022

Kjell Häggviks sammanställning av novemberrallyt
Det känns som att intresset för skådningen under november månad var ganska stor om man tänker på hur uselt väder det kan vara.
MOF’s initiativ att skapa lite fokus på månaden gör att vi kan få en lite bättre bild hur det ser ut. Nedan ser du hur många arter de 10 mest flitiga skådarna har sett.
Totalt sågs 86 arter.

Topp 10
Jan Wernerman 76 arter
Roger Månsson 70
Gabriella Ekström 62
Göran Möllebo 61
Per Lönnborg 60
Glenn Cornland 60
Carl Magnus Strömbeck 57
Agneta Sundkvist 56
Hans Andersson 55
S Schröder 44

EKO
De som också gjorde en EKO rapportering såg tillsammans 70 arter.
Totalt 5 skådare rapporterade EKO på projektet.

Per Lönnborg 60
Gabriella Ekström 57
Hans Andersson 46
Agneta Sundkvist 46
Glenn Cornland 39

MOF Artrace 22 Augusti 2021

Så var det dags igen för MOF traditionella artrace som vi brukar ha i slutet av augusti. Lagen fick starta från valfri plats 05.00 med målgång vid Svartsjö slott 14.00. Förutom själva racet är det även en inventering av hur många fågelarter man kan se på våra öar. I år var det 4 deltagande lag med 12 skådare(rekord tror jag) som tillsammans fick ihop 96 arter vilket var 8 arter mer än 2019 och 2020 då det blev 88 arter. Artrekordet är 101 arter från 2016, med 4 deltagande lag och 10 skådare, vinnande lag fick ihop 90 arter(rekord det med). Stort grattis till årets segrande lag som blev lag Urpo med 73 arter, 2a blev lag Nibbla 70 arter och trea lag Mats 66 arter samt lag Roger 62 arter. De tre första lagen skådade bla. på Munsö och Adelsö vilket gav många arter. Lag Roger satsade på Ekerö, Lovö, Färingsö men inte Adelsö och Munsö vilket gav lite mindre arter.

Foto Roger. Målgång , artgenomgång och en kopp kaffe vid Svartsjö slott

14.00 var det målgång vid Svartsjö slotts Café där vi hade fått ett eget rum för artgenomgång och en kopp kaffe. Tyvärr var inte lag Mats med vid målgång då man var tvungen att avbryta tidigare. Men ett resultat ringdes in av Mats. Alla deltagare tyckte det hade varit ett kul, spännande och rättvist race. Tyvärr var det som 2019 och 2020 dåligt med vadare, 2021 7st. 2020 6 st. och 2019 7st. Troligtvis mycket beroende på att vi bara har en bra vadarlokal, Svartsjö dämme. Arter som vi inte sett vid föregående 2 års race kunde vi arta i år, domherre, mindre hackspett, storlom, svartmes, tornseglare, tornfalk, inga stänkare precis. Men roligast att se var kanske tornfalk vid fågeltornsparkeringen, bivråk och lärkfalk vid Eldgarnsö, drillsnäppa vid dämmet och svartmes vid Väsby Hage. Kul att vi under racet kunde täcka in i stort sett hela kommunen. Tyvärr blev det inget EKO lag i år utan fossilerna drog runt på vägarna, men jag tror det även var någon hybrid och Elbil med. Nästa år blir det förhoppningsvis ett EKO lag och fler elbilar.
Tack för i år.

