MOF’s Nyhetsbrev Nr. 18 2008

Hoppas ni har tålamod…med att utgivningshastigheten av nyhetsbreven haltar. Här har det varit lite för hektiskt den senaste tiden så jag har inte kunnat lägga någon tid och ork på det, men här kommer ett. Håll till godo.

Nu går vi in i senhöst och vinterhalvår och de flesta fåglar som skall flytta bort har gjort det. Andra kommer till oss från norr och österifrån och då tänker jag bla på domherrebjörktrast och sidensvans som ökat markant på sistone. En del väderflyttare dröjer sig kvar och senaste veckan har man kunnat se en hel del tofsvipor (ca 80 ex) som rastar vid Svartsjöviken och bland dessa enstaka starar. På åkrar och fält stöter man också på en och annan sånglärka och ängspiplärka. En flyttningsrörelse som är lite anonym är den rännil av kråkfågel som sakta rör sig åt sydväst över oss. På relativt låg höjd och i lugn takt kommer kråkorna i grupper om 10-15 ex och emmellanåt en svärm på några tiotal kajor. Tittar man efter sträcket så ser man det och börjar man räkna så blir det snabbt en förvånande summma efter ett tag.

Under oktober har en större samling vitkindade gäss ( >1000 ex) dröjt sig kvar och dessa har haft Svartsjöviken och kumlaåkern öster om viken som rastplats morgon och kväll. De vitkindade har sällskapat med > 400 ex kanadagäss och 400-700 ex grågäss . Senaste veckan har man räknat till mellan 1500-2000 rastande vitkindade i Drottningholmsparken och i dess närområde. Troligtvis rör detta sig om delvis samma fåglar som rastat vid Svartsjöviken och som under dagtid tagit sig till Drottningholm för att födosöka på de kortklippta grämattorna i parken.

Efter mitt upprop i det senaste nyhetsbrevet om att det borde finnas pärlugglor i kommunen, pga den pågående invasionsrörelsen, så har totalt 4 ex hörts. 2 ex på Färingsö (Väntholmen och Svartsjöviken östra), 1 ex på Lovön (Prästvik) och 1 ex på Ekerö (Älby).

Bland det lite ovanligare arterna som setts i oktober kan man nämna en brunsiska (sydlig gråsiska) vid Ekebyhovsbacken den 26/10 och en sträckande forsärla på samma lokal den 4/10. En fjällgås sågs tillfälligt tillsammans med vitkindade gäss vid Drottningholm den 6/10, en spetsbergsgås rastade den 7/10 vid Svartsjöviken och slutligen en pilgrimsfalk som sågs jaga runt Lindöberget på Lovön den 12/10.
Det var nog det mest intressanta som setts under oktober månad i vår kommun.

I morgon lördag så är det årets sista exkursion för MOF!
Kanske hittar vi en pärluggla bland granarna på Huvududden.

1 nov: Menhammarsviken – Huvududdens naturreservat
Under hösten är viken en bra lokal för rastande änder, doppingar och gäss. En hel del rovfåglar jagar i området, exempelvis ser man ofta havsörn.
Huvududdens naturreservat är ett fint skogsområde med höga tallar och granar. Där finns stora omkullfallna träd med mycket ”död ved” som gynnar hackspettar (här sågs tretåig hackspett för ett par år sedan). Dödisgropen har ofta meståg som drar omkring i området.
Ansvarig: Urpo Könnömäki, tel. 56020691
Tid: Lördag 09.00
Samling: Menhammars fågeltorn, Skytteholm

Vill påminna om att nu på torsdag så går vi innomhus med MOF. Det är den i fågelkretsar välkände långresenären Sören Lindén som gästar oss och visar bilder från sin resa till Antarktis.

Obs ny lokal!

4 dec: Antarktis
Ansvarig: Urpo Könnömäki. tel. 560 206 91
Tid: Torsdag 19.00
Plats: Ekuddens föreningslokal,  Ekuddsvägen 12, ingång påbaksidan. (P-platser vid Ekebyhovskyrkan)

Oberservationerna november:
Här kommer några av de intressantaste obsarna för månaden som gått. På morgonen den 2 november sågs en berguv flyga in i vår kommun (Älghornsudd – Väntholmsvikenområdet på Färingsö) från Gåseborg, Görvelns naturreservat. Samma dag obsades ett par bergand i Menhammarsviken. Två vinterhämplingar flög förbi Mastområdet på Lovön den 10/11.
Somvanlig innan (om) isarna lägger sig så observeras en del salskrake i vår kommun och i november sågs som mest 26 ex. i Menhammarsviken och nu senast i lördags fanns 15 ex här. På samma lokal sågs också 55 ex bläsand den 14/11 och ett hundratal skäggdopping dagen efter.

Minst 5 tallbitar flög förbi inne i Stenhamra den 14/11. På ugglefronten så har återigen vår vän sparvugglan vid Koviksvägskälet blivit observerad och dessutom skall ännu en pärluggla ha hörts, nu från Klockargården vid Lovö kyrka den 20/11.

I början på månaden fanns upp till 650 vitkindade gäss vid Drottningholm och den 13/11 sågs den sista kvarvarnade flocken på 140 ex. Därefter finns inga observationer av arten och vi får vänta tills fram i slutet på mars då de börjar dyka upp  hos oss igen.

Vi får hoppas på att december kan bjuda på några gobitar i fågelväg trots det kompakta mörkret.

Håll ut,

Hälsningar från Mälaröarnas ornitologiska förening och Glenn