månadsarkiv: september 2020

Artracet på Mälaröarna 23 augusti 2020

Årets sensommar-artrace på Mälaröarna hölls den 23 augusti. Tävlingen skapar ett tillfälle för oss att skapa lite spänning och utmana varandra inför en förhoppningsvis givande skådarhöst. Dagen ger oss också en indikation på hur häckningssäsongen varit, dvs en miniinventering. Tävlingstillfället har varit vid ungefär samma tillfälle i slutet av augusti under många år nu.

2020 är ju vårt 20 års jubileumsår och trots pandemin har föreningen haft en ganska omfattande programverksamhet med nya spännande inslag. Inför årets rally hade undertecknad och resten av programledningen valt att inkludera en kompletterande regel som gav EKO-skådare möjlighet att bilda lag där lagmedlemmarna kunde finnas på flera platser samtidigt. Tanken var att detta skulle göra insatserna mellan EKO-lag och bilburna lag lite mer jämförbara. Det visade sig också att jämna ut kampen.

För att lagen skulle känna till förutsättningarna inför tävlingen, så hade undertecknad informerat om att lagen skulle anmäla sig i förväg, vilket skulle ge mig möjlighet att förklara och även förbereda inför tävlingen. Jag var ganska nervös på tävlingsmorgonen då de enda som anmält intresse var Roger Månssons EKO-lag med Gabriella Ekström och Per Lönnborg. Jag själv planerade att primärt åka med motorcykel och göra detta reportage med lagen ”in-action” dvs tävlandet fick bli lägre prio.

På tävlingsdagens morgon så var vädret alldeles utmärkt och oavsett utkomsten av racet så lovade det att bli en härlig dag med utflykt.

Min första kontakt med Rogers lag var när jag träffade Per Lönnborg som promenerade i äppelträdsallén ner till Ekerö kyrka.

Per Lönnborg, i lag Roger Månsson. (Foto: Kjell Häggvik)

I allén var det gott om vackra äpplen. Färgprakten kompletterades även av att det lockats bla steglits.

Äpplen i kyrkallén ( Foto: Kjell Häggvik )
Steglits i kyrkallén ( Foto: Kjell Häggvik )

Eftersom jag åkte motorcykel så kunde jag i princip täcka in hela Ekerö kommun till skillnad från EKO laget. Jag valde dock att utesluta Adelsö. Min nästa halt fick bli Väsby Hage som brukar vara väldigt givande när solen värmer upp reservatets trädridåer.

Artikelförfattaren på väg. ( Foto: Per Lönnborg )

Runt åkrarna vid Stavsund flockades rastande gäss. I deras sällskap rastade även ett par tranor. Fördelen med två hjul är att det kan vara enkl. att stanna till vid mindre avfarter.

Kanadagäss och tranor runt Stavsund ( Foto: Kjell Häggvik )

Väl framme vid parkeringen i Väsby hage ser jag till min förvåning, samt även där och då en förhoppningsfull lättnad, tre mycket kompetenta skådare. Var de med i rallyt? Jo, de tänkte vara med och gav sig namnet Urpo och hans vänner. Med deltagande från Urpo Könnömäki som lagledare, med lagmedlemmarna Jan Wernerman och Carl Magnus Strömbeck, så fanns det nu en möjlighet till en spännande utveckling på dagen. Lag Roger, fick nu en utmaning.

Lag Urpo och hans vänner rastar i Väsby Hage ( Foto: Kjell Häggvik )

Urpos lag hade avslutat sin spaning i Väsby hage, emedan undertecknad började att undersöka vad som fanns att notera. I Väsby hage kan man välja några olika rundor i reservatet beroende på hur mycket tid man vill lägga, men promenadvägarna är ganska givna. För egen del lade jag mesta tiden på den solbelysta trädridån i mitten av reservatet. Man kan säga att jag fastnade där.

