månadsarkiv: juni 2022

Artlistor tisdagsklubben vår 2018-2022

Unika arter för enskilt år angivna med fetstil.

Våren 2018Våren 2019Våren 2020Våren 2021Våren 2022
     
KanadagåsKanadagåsKanadagåsKanadagåsKanadagås
Vitkindad gåsVitkindad gåsVitkindad gåsVitkindad gåsVitkindad gås
GrågåsGrågåsGrågåsGrågåsGrågås
SädgåsSädgåsSädgås Sädgås
BläsgåsBläsgåsBläsgåsBläsgåsBläsgås
Spetsbergsgås    
KnölsvanKnölsvanKnölsvanKnölsvanKnölsvan
SångsvanSångsvanSångsvanSångsvanSångsvan
SkedandSkedandSkedandSkedandSkedand
 BläsandBläsandBläsandBläsand
SnatterandSnatterandSnatterandSnatterandSnatterand
KrickaKrickaKrickaKrickaKricka
Årta Årta Årta
GräsandGräsandGräsandGräsandGräsand
  Brunand Brunand
ViggViggViggViggVigg
KnipaKnipaKnipaKnipaKnipa
Salskrake Salskrake  
StorskrakeStorskrakeStorskrakeStorskrakeStorskrake
FasanFasanFasanFasanFasan
TornseglareTornseglareTornseglareTornseglareTornseglare
TamduvaTamduvaTamduvaTamduvaTamduva
SkogsduvaSkogsduvaSkogsduvaSkogsduvaSkogsduva
RingduvaRingduvaRingduvaRingduvaRingduva
SothönaSothönaSothönaSothönaSothöna
Rörhöna  Rörhöna 
TranaTranaTranaTranaTrana
GråhägerGråhägerGråhägerGråhägerGråhäger
  RördromRördromRördrom
VattenrallVattenrallVattenrallVattenrallVattenrall
 Småfl sumphöna   
   SmådoppingSmådopping
    Svarthakedopping
SkäggdoppingSkäggdoppingSkäggdoppingSkäggdoppingSkäggdopping
TofsvipaTofsvipaTofsvipaTofsvipaTofsvipa
LjungpipareLjungpipareLjungpipare  
   St strandpipare 
M strandpipare  M strandpipare 
BrushaneBrushane Brushane 
DvärgbeckasinDvärgbeckasinDvärgbeckasin  
EnkelbeckasinEnkelbeckasinEnkelbeckasinEnkelbeckasinEnkelbeckasin
Småspov    
Storspov    
SkogssnäppaSkogssnäppaSkogssnäppaSkogssnäppaSkogssnäppa
GrönbenaGrönbenaGrönbenaGrönbenaGrönbena
RödbenaRödbenaRödbenaRödbenaRödbena
GluttsnäppaGluttsnäppaGluttsnäppaGluttsnäppaGluttsnäppa
SkrattmåsSkrattmåsSkrattmåsSkrattmåsSkrattmås
GråtrutGråtrutGråtrutGråtrutGråtrut
FiskmåsFiskmåsFiskmåsFiskmåsFiskmås
SilltrutSilltrutSilltrutSilltrutSilltrut
FisktärnaFisktärnaFisktärnaFisktärnaFisktärna
StorskarvStorskarvStorskarvStorskarvStorskarv
FiskgjuseFiskgjuseFiskgjuseFiskgjuseFiskgjuse
  Bivråk  
SparvhökSparvhökSparvhökSparvhökSparvhök
DuvhökDuvhökDuvhökDuvhökDuvhök
Brun kärrhökBrun kärrhökBrun kärrhökBrun kärrhök
    Blå kärrhök
HavsörnHavsörnHavsörnHavsörnHavsörn
FjällvråkFjällvråk   
OrmvråkOrmvråkOrmvråkOrmvråkOrmvråk
Kattuggla  Kattuggla 
GökGökGökGök 
  Göktyta 
   M hackspettM hackspett
Större hackspettStörre hackspettStörre hackspettStörre hackspettStörre hackspett
Spillkråka Spillkråka Spillkråka
GröngölingGröngölingGröngölingGröngölingGröngöling
   TornfalkTornfalk
