Referat från tisdagsklubben 10/9

Dagens exkursion samlade 10 skådare ( återigen säsongs- bästa) och återigen i utmärkt skådarväder. På bilden ses man i färd med att spetsa öronen vid Huvududden. Vi observerade 45 arter, och däribland 4 nya arter utöver vad vi sett tidigare tisdagar, nu under denna hösttermin. Vi är nu uppe i 84 arter på höstlistan. Speciellt idag var duvhök som jagade 1K fiskgjuse  vid Rastaholm, och 2 havsörnar som motionerade grågässen i Menhammarsviken. Flock med stjärtmesar piggade upp vid Huvududden, där gärdsmyg och nötväcka dominerade akustiskt. Kvarvarande ladusvalor är nu fåtaliga.

Även i fortsättningen kommer vi att utgå från parkeringen vid kommunhuset, men nästa tisdag först kl 07:00.  Vi väljer växelvis lokaler åt Färingsö  respektive Munsö. Mer precis information om lokal kommer söndagar genom påminnelsemailet. På hemsidan kommer även information om lokalvalet att finnas.

Vi ses nästa tisdag 17/9

Vänliga hälsningar

Jan W.

Foto: Carl Magnus Strömbeck (som vanligt inte med på bilden)