månadsarkiv: september 2015

Mälaröarna hade bästa tomtresultaten i Stockholm vid Riksmästerskapen i tomtskådning

Christian Lagström och hans team på Grankulla Gård gjorde Mälaröarnas bästa resultat i tomtskådnings-RM den 12 september med 56 fågelarter. Det var en väldigt intensiv och jämn kamp under hela dygnet. Tidigare års vinnare Glenn Cornlands Furuhem kom tvåa med 54 arter. Trea kom Urpo Könnömäkis tomt på Nyponvägen 7 i Älby Hage med 51 arter. Grattis Christian!

Alla tre Mälarö-tomterna noterade bättre resultat än övriga i Stockholms län som redovisat sina resultat på Klubb Tomt 100, så Grankulla Gård blir därmed bästa tomt på Mälaröarna såväl som i Stockholm i år. Bästa resultat i Sverige och Riksmästare blev Smedsgård i Halland med 121 arter, vilket var det enda resultatet över 100.  Riksmästarna leddes av Anders Kornestedt med ett team på 6 personer till. Vår vinnare Grankulla Gård hamnar på 15:e plats i riket och 3:a i Uppland.

I riket hamnar tomter från Halland, Öland och Skåne i topp-positioner vilket visar det naturliga faktum att tomtens geografi spelar stor roll. En spännande detalj i RM-vinnarnas strategi var att ha en skylift vilket hjälpte till att notera sträck.

Grankulla och övriga Mälarötomter har verkligen visat ett mycket aktivt deltagande vilket är glädjande för föreningen. Från alla tomter rapporteras att dagen hade många trevliga stunder vid fikaborden mellan det intensiva tävlandet.  Det var en trevlig dag, kul med kommunikationen mellan oss via Facebook/Ekerö Birders.

Här följer en redovisning av hur dagen utvecklade sig på Mälaröarna.

1:a Grankulla Gård, Christian Lagström.

På Grankulla gård var det en spännande tomtskådning den 12 september, som resulterade i tomtens bästa resultat i detta tävlingssammanhang. Med 56 arter var det 12 fler än tidigare år och bäst i kommunen.

Christian fick med en Stenskvätta som landade på bryggan för vila under sin flytt. Den hann knappt landa, men gjorde det framför fötterna på Christian innan den sen upptäckte att den inte var ensam och drog norrut (!) igen. På kvällen gjorde två kattugglor sig hemmastadda och hördes framåt natten kommunicera med varandra. Annars var det 15 snatteränder som låg inne i viken hela dagen som hörde till det mest spännande (även tomtkryss för Christian) och en vattenrall som hördes från vassen i höjd med bryggan.

Framåt eftermiddagen tilltog vinden och det blev riktigt ruskigt att stå nere vid sjön ute på bryggan. På kvällen blev det mer stilla så det var en dag med varierande förutsättningar.

christian1

 

 

 

 

 

 

 

Bra skådarsällskap.

Totalt noterades 79 arter på Mälarö-tomterna som deltog i RM. Grankulla hade 10 arter som inte sågs på de andra tomterna. Det var hussvala, knipa, knölsvan, lärkfalk, rödvingetrast, skrattmås, skäggdopping, sothöna, tofsvipa och vattenrall.

 

2:a Hagabergvägen 5 (Furuhem), Glenn Cornland            

Furuhem har tidigare år haft upp till 65 arter. Med möjlighet till bra sikt åt de flesta håll kan Glenns tomt vara mycket svår att slå för utmanare. Med enbart 2 arter färre var det också en mycket intensiv kamp i god anda som kunde följas under dagen. På många ställen i kommunen, bla Furuhem,  så var vädret ganska lugnt sett över hela dagen, även om dagen stundtals hade vindökningar och även några droppar regn. Att Furuhem, som har fördel av vind, därför gör ett så gott resultat och dessutom blir 16:e i riket tätt efter Grankulla säger en del om skärpan och viljan att tävla hos Glenn och hans team.

Glenn1

Glenn hade sällskap från 7.30 till 16.00 till och från av Svenne Schultzberg, Bengt Legnell, Kurt Idstam, Per Lönnborg och Janne Björk.