Roger Månsson Raceledare
—————————–
Deltagande lag 2021

Lag Nibbla

 1. Agneta Sundkvist (Lagledare)
 2. Hans Andersson
 3. Maria Strömberg
 4. Fredrik Lundberg
 5. Eva Eriksson

 Lag Roger

 1. Roger Månsson(Lagledare)
 2. Peter Gråd

 Lag Mats

 1. Mats Anderson(Lagledare)
 2. Linus Brobacke

 Lag Urpo

 1. Jan Wernerman (lagledare)
 2. Urpo Könnömäki
 3. Carl Magnus Strömbeck
MOF ARTRACE SÖNDAG 21-08-22
 ArtnamnARTER 2019 ARTER 2020 ARTER 2021Lag Urpo 21Lag Nibbla 21Lag Mats 21Lag Roger 21
1Backsvala11     
1Bivråk 11   1
1Björktrast 11 1  
1Blåmes1111111
1Bläsand1 11   
1Bofink1111111
1Brun kärrhök1111111
1Brunand111 1  
1Brushane11     
1Buskskvätta111 11 
1Domherre  11   
1Drillsnäppa  1 1  
1Dubbeltrast1 111  
1Duvhök1 1 1 1
1Enkelbeckasin11111 1
1Entita111111 
1Fasan11     
1Fiskgjuse11111 1
1Fiskmås1111111
1Fisktärna1111111
1Gluttsnäppa1111  1
1Gransåmgare 111   
1Grå flugsnappare 11111 
1Grågås1111111
1Gråhäger1111111
1Gråsparv11111 1
1Gråtrut1111111
1Gräsand1111111
1Grönbena1111 11
1Grönfink1111111
1Gröngöling1111 11
1Grönsiska111 1  
1Grönsångare 1     
1Gulsparv1111111
1Gulärla 111   
1Gärdsmyg1111111
1Göktyta1 1  1 
1Havstrut1111 1 
1Havsörn1111111
1Hussvala11111 1
1Hämpling 111 1 
1Kaja1111111
1Kanadagås1111111
1Kattuggla1      
1Knipa1111111
1Knölsvan111 111
1Koltrast11111 1
1Korp1111111
1Kricka1111111
1Kråka1111111
1Kungsfågel111 11 
1Kärrsnäppa 1     
1Ladusvala1111111
1Lärkfalk111   1
1Lövsångare1111 11
1Mindre hackspett  1 1  
1Nötskrika111  11
1Nötväcka1111111
1Ormvråk1111111
1Pilfink1111111
1Ringduva1111111
1Rödhake1111111
1Rödstjärt 1     
1Rörsängare1      
1Silltrut 111111
1Skata1111111
1Skedand1 1 1  
1Skogsduva111 111
1Skrattmås111111 
1Skäggdopping1111111
1Skäggmes1      
1Svarthakedopping1      
1Smådopping111111 
1Snatterand11111 1
1Sothöna1111111
1Sparvhök1111111
1Spillkråka1      
1Stare1111111
1Steglits111111 
1Stenskvätta11111 1
1Stjärtmes1 1  1 
1Storlom  1   1
1Storskarv1111111
1Storskrake1111 11
1Storspov1 11   
1Större hackspett1111111
1Svarthakedopping1      
1Svarthätta111 11 
1Svartmes  1  1 
1Svartsnäppa1 11   
1Sånglärka111111 
1Sångsvan1111111
1Sädesärla1111111
1Sävsparv11     
1Talgoxe1111111
1Taltrast 11   1
1Tamduva1111111
1Tofsmes 11  1 
1Tofsvipa11111 1
1Tornfalk  11   
1Tornseglare  11 1 
1Trana1111111
1Trädkrypare  1 11 
1Trädgådssångare 1     
1Törnskata1111111
1Vattenrall11111  
1Vigg1111111
1Vitkindad gås1111   
1Ängspiplärka111  11
1Ärtsångare 11111 
110SUMMA/resultat 202188889673706662
 Resultat 2020   73  75
  

Tisdagsklubbens säsongsavslutning 1 juni

Idag är det sommar och sista tisdagsklubben för vårsäsongen. Det är något blåsigt och blå himmel till en början. Idag var vi 16 skådare, som kunde glädja sig åt Ingegerds fantastiska chokladkaka till fikat.

I parken en varierad fågelkör som redan börjar tunnas ut, samma tendens även i vassen och på ängen. Mer häckningsbestyr än skönsång således. Sångsvansparet förefaller misslyckas med sin häckning, idag flög bägge bort till åkern vid Dämmet. Trots något färre arter totalt, 2 nya för säsongen; ärtsångare och grönsångare.

Brun kärrhök, hanne som fångat knipunge. Menhammarsviken 210530.
Foto Carl Magnus Strömbeck     

Vi kan se att i år har 106 arter observerats och trots att något färre arter totalt har denna vår innehållit smådopping, större strandpipare, mindre hackspett, tornfalk, pilgrimsfalk, gräshoppsångare och mindre hackspett.  Sju arter som inte observerades under tidigare år inom tisdagsklubben. Detta är fler nya arter än under vårsäsongen vid Svartsjöviken något annat tidigare år. 

Årets vårsäsong innehöll totalt 31 skådare, med ett mediandeltagande om 17 skådare. Närvaroligan toppades av Rune Jonsson, Kjell Dahlberg och Carl Magnus Strömbeck som alla närvarit vid samtliga exkursioner. Det finns också särskilt skäl att tacka Carl Magnus Strömbeck och Runo Nilsson som generöst delat med sig av sina fotografier till att illustrera påminnelser och rapporter.