Vid en nerfallen och ganska risig enbuske såg jag att det trafikerade en del småfågel. Jag blev nyfiken och försökte närma mig försiktigt med både kikare och kamera i beredskap. Vartefter jag närmade drog de flesta iväg utom en liten grå stackare, som inte verkade veta bättre. Hmm, röd stjärt. Aha, lovande. Pulsen steg. I bakhuvudet fanns förra årets fynd av svart rödstjärt som sågs ett bra tag på Adelsö. Svart rödstjärt är så pass ovanligt på Ekerö att man kan bara inte lämna denna utan närmare inspektion. Likaså kan man inte heller hålla det för sig själv bara för att man tävlar. I det här läget blir den lille grå en obestämd rödstjärt/svart rödstjärt. En kort check med Lag Urpo gav att de inte noterat varken det ena eller det andra. Alltså nödvändigt att fortsätta att undersöka saken.

Jag smög mig sakta närmare med största försiktighet. Det var ju ingen vits att skrämma den så att den ville dra iväg. Till slut satte den sig inne i riset med en fast blick mot mig. Jag vågade inte gå närmare. ”Stand-off” typ, som i gamla västernfilmer. Ca 15 gram pippi mot 70 kg skådare med riklig utrustningsmängd. Vad göra i detta låsta läge, förutom att studera i kikare och fotografera?

Experthjälp i form av Glenn Cornland ringdes. Har den någon röd nyans på bröstet? Jo man kunde ana det. Möjlig fördel för rödstjärt.

 Jag testar det sista jag kan göra i det läget och spela upp läten. Ingen reaktion alls för svart rödstjärt. Spelade upp rödstjärtens läten. Jamen ryckte den inte lite på huvudet där.

Senare visade det sig att några av bilderna visade den röda nyansen som inte borde finns på den svarta artvännen.

Jag tackar den lille grå vännen och bockar. Sen drar jag mig sakta bakåt och lämnar den ifred.

Rödstjärt ( Foto: Kjell Häggvik )

På vägen tillbaka från Väsby hage, så gör jag korta stopp vid Bonadammen, Huvududden och Menhammar.

Mest intressant vid lunchpausen hemma var en rödhake-förälder som matade en ungfågel.

Rödhake ( Foto: Kjell Häggvik )

Kontakterna med Lag Roger gav att Per och Gabriella haft sina skådar rundor tidigare på dagen samt att Roger själv lämnat Ekerö delen av sin rutt och cyklat ut mot Färingsö. När vi möttes, så jag skulle kunna dokumentera hans EKO-insats, hade Roger kommit till Skå festplats.

Roger Månsson ( Foto: Kjell Häggvik )

Lagen hade lite olika strategier för avsluta dagen, men alla har någon gång stannat vid Svartsjö dämme. Klockan 14 samlades vi vid Svartsjö slotts parkering. Vi valde sedan att göra artgenomräkningen vid Svartsjöanstaltens matsal där vi fikade. Lag Urpo och hans vänner ledde genomräkningen i väntan på Lag Rogers komplettera resultat. Rogers lag hade inte alla sina medlemmar på plats så det slutliga resultatet baseras på de inrapporterade observationerna på artportalen.

Artgenomräkningen med jämförelser med 3 tidigare år ( Foto: Kjell Häggvik )

Nedan följer resultatet.

  1. Lag Roger ( Roger Månsson, Gabriella Ekström och Per Lönnborg ) 75 arter. Lag Roger nådde sitt resultat till fots och med cykel.
  2. Lag Urpo och hans vänner (Carl Magnus Strömbeck, Urpo Könnömäki och Jan Wernerman) 73 arter
  3. Lag Kjell (Kjell Häggvik) på hedersam tredjeplats med 53 arter

Vinnare blir därför Rogers lag i årets sensommarrace.

Kanhända att Roger kände segervittringen redan när jag fotograferade honom vid Skå festplats tidigare under dagen eller så ville han bara psyka mig.

