Författararkiv: Roger Månsson

Vinterfåglar in på knuten 29 januari – 1 februari 2021

Referat från årets nationella fågelräkning (BirdLife) och Mälaröarnas Ornitologiska förenings officiella fågelmatningar slottskrogen, Ekebyhovs slott på lördagen 30/1 och slottsbaren, Svartsjö slott på söndagen 1/2.

HURRA, 2021 slog vi kommun rekordet med antal rapporter! 137 rapporter kom in, på det hamnade vi som 4e bästa kommun av 26 kommuner i Stockholms län! 1a Stockholm 2a Norrtälje 3a Värmdö 4a Ekerö. Svårt att slå jättar som Sthlm och Norrtälje.

Vi räknade på förmiddagen båda dagarnas och det var kallt ca -12° men strålande sol, således härliga fågelräkningsdagar. En tapper skara var på plats hela tiden och flera kom förbi en stund. Sammanlagt var vi under båda dagarna runt 40-tal personer som räknade. Man kan även plussa på flera personer som var ute och promenerade och blev nyfikna på vad vi gjorde och fick hjälp med artbestämning och svar på frågor om fåglar.

Vid Ekebyhovs slott gick det enligt Roger Månsson bra och man fick ihop 17 arter som blev 86 individer vilket var det näst bästa resultat under de 4 år räkning har skett.

Vid Svartsjö slott vi ihop 9 arter som blev 29 individer vilket var det sämsta resultatet under de 8 år vi har räknat fåglar. Att det blev så få arter, fåglar vid Svartsjö slott är enligt Gigi Sahlstrand förvånande med tanke på det kalla vädret som gör att fåglar söker upp fågelmatningar. Men främsta orsaken är att vi har haft sämre bevakning denna omgång på ”Vinterfåglar inpå knuten”, räkningen pågår under 4 dagar men påverkas säkert av att fler matar fåglar när det blir extra kallt ute så fåglarna har fler matstationer.

10 i topplista 2021 för räknade fåglar i landet och på Ekerö

Hela landetEkerö
1 Talgoxe1 Koltrast
2 Blåmes2 Talgoxe
3 Pilfink3 Pilfink
4 Koltrast4 Blåmes
5 Gulsparv5 Gulsparv
6 Domherre6 Domherre
7 Skata7 Grönfink
8 kaja8 Skata
9 Grönfink9 Gråsparv
10 Gråsparv10 Nötväcka

I stort sett var 10 i topplistan för landet lika som 2020 med några undantag. Koltrasten och gulsparven blev årets uppstickare på årets lista. På grund av kyla och snö drog sig fler koltrastar än normalt till matningarna. Grönsiska och sidensvans har minskat och finns inte med på listan. Ekerölistan följer i stort hela landetlistan. Koltrast och gulsparv är med i topp 10 och nötväckan ersätter kaja.

Mälaröarnas Ornitologiska förening (MOF)

Roger Månsson / Gigi Sahlstrand


MOF Vinterrally 2021

Tydliga vinnare i 21:e vinterrallyt med 50 arter på en dag.

Liksom förra årets vinterrally hade vi flera kategorier i tävlingen. Förutom kommuntävlingen finns ö-kamp och EKO-kamp. Detta öppnade möjligheter att deltaga i tävlingen på lite olika sätt utifrån den egna ambitionsnivån.

Vädret var stundtals bitande söndagen den 10 januari när årets vinterrally gick av stapeln.  Under några timmar föll det en del snö vilket gjorde att lagen fick kämpa för att ta sig fram. På grund av pandemin, så avslutade vi årets rally utan att samlas i kafét på Svartsjö slott. Det blev istället en kortare genomgång och resultatredovisning på parkeringen nedanför slottet.

Det var 7 lag som deltog, med stor variation av ambitionsnivå vad gäller tid samt var på öarna skådningen gjordes. Några av lagen nyttjade hela tidsutrymmet emedan några nyttjade den tiden som fanns tillgänglig under söndagen. Oavsett nerlagd tid gjorde alla lagen en helhjärtad insats med fighting-spirit.