Inför framtiden gäller att intresset att fort sätta var stort vid rundfrågning idag. Idén med att skåda tillsammans med såväl nybörjare som mer erfarna skådare vitsordades. Som samordnare och “ordningsman” i klassen behöver dock undertecknad viss avlastning i fortsättningen. Samtidigt är även fler mer erfarna skådare hjärtligt välkomna att delta.

Slutligen vill undertecknad tacka för den uppskattning som visades i form av fågelinspirerade systemvaror. Hjärtligt tack!

Vänliga hälsningar

Jan W.

Succéartad premiär för MOF cykel exkursion på Norra Färingsö lördagen den 29 maj

Foto: Gabriella Ekström

Lördagen den 29/5 vid 21-tiden var det premiär för en ny exkursionsform i MOF:s regi, nämligen cykel skådning. 7 deltagare hade samlats utanför COOP Kungsberga med cyklar och välpumpade cykeldäck. Strax dök ledaren Gabriella Ekström upp(fotografen) och informerade om kvällens upplägg. Deltagarna var på hugget och ville komma iväg. Det var en stilla och något kylslagen sommarkväll och kanske var fåglarna inte alls lika mycket på hugget som deltagarna. Besökta områden, Grankullavik, vassområdet kring Göholmen, Skarnholmen och skogarna vid Karlhäll i skymningen

Grankullavik. Foto: Gabriella Ekström

I området kring Jäsängen fick vi se kvällens första spelflygande morkullor, även en lärkfalk flög förbi. Vid Grankullavik var det vackert som alltid, med sjöfågel i viken och sångare i vassen. En ensam buskskvätta for omkring nära marken. Vid Skarnholmens ängar som blev kvällens tredje stopp fick vi höra flera sjungande gräshoppssångare samt fler morkullor som drog förbi. Näktergalar och rödvingetrast stod för resten av ljudbilden. En födosökande ormvråk ställde till med vissa problem vid artbestämning i skymningen trodde och hoppades vi först att det var en hornuggla, det var ju en av målarterna, men vi artbestämde den till en ormvråk. Nåja humöret var fortfarande på topp.
En hornugglehäckning ute vid skogarna kring Karlhäll var nästa mål vi hoppades på, men det var tyst där också. Avslutningsvis kanske vassen och spången ut till Göholmen kunde bjuda på något kul? Sävsångare och rörsångare sjöng för fulla muggar i vassbältet och gjorde sitt yttersta för att muntra upp deltagarna, och två grävlingar anslöt temporärt till exkursionen. Innan vi återvände till parkeringsplatsen vid COOP Kungsberga gjorde vi flera stopp utmed vägen tillbaka, men det var ganska lugnt i markerna.
Exkursionen avslutades runt 23.30 och deltagarna tyckte att initiativet med cykel skådning var en trevlig aktivitet. Vi kommer tillbaka nästa år! Avslutningsvis kan undertecknad säga att markerna vi besökte var mycket spännande i ett fågelperspektiv, under förra året larmades en härfågel från Grankulla så nog kan man säga att området har bra förutsättningar.

// Mats

MOF exkursion tornkampen 2021-05-08

Tornkampen mellan Menhammar och Svartsjö dämme lördagen den 8/5 mellan 05.00 och 13.00 var välbesökt och spännande. 

Det var andra året som Covid19-pandemin medförde att den Skandinaviska tävlingen inställdes, och vår nationella förening Birdlife Sweden valde att kalla Tornkampen för ’Vårfåglar inpå knuten’. MOF valde dock att genomföra Tornkampen på samma sätt som tidigare år men med lokal tornkamp mellan Menhammar och Svartsjö Dämme. Naturligtvis på ett Covid19 säkert sätt.

