Fortsatt succé för vårens tisdagsklubb

Finalexkursionen för vårsäsongen 2 Juni bjöd på det kanske behagligaste vädret hittills i vår och 19 skådare, varav åter 3 EKO-skådare! Även antalet arter blev högt, 67 stycken, inte rekord men i toppskiktet. Vi är dessutom noga med att följa Coronarekomenda-tionerna, så sammanfattningsvis laglydiga med gott artresultat och EKO skådare.

Idag dominerade stararna i parken. Trafiken med mattransporter till omättliga ungar är ljudlig från såväl föräldrar som curlade ungar. Annars kan man notera hur flera arter blir mindre vokala då de går till häckning. Bland mer rara fåglar var trastsångarna kvar och de kunde även skymtas i vassen. Sångarkörrern kommer att vara talrik ännu några veckor, men kanske glesas ut. 

Rödbena. Foto Carl Magnus Strömbeck

På Dämmet kunde vi konstatera att knölsvanshäckningen blivit framgångsrik så här långt med småsvanar i boet, oklart antal. Eftersom sångsvanarna lurade i andra änden av pölen, misstänker vi att föräldrarna är försiktiga. Knölsvanshannen jagade bort grågäss, vilka väl knappast var hotfulla. Dramat fortsätter. På Dämmet kunde vi även konstatera de nya arterna i luften snarare än på vattnet; bivråk, törnskata och skäggmes.

Bivråk. Foto Carl Magnus Strömbeck

Dagens särskilda höjdpunkt vara den delikata chokladtårta som Ingegerd belönade dagens deltagande skådare med vid fikapausen.

Totalt sett blev antalet arter för våren 2020 109 st, och vid jämförelse med 2018(116) och 2019(107) ser vi att dagens bivråk och törnskata tillsammans med lärkfalk, rördrom, göktyta, kungsfågel och brunand är arter i år som vi inte kunnat notera de tidigare säsongerna. 

Till hösten är det tänkt att tisdagsklubben ska återuppstå. Kallelse till detta kommer i början av augusti.

Vänliga hälsningar

Jan W.