Vinterrallyt brukar ge en indikation på hur läget är för de arter som besöker oss på vintern, såsom tex fjällvråk, salskrake och varfågel, vilka alla noterades i år.

Uppdelningen av Ekerö kommun, är gjord efter de naturliga linjer mellan öarna med visst stöd från sockenindelningen.

Illustration: Ekerö kommun, med uppdelning i ö-delarna

Topp-3 Resultat Vinterrally 2021:

EKO:
Vinnare:            Lag Roger Månsson och Staffan Wolter, 34 arter
2:a:                     Team Pellets, Per Lönnborg, 30 arter
3:a:                     Lag En rapphöna, Gigi Sahlstrand, 24 arter

Ekerö-Munsö:
Vinnare:           Lag Jan Wernerman, Carl Magnus Strömbeck, Urpo Könnömäki, 43 arter
2:a:                    Lag Kjell Häggvik, 39 arter
3:a:                    Lag Roger Månsson och Staffan Wolter, 34 arter

Färingsö:
Vinnare:           Lag En rapphöna, Gigi Sahlstrand, 24 arter
2:a:                    Lag Siv och Torbjörn Rosén, 16 arter
3:a:                    Lag Gabriella Ekström, 2 arter

Lovö:
Vinnare:           Lag Jan Wernerman, Carl Magnus Strömbeck, Urpo Könnömäki, 17 arter

Totalt Ekerö kommun:
Vinnare:            Lag Jan Wernerman, Urpo Könnömäki, Carl Magnus Strömbeck, 50 arter
2:a:                     Lag Kjell Häggvik, 39 arter
3:or:                   Lag Roger Månsson och Staffan Wolter, 34 arter
                           Lag Siv och Torbjörn Rosén, 34 arter


Att notera är att det bästa total-resultat för ett lag blev 50 att jämföras med förra årets 49, dvs väldigt lika resultat men där vinnaren iår nådde ett ganska svårt målresultat.

Ö-kamp. Totalt för hela kommunen noterades 57 arter. Om man jämför kampen mellan öar så vann Ekerö-Munsö denna med 54 arter mot 33 för Färingsö, emedan Lovö samlade 17 arter. Inget lag valde att besöka kommunen i sin helhet, därvid noterades inga arter från Adelsö eller Björkö. Ett mycket starkt resultat är det samlade EKO resultatet på 47 arter. Flera av EKO-lagen lade ner ordentligt med energi på sin insats, med långa promenader. De enskilda EKO-lagen gjorde därför också starka insatser i de respektive ö-kamperna.

Följande är några lagnoteringar.

Lag Roger Månsson och Staffan Wolter.
Staffan & Roger promenerade drygt 1 mil i snöyran och EKO skådade. De träffade inte på något konkurrerande lag förrän de kom fram till Gällstaö badet, där de hann se lag JW hasta vidare. När de spanade över fjärden kunde de förutom fiskmåsar och gråtrut bla. se sångsvan, orm- och fjällvråk.

De hade fasan som en mycket trolig art på Gällstaö. Men det började mörkna och det visade sig inte vara så lätt. Efter att ha stannat till på obs platsen och fick Staffan frågan om han ser någon fasan och han kollade längt marken och i snåren utan att se någonting,  Således bad Roger honom höja blicken upp i de närmaste träden och där satt dom som mörka skepnader  herr och fru ”träd” fasan ca 5m upp i trädet och lugnt iakttog laget.  En kul obs. När de satt och fikade sågs även en snabbt inflygande flock av minst 15 grönsiskor som slog sig ned i höga alträd bredvid och tjattrade högt och ljudligt på siskors vis.  Lagets promenad blev lång ca 16800 steg enligt Staffans stegräknare.

Gabriella Ekström
Trots att Gabriella endast nyttjade sin morgonpromenad som sitt rally-bidrag (jobbade den dagen) så lyckades hon notera två knepiga arter; spillkråka och dubbeltrast.

Team Pellets, med Per Lönnborg.
Per promenerade 5 timmar med tub och kikare.