Menhammartornet 8 timmar mellan kl. 05 och kl. 13
Årets vädermässiga förutsättningar var goda, något kyligt på morgonen, men då å andra sidan vindstilla. Hela tiden soligt. Det innebar vårt näst bästa resultat genom tiderna, 74 unika arter under exkursionens 8 timmar mellan kl. 05 och kl. 13. Den mest anmärkningsvärda observationen var inte mindre än 6 svarthakedoppingar på vikens vattenyta. Så många har såvitt vi vet aldrig någonsin skådats samtidigt i viken. Andra speciella observationer för början av maj vid Menhammarsviken var ropande gök, spelande smådopping, ropande mindre hackspett och förbiflygande årta.
Jan Wernerman

Svartsjö Dämme 8 timmar mellan kl. 05 och kl. 13
När Roger och Christian kom till dämmet klockan 05 var det något kyligt men vacker soluppgång. Det var soligt hela dagen och efterhand dök fler och fler skådare upp och hjälpte till. Sammanlagt fick vi ihop 77 unika arter, vilket var ett bra resultat som var 3 arter bättre än Menhammartornet. Således blev det ännu en seger i tornkampen. Den mest anmärkningsvärda observationen var en kärrsnäppa och en pilgrimsfalk.
Roger Månsson & Christian Lagström

MOF exkursion Kungsberga & Ringnäs 2021-04-24

Foto CMS

I morse var det dags för en ny sorts exkursion i MOF. Åtta glada skådare dök upp hemma hos Gabbi i Kungsberga, och skådade stillsamt kring badet. Vi hade närkontakt med en stjärtmes, med stjärten lite böjd efter att ha legat på bo. Vi såg sparvhök, ormvråk och ja, vad såg vi egentligen?

På en brygga satt några av vårens första fisktärnor och trivdes, tills de blev bortjagade av två silltrutar. Vi provade att stå på berget och så kikade vi på en bäverhydda innan det var dags att fika på Gabbis altan. Robin hade bakat banankaka och chocolate chip cookies.

När vi hämtat lite krafter travade vi iväg till Ringnäs där vi fick in några av dagens målarter, nämligen dubbeltrast och rödvingetrast. Sammanlagt sågs ca 40 arter under förmiddagen.

Bilder: Gabbi, Carl-Magnus Strömbeck och Roger Månsson.

Gabriella Ekström

MOF exkursion Löten & Bonadammen 2021-04-25

Foto: Gabriella Ekström. Vy från Lötens sandtag

Ett glatt gäng på sju personer mötte upp ledaren Mats Andersson vid Nyckelby kl. 7 och så åkte vi mot Löten. Mats förvarnade om att vi skulle behöva gå ca fyra kilometer och att tub alltid var bra att ha, så alla lastade på sig utrustningen och marscherade iväg i en plusgrad med nordanvinden i ryggen.

Lite förvånande med tanke på hur frånvarande de har varit i vinter, så dominerade gråsiska i början, och senare under dagen dök också grönsiska upp. Hämpling och rödhakar sjöng av hjärtats lust, men i sandtaget lös svalorna med sin frånvaro.
Trana och storspov sågs redan tidigt, längs stora vägen på väg till Löten, och vigg och knipa låg skyddat i dammarna i grustaget. Även steglits och gulsparv hördes tydligt, lite mer förvånande var en hona bergfink nära snorran.

Det var också här någonstans vi insåg att det var fyra kilometer tillbaka till bilarna också. Dovhjortarna gjorde oss sällskap lite på avstånd och vi nådde till slut fikat vid bilarna. Vi avslutade exkursionen vid Bonadammen där sångsvanarna styrde och ställde. Vi hörde och såg minst sex smådoppingar och ett stort antal snatteränder lät sig också beundras.

Undertecknad och Mats avslutade dagen med att kolla in svarthakarna i Troxhammar på hemvägen också.

Gabriella Ekström

MOF sträckskådning från Mälarklippan

Igår var det dags för MOFs exkursion “Sträckskådning från Mälarklippan.” Det är visserligen inte på Mälaröarna, men från Mälarklippan i Blackeberg blickar vi ut över Mälaröarna.

Det är tidig uppgång som gäller, 4.00 ringde klockan och 4.30 satt jag i bilen på väg att hämta vår guide Nicklas Westermark. 8 deltagare slöt upp på Kvarnvikens båtklubbs parkering och sedan travade vi upp på berget till en svagt rosablå morgonhimmel och friska nordanvindar.

Det var ju såklart inte ideala vindförhållanden, men det är svårt att ha för stor flexibilitet när flera ska delta. Alla har ju andra planer och åtaganden att ta hänsyn till också.

Trots motvinden kom det en hel del fågel från söder. Vi hade mycket grågås, men även sädgås och kanadagås. En del sångsvan sträckte rakt över oss och såg snygga ut i det tidiga morgonljuset. 4+1 trana sträckte mot nordväst och bjöd på en del fototillfällen. VI hade flera havsörnar och många ormvråkar, en fjällvråk och en sparvhök. Riktigt många sånglärkor sträckte också förbi och Nicklas imponerade på alla genom att hitta trädlärkor över Lovön. Två råkor lösgjorde sig också från massan som är Lovöns mörka skogar och kom flygande mot oss med näbben lysande i morgonsolen.

