månadsarkiv: september 2019

Referat från Tisdagsklubben 2019-09-24

Foto Carl Magnus Strömbeck(som vanligt inte med på bilden)

Hej tisdagsklubbister

Dagens exkursion samlade 12 skådare (tangerat all time high och bästa under höstsäsongen) och återigen i utmärkt skådarväder, om än något molnigt under första timmen. Ovan ses vi rastandes vid Bonaviks naturreservat. Vi observerade 40 arter, och däribland 2 nya arter för hösten, nu totalt 95 arter på höstlistan för i år. 

Idag var den glatt sjungande gransångaren och det flertal födosökande kungsfåglarna i Bonaviksreservatet det mest spektakulära. Kontaktläten från Svartmes och Tofsmes värmde också. Idag inga svalor, men flockar av finkar och gulsparvar. På Menhammarsviken bläsänder och talrika sothönor, men ännu inga salskrakar (se bifogad artlista).

Vi väljer växelvis lokaler åt Färingsö respektive Munsö, och utgår från parkeringen vid kommunhuset tisdagar kl 07:00.. Mer precis information om lokal kommer söndagar genom påminnelsemailet. Roger Månsson har även lovat sätta in en liten blänkare på MOFs hemsida om lokalvalet.

Den som känner sig obekväm att finnas på kallelselistan kan meddela mig så åtgärdar vi detta. Den som känner sig pådyvlad en observation på artportalen utan att känna sig delaktig kan alltid gå in och avlägsna sig som medobservatör.

Vänliga hälsningar

Jan W.

Referat från sträckskådningen på MASK-backen lördagen 21 september

Det är ett antal år sedan MOF hade en sträckskådningsexkursion från MASK-backen. Runt Mälaröarna är det en del fågelskådare som sträckskådar från lokaler som Gåseborg, Mälarklippan och Vårbergstoppen. Rimligen borde det passera en del sträck även över Ekerö kan man tänka. Därför beslöt styrelsen att vi skulle pröva en sträckskådningsexkursion från MASK-backen i år.

Vår egen skidbacke, kallas i folkmun MASK-backen efter Mälaröarnas Alpina Skidklubb. Den heter egentligen Ekebyhovsbacken, vilket är lokalens namn i artportalen.  Från toppen har man en magnifik utsikt över stora delar av Mälaröarna, bland annat ser man Tappström, Lovön, Ekebyhovs slott, Jungfrusundsåsens trädtoppar samt Mälarens vatten in mot Stockholm. Skidklubben håller igång en utförsåkningsverksamhet under vintern. Nu är det så att vi i MOF inte pysslar med utförsåkning i vår verksamhet, det är snarare så att vi sysslar med promenader och vi drar oss inte för uppförsbackar, när det inte finns liftar.

Den allmänna sträckriktningen i vår region under hösten är från nordost mot sydväst. Man kan notera att kommunens vattenytor ligger tvärs denna huvudriktning. I praktiken följer en del fågel vattenytorna och en del gasar bara på i huvudriktningen. Slutsatsen är att man inte borde vara så vetenskaplig runt detta utan bara rikta blicken framåt och uppåt.

Nåväl, lördagen den 21 september samlades den första skaran skådare nedanför skidbacken kl 6.00.
Under dagen hade vi samlat 13 personer som mest. Inte hade jag och Jan Sondell, min ledar-co-partner, trott att en återuppväckt klassiker som skådning från MASK-backen skulle samla så många duktiga back-bestigare. Visserligen lovades fint väder, men samtidigt är ju promenaden upp på backen krävande. Så vi gjorde onekligen en insats för folkhälsan. För egen del, ni har säkert lagt märke till att jag gärna släpar på mycket prylar, så kändes det som att jag var en sherpa.

Bild: MOF på toppen av MASK-backen. Carl Magnus Strömbeck och fotograf Kjell Häggvik ej med på bilden

Väl på toppen kom vi överens om vissa riktpunkter längs horisonten som stöd för att kunna peka på inkommande fågel. Totalt samlade vi ihop 42 arter, dvs den delen får anses mycket lyckad. Sträckande fågel var det dock magert med.

Höjdpunkten under dagen får anses vara tornfalken som drog förbi oss ganska tätt inpå. Falken drog nytta av Ekebyhovsbackens uppåtdriftande vind och fick både lite höjd och energi. Med en graciös och snabb ”vänstersväng” kom den från öster, passerade oss i en svag båge och drog vidare mot sydväst över skogen. Det torde ha varit skolexemplet på sträckning för dagen. En närmast osannolik händelse (.. ”så otroligt osannolikt, så att egentligen har det nog inte hänt” .. citat Hasse&Tage) uppstod då Carl Magnus som just lämnat sällskapet och skulle fotografera oss från parkeringen får med den passerande tornfalken i sin bild på oss uppe på toppen.