Anmärkningsvärt är tidiga observationer av bläsand och skrattmås. Det har hörts en del kattugglor dittills efter nyår och flera lag lyckades också höra kattuggla som sin första art för dagen.

Följande är artlistan för rallyt.

Gäss och änder: Kanadagås, knölsvan, sångsvan, gräsand, vigg, knipa, salskrake, storskrake och bläsand.
Höns: fasan och sothöna.
Doppingar: skäggdopping
Skarvar och storkfåglar: gråhäger och storskarv.
Rovfågel: duvhök, havsörn, fjällvråk och ormvråk.
Vitfågel (mås & trut): skrattmås, fiskmås och gråtrut.
Duvor: tamduva.
Ugglor: kattuggla.
Hackspettar: större hackspett, spillkråka och gröngöling.
Törnskator och kråkfågel: varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka och korp.
Övriga tättingar: sidensvans, svartmes, tofsmes, entita, blåmes, talgoxe, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, koltrast, björktrast, dubbeltrast, rödhake, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, stenknäck, domherre, grönfink, steglits, grönsiska och gulsparv.

Tabell: Alla kategorier.

Tack till alla deltagare, för genomförd vinterinventering och en god kamp.

Vid pennan

Kjell Häggvik

Lokal: Färjestaden – Lövstafjärden – Ekerö

Färjestaden är en småort i Ekerö kommun, belägen på östra sidan av Färingsö. Namnet kommer av att det en gång i tiden gick en färja till andra sidan Mälaren.

Lokalbeskrivning

Eftersom Lambardfjärden och Lövstafjärden ingår i en sträckled för fåglar under vår och höst är lokalen med de två obs platserna i första hand bäst som sträckskådningslokal. Från de två observationsplatserna har man fin utsikt över fjärdarna och fågelsträcken. Fågelskådare vid de närbelägna sträcklokalerna Gåseberg och Mälarklippan på andra sidan fjärdarna spanar regelbundet av fjärdarna under sträcktider. Dyker det upp något speciellt som är på väg till Ekerö brukar det larmas ut. Eftersom det är en sträcklokal med långa avstånd rekommenderas tubkikare.

Lokalen består av två observationsplatser, färjestadbryggan och färjestadsudden.

Färjestadsbryggan markerad med gul prick når man efter att ha parkerat bilen på vändplanen. Men man få se upp när man parkerar, så att man inte utgör ett hinder för annan trafik.

Färjestadsudden markerad med gul prick ligger i ett fritidsområde som gränsar till Färjestaden. Sväng vänster på Färjestadsvägen och köra in på Skogsbrynsvägen, följ vägen tills den slutar vid vändplanen där man parkerar vid den röda pricken. Men man få se upp när man parkerar, så att man inte utgör ett hinder för annan trafik. Efter att man parkerat är det ca 100 m promenad till udden och ett stort runt betonglock vid stranden, som är en bra skådarplats.

Biotopen med vasstäckta mälarstränder och fjärdar ingående i sträckleder medför mycket förbiflygande fågel under sträcktider. Under sträcktider kan man vissa dagar få se väldigt många förbiflygande och rastande arter. Tättingar, sjöfåglar, rovfåglar och mycket annat.

Under andra tider är lokalen inte så speciell dock kan man på fjärdarna ibland få se rastande arter som, småskrake, storlom, svärta, sjöorre, havstrut och förbiflygande arter som havsörn, ormvråk och sparv- och duvhök mm. I lokalens omgivningar förekommer alla vanliga arter som man brukar kunna se vid mindre strandnära orter på Mälaröarna. Bla. mindre- och större hackspett, gärdsmyg, sothöna, skäggdopping, olika sim och dykänder samt vitfåglar.  

Vägbeskrivning med bil

Från Tappström Ekerö Centrum är det ca 16 km till Färjestaden och det tar ca 22 min med bil. Man åker mot Färingsö och följer Färentunavägen, passerar Troxhammar, Skå kyrka och svänger till höger på Svartsjövägen mot Svartsjö Slott. Strax efter man passerat Svartsjö Slott tar man av till vänster på Färjestadsvägen och följer den drygt 4 km till Färjestaden. Ska man till Färjestadsudden svänger man till vänster in på Skogsbrynsvägen ca 400 m innan man kommer fram till Färjestadens brygga.      

