månadsarkiv: december 2019

Referat från föredrag om fåglarnas fjäderbyten vid MOF innekväll 18/11 2019

Ca 20 personer kom till MOF innekväll vid Ekebyhovs Slott för att få veta mer om, hur- och när fåglarna ruggar. Bo Nielsen, stationschef vid både Getteröns och Kvismare fågelstationer, kom på Jan Sondells förfrågan till MOF för att berätta om fåglarnas fjäderbyten.

Deltagarna lyssnade med spänning på vad Bo skulle berätta och visa bilder om. Enligt Bo är fågelruggning och fjädrar ett omfattande och ganska svårt ämne inom fågelskådningen. Varvid Bo från början sa att han skulle begränsa sig så det inte blev för svårt för deltagarna. Under föredraget visade Bo bilder på olika arters fjädrar för att visa hur gammal fågeln var och i vilket ruggningsskede som fågeln befann sig i. Ruggning sker i olika ordningar och familjer av fåglar har olika ruggningsstrategier. Vissa tättingar ruggar snabbt på sommaren före flyttningen och andra flyttar först och ruggar på övervintringslokalen. Rovfåglar och måsfåglar ruggar relativt långsamt för att inte flygförmågan ska påverkas.  

Efter hand kom olika frågor upp som besvarades av Bo och det visade sig att deltagarnas kunskaper i ämnet var begränsade. Således var det ett mycket bra föredrag som sporrade deltagarna att fördjupa sig i ämnet för att bli bättre.
Kjell Häggvik tog bland annat upp att föredraget gett honom och andra fågelfotografer på innekvällen en AHA upplevelse, på så sätt att han ska försöka ta mer bilder på fågelns vingar och ruggningsskede för att därigenom lättare kunna art- och åldersbestämma fåglar.

När det är ett intressant ämne går tiden allt för snabbt. Jan Sondell och de närvarande tackade Bo för att han på ett mycket kunnigt och trevligt sätt informerat om fåglarnas ruggning.

Roger Månsson
MOF-Webbredaktör

Referat från artbestämning av rovfåglar vid MOF innekväll 5/12 2019

18 personer kom till MOF innekväll vid Ekuddens föreningslokal. Att det var så många som kom hade ledarna Kjell och Roger inte förväntat sig. Men ämnet för kvällen var tydligen intressant. Innan det startades upp datorer och skärmar, bjöds det på fika med gott bröd. Och det märktes att det var stora förväntningar på innekvällen.

Artbestämning av rovfåglar är ett ganska svårt och omfattande område inom fågelskådningen. Kvällens artbestämningar fick därför begränsas till de dagrovfåglar som häckar eller annars förekommer mer eller mindre regelbundet på Mälaröarna. För att underlätta för artbestämningarna visade ledarna och en medlem bilder på olika rovfåglar.  De närvarande diskuterade viktiga kännetecken för respektive art och ibland blev det heta diskussioner, vilket var kul och lärorikt.

Genomgångna arter. Ormvråk, fjällvråk, bivråk, kungsörn, havsörn, fiskgjuse och hökar som brun- och blå kärrhök, ängshök, sparv- och duvhök. Samt falkar som tornfalk, lärk- och aftonfalk.

Ledarna tackade alla för att de kommit och bidragit till en trevlig innekväll. Deltagarna tackade för kvällen och verkade nöjda, således, en för alla lyckad innekväll.

Roger Månsson
Webbredaktör