Bild: Den graciösa tornfalken med MOF på toppen av MASK-backen. Den otroligt duktige och uppmärksamme fotografen är Carl Magnus Strömbeck.

Rovfågelutdelningen för oss kollektivt blev havsörn, duvhök, sparvhök, ormvråk, fjällvråk, tornfalk och lärkfalk. Den sista noterade Marianne Dannbeck först i Jungfrusundsskogen på vägen till backen.  Havsörnen och fjällvråken (som kommit ner till oss helt nyligen) sågs över Malmvik, där även talrika tofsvipor dröjt kvar. Tofsviporna var de enda vadarna idag.

Fågel med förkärlek till vatten blev knölsvan, grågås, gräsand, vigg, skäggdopping, storskarv, gråhäger, fiskmås, silltrut och gråtrut.

Tättingarna och slika fåglar som kom oss lite närmare var ringduva, skogsduva, tamduva, gröngöling, större hackspett, ladusvala, trädpiplärka, sädesärla, koltrast, dubbeltrast, blåmes, talgoxe, nötväcka, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, grönfink, steglits, gulsparv och ängspiplärka.

Det finns många alternativ när man skall ta sig till toppen av Ekerös alpina backe. Det finns ingen bilväg och motoriserad hjälp kan inte erbjudas utan denna gång fick vi förlita oss på egen kondition, muskelkraft och några korta andhämtningspauser. Vi 13 hade totalt valt 6 olika vägar. I backen nyttjades de branta pisterna till vänster och höger, samt leden via skogspartiet till höger om backen. Några tog den asfalterade men bommade vägen runt backen. Två stycken valde skogsvägen dels, från Jungfrusundsvägen samt också från Knalleborg. Väljer man skogsvägen genom Jungfrusundsskogen vinner man lite höjd, vilket är ett vägval som är lite längre men möjligen mindre ansträngande.

I slutändan blev det en mycket trevlig och lyckad dag.

Tack Jan för samarbetet idag. Samt tack till deltagarna idag för god stämning.

Vi ses i fält!

Vid pennan
Kjell Häggvik

Hur och när ruggar fåglarna?

Måndagen den 18 november klockan 19.00 är alla välkomna till Ekebyhovs Slott

Då kommer Bo Nielsen, stationschef vid både Getteröns och Kvismare fågelstationer till oss och berättar om fåglarnas fjäderbyten. Olika ordningar och familjer av fåglar har olika ruggningsstrategier. Vissa tättingar ruggar snabbt på sommaren före flyttningen och andra flyttar först och ruggar på övervintringslokalen. Rovfåglar och måsfåglar ruggar relativt långsamt för att inte flygförmågan ska påverkas. Kom och lär dig mera om detta den 18 november. Vet Du hur ruggningen sker kan Du också lättare avgöra om en observerad fågel är ung eller gammal.

Jan Sondell

Ifyllt ruggkort

Referat från Tisdagsklubben 17/9

Foto Carl-Magnus

Dagens exkursion samlade 10 skådare (tangerat säsongsbästa) och återigen i utmärkt skådarväder om än något kyligt på morgonen. Ovan ses vi rastandes vid Sånga-Nibble kolonistugeområde. Vi observerade 45 arter, och däribland 7 nya arter för hösten, inalles 44 arter, nu totalt 93 arter på höstlistan för i år. 

Idag var det blåhakepar vi observerade vi Svartsjöviken det mest spektakulära. Vid Norrskog domionerade bofinkarna totalt i luftrummet. Eftersom det var nära vindstilla var rovfåglarna passiva. Nu endast enstaka ladusvalor, färre duvor och en enda kvarvarande lövsångare, men gott om unga sävsparvar och moln av tofsvipor (se bifogad artlista).

Vi väljer växelvis lokaler åt Färingsö respektive Munsö, och utgår från parkeringen vid kommunhuset tisdagar kl 07:00.. Mer precis information om lokal kommer söndagar genom påminnelsemailet. Roger Månsson har även lovat sätta in en liten blänkare på MOFs hemsida om lokalvalet.

Den som känner sig obekväm att finnas på kallelselistan kan meddela mig så åtgärdar vi detta. Den som känner sig pådyvlad en observation på artportalen utan att känna sig delaktig kan alltid gå in och avlägsna sig som medobservatör.

Vänliga hälsningar
Jan W

Blåhake Foto Kjell Häggvik
Morgondimma Foto; Carl.Magnus

Lördag 21 september: MASKbacken – sträckskådning

På lördag samlar vi krafterna och tar oss upp på MASKbackens topp och skådar så långt ögat kan nå. MASKbacken, dvs vår egen skidbacke, kallas Ekebyhovsbacken i artportalen. Från toppen har man en av Ekerös bästa utsikter över öarna in mot Stockholm. Med rätt väder och vind (samt lite tur) kan vi ta del av höststräck samt även spana in över Mälaren samt Jungfrusundsåsens trädtoppar. 