Vägbeskrivning med buss

Det går ingen buss hela vägen till Färjestaden. Utan man åker buss till Svartsjö och går resten av vägen. Buss 176 till från Brommaplan, Tappström Ekerö Centrum mot Stenhamra. Man byter buss vid Skå, Fårhagen till buss 316 och åker till Svartsjö och går av bussen vid hållplatsen Färjestadsvägen. Och promenerar drygt 4 km (ca 50 min) till Färjestadsbryggan. Ska man till Färjestadsudden svänger man till vänster in på Skogsbrynsvägen ca 400 m innan man kommer fram till Färjestadens brygga vilket tar ca 15 minuter till. 

Roger Månsson

Lokal: Huvududden – Menhammarsviken – Ekerö

Huvududdens naturreservat ligger på norra Ekerön i Ekerö kommun. Naturreservatet omfattar en areal om 35 hektar och inrättades år 1973. Markägare är staten och förvaltare är Länsstyrelsen. Reservatet består till stor del av en åsrygg som är en del av Uppsalaåsen. Huvududden är ett av åsens vackraste partier och sträcker sig en kilometer ut i Mälaren. Menhammarsviken bjuder dig på ett rikt fågelliv om du vill spana eller höra fågelsång. Det går en kilometerlång stig runt reservatet.

Lokalbeskrivning

Vid reservatsgränsens parkering finns en reservatsbeskrivning med en karta över området. Jag rekommenderar att man börjar besöket med att följa den utmärkta stigen längst ängen vid hästhagarna och vidare längst Menhammarsvikens strand med fina rast- och badmöjligheter. Vid udden viker stigen av och går ganska brant upp på sandåsen. Man följer åsen med fin utsikt över Mälaren tillbaks till parkeringen via dödisgropen och 120 årigt granbestånd.

Biotopen med mycket gammal granskog och strandnära skog gör att många fågelarter som ex. entita, tofsmes, svartmes, trädkrypare, större- och mindre hackspett, nötväcka, domherre och kungsfågel trivs i lokalen. MOF har i lokalens granskog haft en fågelmatning under flera år. Vilken har varit mycket välbesökt. Vissa år har även rödhake övervintrat och synts till vid matningen.  Rovfåglar som ex, tornfalk, ormvråk och havsörn kan man se förbiflygande.   

Vid Menhammarsviken kan man på vintern få se salskrakar och på sommaren tutar rördrommen dold i vassarna mm, vår och höst rastar änder och vadare. Från fågeltornet vid Skytteholm i vikens östra del har du fin utsikt över vassar och strandängar.

Man får inte glömma att spana efter fågel på andra sidan vägen vid parkeringen. Även om det är mycket trafik så kan man se, ex. gulsparv, nötskrika, hämpling mm på andra sidan hästhagarna mot granplanteringen. Men man behöver en tubkikare.

Vägbeskrivning med bil

Från Tappström Ekerö Centrum är det 15 km till Huvududden och det tar ca 16 min med bil. Man åker huvudvägen mot Munsö och Adelsö och passerar Träkvista, Sandudden, Nyckelby. Menhammars gods.  När du passerat avfarten till Menhammar är du nästan framme. Strax efter nästkommande kurva finns avfarten på höger sida till reservatets parkering.

Vägbeskrivning med buss

Med buss 311 från Brommaplan, Tappström Ekerö Centrum tar det ca 20 min och 19 hållplatser. Du går av vid hållplatsen Kärsödrag och går ca 3 min (230 m) till reservatet.  