Första arten (04.30!) på Furuhem blev en taltrast följt av gräsand, snatterand, häger, kattuggla m.fl. innan det blivit ljust. Till lunch så grillades det traditionsenligt korv. Roligaste arterna var blåhake och stenfalk som båda blev nya tomt-x för Furuhem och Glenn.

Ivrigt skådande.

Även Furuhem bidrog med unika arter under dagen. Det var bivråk, blåhake, bläsand, gransångare, grå flugsnappare, stenfalk, sångsvan och törnskata.

3:a Nyponvägen 7, Älby Hage, Urpo Könnömäki

På Nyponvägen drog också racet igång innan soluppgången med kattuggla klockan 5.00. Det tog inte lång stund förrän Urpo därefter var i full gång med att addera arter till tomtlistan. Även Urpos tomt är en giftig motståndare i tävlingssammanhang med en total på nästan 170 arter. Till teamet anslöt Jan Wernerman tidigt och när solen hunnit upp en bit kom även undertecknad och Mats Andersson.

Hos Urpo finns en ställning som är uppbyggd i ett större träd, från vilken utsikten minst sagt är vida och en sådan solig dag helt enkelt strålande. Utsiktsplattformen är välgjort och säker, men man kan bli knäsvag av höjden om man är ovan. Sådana olater gällde dock inte Jan och Urpo.

I Älby hage finns potential för många olika arter. Dock är vadare beroende av sträck och för sjöfågel betyder den ringa kontakten med vatten en del. Tidigt hade en hel del tättingar noterats, bla järnsparv. Bland rovfågel sågs tidigt duv- och sparvhök. Annars dominerade ormvråkarna under dagen, med upp till ett tiotal som samtidigt nyttjade bubblor i värmen.

Kejll_1

Även hos Urpo hade vi gemytliga fikastunder och korvgrillning som ordnats som en trädgårdsfest.
Undertecknad var speciellt duktig att fika och äta korv.
Med 51 arter, ett antal som nåddes ganska tidigt under dagen, hamnar Nyponvägen på delad 18:e plats i riket med tomter från Skåne, Småland och Sörmland.

Art som ofta ville visa upp sig i uppvindarna.

image004

 

Fest hos Urpo Könnömäki.

Unika arter för oss på Mälaröarna denna dag var domherre, dubbeltrast, fiskgjuse, gärdsmyg, mindre korsnäbb, stare, stenknäck, trana (!) och trädkrypare.

Om Riksmästerskap i tomtskådning

1998 hölls det första riksmästerskapet i tomtskådning. I korthet går riksmästerskapet ut på att se så många fågelarter som möjligt under ett dygn från sin egen tomt. Alla kan delta, oavsett om du är medlem i Klubb Tomt 100 eller inte. Riksmästerskapet pågår under 24 timmar från 00.00 till 24.00. Som vanligt gäller tidig uppstigning på tävlingsdagen. Året runt är fåglarnas aktivitet som störst under morgontimmarna och därför bör man vara på plats utomhus innan det börjar ljusna.

En grundförutsättning för tomtskådandet är att man skådar från en tomt som tillhör det hus där man bor åtminstone under en del av året. Alla levande och spontant uppträdande fåglar som identifieras när man har båda fötterna innanför tomtens gränser räknas. Ett undantag från denna regel är om man råkar stå utanför sin tomt men ser arten på den egna tomten.

Ingen höjdbegränsning finns för det luftrum som räknas till tomten. Det är med andra ord fritt fram att klättra upp i träd, på stegar och på tak. Ett viktigt konstaterande är att den observerade fågeln ej behöver befinna sig innanför tomtens gränser.

image007

 

 

 

 

Kjell Häggvik (t.v.) och Mats Andersson (t.h.) med en del av utrustningen

Vid pennan
Kjell Häggvik

Nytt försök locka ortolansparv till Munsö planeras nästa år

Nytt försök locka ortolansparv till Munsö planeras nästa år

Vårens försök att locka ortolansparv på Munsö nådde inte det resultat som vi hoppats på, dvs att få en häckning här på Ekerö detta år. Totalt för SOFs ortolanprojektet blev dock resultatet relativt bra, med tanke på det ogynnsamma vädret som varit under delar av säsongen.

Våren 2015 startades en bandspelare på Munsö, strax norr om Bona damm där det finns några träddungar omgivna av vida jordbruksmarker, se karta första artikeln (länk nedan).

