MOF’s Nyhetsbrev Nr. 17 2008

Det är härliga sommarlika höstdagar som vi har nu och vi får hoppas att det håller i sig tills över helgen. För på söndag är det dags för höstexkursion med Svenne på Lovön.

28 sept: Lovön
Lovön har många fina platser där bl a rastande gäss, rovfåglar och tättingar kan studeras. Svenne guidar oss runt på Lovön och hjälper alla med artbestämning. Denna exkursion är utmärkt för dig som inte har skådat så mycket och vill lära dig några nya fågelarter.
Ledare: Svenne Schultzberg tel. 0706-471062
Tid: Söndag 08.00.
Plats: Mastområdet Lovön, samling vid kyrkans östra parkering.

Observationerna 8 – 24 september:
Det har nu gått mer än två veckor sedan senaste sammanfattningen av observationerna och inte oväntat så har en hel del smått och gått setts runt om på öarna. Då hade norrlandsarternas flyttning kommit igång bra och så har det fortsatt in i denna period med bla. många röstrupiga piplärkor.

Från Ekebyhovsbacken har det sträckräknats under de senaste två helgerna. Bla har 5 stycken rödstrupiga piplärkor observerats varav hela 4 ex den 20/9 och 1 ex. den 13/9. Årets andra videsparv, en hanne sågs vid backens parkering den 20/9. Annat som setts från backen var en turkduva den 13/9 som flög över vattnet mot södertörn och 37 sträckande järnsparvar den 20/9 (högt antal).

Fyra ytterligare observationer av rödstrupig piplärka har gjorts och i Prästnibble på Färingsö sågs 1 ex den trettonde och 1 ex den 15/9 och 2 ex sträckte förbi Prästvik den 19/9 samt 1 ex i Dämmet den 9-10/9.

Sedan har det varit ett svårbedömt antal pilgrimsfalkar i farten, där bla observationerna runt Svartsjöviken troligtvis rör sig om en och samma individ sedan ett tag tillbaks (en liten ung hanne).

Tre observationer av kungsörn har gjorts i kommunen under perioden, vara en yngre fågel sågs från Svartsjövikens fågeltornsparkering den 13/9, en adult förbiflygande vid Mastområdet den 18/9 och 1 ex (ej åldersbestämd) som kom förbi Svartsjöviken den 20/9. Den sista fågeln satte sig och rastade i en större gran i en dunge väster om Svartsjöviken kunde också beskådas från Torslundahållet (till stor glädje för mig som äntligen fick se en kungsörn på Mälaröarna 🙂 ).

Torslunda och dagvattendammen fortsätter att dra till sig fågel och den 11/9 upptäcktes en småsnäppa och en myrspov. Myrspoven som höll ihop med en flock på 16-22 ex brushanar, visade sig bli en långstannare och har senast observerats den 22 september.

Nu när två av våra nya medlemmar flyttat in och kommit iordning så duggar rapporterna tätt från Klippansväg, Prästnibble. Med utsikt över Väntholmsviken har de den senaste tiden sett ovanligare arter såsom bla. bergand den 13/9 och en flock på sex prutgäss den 22/9. Två dagar innan prutgåsobsen vid Väntholmsviken sågs 4 ex liggande på vattnet i Fiskarfjärden.

Sist bland rapporterna får bli den jorduggla, den första för hösten, som stöttes vid Mastområdet i förrgår.

På tal om ugglor…
Just nu så pågår en massrörelse av flyttande pärlugglor över vårt land och längs våra kuster, där fågelstationerna ligger, fångas under nätterna en hel del ugglor. Ut och leta (lyssna)! Jag är helt övertygad om att det måste finnas pärluggla i vår kommun också i höst.

Hösthälsningar,
Glenn

Hälsningar från Mälaröarnas ornitologiska förening och Glenn