Vi möts på parkeringen nedanför skidbacken kl 6.00 och håller på till 12.00. Man kan ansluta på toppen vid ett senare tillfälle och avsluta skådningen när man så vill. 

Aktiviteten med att promenera upp till toppen på MASKbacken är krävande, skall erkännas. Det finns ingen bilväg och motoriserad hjälp kan inte erbjudas utan denna gång får vi förlita oss på egen kondition, muskelkraft och några korta andhämtningspauser. Vid backen finns i princip tre vägar upp; direkt upp via skidnedfarterna, eller en delvis asfalterad väg (med bom) till vänster om backen och en stig genom skogen till höger om backen. Om man hittar och kan orientera sig genom Jungfrusundsskogen och vill vinna lite höjd så kan man parkera längs Jungfrusundsvägen och följa stigarna bakvägen till backen, vilket är ett vägval som är lite längre men möjligen mindre ansträngande.

Troligtvis kommer vi att märka av vind på toppen men förhoppningsvis inte regn, men förstärkt klädsel behövs i alla fall. Vid sträckskådning behövs egen kikare. Vi kommer att ha med några tubkikare så man behöver inte ta med egen om man inte vill. Någon form av fika eller matsäck rekommenderas.

Ledare: Jan Sondell, tel. 0703 188593
Ledare: Kjell Häggvik, tel. 0768593511
Tid: Lördag 21 september från kl. 06.00 – 12:00
Plats: Samling vid parkeringen av MASKbacken. Parkeringen ligger efter Bryggavägen, mittemot sjöscoutstugan. Beslut om vägval och gemensam promenad upp till toppen.

Rapport från Artrace 25 augusti 2019

Söndag 25 augusti ägde MOFs sensommar-artrace rum. I mycket behagligt skådarväder tävlade 3 lag att observera så många arter som möjligt från tidig morgon fram till klockan 14. I år kunde 90 arter identifieras, vilket är 5 arter fler än 2018, lika många som 2017, men färre än rekordet på 101 arter från 2016. Segrande lag kunde i år stoltsera med 79 arter.

Som vanligt är väderleken en avgörande faktor för mångfalden arter. Den relativa bristen på insekter under augusti månad satte därför sina spår i att tättingar som uteslutande livnär sig på insekter blev förhållandevis svårfunna.

Inga verkliga rariteter rapporterades, men en förbiflygande storspov, 8 svartsnäppor i Dämmet, kombinationen smådopping, svarthakedopping, brunand och bläsand i Bonadammen, samt en dagvilade kattuggla i stora eken i Väsby hage var observationer som kändes särskilt belönande.

Den avslutande artgenomgången skedde i år på cykelfiket vid Svartsjöanstalten, där vi kunde konstatera hur olika lokalstrategier hos de deltagande lagen (Eldgarnsö-Lovön-Svartsjöviken eller Munsö-Svartsjöviken) ändå i slutändan ledde till i stort sett samma antal observerade arter.

Ett stort tack till Urpo för arrangemanget!

Vid pennan Jan Werneman

Kattuggla i Väsby Hage (foto Carl Magnus Strömbeck)
Pilfinkar vid Svartsjöviken(foto Carl Magnus Strömbeck)
Svartsnäppor och brushanar vid svartsjö Dämme(foto Carl Magnus Strömbeck)

Referat från tisdagsklubben 10/9

Dagens exkursion samlade 10 skådare ( återigen säsongs- bästa) och återigen i utmärkt skådarväder. På bilden ses man i färd med att spetsa öronen vid Huvududden. Vi observerade 45 arter, och däribland 4 nya arter utöver vad vi sett tidigare tisdagar, nu under denna hösttermin. Vi är nu uppe i 84 arter på höstlistan. Speciellt idag var duvhök som jagade 1K fiskgjuse  vid Rastaholm, och 2 havsörnar som motionerade grågässen i Menhammarsviken. Flock med stjärtmesar piggade upp vid Huvududden, där gärdsmyg och nötväcka dominerade akustiskt. Kvarvarande ladusvalor är nu fåtaliga.

Även i fortsättningen kommer vi att utgå från parkeringen vid kommunhuset, men nästa tisdag först kl 07:00.  Vi väljer växelvis lokaler åt Färingsö  respektive Munsö. Mer precis information om lokal kommer söndagar genom påminnelsemailet. På hemsidan kommer även information om lokalvalet att finnas.

Vi ses nästa tisdag 17/9

Vänliga hälsningar

Jan W.

Foto: Carl Magnus Strömbeck (som vanligt inte med på bilden)