Bandspelaren kördes från slutet av april och en månad framåt. Ansvariga var Urpo Könnömäki, Per Öhman och Kjell Häggvik som tittade till spelaren nästan dagligen. Våren var ganska kall, blåsig och regnig och tyvärr svarade ingen riktig ortolansparv på lockropen. Vi tror dock att miljön är lämplig. Därför har MOF beslutat att göra ett nytt försök nästa år.

Även på ett tiotal andra håll i mellersta Sverige gjordes försök att locka ortolansparv, uppmuntrade av det positiva resultatet 2014. Då lockades ett ortolanpar att häcka i Angarn-området efter ca 10 års frånvaro. Bandspelarförsöken 2015 gjordes i SOF-Birdlife Sveriges regi med ekonomiskt stöd av WWF. Sönke Eggers, SLU, Uppsala är projektledare.

På andra håll i mellersta Sverige har ortolansparven haft en blandad förekomst under 2015. Här några exempel: den gamla och enda ortolanlokalen i Sörmland på Sofiebergsåsen utanför Eskilstuna har gått ut. I Kvismaren konstaterades 5 par och i 3 revir sågs flygga ungar.  Boet i ett revir förstördes sannolikt av vallskörden. Häckningsresultatet för det femte paret är oklart, föräldrarna sågs dock mata ungar i boet. Tätast ortolanförekomst rapporteras från Kungsör med omnejd i Västmanland. I det småbrutna åkerlandskapet där noterade Patrik Röhnnstad sjungande hannar på 32 platser varav 23 fåglar var stationära så länge att han räknade dem som revirhållare. Detta är den största samlade ortolanförekomsten söder om hyggena i Västerbotten.

Vi kan summera för MOFs räkning att vi fick erfarenhet av hur ett försök kan fungera på den aktuella lokalen med t ex vindförhållanden, logistik och teknisk utrustning. Nästa år gör vi platsen ännu mer lockande genom att köra två bandspelare! Ortolaner trivs ju gärna i grupp

Mer information om detta vid senare tillfälle.

Klicka här för länk till första artikeln om ortolansparv-försöket på Mälaröarna

 

Med vänliga hälsningar

 

Kjell Häggvik

MOF och fågelholkar på trädgårdsmässa i Åkeshov den 30 augusti

Västerorts Trädgårds Sällskap (VTS), som är en trädgårdsförening för västra Stockholm och Mälaröarna  har en årlig marknad i slutet av augusti. VTS marknadsavdelning vände sig i våras till StOF/MOF och frågade om det var någon som kunde delta i årets marknad. Detta då det finns ett fågelintresse bland ”trädgårdsgänget”.  Det är inte svårt att tänka sig ett ökat intresse bl.a. med Gigis bok och den som Eva Stenvång Lindqvist gett ut om Fåglarnas Trädgård. StOF hade inte möjlighet att deltaga och VTS marknadsavdelning kontaktade MOF.

För MOF var detta en möjlig aktivitet utanför ett spikat program. Aktiviteten är dock likartat ett deltagande som Urpo Könnömäki och Jan Sondell gjort förtjänstfullt på Lovös marknad vissa år. Det är alltid intressant att sporra till fågelintresse. Trädgårdsintresserade är en naturlig grupp som säkert blir gripna av ett fågelintresse förr eller senare.

Trädgårdsföreningen hade ett generellt önskemål från sina medlemmar att det skall ske någon form av försäljning. Specifikt i fågelsammanhang vore det holkar. Det är ju alltid bra att hjälpa våra små vänner med bostäder.

Undertecknad antog utmaningen att informera om MOF och göra/sälja holkar. Så under denna regniga sommar har jag spenderat tid i snickarbon och med hjälp av min svägerskas virkesförråd (grovt ohyvlat upp till 8”, en del med patina) kreerat en del olika modeller enligt den litteratur som ändå finns i ämnet. Vår ordförande Urpo Könnömäki har också varit behjälplig med råd/feedback eftersom jag vill att utbudet skall passa gemene man men samtidigt vara av god kvalitet.
IMG_9532bJag hade med 25 fågelholkar som kunde beskådas och köpas. Det var allt från småfågelholkar till en tornfalkslåda. En kuriosa i sammanhanget var att jag dagarna innan marknaden tagit ner ett helt och grovt körsbärsträd. Från den stammen gjorde jag en fågelholk bara med motorsågen. Den vägde 20 kg, liknade Fort Knox. och skapade enormt intresse, men vägde förstås allt för mycket för att hänga på en vägg eller i ett träd.

slogan_b_sMin slogan på marknaden var att jag erbjöd nybyggda, rustika familjefågelbostäder. Enrummare från 16 till 224 kvadrat tum. Redo att flytta in!

