Välkommen!

Mälaröarnas Ornitologiska Förening – MOF

MOF startades 1999 och har till syfte att bedriva ornitologiska studier inom i första hand Ekerö kommun och bidra till det ornitologiska kunskaps- och informationsutbytet. Föreningen ska också främja fågelfaunans utveckling inom kommunen.

Hjälp till med inventering vid Svartsjöviken och Svartsjö dämme!

Många lägger in sina observationer i det internetbaserade rapportsystemet Artportalen. Genom Artportalen kan vi skaffa oss god information om häckande och rastande fåglar omkring Svartsjöviken. För att detta ska fungera bra måste alla ta lite extra tid att räkna/uppskatta antalet fåglar av alla arter som man ser och föra in uppgifterna i Artportalen. Lägg gärna in klockslag för observationen så vi kan undvika dubbelräkning.  Alla kan hjälpa till med häckfågel inventeringen vid Svartsjöviken och Dämmet samt med övriga observationer i Ekerö kommun. Sammanställningen till ”Fåglar på Mälaröarna” i vår årsskrift, blir lättare att göra om alla registrerar information i Artportalen. Inventeringsansvarig Jan Sondell svarar gärna på frågor (jan.sondell@telia.com).<– Klicka på blå rutan här intill för att se Ekerös senaste obsar på Artportalen


 STÅENDE EXKURSIONER 2023

FÖRSTA LÖRDAGEN VARJE MÅNAD VID MENHAMMARSVIKENS FÅGELTORN (SKYTTEHOLM)
Gemensam skådning första lördagen i varje månad.  Start 7 Januari 
Läs mer här

TISDAGSKLUBBEN.
Gemensam fågelskådning på tisdagsmorgnar. Slut för säsongen. Återkommer i mars 2023
Läs mer här

MOF FACEBOOKSIDA.  Fågelskådning på Mälaröarna
Facebook

AKTUELLA NOTISER 


2023-01-19 Var finns det fågelmatningar på Mälaröarna?

När vi inte längre kan glädjas åt vårfåglar eller höstens flyttfåglar, finns det ändå möjlighet till fina observationer och möten med både vanliga och ovanliga arter. Det gör man lätt och smidigt vid någon av föreningens matningsställen!

Läs mer här om våra matningar och var de finns

 


2022-08-28 Nytt spännande höstprogram finns här att läsa
MOF-Höstprogram 


2022-06-08 Rapport från tisdagsklubben, 
Säsongsavslutning våren 2022 och tillbakablick.
Tisdagsklubben

 


2022-06-06 Lördagar vid Menhammarsviken
En sammanfattning av våren 2022. 

               

Lördagsmorgnar vid Menhammarsviken.    

 


2022-05-22 Exkursion Skarnholmen/Eldgarnsö

Gräshoppssångare, näktergalar och törnskata.

Exkursion Skarnholmen och Eldgarnsö__


2022-05-15 Exkursion Munsö

Backsvalorna är åter i Löten!

Munsö 15 maj 2022


2022-05-10 Styrelsemöte

Ny rutin med info på hemsidan efter varje styrelsemöte

Information efter styrelsemote 10 maj 2022


2022-05-07 Tornkampen – The Battle of Towers

En Skandinavisk tävling mellan fågeltorn att observera så många arter som möjligt mellan 05:00 och 13:00 den 7 maj. MOF deltog med Svartsjö Dämme och Skytteholmstornet vid Menhammarsviken. Totalt deltog i Sverige 80 torn och det observerades 187 arter, Stockvikens fågeltorn på Gotland segrade med 109 rapporterade arter. Nedan finns rapporter från såväl Svartsjöviken som Menhammarsviken.

Fågeltonskampen 7 maj 2022, Svartsjö dämme

Kombinerad lördagsmorgonskådning och tornkamp vid Menhammarsviken

 


2022-04-24 MOF havsfågelexkursion vid Torö mm.

 

7 deltagare hade anmält sig till exkursionen på Torö. Men det blev ändringar i programmet på grund av ett spännande fågeldrag och sämre sträck vid Örudden.
Läs här referatet från en mycket trevlig fågelexkursion
220424 Mof Exkursion på Torö 


2022-03-22 MOFs årsmöte

Christian Lagström valdes till ny ordförande och Urpo Könnömäki avtackades efter 22 år med en snidad dubbeltrast av Vesa Jussila.

Referat från årsmötet
Årsmötesprotokollet


2021-12-11 MOF novemberrally
Läs Kjell Häggviks sammanställning av det spännande rallyt.
Läs mer här


2021-09-04 Referat från lyckat Artrace söndagen den 22 augusti
Grattis till årets vinnare med 73 arter. Lag Urpo i hård kamp med lag Nibbla 70 arter och lag Mats med 66 arter. 12 skådare  deltog vilket kan vara ett rekord! Tyvärr inget EKO lag i år. 
Läs mer här


2021-07-01 Lyckat årsmöte på Skå festplats 20 juni 2021. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är MOF-Årsmöte-vid-Skå-festplats-200526-1-1.jpg
Foto: Gigi Sahlstrand, från årsmötet 2020

Efter två inställda årsmöten kunde vi till slut genomföra årsmötet vid Skå festplats dansbana. Vi var 15 personer som under mötesordföranden Jan Wernermans ledning gick igenom dagordningens punkter. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. Styrelseval förrättades. Omval av Jan Sondell på två år. Nyval av Peter Gråd, Sven Sundström och Anita Söderlund på två år. i Styrelsen finns också Urpo Könnömäki, Gabriella Ekström, Christian Lagström och Roger Månsson med 1 år kvar på sina mandat.  De avgående styrelseledamöterna Kjell Häggvik, Gigi Sahlstrand och Per Lönnborg avtackades för sina insatser i föreningen. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget  för år 2021 presenterades ingående och godkändes. På grund av ökade kostnader beslöt man att från och med 2022 höja medlemsavgiften från 150 kr till 200 kr för ordinarie medlemmar och 50 kr för familjemedlemmar och ungdomar under 18 år.  Här finns årsmötesprotokollet för nedladdning
MOF-Just-arsmotesprotokoll-20210620

 


äldre nyheter