Lördagsmornar vid Menhammarsviken

Tanken med denna aktivitet är att erbjuda gemensam skådning med stor flexibilitet för deltagarna. En bestämd plats och en tidsram, som ger möjlighet för enskilda deltagare att komma och gå efter lägenhet. Vårt åtagande blir att vara på plats första lördagen varje månad från 07.00 fram till kl 10:00 cirka, så ett deltagande behöver inte gå ut över andra lördagsaktiviteter.

Menhammarsviken är en trevlig lokal med ett torn, minimalt störande vägbuller. Störst potential under flyttider. Se en kort redogörelse i Fåglar på Mälaröarna 2010, sid 2-3.
I år blev det inte möjligt att slå vassen pga isbrist, men flyttande sjöfåglar brukar kunna ses på vattenspegeln från tornet eller slottsparken.

Vi prövar denna idé under hösten 2020, och får sedan se om vi fortsätter under våren 2021.

Välkomna !!

Urpo Könnömäki och Jan Wernerman