Artracet på Mälaröarna 23 augusti 2020

Årets sensommar-artrace på Mälaröarna hölls den 23 augusti. Tävlingen skapar ett tillfälle för oss att skapa lite spänning och utmana varandra inför en förhoppningsvis givande skådarhöst. Dagen ger oss också en indikation på hur häckningssäsongen varit, dvs en miniinventering. Tävlingstillfället har varit vid ungefär samma tillfälle i slutet av augusti under många år nu.

2020 är ju vårt 20 års jubileumsår och trots pandemin har föreningen haft en ganska omfattande programverksamhet med nya spännande inslag. Inför årets rally hade undertecknad och resten av programledningen valt att inkludera en kompletterande regel som gav EKO-skådare möjlighet att bilda lag där lagmedlemmarna kunde finnas på flera platser samtidigt. Tanken var att detta skulle göra insatserna mellan EKO-lag och bilburna lag lite mer jämförbara. Det visade sig också att jämna ut kampen.

För att lagen skulle känna till förutsättningarna inför tävlingen, så hade undertecknad informerat om att lagen skulle anmäla sig i förväg, vilket skulle ge mig möjlighet att förklara och även förbereda inför tävlingen. Jag var ganska nervös på tävlingsmorgonen då de enda som anmält intresse var Roger Månssons EKO-lag med Gabriella Ekström och Per Lönnborg. Jag själv planerade att primärt åka med motorcykel och göra detta reportage med lagen ”in-action” dvs tävlandet fick bli lägre prio.

På tävlingsdagens morgon så var vädret alldeles utmärkt och oavsett utkomsten av racet så lovade det att bli en härlig dag med utflykt.

Min första kontakt med Rogers lag var när jag träffade Per Lönnborg som promenerade i äppelträdsallén ner till Ekerö kyrka.

Per Lönnborg, i lag Roger Månsson. (Foto: Kjell Häggvik)

I allén var det gott om vackra äpplen. Färgprakten kompletterades även av att det lockats bla steglits.

Äpplen i kyrkallén ( Foto: Kjell Häggvik )
Steglits i kyrkallén ( Foto: Kjell Häggvik )

Eftersom jag åkte motorcykel så kunde jag i princip täcka in hela Ekerö kommun till skillnad från EKO laget. Jag valde dock att utesluta Adelsö. Min nästa halt fick bli Väsby Hage som brukar vara väldigt givande när solen värmer upp reservatets trädridåer.

Artikelförfattaren på väg. ( Foto: Per Lönnborg )

Runt åkrarna vid Stavsund flockades rastande gäss. I deras sällskap rastade även ett par tranor. Fördelen med två hjul är att det kan vara enkl. att stanna till vid mindre avfarter.

Kanadagäss och tranor runt Stavsund ( Foto: Kjell Häggvik )

Väl framme vid parkeringen i Väsby hage ser jag till min förvåning, samt även där och då en förhoppningsfull lättnad, tre mycket kompetenta skådare. Var de med i rallyt? Jo, de tänkte vara med och gav sig namnet Urpo och hans vänner. Med deltagande från Urpo Könnömäki som lagledare, med lagmedlemmarna Jan Wernerman och Carl Magnus Strömbeck, så fanns det nu en möjlighet till en spännande utveckling på dagen. Lag Roger, fick nu en utmaning.

Lag Urpo och hans vänner rastar i Väsby Hage ( Foto: Kjell Häggvik )

Urpos lag hade avslutat sin spaning i Väsby hage, emedan undertecknad började att undersöka vad som fanns att notera. I Väsby hage kan man välja några olika rundor i reservatet beroende på hur mycket tid man vill lägga, men promenadvägarna är ganska givna. För egen del lade jag mesta tiden på den solbelysta trädridån i mitten av reservatet. Man kan säga att jag fastnade där.

Vid en nerfallen och ganska risig enbuske såg jag att det trafikerade en del småfågel. Jag blev nyfiken och försökte närma mig försiktigt med både kikare och kamera i beredskap. Vartefter jag närmade drog de flesta iväg utom en liten grå stackare, som inte verkade veta bättre. Hmm, röd stjärt. Aha, lovande. Pulsen steg. I bakhuvudet fanns förra årets fynd av svart rödstjärt som sågs ett bra tag på Adelsö. Svart rödstjärt är så pass ovanligt på Ekerö att man kan bara inte lämna denna utan närmare inspektion. Likaså kan man inte heller hålla det för sig själv bara för att man tävlar. I det här läget blir den lille grå en obestämd rödstjärt/svart rödstjärt. En kort check med Lag Urpo gav att de inte noterat varken det ena eller det andra. Alltså nödvändigt att fortsätta att undersöka saken.

Jag smög mig sakta närmare med största försiktighet. Det var ju ingen vits att skrämma den så att den ville dra iväg. Till slut satte den sig inne i riset med en fast blick mot mig. Jag vågade inte gå närmare. ”Stand-off” typ, som i gamla västernfilmer. Ca 15 gram pippi mot 70 kg skådare med riklig utrustningsmängd. Vad göra i detta låsta läge, förutom att studera i kikare och fotografera?

Experthjälp i form av Glenn Cornland ringdes. Har den någon röd nyans på bröstet? Jo man kunde ana det. Möjlig fördel för rödstjärt.

 Jag testar det sista jag kan göra i det läget och spela upp läten. Ingen reaktion alls för svart rödstjärt. Spelade upp rödstjärtens läten. Jamen ryckte den inte lite på huvudet där.