  LärkfalkLärkfalk 
   Pilgrimsfalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
VarfågelVarfågelVarfågelVarfågelVarfågel
  Törnskata  
NötskrikaNötskrikaNötskrika Nötskrika
SkataSkataSkataSkataSkata
KajaKajaKajaKajaKaja
RåkaRåka   
KråkaKråkaKråkaKråkaKråka
KorpKorpKorpKorpKorp
 EntitaEntita  
BlåmesBlåmesBlåmesBlåmesBlåmes
TalgoxeTalgoxeTalgoxeTalgoxeTalgoxe
Svartmes    
 SkäggmesSkäggmesSkäggmes 
SånglärkaSånglärkaSånglärkaSånglärkaSånglärka
Backsvala Backsvala  
LadusvalaLadusvalaLadusvalaLadusvalaLadusvala
HussvalaHussvalaHussvalaHussvalaHussvala
LövsångareLövsångareLövsångareLövsångareLövsångare
GrönsångareGrönsångareGrönsångareGrönsångareGrönsångare
Gransångare  GransångareGransångare
TrastsångareTrastsångareTrastsångareTrastsångare 
SävsångareSävsångareSävsångareSävsångareSävsångare
RörsångareRörsångareRörsångareRörsångareRörsångare
Härmsångare Härmsångare  
    Vassångare
   Gräshoppsångare 
SvarthättaSvarthättaSvarthättaSvarthättaSvarthätta
TrädgårdssångareTrädgårdssångareTrädgårdssångareTrädgårdssångareTrädgårdssångare
Ärtsångare ÄrtsångareÄrtsångareÄrtsångare
TörnsångareTörnsångareTörnsångareTörnsångareTörnsångare
  Kungsfågel  
Sidensvans    
 StjärtmesStjärtmesStjärtmes 
GärdsmygGärdsmygGärdsmygGärdsmygGärdsmyg
NötväckaNötväckaNötväckaNötväckaNötväcka
TrädkrypareTrädkrypareTrädkrypareTrädkrypareTrädkrypare
StareStareStareStareStare
KoltrastKoltrastKoltrastKoltrastKoltrast
BjörktrastBjörktrastBjörktrastBjörktrastBjörktrast
TaltrastTaltrastTaltrastTaltrastTaltrast
Dubbeltrast    
RödvingetrastRödvingetrastRödvingetrastRödvingetrastRödvingetrast
RödhakeRödhakeRödhakeRödhakeRödhake
NäktergalNäktergalNäktergalNäktergalNäktergal
GråsparvGråsparv   
PilfinkPilfinkPilfinkPilfinkPilfink
S/v flugsnappareS/v flugsnappareS/v flugsnappareS/v flugsnappareS/v flugsnappare
Grå flugsnappareGrå flugsnappare Grå flugsnappare 
RödstjärtRödstjärtRödstjärtRödstjärtRödstjärt
StenskvättaStenskvättaStenskvättaStenskvättaStenskvätta
BuskskvättaBuskskvättaBuskskvättaBuskskvättaBuskskvätta
SädesärlaSädesärlaSädesärlaSädesärlaSädesärla
GulärlaGulärlaGulärlaGulärlaGulärla
ÄngspiplärkaÄngspiplärkaÄngspiplärkaÄngspiplärkaÄngspiplärka
TrädpiplärkaTrädpiplärkaTrädpiplärkaTrädpiplärkaTrädpiplärka
BofinkBofinkBofinkBofinkBofink
   M korsnäbb 
StenknäckStenknäck  Stenknäck
DomherreDomherreDomherre  
GrönfinkGrönfinkGrönfinkGrönfinkGrönfink
GråsiskaGråsiska   
HämplingHämplingHämplingHämplingHämpling
SteglitsSteglitsSteglitsSteglitsSteglits
GrönsiskaGrönsiskaGrönsiska Grönsiska
    Snösparv
GulsparvGulsparvGulsparvGulsparvGulsparv
SävsparvSävsparvSävsparvSävsparvSävsparv
     