30 augusti var en solig dag och passade utmärkt för en klassisk marknad. Marknaden hade ca 300 besökare. Min plats var välbesökt och jag hade folk hos mig mer eller mindre hela tiden. Frågor och intresse rörde allt möjligt. Det var intresse runt föreningen och programaktiviteter, holkarna och Gigis bok, som jag kunde sälja.  Dessutom alla möjliga frågor runt enstaka arter, som tex skator men även en del om matning.

En besökare sade att han ville gå med på vandringar för att höja sin fågelkunskap till en anständig nivå. Några nya medlemmar kommer vi att få. En del köpte fågelholkar och några ville bygga själva. Då kunde jag ge goda råd så att det ”blir ordentligt gjort”.

Jag hade gjort en anslagstavla som jag satt upp information på. Det gör det alltid lättare om man vill prata om något med en besökare.

Generellt en väldigt trevlig dag med massor av nyfikna besökare. Det är alltid spännande på marknader att träffa olika personligheter.

Kuriosa! Jag blev mest överraskad av en av mina sista besökare. Efter att stått och observerat en stund, kom en besökare fram, presenterade sig och bjöd in till deltagande på Skansens höst-trädgårdsmarknad helgen efter. Han hade gått runt och noterade att holkarna var en spännande och annorlunda breddning på en marknad som annars skulle kunna bli lite enformig. Tyvärr var det inte praktiskt möjligt för mig delta den helgen, men väl ändå ett kvitto på att uppmärksamheten kom oss och fågelintresset tillgodo.
95K3255bIMG_9534b

 

 

 

 

 

 

 

Vid pennan
Kjell Häggvik

Artracet på Mälaröarna i augusti 2015

Det är full fart på fågelskådandet på Mälaröarna mer eller mindre hela året om. MOF’s medlemmar är aktiva från tidig vinter och följer fåglarna återkomst under vår samt försommar tills högsommaren har nått oss, då det tycks som ett lugn lägger sig. Svenska sommaren kan vara kort och det är mycket som skall hinnas med för folk och fä. Sommaren 2015 bjöd oss på en lång period av regn och kyligare väder. I augusti fick vi dock en hel del sol och torrare väder.

När det traditionsenliga artracet på Mälaröarna gick av stapeln den 23 augusti skedde detta efter en längre tid av vackert väder, med mindre mängd nerfall av södervändande fåglar. Innan artracet så hade artrapporteringen på öarna inte dragit igång riktigt.

Dagen för artracet, den 23 augusti var en vacker och solig dag, alldeles perfekt lämpad till utflykt.

Vad kan då vara bättre än att gnugga ur ögonen, skärpa sinnet och dra igång inför hösten igen. Vi var några MOF-medlemmar som tog tillfället i akt, hade möjligheten att åka runt bland öarnas lokaler eller skådade hemifrån.

I stort täcktes de flesta goda lokaler denna dag, med en total siffra på 85 arter för de som anmält sitt intresse samt deltog från tidig morgon (5.00) tills klockan 14.00, när racet avslutades.

De två strategier som användes av oss som var med hela dagen, var 1) start i Älby hage, åka mellan lokalerna Bonadammen/Adelsö (tidig färja), via lokalerna Munsö/Ekerö – Färingsö/Svartsjölandet – Drottningholm åter till Älby hage eller 2) koncentrerat runt Torslunda.

Vi som var med var Glenn Cornland, Jan Wernerman, Urpo Könnömäki och undertecknad, Kjell Häggvik. Emedan Glenn noterade 48 arter från samma område fick team Jan/Urpo/Kjell ihop 77 arter efter skannat av stor yta i kommunen. Hela dagen var fantastiskt solig och lagom varm. Vi hade kontinuerlig kontakt med varandra för att sporra till bästa möjliga resultat.