Roger Månsson. Foto; Kjell Häggvik )

Här följer detaljer och lite analys baserat på rapporterna i artportalen.

De tre lagen noterade 88 arter tillsammans. Under 2017 – 2019 har denna totalsiffra varierat mellan 85 och 90, om man ser till de rapporter som finns på artportalen. Under åren 2017 – 2020 har det vid dessa fyra tillfällen noterats 120 olika arter, dvs de noterade arterna varierar från år till år.

Bland arter som vi inte noterade iår, men setts åtminstone 2 av de 3 senaste åren kan nämnas;   bläsand, svarthakedopping, duvhök, storspov, svartsnäppa, tornseglare, spillkråka, skäggmes, dubbeltrast, trädpiplärka och hämpling.

Men då kan nämnas att följande års-arter inte sågs under 2017 – 2019; taltrast, grönsångare, ärtsångare och trädgårdssångare.

Delas årets 88 arter upp per ö, dvs Ekerö, Färingsö etc får vi följande lista.

Ekerö 64 arter
Färingsö 62 arter
Munsö 45 arter
Lovö 10 arter

Slutligen bifogas en tabell med alla årets arter

Tack för deltagandet.

Vi ses i fält.

Vid pennan

Kjell Häggvik

ArterKjellLag RogerUrpo och hans vänner
Kanadagåsxxx
Vitkindad gås x 
Grågåsxxx
Knölsvan xx
Sångsvanx x
Snatterand xx
Gräsandxxx
Krickax x
Brunandx x
Viggxxx
Knipaxxx
Storskrake xx
Fasan xx
Smådoppingx x
Skäggdoppingxxx
Gråhägerxxx
Storskarvxxx
Fiskgjuse xx
Bivråk xx
Sparvhök x 
Brun kärrhökxxx
Havsörn xx
Ormvråk xx
Vattenrall  x
Sothönaxxx
Tranax x
Tofsvipaxxx
Brushanexxx
Kärrsnäppaxxx
Enkelbeckasinxxx
Grönbenaxxx
Gluttsnäppaxxx
Skrattmås xx
Fiskmås xx
Havstrut x 
Gråtrutxxx
Silltrut xx
Fisktärnaxx 
Tamduva xx
Skogsduvaxxx
Ringduvaxxx
Större hackspett xx
Gröngöling xx
Lärkfalk  x
Törnskataxxx
Nötskrikaxxx
Skataxxx
Kajaxxx
Kråkaxxx
Korpxxx
Tofsmes  x
Entitaxxx
Blåmesxxx
Talgoxexxx
Sånglärka x 
Backsvala  x
Ladusvalaxxx
Hussvala xx
Lövsångarexxx
Gransångare x 
Svarthätta x 
Kungsfågelxx 
Gärdsmygxxx
Nötväckaxxx
Trädkrypare  x
Starexxx
Koltrastxxx
Björktrast xx
Taltrast x 
Grå flugsnapparex x
Rödhakexxx
Rödstjärtxx 
Buskskvättaxx 
Stenskvätta  x
Gråsparv x 
Pilfinkxxx
Gulärlaxxx
Sädesärlaxxx
Ängspiplärka xx
Bofinkxxx
Grönfinkxxx
Steglitsxx 
Grönsiskaxxx
Gulsparvxxx
Sävsparv xx
Grönsångare  x
Ärtsångare x 
Trädgårdssångare x 

Sträckskådning på Mälarklippan

Redan klockan 5.45 samlades fem ivriga skådare från MOF vid Kvarnvikens båtklubb, och strax innan soluppgången travade vi uppåt Mälarklippan med våra guider Niklas Westermark, Per Åsberg och Micke Åsberg. Dessa herrar har spenderat många långa timmar uppe på klippan och räknat sträckande fåglar.
Mälarklippan ligger en kort klättring ovanför promenadstråket längs vattnet i Blackeberg och erbjuder utsikt från Vårberg till långt bortom Hässelby. Mittemot klippan ligger Lovön med FRA och Sötvattenslaboratoriet.

