månadsarkiv: december 2020

Kjell Häggviks uppdatering av EKO listan 22 November 2020

Det är mörka tider nu i slutet på november, men ge inte upp. Än finns många spännande observationer att göra. 

Sedan slutet på augusti har följande 8 “första för året” arter noterats på artportalen för Ekerö kommun; Alfågel, stäpphök, pärluggla, tajgasångare, forsärla, rödstrupig piplärka, större korsnäbb och lappsparv !!! Inga dussinarter precis.
Totalt har det noterats otroliga 205 arter hittills på Ekerö i år. Egentligen borde det vara 206 då jag tror att berguv hördes i vintras, men de observationerna blir ju dolda. Det är sällan vi noterar mer än 200 arter på ett och samma år.

Den gemensamma EKO listan når 181 arter, dvs det finns möjlighet för oss alla att öka på den listan men även för var och en att slutspurta fram till nyår.
Följande arter är exempel som är utanför vår gemensamma EKO lista och skulle kunna noteras någon gång under resten av året:
Spetsbergsgås, mindre sångsvan, ejder, svärta, kungsfiskare, strömstare, forsärla, lappsparv och snösparv.

Det finns 4 ovanliga arter (Kustpipare, pärluggla, härfågel och sommargylling) som endast noterats av EKO-skådare. Antingen är det tillfällen eller så visar det på potentialen när man rör sig med hjälp av enbart egen kraft.

Totala antalet fågel-observationer hittills ligger på 29.000 och får anses vara en rekordsiffra utan att ha kollat närmare än så. Pandemin har säkert bidragit till att vi var och en har spenderat mer tid i fält. Men med tisdagsklubben har vi också fått ett ökat antal aktiva fågelskådare

För egen del försöker jag söka mig till våra större vatten runt öarna just nu. Jag hoppas bla på alfågel men finner glädje att studera och fotografera  flygande fågel. Men jag har några arter som skulle trigga mig att hoppa upp ur soffan omedelbart om någon får slag på dessa. Det är alfågel, ejder, forsärla eller varför inte den röda gladan som så retsamt flyger förbi oss då och då utan att jag hinner med. Cykeln är välpumpad, kamera, tub och kikare står redo!

Här är EKO listan som den ser ut just nu

Ekerö listan 2020 per 22 november205+ 8
Övriga201+ 7
Alla EKO observatörer181+ 10
Gigi Sahlstrand163+ 12
Gabriella Ekström151+ 9
Glenn Cornland145+ 14
Per Lönnborg126+ 3
Carl Magnus Strömbeck106+ 7
Roger Månsson106+ 2
Jan Wernerman105+ 0
Tobias Björk104+ 4
Marianne Dannbeck102+ 0
Agneta Sundkvist, Hans Andersson101+ 2
S Schröder97+ 2
Kjell Häggvik93+ 0
Christian Lagström79+ 0
Ulf Nilsson78+ 20
Staffan Wolter54+ 14
Martin Svensson51+ 0
Sven-Erik Schultzberg34+ 34
Bo Thoor9+ 0
Magnus Edberg4+ 0
Janne Björk1+ 1

Tack till alla flitiga EKO-skådare.
Vi ses i fält på behörigt och säkert avstånd

vid pennan

Kjell Häggvik