månadsarkiv: september 2008

MOF’s Nyhetsbrev Nr. 17 2008

Det är härliga sommarlika höstdagar som vi har nu och vi får hoppas att det håller i sig tills över helgen. För på söndag är det dags för höstexkursion med Svenne på Lovön.

28 sept: Lovön
Lovön har många fina platser där bl a rastande gäss, rovfåglar och tättingar kan studeras. Svenne guidar oss runt på Lovön och hjälper alla med artbestämning. Denna exkursion är utmärkt för dig som inte har skådat så mycket och vill lära dig några nya fågelarter.
Ledare: Svenne Schultzberg tel. 0706-471062
Tid: Söndag 08.00.
Plats: Mastområdet Lovön, samling vid kyrkans östra parkering.

Observationerna 8 – 24 september:
Det har nu gått mer än två veckor sedan senaste sammanfattningen av observationerna och inte oväntat så har en hel del smått och gått setts runt om på öarna. Då hade norrlandsarternas flyttning kommit igång bra och så har det fortsatt in i denna period med bla. många röstrupiga piplärkor.

Från Ekebyhovsbacken har det sträckräknats under de senaste två helgerna. Bla har 5 stycken rödstrupiga piplärkor observerats varav hela 4 ex den 20/9 och 1 ex. den 13/9. Årets andra videsparv, en hanne sågs vid backens parkering den 20/9. Annat som setts från backen var en turkduva den 13/9 som flög över vattnet mot södertörn och 37 sträckande järnsparvar den 20/9 (högt antal).

Fyra ytterligare observationer av rödstrupig piplärka har gjorts och i Prästnibble på Färingsö sågs 1 ex den trettonde och 1 ex den 15/9 och 2 ex sträckte förbi Prästvik den 19/9 samt 1 ex i Dämmet den 9-10/9.

Sedan har det varit ett svårbedömt antal pilgrimsfalkar i farten, där bla observationerna runt Svartsjöviken troligtvis rör sig om en och samma individ sedan ett tag tillbaks (en liten ung hanne).

Tre observationer av kungsörn har gjorts i kommunen under perioden, vara en yngre fågel sågs från Svartsjövikens fågeltornsparkering den 13/9, en adult förbiflygande vid Mastområdet den 18/9 och 1 ex (ej åldersbestämd) som kom förbi Svartsjöviken den 20/9. Den sista fågeln satte sig och rastade i en större gran i en dunge väster om Svartsjöviken kunde också beskådas från Torslundahållet (till stor glädje för mig som äntligen fick se en kungsörn på Mälaröarna 🙂 ).

Torslunda och dagvattendammen fortsätter att dra till sig fågel och den 11/9 upptäcktes en småsnäppa och en myrspov. Myrspoven som höll ihop med en flock på 16-22 ex brushanar, visade sig bli en långstannare och har senast observerats den 22 september.

Nu när två av våra nya medlemmar flyttat in och kommit iordning så duggar rapporterna tätt från Klippansväg, Prästnibble. Med utsikt över Väntholmsviken har de den senaste tiden sett ovanligare arter såsom bla. bergand den 13/9 och en flock på sex prutgäss den 22/9. Två dagar innan prutgåsobsen vid Väntholmsviken sågs 4 ex liggande på vattnet i Fiskarfjärden.

Sist bland rapporterna får bli den jorduggla, den första för hösten, som stöttes vid Mastområdet i förrgår.

På tal om ugglor…
Just nu så pågår en massrörelse av flyttande pärlugglor över vårt land och längs våra kuster, där fågelstationerna ligger, fångas under nätterna en hel del ugglor. Ut och leta (lyssna)! Jag är helt övertygad om att det måste finnas pärluggla i vår kommun också i höst.

Hösthälsningar,
Glenn

Hälsningar från Mälaröarnas ornitologiska förening och Glenn

MOF’s Nyhetsbrev Nr. 16 2008

Så var årets sensommar-artrace avklarat. Det blev oavgjort, 90 arter, mellan lag (Janne Björk och Glenn) och Lag (Micke Nederman och Mats Andersson). Totalt såg de fyra olika lagen 104 arter + några osäkra. En av de vanligasta arterna bedömdes som vanligt vid den här årstiden vara ringduva. I busksnåren kring Ekebyhovsbacken sågs en del rastande tropikflyttare såsom 4 ex. lövsångare, 3 ex. ärtsångare och en hel del gråflugsnappare (8ex). Arter som det börjar bli lite sent för var sävsångare som sågs på tre platser likaså törnskata och gulärlaRörsångare på två platser och en buskvätta vid Svartsjöviken. Lärkfalken verkar ha lyckats bra med häckningarna i kommunen i år och på racet sågs både unga och gamla fåglar på minst tre olika lokaler.

Av de lite ovanligare arterna sågs en förbiflygande gråhakedopping och en ortolansparv som rastande på en stubbåker ute på Eldgarnsö. Årsungar av rörhöna sågs med tre ex i Svartsjö Dämme och ett ex i Bonadammen där det också sågs en hel hög smådoppingar (7 ex) och en svarthakedopping. 10 stycken sädgäss flög förbi Menhammarsviken och en sjöorre sågs från Rastaholm. Blåhake observerades vid Svartsjöviken och Väntholmsviken.
Nu laddar vi infär vinterartracet som blir i mitten på januari.

Programmet!
Höst och vinterprogrammet är klart för utskick och bifogas med detta nyhetsbrev.
För att spara in portokostnaderna så kommer vi att på prov skicka ut programmet per e-post till medlemmar som vi kan koppla en e-postadress till. Övriga som vi inte kan spåra kommer fortsättningsvis att få en papperskopia i brevlådan.
Ni
 som känner vid er att ni har en e-adress som inte går att spåra ex. slitvargen.skådalugnt@någonting.se var snäll och skicka mig ett mejl och berätta vem ni är! Vi kommer att göra en genomgång i veckan för att försöka koppla e-adresser med medlemmar.

Observationerna: 27 augusti – 7 september
Nu har norrlands flyttarna kommit! Blåhakarna har varit här sedan den 27/8 då de första observationerna kunde rapporteras från Menhammarsviken. På fredagseftermiddagen den 5/9 sågs och hördes en videsparv vid det vi kallar Holmbacken på Svartsjövikens västra sida. Under lördagsmorgonen och igår söndag eftersöktes fågeln men kunde inte återfinnas. Sedan tidigare finns en knapp handfull observationer i kommunen av arten inlagda på Svalan. Rödstrupig piplärka obseverades under lördagen den 6/9 vid Svartsjöviken och vid Menhammarsviken sågs/hördes hela 9 ex lappsparv, fördelat på 3 sträckande och sex rastande fåglar.

Ytterligare en pilgrimsfalk har varit i farten då det sågs en hona som på närhåll jagade fågel vid Svartsjövikens tornparkering igår den 7/9. Det sågs också under söndagen 5 stycken tornseglare som flög förbi Menhammarsviken. Det får anses som relativt sent med hela 5 ex. hos oss såhär en vecka in i september.

Det får vara allt för nu,
Hälsningar från Mälaröarnas ornitologiska förening och Glenn