Solen steg sakta bakom klippan och lyste upp fåglarna framför oss, men lämnade oss i huttrande skugga. Det var tyvärr inte en dag för stora sträck, men vi såg flertalet duv- och sparvhökar, fiskgjuse och havsörn och sträckande ormvråk och två tornfalkar som båda försvann in över norra Lovön och Färingsö, kanske så att någon på öarna hann se dem.

Foto Björn-Olof Svanholm

Våra guider hade förberett en ritning med de vanligaste riktmärkena, deras namn (Bruna gladans mast mm) och på vilket avstånd de fanns. Medan de spanade av himlen efter större sträckande fåglar ropade de ut sträckande småfåglar och antal i ett rasande tempo. Det är en konst att dels kunna upptäcka fåglarna på långt avstånd och också att kunna förmedla var de är någonstans. Svårast tyckte jag var att begripa avståndet. Att någon fågel syns mot en viss udde behöver inte nödvändigtvis att den är över själva udden, utan den kan också passera långt hitom den, så det gäller att leta förutsättningslöst. Ett annat bra alternativ är att få en punkt som fågeln nog kommer att passera och sedan vänta där med tuben istället för att försöka jaga den med tuben.

Det var väldigt lärorikt och både guider och exkursionsdeltagare hade roligt, och planeringen är redan igång för en ny exkursion till våren!

/Gabriella

Riksmästerskapet i tomtskådning 12 september 2020

Tomtskådning är en trevlig aktivitet, som i början av september varje år sedan 1998 varit ett riksmästerskap https://geddeholmnatur.se/klubbtomt100/riksmasterskap.html. Förutsättningarna är naturligtvis mycket olika beroende på plats i landet och närheten till kust eller sjö. Vinnarna brukar kunna nå upp till drygt 100 arter, och det har alltid varit lokaler vid havet. Så även i år då lag Kornestedt från Halland rapporterade 104 arter, bästa lag för 8:e gången under de senaste 9 åren.

På Mälaröarna finns tomter med och utan sjökontakt, och vi brukar hävda oss väl givet dessa förutsättningar. Så även i år, med suboptimala väderförutsättningar (regn och relativt blåsigt). Två tomter rapporterade till den nationella sammanställningen; lag Urpo (Nyponvägen 7) och lag Glenn (Hagabergsvägen 5). Artlistorna blev kortare än förväntat, 39 respektive 34, men likväl var detta de bästa rapporterade resultaten i jämförbara områden (Södermanland och Uppland utan sjökontakt). Bägge lagen avbröt skådningen då regnet bröt in vid 11-tiden. På Mälaröarna pågick dessutom ytterligare tomtskådningen denna dag genom lag Lars/Ingegerd (Strandvägen 38), 24 arter och lag Agneta/Hans (Strandgräsvägen 3), 9 arter.

Inga egentliga rariteter observerades, men lag Glenn kunde rapportera enkelbeckasin och ljungpipare och lag Urpo flera havsörnar. Observationer som blir mer speciella då sjökontakt saknas. Nästa år kommer detta evenemang att gå av stapeln den 11 september. Kanske kan fler lag från Mälaröarna delta då.

Lagkaptenen från Nyponvägen 7, Urpo Könnömäki. Foto Kjell Häggvik

Jan Wernerman

Succé för MOF exkursion till Björkö – Birka 30 augusti 2020

Det var några år sedan som Björn-Olof Svanholm höll i en MOF exkursion till Björkö – Birka och en Härfågel kryssades.  Men nu var det äntligen dags igen med undertecknad som exkursionsledare.

Vi var alla oroliga för om vädret skulle vara tillräcklig bra för att vi skulle kunna åka. Men efter en sista titt på vädret så skickade jag runt besked om att vi kör som planerat!  Det utlovades ett hål i vädersystemen mellan 08.00 – 14.00. Hoppas på att det stämmer! 

