månadsarkiv: mars 2013

Håll koll på flyttarna!

Ett stort tack till er som kom till torsdagens årsmöte! Under kvällen diskuterade vi intressanta projekt kring hotade arter, främst ortolansparven. Här kommer en liten samling länkar till olika europeiska projekt som syftar till att kartlägga olika arters flyttvägar. Har du tips på andra projekt? Skicka dessa (gärna med länk till ev webbplats) till signehagerman@gmail.com så publicerar vi dem här.

SOF:s projekt Ortolansparv:
http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/artprojekt/ortolansparv/

Kartläggning av brittiska gökars flyttvägar. Endast fem av femton ringmärkta gökar lever idag.
http://www.bto.org/science/migration/tracking-studies/cuckoo-tracking

Karta med baltiska långflyttare, bland annat skrikörnar och svarta storkar. Fina närbilder.
http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=en
Webcam på ruvande ungersk tatarfalk:
http://sakerlife2.mme.hu/en/content/webcam-1

Vi fick också höra Jan Sondell berätta om SOF:s Projekt Ortolansparv som dragits igång för att undersöka ortolansparvens kraftiga tillbakagång i Sverige. Förändrade metoder i jordbruket och illegal jakt i Frankrike tros vara några av orsakerna. Läs mer i länken nedan.

SOF:s projekt Ortolansparv:
http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/artprojekt/ortolansparv/

Februari – kattugglans månad

Kattugglor hördes ropa på flera håll i kommunen under februari och det är ett säkert, om än tidigt, vårtecken. Dessutom sågs den enligt Svalan första sånglärkan för i år. Den och en ringduva blev de första anländande sommargästerna. Riktigt tidigt för båda arterna! Håll i er, nu kommer snart flera flyttfåglar rassla in. Ut och leta!

Nyhetsbrev februari 2013

Äldre nyhetsbrev hittar du under fliken Om föreningen/Nyhetsbrev.

Foto: Bilden på kattugglan är tagen av Göran Forsberg

Fåglar på Mälaröarna i februari 2013

Februari har som januari varit mestadels kall med en del snöfall, vilket har fått fåglarna att besöka våra matningar. Vårsolen har strålat vissa dagar och en del barmark har tittat fram under snötäcket, främst på sydsluttningar. Sammantaget har dock vintern behållit sitt grepp.

Ugglor

Kattugglorna har börjat ropa. En kattuggla höll på att bli duvhökmat på Gällstaö den 16 februari. Den räddades och hölls i konvalescens en vecka hos Ewa Kirkegaard och är nu släppt och tillbaka i sitt favoritträd.

Rovfåglar och varfågel

En del övervintrande orm- och fjällvråkar har setts, i övrigt mest sparvhök och duvhök. Sparvhöken går hårt åt vissa fågelmatningar. Varfågel har setts på fyra lokaler.

Änder och svanar

Nästan igenfruset överallt. Upp till 200 gräsänder och några storskrakar och viggar har dock setts vid Lambarudd, Lovön. Fyra knölsvanar har hållit till vid Lambarudd.

Måsar och duvor

Fem havstrutar och 50 gråtrutar vid Lambarudd. En ringduva flög förbi Helgö kanal den 9 februari.

Vadare

En dvärgbeckasin såg i kommunen den 9 februari. Arten är beroende av diken med öppet vatten och bör inte störas när det är kallt väder.

Stare, trastar, sidensvans och lärkor

En stare övervintrar vid Hagaringen, Ekerö och en dubbeltrast sågs vid Färentuna kyrka i träd med mistlar den 24 februari. Arten brukar hålla till på Eldgarnsö hela vintern och äter då också mistelbär. Även sidensvans kan äta mistelbär. 25 ex sågs i träd med mistlar vid Sundby.  Årets första (?) sånglärka flög förbi Löten på Munsö 23 februari.

Övriga tättingar

Gärdsmyg har noterats på tre lokaler. En gammal rödhake har hållit till på Gällstaö sedan i december. Den sågs senast 15 februari. Ett tiotal bofinkar och lika många bergfinkar har setts i februari på olika håll i kommunen. Relativt stora flockar stenknäck finns i omlopp. Både på Gällstaö och vid Älby hage har ett 20-tal observerats samtidigt.

Av arterna grå- och grönsiska har flockar på upp till 40–50 fåglar setts. När det gäller grönfink och domherre rör det sig om 20–25 och när det gäller gulsparv om upp till 12 ex. Troligen har de större flockarna av gulsparv tvingats längre mot söder eftersom marken varit snötäckt och inga oskördade fält funnits tillgängliga.

Årsmöte

MOF kallar till årsmöte 21 mars, tid 1900 i Ekuddens föreningslokal, Ekuddsvägen 12, ingång från baksidan, parkera vid Ekebyhovskyrkan.

Jan Sondell berättar om SOFs projekt för att genomföra åtgärder för ortolansparven, som minskat kraftigt i mellersta Sverige. Kaffe serveras.

Ugglor och hackspettar 16-17 eller 23-24 mars

Programmets enda aktivitet utanför kommunen. Janne Björk lägger upp planerna och väljer lämpligaste helg för en nattlig tur genom Norduppland som kan ge allt från sparvuggla till berguv. Det kan bli mycket kallt så ta med rikligt med kläder och fika. Vi hoppas på orrspel och rara spettar som tretåig hackspett och gråspett. Ledare: Janne Björk, tel. 56024681 alt. 070-7570340