Roger Månsson


Lokal: Rastaholm – Björkfjärden – Ekerö

Rastaholm är en mindre ö på Södra Björkfjärden i Ekerö kommun. Här finns en småbåtshamn och ett värdshus. Rastaholms hamn är en väl skyddad naturhamn med plats för omkring 250 båtar. Klubbhuset kallar sig numera Rastaholms Värdshus. Värdshuset är inte öppet på vintern. Från värdshusets veranda har man en mycket vacker utsikt över Södra Björkfjärden speciellt solnedgångarna är magiska. Vid bra väder ser man till Björkö/Birka, Adelsö. Rindö mm. Rastaholm gränsar i söder till Helgö. Mellan Helgö finns Norrsundets kanal som är täckt av vass längst stränderna. Kanalen börjar vid Rastaholm  

Lokalbeskrivning

Innan man går ut på bron till Rastaholm bör man vara uppmärksam på omgivningen runt båtklubben och dess uppläggningsplatser. Beroende på årstid är det inte ovanligt att se förbiflygande tättingar, hackspettar. mindre korsnäbbar och sparvhök. På bron möts du av värdshusets välkomstskylt och hungriga gräsänder.

Till vänster ser du början på Norrsundet kanal och till höger glimmar Björkfjärden. Spana av vattenytorna på brons båda sidor efter rastade sjöfåglar mm. När du passerat bron förslår jag att du följer stigen till vänster som går genom vandrarhemmet och vidare runt ön.

Spana av alträden, gammelskogen och de höga tallarna efter mindre och större hackspett, spillkråka samt mindre korsnäbb. kungsfågel, svarthätta, gärdsmyg mm. kan även ses längst stigen eller strandkanten.

Vid bastun är det trevligt att rasta samt bra sikt över Norrsundet och Helgö samt västerut mot de små holmarna.  Längst stränderna på Helgö och holmarna kan man vissa år få se rastande strömstare. På holmarna rastar ofta fiskgjuse och havsörn. Förbiflygande vitfåglar är vanliga över fjärden.
När du fortsätter stigen fram längst stranden har du bitvis bra sikt över fjärden och fina rastställen. När Värdshuset inte har sin servering öppen brukar det vara möjligt att från deras veranda stå och spana med tuben efter ex. havsörn, kungsörn, fiskgjuse, och rastande sjöfåglar som skrakar, storlom, svärta och sjöorre mm.  

Vägbeskrivning med bil

Från Tappström Ekerö Centrum är det 12 km till Rastaholm och det tar ca 15 min med bil. Man åker huvudvägen mot Munsö och Adelsö och passerar Träkvista, Sandudden och Nyckelby samt avfarten till Skytteholms Golfbana. Vid nästa avfart svänger du till vänster och följer allén till Rastaholm. När du kommer fram finns det bra med parkering. Men uppmärksamma anslag om var du får parkera.

Vägbeskrivning med buss

Med buss 311 från Tappström Ekerö Centrum tar det ca 14 min och 13 hållplatser. Du går av vid hållplatsen Rastaholm och går 9 min(800m) till Rastaholm.  

Roger MånssonHågkomster från ett märkligt år 2020


För oss fågelskådare har 2020 varit ett mycket annorlunda år. Möten med människor på våra exkursioner, resor mm har blivit begränsade eller helt inställda. Vi hade innekvällar och inte minst höstens (2019) jubileumsfest inbokad. Allt gick om intet till följd av Corona – Pandemin.

Tack alla medlemmar för att ni varit så duktiga att följa Folkhälsoinstitutets och MOF råd och anvisningar för Corona när ni deltagit på våra aktiviteter. Utan ert stöd hade vi fått ställa in fler aktiviteter. Trotts Corona har vi gemensamt lyckats genomföra alla exkursioner och fågelrace mm på ett imponerade sätt. Men utan våra duktiga och engagerade ledare hade det inte gått att puzzla ihop och genomföra vår- och höstprogrammet. Stort tack för det!

Några ord om vad vi gjort bra 2020
Ute i fält har det varit många kul exkursioner med många fågelobsar och vad jag kunnat se så har både deltagare och ledare varit nöjda. Nyheter för året har varit exkursion på Björkö Birka och sträckskådning på Mälarklippan och Torö. Lyckade turer som kommer igen 2021. Succén med tisdagsklubben har fortsatt under året och ett nytt initiativ med träff vid Menhammartornet första lördagen i varje månad har varit lyckad.