07.30 stod 7st. fossilbilar med MOF deltagare på en ensam lång rad och väntade på färjan vid Sjöängen. Härligt, hela gänget var med inklusive Kjell Häggvik och Jan Wernerman som kom till på slutet.

Skådare väntar på bilfärjan till Adelsö. Foto RM

Efter färjan åkte vi direkt till Kalles gård och parkerade. Kalle tog emot oss och hade en genomgång om hur dagen och överfarten skulle bli.  Efter det promenerade vi ned till bryggan, där kalle skulle hämta upp oss med sin Buster båt. Det blev två turer då båten tog 4 passagerare + kalle. Så var det dags för de första 4 att embarkera båten.  Turen tar ca 7 minuter då sundet bara är 700 meter brett. Vi som var kvar, tittade efter båten. Plötsligt dog motorn och kalle fick starta om ett par gånger innan båten kunde ta fart och komma över. Där fick jag lite paniktankar, och började fundera på alternativa lösningar. Kanske sjöräddningen kunde bogsera båten T/R. Eller skulle ett vikingaskepp dyka upp och rädda dagen.  Men som tur var blev det inte så.  Utan kalle kom med god fart och hämtade oss, som var kvar.

Nu var alla över och vi samlade ihop oss 08.30 för att komma iväg. Jag hade gjort en artlista som jag delade ut. Skådningen började och arterna började kryssas en efter en.  Alla var på tårna och vi gick via Birkastadens strand mot Hemlanden (Vikingatida stort gravfält). Längst stigen såg vi bla. ett antal Stenskvättor som bevakade oss från några gravstenar.  Vid Kugghamn ropades bla. en familj ärtsångare ut. Och vi stannade till ett tag.

Kalle passade på att berätta lite om Hemlandens gravar och deras invånare som hade ett andra liv med allt man behöver. Mellan Kugghamn och Korshamn var det en fantastisk vacker lövskogsbiotop med många fåglar, mestadels tättingar. Kalle sa också att det är mycket få besökare som kommer till denna del av ön. Till största delen beroende på att Strömma båten bara stannar i 3 timmar. Varvid besökare bara hinner med museet, lunch och guidningen. Så vi rör oss i historisk mark, men samtidigt för skådare obanad mark.  Vilket vi ändå tyckte var skönt, då vi var ensamma i denna vackra natur. Och i lugn och ro kunde koncentrera oss på skådningen.

Vi fortsatte mot Korshamn. Där vi stannade till och fikade, och hade fin utsikt mot vattnet. En hel del fåglar kryssades bla. en stor flock med grönsiskor, gröngöling, större hackspett och en del vitfåglar som grå- och havstrut samt fisktärna. Inga rovisar ännu. Kalle passade på att berätta om att platsen vi rastade på var en hamn och plats där hantverkare mm höll till, en slags arbetarförort till staden Birka kan man kanske säga. Kalle berättade även om en speciell kungagrav som kallas kammargrav.

I kammargraven kunde den döde till sitt andra liv bla. få med sig hästar, vapen fina kläder samt sin fru. För att klara jakten i sitt andra liv har man även hittat skelett från Kungsörn, Jaktfalk mm. Vilka var bra att jaga med. Så det blev en historisk fågelkoppling också.

Bild på havsörn är inte tagen på denna exkursion.

Fikat packades in och vi drog vidare ut från lövskogen, ut på en stor äng som betades av kor. På andra sidan ängen kom en ny biotop. Granskog. Plötsligt ropades en, lågt över träden inflygande Havsörn ut. Så fort den fick syn på oss vek den av tillbaka mot sjön. Innan vi kom fram till granskogen var det många fåglar i ett område mot sjön. Bla. flera Grå flugsnappare, Trädkrypare, Löv och Ärtsångare for omkring i några träd. Det var så kul att vi satt en stund och betraktade alla fåglar i lugn och ro. Plötsligt ropades det ut en förbiflygande sparvhök och fiskgjuse med byte. Havsörnen närmade sig snabbt gjusen för att försöka stjäla bytet. Vi såg inte hur det gick, men vi får hoppas att gjusen fick behålla fisken.