totalt 116 artertotalt 107 artertotalt 109 artertotalt 106 artertotalt 101 arter

Tisdagsklubben, säsongsavslutning och tillbakablick

Tisdagsklubben vår har inneburit en exkursion per vecka vid Svartsjöviken från början av mars till första tisdagen i juni. Samma rutt varje gång, från slottsparkeringen, genom parken ut till fågeltornet, tillbaka genom parken till parkeringen och därefter ut tillplattformen vid Dämmet. Ett upprepande av samma rutt ger möjlighet att följa fågellivet vid lokalen från vinterfåglar, via flyttsäsongen till sommarfåglar.

Tanken har varit att erbjuda en exkursion där vi hjälps åt att identifiera observationerna. Således är det nödvändigt att såväl mer erfarna skådare och nybörjare finner konceptet attraktivt. En begränsning är naturligtvis att klubben träffas en vardagsmorgon, då de som inte disponerar sin tid kan ha svårt att närvara.

Grågäss med gässlingar, Svartsjöviken220510. (Foto Carl Magnus Strömbeck)

Vårens sista klubbskådning den 7/6 kröntes med tjänligt väder; lagom temperatur, solglimtar, svag vind, endast måttligt insektsangrepp, och som det tycktes mindre störande trafikbuller än vanligt. 

I parken var fågelsången livlig med stark dominans ab bofink och koltrast. Vi fick anstränga oss för att urskilja andra kontributörer till konserten. På ängen dominerade enkelbeckasiner, sävsångare från vassen och ängspiplärkor. Tidigare under våren dominerade gäss, tofsvipor och sånglärkor. Vipor och lärkor finns kvar, men i mer diskreta roller. På vikens vattenyta är det relativt tomt, nu endast enstaka sothönor och någon skäggdopping, enstaka simänder och en del vitfågel flyger förbi. Havsörnen kunde konstatera frånvaron av gäss från sin utsiktsgren under nästan 2 timmar.

Spetsbergsgås, Svartsjöviken mars 2021 
(Foto Carl Magnus Strömbeck)
Sånglärka, Svartsjöviken 220301. 
(Foto Runo Nilsson)

I maden förefaller silltruten häcka och en sothöna visade upp 2 ungar, som säkert var några veckor gamla. Ett sångsvanspar kör bort all konkurrens från dämmet, men oklart om det blir någon häckning. I fjol blev det en sen häckning där av ett sångsvanspar, som gav en unge. Fisktärnor och skrattmåsar uppehåller sig över viken, maden och dämmet. Par av såväl skedand som snatterand och krickor finns, men vadarna lyser oftast med sin frånvaro utom enkelbeckasinerna som spelar livligt.

Årta. Dämmet 10/5 2022 (Foto Carl Magnus Strömbeck)

På rovfågelsidan fanns den tålmodige havsörnen. De bruna kärrhökarna var diskreta, men skymtades ibland. Fyra fiskgjusar samtidigt över lokalen kan tolkas som att fisket gick trögt denna morgon. För terminen som helhet kunde vi konstatera det lägsta totalantalet av arter under de 5 år som tisdagsklubben funnits. Samtidigt våren inneburit observation av 4 hittills unika arter för tisdagsklubbens vårsäsonger; snösparv, vassångare, blå kärrhök och svarthakedopping. Vad gäller unika arter överträffas det hittills endast av toppåret 2018. Se artlista publicerad 8 juni 2022.