EKO skådningen har fått starkt fäste i vår förening, vilket är roligt. Fossil-lagen och EKO-laget hade ett tufft race med kamp in i kaklet. EKO laget vann. Ett trendbrott kanske. Backsvaleprojektet som MOF jobbat med flera år har varit mycket lyckat. Men som nu är avslutat. För att försöka få tillbaks skrattmåskolonin på fiskarholmen har MOF m.fl. gjort en kraftfull rensnings insats och bl.a. huggit ned träd och buskar(1). Stort tack för ert naturvårdsarbete. (1) Med markägarens tillåtelse så klart.

Några spännande fågelobsar att minnas i vintermörkret
Svarttärna, Dvärgmås, Tjäder, Mindre sumphöna, Tretåig mås, Myrspov, Skräntärna, Tajgasångare, Stäpphök, Alfågel och Pärluggla. Inga dåliga obsar för MOF. 
Mer information kommer i årsskriften.

Styrelsen har under 2020 startat en utvecklingsgrupp
Gruppen ha nu börjat bli varm i kläderna, men såklart har pandemin bromsat en del. Men MOF har nu en egen Facebooksida ” Fågelskådning på Mälaröarna samt att gruppen tillsammans med styrelsen tagit fram och skickat ut en enkät till alla medlemmar. Syftet har varit att ta reda på hur medlemmarna ser på sitt medlemskap i föreningen samt hur man upplever föreningens verksamhet med ledarskap, fågelskådning och naturvård.  

Gruppen har nu fått in enkätsvaren och responsen på enkäten har överlag varit mycket positiv, man tackade styrelsen för det arbete som lagts ned, uppskattade exkursionerna och aktiviteterna, och tyckte att nyhetsbrev, uppdaterad hemsida, Facebooksidan och enkäten alla var tecken på en positiv utveckling för MOF. En sammanfattning har via mail skickats ut till alla medlemmar. Har du inte fått sammanfattningen kan du skicka ett mail till info@mof-ekero.se och meddela det.

Ännu ett ovisst år 2021 stundar nu
Låt oss hoppas att vaccinering röjer vägen för ett 2021 där fågelskådningen gör en nystart och vi kan träffas och skåda tillsammans, åka på gemensamma fågelresor och ha kul. Det är efterlängtat.

Styrelse, utvecklingsgrupp och programgrupp jobbar för att alla medlemmar ska få ett så bra skådarår som möjligt 2021. Fågelskådningens dag den 16/5 är en större aktivitet vi hoppas kunna genomföra. Påpassligt nog fyller Ekerö Kommun 50 år 2021 vilket kanske kan göra att fågelskådningens dag blir än mer spännande.

Programgruppen meddelar att programmet för 2021 januari – juni är klart. Många spännande aktiviteter att se fram emot. Programmet bygger tillsvidare på samma Corona regler och restriktioner som vi med framgång under 2020 anpassat våra aktiviteter för.    

Roger Månsson
Redaktör

Kjell Häggviks uppdatering av EKO listan 22 November 2020

Det är mörka tider nu i slutet på november, men ge inte upp. Än finns många spännande observationer att göra. 

Sedan slutet på augusti har följande 8 “första för året” arter noterats på artportalen för Ekerö kommun; Alfågel, stäpphök, pärluggla, tajgasångare, forsärla, rödstrupig piplärka, större korsnäbb och lappsparv !!! Inga dussinarter precis.
Totalt har det noterats otroliga 205 arter hittills på Ekerö i år. Egentligen borde det vara 206 då jag tror att berguv hördes i vintras, men de observationerna blir ju dolda. Det är sällan vi noterar mer än 200 arter på ett och samma år.

Den gemensamma EKO listan når 181 arter, dvs det finns möjlighet för oss alla att öka på den listan men även för var och en att slutspurta fram till nyår.
Följande arter är exempel som är utanför vår gemensamma EKO lista och skulle kunna noteras någon gång under resten av året:
Spetsbergsgås, mindre sångsvan, ejder, svärta, kungsfiskare, strömstare, forsärla, lappsparv och snösparv.