Nu kom vi in i en ståtlig granskog och skogsfåglarna dök upp en efter en. Bla. minst 3st. kungsfåglar, entitor och tofsmes vilket var trevligt och det kryssades för fullt i artlistorna.  Vilken härlig dag och så fint väder det blev, blå himmel och drygt 20 grader varmt. Kan det bli bättre skådarväder.

Rotvälta vid stranden. Foto CMS

Vi följde skogen efter stranden. Bitvis var det tät och snårig skog, men vackert med solen som lyste upp gläntor här och var.  Vi gick vidare genom skogen och ut på det öppna området vid Grindsbackarna där vi tog en långpaus för lunch. Alla satt sig på behörigt Corona avstånd från varandra och lät lunchen väl smaka. Härligt att sträcka ut, vila och titta upp mot en blå himmel.

Då passade Kalle på med en ny intressant historielektion. Vi gick tillbaka till Vikingatid 800-900 talet och pratade om utgrävningar och människorna som bodde i Birka, hur samhällsstrukturen såg ut med kopplingen till Adelsö och kungaborgen Alsnöhus. Medan vi rastade ropades ormvråk och spillkråka ut så även om vi lyssnade på Kalle så hade vi ett öra åt fåglarna också. Fattas bara annat!

Efter lunchen och fullmatade med historia drog vi vidare över Grindsbackarna mot borgen på det höga berget och Ansgars korset. På vägen dök gulsparvar och 3 rödstjärtar upp. På långt håll såg vi en stor turistgrupp guidas runt. Vi undvek dom och hittade en egen utsiktsklippa för att njuta av den magiska utsikten över Björkfjärden, tyvärr visade sig bara några vitfåglar. Så inga fågelsträck denna gång.

Vi gick ut från borgen via porten och passerade garnisonen, krigarnas område på väg till Birkas hamn och bryggan som vi ska åka hem från.  

I väntan på att Kalle hämtar båten gör vi en artgenomgång och sammanfattar att vi fått ihop prick 50 arter. Vilket var bättre är vad vi förväntat oss.  Vi håller tidtabellen och första båt avgår 14.00. Båda överfarterna gick utan problem.     

Promenaden till Kalles gård och parkeringen ca 900 meter gjordes med mindre pigga steg. När alla var framme samlades vi vid Kalles unika runstenspark och fick höra några ord om vackra runstenar. Och Kalles kiosk bjöd på glass till alla, vilket vi inte hade väntat oss. Vaniljstrut var populärt.  

Så var det dags att avrunda en härlig exkursion till Björkö- Birka. Alla var mycket nöjda och vi tackade Kalle Runristare för spännande båttur, intressant historisk guidning och god glass. Alla tyckte att detta måste vi göra om till våren 2021.

Anita Söderlund. Kjell Häggvik. Leif Lagerstedt. Kalle Runristare. Ingegerd och Lars Brumér. Kalle Runristare. Saknas bilden: Carl.Magnus Strömstedt. Jan Wernerman och Roger Månsson. Foto RMÅ.

Vid pennan
Roger Månsson

Låt oss röja ett fågelskär i höst!

Som komplement till övriga MOF-aktiviteter som exkursioner, tisdagsklubb, tomträkning, tornkamp, etc. Det vore det väl trevligt med lite praktiska naturvårdsarbeten så vi känner att vi bidrar till den biologiska mångfalden? I Mälaren pågår förbuskningen av många fågelskär. Ju mer vegetation, ju svårare har måsar och tärnor att häcka framgångsrikt. Ett par skär som jag tänker på är Fiskarholmen i norra Fiskarfjärden och Gåseholmen väster om Björkö i södra Björköfjärden.

