månadsarkiv: augusti 2020

Tisdagsklubben hösten 2020

Tisdagen den 18 Augusti drar vi igång höstsäsongen av tisdagsklubben med samling vid Svartsjö slotts parkering 06.00 till en början, sedan 07.00. Två faktorer sätter förutsättningarna för upplägget; dels ert intresse, dels Covid19. De två tidigare höstsäsongerna har vi alternerat mellan olika lokaler på Mälaröarna, och då uppmanat till samåkning när parkeringsmöjligheterna har varit begränsade. Detta är nu inte möjligt, så vi får begränsa oss till de lokaler som erbjuder tillräcklig parkeringskapacitet. Enligt min bedömning blir det Svartsjöviken, Väsby Hage och Eldgarnsö. Kanske kan någon av er komma med fler förslag? Preliminärt blir det 14 träffar under Augusti-Oktober, och då får vi alternera mellan dessa lokaler. Ett alternativ är om intresset blir lägre under hösten, att vi då kan inkludera även andra lokaler. VI håller den frågan öppen. I övrigt vad gäller Covid19, tillämpar vi samma principer som under våren, dvs distansering och hygien.

Helgen innan varje tisdag kommer en påminnelse att skickas ut via mejl till de deltagare som lämnat sin mejladress till mig. Dessutom läggs en påminnelse ut på på hemsidan.

Till detta utskick bifogas 3 bilder där Carl Magnus Strömbäck CMS fångat glupska fåglar med fiskdiet.

Välkomna

Jan W.

Lördagsmornar vid Menhammarsviken

Första lördagen i varje månad

Tanken med denna aktivitet är att erbjuda gemensam skådning med stor flexibilitet för deltagarna. En bestämd plats och en tidsram, som ger möjlighet för enskilda deltagare att komma och gå efter lägenhet. Vårt åtagande blir att vara på plats första lördagen varje månad från 07.00 fram till kl. 10:00 cirka, så ett deltagande behöver inte gå ut över andra lördagsaktiviteter.

Menhammarsviken är en trevlig lokal med ett torn, minimalt störande vägbuller. Störst potential under flyttider. Se en kort redogörelse i Fåglar på Mälaröarna 2010, sid 2-3.

Välkomna !!

Jan Wernerman