Det finns 4 ovanliga arter (Kustpipare, pärluggla, härfågel och sommargylling) som endast noterats av EKO-skådare. Antingen är det tillfällen eller så visar det på potentialen när man rör sig med hjälp av enbart egen kraft.

Totala antalet fågel-observationer hittills ligger på 29.000 och får anses vara en rekordsiffra utan att ha kollat närmare än så. Pandemin har säkert bidragit till att vi var och en har spenderat mer tid i fält. Men med tisdagsklubben har vi också fått ett ökat antal aktiva fågelskådare

För egen del försöker jag söka mig till våra större vatten runt öarna just nu. Jag hoppas bla på alfågel men finner glädje att studera och fotografera  flygande fågel. Men jag har några arter som skulle trigga mig att hoppa upp ur soffan omedelbart om någon får slag på dessa. Det är alfågel, ejder, forsärla eller varför inte den röda gladan som så retsamt flyger förbi oss då och då utan att jag hinner med. Cykeln är välpumpad, kamera, tub och kikare står redo!

Här är EKO listan som den ser ut just nu

Ekerö listan 2020 per 22 november205+ 8
Övriga201+ 7
Alla EKO observatörer181+ 10
Gigi Sahlstrand163+ 12
Gabriella Ekström151+ 9
Glenn Cornland145+ 14
Per Lönnborg126+ 3
Carl Magnus Strömbeck106+ 7
Roger Månsson106+ 2
Jan Wernerman105+ 0
Tobias Björk104+ 4
Marianne Dannbeck102+ 0
Agneta Sundkvist, Hans Andersson101+ 2
S Schröder97+ 2
Kjell Häggvik93+ 0
Christian Lagström79+ 0
Ulf Nilsson78+ 20
Staffan Wolter54+ 14
Martin Svensson51+ 0
Sven-Erik Schultzberg34+ 34
Bo Thoor9+ 0
Magnus Edberg4+ 0
Janne Björk1+ 1

Tack till alla flitiga EKO-skådare.
Vi ses i fält på behörigt och säkert avstånd

vid pennan

Kjell Häggvik

Referat från MOF höstskådning på Eldgarnsö

Söndagen den 8:e November

Vi möttes av ett fantastiskt höstväder med sol, blå himmel och helt vindstilla när vi startade på parkeringen på Eldgarnsö. Vi var totalt 11 personer som gav oss ut efter Eldgarnsöslingan söderut.

Det första vi fick höra var Skäggmesar som hördes i vassen nedanför parkeringen och sen i första dungen hördes båda Mindre hackspett och Trädkrypare, därefter kom en Ormvråk svepande över fältet. Efter leden hördes fåglar sporadiskt, men när vi stannade vid rastplatsen på östra sidan och spanade ut över Mälaren såg vi en stor flock med Skäggdoppingar och Vigg. Senare kom 12 Sångsvanar sträckande över oss samtidigt som en flock med 10 Stjärtmesar kom dragande alldeles nära.

Under fikapausen satt vi och väntade på att få se en Dubbeltrast, men den höll sig undan, istället fick vi höra en sen Rödhake locka.

På slutet av exkursionen gick fem av oss vidare ner till Ångbåtsbryggan och spanade ut över den spegelblanka fjärden. Där såg vi ett 100 tal Storskrakar, en Duvhök, 7 honfärgade Salskrakar, en honfärgad Sjöorre och en hanne Alfågel (!). Alfågeln var ny art för Ekerö för de flesta av oss, då det är en väldigt ovanlig art på Mälaröarna.

Senare sågs två olika Dubbeltrastar, vilket var skönt då den ju är en karaktärsfågel på ön.

En härlig avslutning på en väldigt fin och trevlig dag med MOF, totalt observerade vi 35 arter.