I skogarna runt Mälarklippan flög större hack, grön- och gråsiska och många steglitser. Totalt sett en bra morgon, kylan till trots, och nu när fler lärt sig att hitta dit är det ju inget som hindrar att man åker dit själv en dag med bättre vindar. Varför inte imorgon tisdag tex då prognosen ser fantastisk ut.

Vid pennan
Gabriella Ekström

(Roger har tagit bilderna på havstrut, trana och skrattmås)

Vårens första tisdagsklubb 2 mars

Sånglärka vid Svartsjöviken. Foto Runo Nilsson
         

Vårens första tisdagsklubb bjöd på drägligt väder med sol fram på förmiddagen, tyvärr även tilltagande nordvästlig vid.  Kvarvarande is både på viken och dämmet med öppna råkar vid bron och nedanför tornet. Totalt 16 skådare slöt upp.

Vi observerade idag totalt 28 arter. Det är färre arter jämfört med exkursionerna de senaste 2 åren, men fler än 2018. Främst var det sparsamt med tättingar. Mest entusiastiska var de spelande sånglärkorna, men i slottsparken var det ganska tyst. Mest anmärkningsvärda fynd idag var 7 bläsgäss, en honfärgad kricka samt 2 stjärtmesar.

Vänliga hälsningar

Jan W.

Diverse bilder på deltagarna. Foto: Roger Månsson

Vinterfåglar in på knuten 29 januari – 1 februari 2021

Referat från årets nationella fågelräkning (BirdLife) och Mälaröarnas Ornitologiska förenings officiella fågelmatningar slottskrogen, Ekebyhovs slott på lördagen 30/1 och slottsbaren, Svartsjö slott på söndagen 1/2.

HURRA, 2021 slog vi kommun rekordet med antal rapporter! 137 rapporter kom in, på det hamnade vi som 4e bästa kommun av 26 kommuner i Stockholms län! 1a Stockholm 2a Norrtälje 3a Värmdö 4a Ekerö. Svårt att slå jättar som Sthlm och Norrtälje.

Vi räknade på förmiddagen båda dagarnas och det var kallt ca -12° men strålande sol, således härliga fågelräkningsdagar. En tapper skara var på plats hela tiden och flera kom förbi en stund. Sammanlagt var vi under båda dagarna runt 40-tal personer som räknade. Man kan även plussa på flera personer som var ute och promenerade och blev nyfikna på vad vi gjorde och fick hjälp med artbestämning och svar på frågor om fåglar.

Vid Ekebyhovs slott gick det enligt Roger Månsson bra och man fick ihop 17 arter som blev 86 individer vilket var det näst bästa resultat under de 4 år räkning har skett.

Vid Svartsjö slott vi ihop 9 arter som blev 29 individer vilket var det sämsta resultatet under de 8 år vi har räknat fåglar. Att det blev så få arter, fåglar vid Svartsjö slott är enligt Gigi Sahlstrand förvånande med tanke på det kalla vädret som gör att fåglar söker upp fågelmatningar. Men främsta orsaken är att vi har haft sämre bevakning denna omgång på ”Vinterfåglar inpå knuten”, räkningen pågår under 4 dagar men påverkas säkert av att fler matar fåglar när det blir extra kallt ute så fåglarna har fler matstationer.

10 i topplista 2021 för räknade fåglar i landet och på Ekerö

Hela landetEkerö
1 Talgoxe1 Koltrast
2 Blåmes2 Talgoxe
3 Pilfink3 Pilfink
4 Koltrast4 Blåmes
5 Gulsparv5 Gulsparv
6 Domherre6 Domherre
7 Skata7 Grönfink
8 kaja8 Skata
9 Grönfink9 Gråsparv
10 Gråsparv10 Nötväcka

I stort sett var 10 i topplistan för landet lika som 2020 med några undantag. Koltrasten och gulsparven blev årets uppstickare på årets lista. På grund av kyla och snö drog sig fler koltrastar än normalt till matningarna. Grönsiska och sidensvans har minskat och finns inte med på listan. Ekerölistan följer i stort hela landetlistan. Koltrast och gulsparv är med i topp 10 och nötväckan ersätter kaja.

Mälaröarnas Ornitologiska förening (MOF)

Roger Månsson / Gigi Sahlstrand