Senare visade det sig att några av bilderna visade den röda nyansen som inte borde finns på den svarta artvännen.

Jag tackar den lille grå vännen och bockar. Sen drar jag mig sakta bakåt och lämnar den ifred.

Rödstjärt ( Foto: Kjell Häggvik )

På vägen tillbaka från Väsby hage, så gör jag korta stopp vid Bonadammen, Huvududden och Menhammar.

Mest intressant vid lunchpausen hemma var en rödhake-förälder som matade en ungfågel.

Rödhake ( Foto: Kjell Häggvik )

Kontakterna med Lag Roger gav att Per och Gabriella haft sina skådar rundor tidigare på dagen samt att Roger själv lämnat Ekerö delen av sin rutt och cyklat ut mot Färingsö. När vi möttes, så jag skulle kunna dokumentera hans EKO-insats, hade Roger kommit till Skå festplats.

Roger Månsson ( Foto: Kjell Häggvik )

Lagen hade lite olika strategier för avsluta dagen, men alla har någon gång stannat vid Svartsjö dämme. Klockan 14 samlades vi vid Svartsjö slotts parkering. Vi valde sedan att göra artgenomräkningen vid Svartsjöanstaltens matsal där vi fikade. Lag Urpo och hans vänner ledde genomräkningen i väntan på Lag Rogers komplettera resultat. Rogers lag hade inte alla sina medlemmar på plats så det slutliga resultatet baseras på de inrapporterade observationerna på artportalen.

Artgenomräkningen med jämförelser med 3 tidigare år ( Foto: Kjell Häggvik )

Nedan följer resultatet.

  1. Lag Roger ( Roger Månsson, Gabriella Ekström och Per Lönnborg ) 75 arter. Lag Roger nådde sitt resultat till fots och med cykel.
  2. Lag Urpo och hans vänner (Carl Magnus Strömbeck, Urpo Könnömäki och Jan Wernerman) 73 arter
  3. Lag Kjell (Kjell Häggvik) på hedersam tredjeplats med 53 arter

Vinnare blir därför Rogers lag i årets sensommarrace.

Kanhända att Roger kände segervittringen redan när jag fotograferade honom vid Skå festplats tidigare under dagen eller så ville han bara psyka mig.

Roger Månsson. Foto; Kjell Häggvik )

Här följer detaljer och lite analys baserat på rapporterna i artportalen.

De tre lagen noterade 88 arter tillsammans. Under 2017 – 2019 har denna totalsiffra varierat mellan 85 och 90, om man ser till de rapporter som finns på artportalen. Under åren 2017 – 2020 har det vid dessa fyra tillfällen noterats 120 olika arter, dvs de noterade arterna varierar från år till år.

Bland arter som vi inte noterade iår, men setts åtminstone 2 av de 3 senaste åren kan nämnas;   bläsand, svarthakedopping, duvhök, storspov, svartsnäppa, tornseglare, spillkråka, skäggmes, dubbeltrast, trädpiplärka och hämpling.

Men då kan nämnas att följande års-arter inte sågs under 2017 – 2019; taltrast, grönsångare, ärtsångare och trädgårdssångare.

Delas årets 88 arter upp per ö, dvs Ekerö, Färingsö etc får vi följande lista.

Ekerö 64 arter
Färingsö 62 arter
Munsö 45 arter
Lovö 10 arter

Slutligen bifogas en tabell med alla årets arter

Tack för deltagandet.

Vi ses i fält.

Vid pennan

Kjell Häggvik

ArterKjellLag RogerUrpo och hans vänner
Kanadagåsxxx
Vitkindad gås x 
Grågåsxxx
Knölsvan xx
Sångsvanx x
Snatterand xx
Gräsandxxx
Krickax x
Brunandx x
Viggxxx
Knipaxxx
Storskrake xx
Fasan xx
Smådoppingx x
Skäggdoppingxxx
Gråhägerxxx
Storskarvxxx
Fiskgjuse xx
Bivråk xx
Sparvhök x 
Brun kärrhökxxx
Havsörn xx
Ormvråk xx
Vattenrall  x
Sothönaxxx
Tranax x
Tofsvipaxxx
Brushanexxx
Kärrsnäppaxxx
Enkelbeckasinxxx
Grönbenaxxx
Gluttsnäppaxxx
Skrattmås xx
Fiskmås xx
Havstrut x 
Gråtrutxxx
Silltrut xx
Fisktärnaxx 
Tamduva xx
Skogsduvaxxx
Ringduvaxxx
Större hackspett xx
Gröngöling xx
Lärkfalk  x
Törnskataxxx
Nötskrikaxxx
Skataxxx
Kajaxxx
Kråkaxxx
Korpxxx
Tofsmes  x
Entitaxxx
Blåmesxxx
Talgoxexxx
Sånglärka x 
Backsvala  x
Ladusvalaxxx
Hussvala xx
Lövsångarexxx
Gransångare x 
Svarthätta x 
Kungsfågelxx 
Gärdsmygxxx
Nötväckaxxx
Trädkrypare  x
Starexxx
Koltrastxxx
Björktrast xx
Taltrast x 
Grå flugsnapparex x
Rödhakexxx
Rödstjärtxx 
Buskskvättaxx 
Stenskvätta  x
Gråsparv x 
Pilfinkxxx
Gulärlaxxx
Sädesärlaxxx
Ängspiplärka xx
Bofinkxxx
Grönfinkxxx
Steglitsxx 
Grönsiskaxxx
Gulsparvxxx
Sävsparv xx
Grönsångare  x
Ärtsångare x 
Trädgårdssångare x