Fotograf och vid pennan Göran Möllebo

MOF skådar havsfåglar på Torö söndagen den 25 oktober 2020

Den hårda sydliga vinden ylar och brytande vågor skummande vid Öruddens strand, när jag, Kjell Häggvik, Göran Möllebo och Mats Andersson gjorde en skådartur till Torö för att skåda havsfåglar. Vädret kanske inte var optimalt och många fågelsträck hade redan passerat. Men för surfare, segelsurfare och fiskare var det kanonväder. Det såg så läckert ut när surfarna forsade fram i havsvågorna och fiskare stod i vattnet.

Några fåglar som en flock ringduvor försökte sträcka, men kom på andra tankar i den hårda vinden och vände. Likaså ett par mycket sena sädesärlor som for runt på stranden och väntade på bättre väder för att komma vidare till värmen. Alfåglar och Storskarvar for förbi samt en och annan Havsörn. Men mycket mer var det inte.  Efter ett tag bestämde vi oss för att dra vidare till Stenstranden, för att där kanske få se rastande Lom, Svärta, Sjöorre, eller något annat kul.

Där blåste det också småspik och det var mest surfare, tills Göran ropade ut Sjöorrar i riktning mellan 2 surfare. Orrarna verkade inte bry sig så mycket om surfarna utan dom födosökte i lugn och ro, men svåra att se i vågdalarna. Det är inte så djupt utanför stranden och det lär finnas musslor på botten, en favoritföda för Sjöorrar.

Foto Kjell Häggvik


Efter Stenstranden for vi vidare till Reveln, som låg lite i lä från den sydliga vinden. Vi hoppades på rastade småfåglar och kanske någon sen vadare. Förväntansfulla promenerade vi genom skogen mot Reveln, väl framme så kurrade det i magen och vi tog fram fikat och lät oss väl smaka. Samtidigt som vi kollade på storskrakar och krickor i viken. Mätta och belåtna började vi tråla över Reveln. När Göran, och vem annars ropade ut en flock sidensvans, ängspiplärkor och inte minst några pigga vinterhämplingar, vilket med sjöorrarna var dagens obsar.

Vinterhämpling gömmer sig i mörkt tistelsnår
På hemväg genom skogen kryssades även Kungsfåglar och Gråsiskor. Jag föreslog att vi på hemvägen skulle svänga förbi Ankarudden, det kunde vara något kul som rastade där i vindskyddade vikar. Men förutom Havsörn, Bläsänder, Storskrakar(bild) mm var det inte något speciellt. Så vi bestämde oss för att avsluta exkursionen och dra hemåt.

På hemvägen stannade Kjell och jag vid olika tidpunkter, till vid Norrskogsviken för att kolla av ett par stora flockar med Knipor och Vigg. Jag stod högre upp på en klippa och kunde se en Bergand i viggflocken.


En härlig dag vid havet som alla tyckte var kul

Vid Pennan Roger Månsson

Lyckat naturvårdsarbete på Fiskarholmen 18 Oktober 2020

Foton: Jan Sondell. Som inte är med på någon bild


Programenligt genomfördes MOF en röjning på Fiskarholmen söndagen 18 oktober 1000‒1400. Vädret var klart med en kall NV-vind. Åtta personer med två motorsågar och diverse handverktyg ställde upp. Vi blev skjutsade över till holmen med Addwaters ribbåt. Det tog bara ett par minuter från Jungfrusund. Addwater bjöd på transporten.

Ute på holmen röjde vi rent från mest tallbuskar på det två klippområdena som vetter mot väster. Trädridån mellan klipporna togs också bort. Nu finns ett sammanhängande träd- och buskfritt område på ca 6000 kvadratmeter för sjöfåglarna att häcka på utan att kråkor och korpar kan smyga sig på bona.

Vi satte också upp tre skyltar där vi vädjar till båtfarare att visa hänsyn genom att inte gå iland på holmen under fåglarnas häckningsperiod 1 april till 15 juli.


Det tilltänkta korvgrillningen måste dock ställas in. Ingen hade tagit med tändstickor!

Ett stort tack till alla som medverkade vid röjningen!

Jan Sondell