 Hackspettunge med slända, Eldgarnsö220529. (Foto Carl Magnus Strömbeck)

Tisdagsklubben vår har nu 5 år på nacken. Antalet skådare som deltagit har ökat över tid, från 16-17 2018 och 2019, till 30-32 de 3 senaste åren. Medianantalet en enskild tisdag var 4 2018, och nu 16 skådare under 2020-2022. Erfarenheten har visat att med fler än 20 skådare i gruppen, tenderar den att splittras upp i fler mindre grupper.

En påtaglig kvalitativ utveckling har också skett över tid. Främst är det kanske klubbisternas förmåga att identifiera fågelsång och olika typer av läten. Gratis-appen BirdNET från Cornell University har fått stor popularitet och är sannolikt ett utmärkt hjälpmedel för att förbättra sitt fågelhörande.

Trädkrypare (Foto Rikard Hedberg)
Guldstjärna delades ut till Sven Sundström som varit vårens trognaste klubbist, 100 % närvaro! (Foto Ingegerd Brumér)

Tisdagsklubben planerar att återkomma i sin höstversion mot slutet av augusti. Påminnelse kommer med epost. Peter och Sven kommer tillsammans med Jan att stå för organisationen.

/Jan Wernerman

Rapport från samskådning på lördagsmorgnar vid Menhammarsviken

Säsongsavslutning för samskådning på morgonen första lördagen i månaden vid Menhammarsviken. Strålande väder med närmast sommartemperatur, svag vind, till en början lätta molnslöjor, sedan sol. 11 skådare trots konkurrerande föreningsaktivitet kvällen/natten innan. 4 skådare valde att dubblera med bägge aktiviteterna med minimal nattsömn emellan. Anita inhöstade en ny guldstjärna för sina välsmakande kokostoppar till kaffet, synnerligen uppskattade.

Knölsvanspar vid Prästvik Lovön den 27/5 2022 (Foto Carl Magnus Strömbeck).

Vi kunde konstatera att en sannolik sångsvanshäckning är på gång längst inne i viken, där hannen jagar iväg alla knölsvanar och även gäss som dristar att närma sig. Synnerligen flitiga föräldrar står att finna bland starar, storskarvar (häckar på Pers holme) och sädesärlor. De far som tättingar (sic!) mellan födosök och sannolika bon. Ett kärrhökspar förefaller vara häckande, möjligen störs de av andra kärrhökar som verkar blanda sig i häckningen. God utdelning för kanadagäss, som satt upp ett dagis med 17 gässlingar. En knipa presenterade minst 7 ungar i vasskanten. Många intressanta observationer således, utan att något egentligt kryssande.

Härmsångare vid Skytteholm den 4/6 2022 (Foto Carl Magnus Strömbeck).
Fasan vid Svartsjöviken och Gröngöling vid Eneby (Foton Carl Magnus Strömbeck).

Detta är den andra vårterminen med aktiviteten Samskådning på lördagsmorgnar vid Menhammarsviken. De flesta skådare som väljer att komma återkommer. Totalt har 20 skådare slutit upp under terminen. Lokalen störs inte av trafik utan är tyst och möjliggör hörselobservationer. Om man ser till artlistan har vi denna vår observerat 84 arter, jämfört med 80 våren 2021. Vadarna är tyvärr sparsamma, men parken möjliggör sångarfynd. Vi planerar att fortsätta till hösten, preliminärt den 3 september, påminnelsemail kommer.

Idén med denna aktivitet är att erbjuda en exkursion med en blandning av erfarna och mindre erfarna skådare som inte gör något stort ingrepp i det sociala livet en lördag. Undantagen denna termin blev Tornkampen, som i år sammanföll den första lördagen i månaden. Under vintermånaderna blir exkursionen vad den blir, beroende på om viken frusit. År 2021 var det öppet vatten och en artlista på 22, i år var det fruset och en skogspromenad gav 9 arter. Tanke är att fortsätta med denna aktivitet så länge skådare kommer.

 Tomas Alveskär en trogen Lördagsmorgonskådare (Foto Jan Wernerman).

/ Jan Wernerman