På Fiskarholmen brukar ett hundratal måsar och tärnor försöka häcka, men ofta ger fisktärnorna och skrattmåsarna upp på grund av predation av kråka och störning från långtidsstannade och ibland tältande allmänhet. Genom att röja lövsly och små tallar som idag ger skydd åt äggrövande kråkor och sätta upp skyltar som vädjar till båtfolket att undvika landstigning borde häckningsförutsättningarna kunna förbättras avsevärt.

MOF inbjuder härmed till en röjningsdag på Fiskarholmen söndagen 18 oktober 2020, klockan 1000-1500. Vi blir skjutsade ut till ön av företaget Addwater som kör ribbåtar från Jungfrusund. Samling vid restaurangen i Jungfrusund 0945!

Ta med verktyg! Vi behöver ca 3 motorsågar, flera bågsågar, grentänger och mindre handsågar. Även sekatörer går att använda på mindre sly. Vi fäller småräd och buskar och lägger dem i bergssprickorna eller i högar som kan brännas.

Föranmälan görs till undertecknad på 070‒318 85 93 eller jan.sondell@telia.com. Meddela vilka verktyg du tar med ut. (Vi avstår från röjsåg med sågklinga som kräver större säkerhetsavstånd.)

 Jan Sondell

EKO resultat 31 Augusti 2020

Augusti är till ända och därmed har ligger de traditionella sommarmånaderna bakom oss. Vi har haft några riktiga högsommar-perioder med ordentlig värme, samtidigt med torka. Däremellan några förhållandevis korta regnperioder. Vi har därför haft goda chanser att promenera och cykla. Uppsvinget med EKO-skådning håller i sig och jag konstaterar att vi har noterat många nya arter på våra listor. 

Totala antalet observationer ligger på ca 24.000 hittills i år, varav 25% är EKO-obsar. Totalsiffran är hög och ungefär lika stor som vi hade förra året redan nu. Även antalet arter så här långt är väldigt högt. Man får gå tillbaka till 2012 för att hitta en årssiffra som är högre och gå tillbaka till rekordåret 2008 för att hitta en notering som är så omfattande vid den här tidpunkten. 2008 var det år som Mikael Nederman nådde 200 arter på ett år. Så med tre månader och ett höststräck framför oss ser det riktigt spännande och lovande ut.

För egen del har jag tagit mig en andra tur hemifrån Ekerö Sommarstad till Svartsjö under sommarperioden. Första gången noterade jag visserligen en massa arter men samtidigt för mycket motvind och att det gick sanslöst trögt. Nybörjarmisstag att inte pumpa däcken stenhårt, vilket jag gjorde den andra gången. Då rullade cykeln mycket lättare även om jag också denna gång kördes om av både gamla och unga; sportiga och mer bekväma typer. 

I skrivande stund har det noterats 197 arter på Ekerö. EKO-teamet sammantaget är uppe i 171 arter och det finns utrymme för en rad spännande arter att fylla på med de kommande månaderna.

Här är EKO-arter som tillkommit sedan 22 juni … röd glada, kustpipare, rödspov, spovsnäppa, kärrsnäppa, svartsnäppa, nötkråka och blåhake.
Här är EKO listan som den ser ut just nu

Gigi Sahlstrand 151
Gabriella Ekström 142
Glenn Cornland 131
Per Lönnborg 123
Jan Wernerman 105
Roger Månsson 104
Marianne Dannbeck 102
Tobias Björk 100
Carl Magnus Strömbeck 99
Agneta Sundkvist, Hans Andersson 99
S Schröder 95
Kjell Häggvik 93
Christian Lagström 79
Ulf Nilsson 58
Martin Svensson 51
Staffan Wolter 40
Bo Thoor 9
Magnus Edberg 4

Tack till alla flitiga EKO-skådare.
Kjell Häggvik
Vi ses i fält