Tisdagsklubben, säsongsavslutning och tillbakablick

Tisdagsklubben vår har inneburit en exkursion per vecka vid Svartsjöviken från början av mars till första tisdagen i juni. Samma rutt varje gång, från slottsparkeringen, genom parken ut till fågeltornet, tillbaka genom parken till parkeringen och därefter ut tillplattformen vid Dämmet. Ett upprepande av samma rutt ger möjlighet att följa fågellivet vid lokalen från vinterfåglar, via flyttsäsongen till sommarfåglar.

Tanken har varit att erbjuda en exkursion där vi hjälps åt att identifiera observationerna. Således är det nödvändigt att såväl mer erfarna skådare och nybörjare finner konceptet attraktivt. En begränsning är naturligtvis att klubben träffas en vardagsmorgon, då de som inte disponerar sin tid kan ha svårt att närvara.

Grågäss med gässlingar, Svartsjöviken220510. (Foto Carl Magnus Strömbeck)

Vårens sista klubbskådning den 7/6 kröntes med tjänligt väder; lagom temperatur, solglimtar, svag vind, endast måttligt insektsangrepp, och som det tycktes mindre störande trafikbuller än vanligt. 

I parken var fågelsången livlig med stark dominans ab bofink och koltrast. Vi fick anstränga oss för att urskilja andra kontributörer till konserten. På ängen dominerade enkelbeckasiner, sävsångare från vassen och ängspiplärkor. Tidigare under våren dominerade gäss, tofsvipor och sånglärkor. Vipor och lärkor finns kvar, men i mer diskreta roller. På vikens vattenyta är det relativt tomt, nu endast enstaka sothönor och någon skäggdopping, enstaka simänder och en del vitfågel flyger förbi. Havsörnen kunde konstatera frånvaron av gäss från sin utsiktsgren under nästan 2 timmar.

Spetsbergsgås, Svartsjöviken mars 2021 
(Foto Carl Magnus Strömbeck)
Sånglärka, Svartsjöviken 220301. 
(Foto Runo Nilsson)

I maden förefaller silltruten häcka och en sothöna visade upp 2 ungar, som säkert var några veckor gamla. Ett sångsvanspar kör bort all konkurrens från dämmet, men oklart om det blir någon häckning. I fjol blev det en sen häckning där av ett sångsvanspar, som gav en unge. Fisktärnor och skrattmåsar uppehåller sig över viken, maden och dämmet. Par av såväl skedand som snatterand och krickor finns, men vadarna lyser oftast med sin frånvaro utom enkelbeckasinerna som spelar livligt.

Årta. Dämmet 10/5 2022 (Foto Carl Magnus Strömbeck)

På rovfågelsidan fanns den tålmodige havsörnen. De bruna kärrhökarna var diskreta, men skymtades ibland. Fyra fiskgjusar samtidigt över lokalen kan tolkas som att fisket gick trögt denna morgon. För terminen som helhet kunde vi konstatera det lägsta totalantalet av arter under de 5 år som tisdagsklubben funnits. Samtidigt våren inneburit observation av 4 hittills unika arter för tisdagsklubbens vårsäsonger; snösparv, vassångare, blå kärrhök och svarthakedopping. Vad gäller unika arter överträffas det hittills endast av toppåret 2018. Se artlista publicerad 8 juni 2022.

 Hackspettunge med slända, Eldgarnsö220529. (Foto Carl Magnus Strömbeck)

Tisdagsklubben vår har nu 5 år på nacken. Antalet skådare som deltagit har ökat över tid, från 16-17 2018 och 2019, till 30-32 de 3 senaste åren. Medianantalet en enskild tisdag var 4 2018, och nu 16 skådare under 2020-2022. Erfarenheten har visat att med fler än 20 skådare i gruppen, tenderar den att splittras upp i fler mindre grupper.

En påtaglig kvalitativ utveckling har också skett över tid. Främst är det kanske klubbisternas förmåga att identifiera fågelsång och olika typer av läten. Gratis-appen BirdNET från Cornell University har fått stor popularitet och är sannolikt ett utmärkt hjälpmedel för att förbättra sitt fågelhörande.

Trädkrypare (Foto Rikard Hedberg)
Guldstjärna delades ut till Sven Sundström som varit vårens trognaste klubbist, 100 % närvaro! (Foto Ingegerd Brumér)

Tisdagsklubben planerar att återkomma i sin höstversion mot slutet av augusti. Påminnelse kommer med epost. Peter och Sven kommer tillsammans med Jan att stå för organisationen.

/Jan Wernerman