Nedan är en översiktlig genomgång av resultatet per lokal.
(För detaljer se Artportalen från 23 augusti)

Teamet med Jan, Urpo och startade normal-tidigt för fågelskådare hemma hos Urpo i Älby Hage, där vi noterade dagens första hackspett, den större hackspetten.

Bonadammen, på norra Munsö, besöktes 2 gånger tidigt på morgonen, före och efter ett Adelsöbesök. Totalt 18 arter, varav särskilt noterats många brunänder, smådopping som visade sig, rörhönor som hördes samt att paret av sångsvanar lyckats behålla sina fem ungar. Sångsvanarna var väldigt aggressiva när det närmades gäss på vattenspegeln.

Artracet_aug_s2015

När man åker färjan till Adelsö kan man passa på att lyssna av färjelägren samt spana över vattenytan från färjan. Sjöängen gav oss 12 arter, varav storskarv och ladusvalor var i större antal. I väntan på färjan kunde vi höra bl.a rödhake, gärdsmyg och gröngöling.

I Adelsö-lokalen som kallas Kyrkpölen, skådade vi dämmet, Mälaren och området emellan. Totalt 24 arter med bl.a. de vanligaste arterna av vadare, änder, sångare och gäss. De lite mer ovanliga arterna var nötskrika och törnskata, emedan trastsångaren som dessutom visade upp sig var lokalens höjdpunkt. Talrikast var grågässen som flög förbi i hundratal.

På vägen åter från Munsö, stannade vi och gick i Husby naturskyddsområde, där huvudparten av observationer vad skogsfågel. Här passade vi på att avnjuta hälften av våra matsäckar. Totalt 11 arter, varav kungsfågel och dagens tredje hackspett, spillkråka, noterades.

Innan Menhammar, om man kommer norrifrån, så rekommenderas att stanna vid Huvududdens naturreservat. Våra observation gjordes från parkeringsplatsen över andra sidan vägen mot unggranarna som kan ses. Där brukar det finnas intressanta arter ganska regelbundet. Man får vara vaksam för trafiken dock. Den andra intressanta observationsrundan på lokalen är att gå i skogen runt dödisgropen. En dödisgrop är en kvarleva från istiden, där det bäddats in större isblock när åsen bildats. Efter issmältningen har det sedan bildats en grop i åsen. Huvududden är ett naturreservat. Området runt dödisgropen har en del olika biotoper med både överåriga träd samt avverkningar sedan en tid. Huvududden gav oss totalt 18 arter varav en rad intressanta observationer; tofsmes; entita; talltita; svarthätta; vår fjärde hackspett, mindre hackspett och steglits. Rovfåglarna kompletterades med fiskgjuse och bland sångare fick vi med ärtsångare.

Efter Huvududden, passerar man Menhammar där man kan skåda över Menhammar sviken. Ett kortare stopp gav 13 arter. Att noteras är att Menhammar har mängder sothöna (90) och skäggdopping (25) under sommaren.

Att genomföra ett artrace i augusti utan att inkludera Svartsjö dämme, med potentialen av vadare och änder är otänkbart. Nu skedde som sagts artracet när varit mindre gynnsamt med nerfall, men artrikedomen är ändå stor. 25 arter. Skäggmes som funnits där en kortare tid noterades som ovanligaste art. Vadarna var gluttsnäppa, skogssnäppa, brushane och grönbena. Bland rovfåglarna kunde vi addera sparvhök, se ytterligare en fiskgjuse sedan våra tidigare noterade ormvråk och brun kärrhök. Svartsjö dämme är också en lämplig lokal att tömma resten av matsäcken, innan man drar vidare.

90 graderskurvan i Skå nära södra Svartsjöviken gav 3 arter med bl.a. sten- och buskskvätta.

Torslunda dagvattendamm som är en lokal som alla deltagande i Artracet observerade gav 10 arter varav givetvis svarthakedoppingen är den man främst vill kunna kryssa av.

Glenn, som kunde göra en samlad bevakning av flera lokaler i Torslunda, hade även observationer på lokalerna Furuhem (39), Fäladen/Södra fårhagarna (1) ochTorslunda (7). Lokalen Furuhem är tillika Glenns hem, vilket lovar gott inför kommande tomtskådarmästerskap. Bland Glenns observationer noterar undertecknad specifikt trädpiplärka, lärkfalk, tofsmes, entita, kungsfågel och taltrast varav några av dessa saknades av andra teamet. Glenn noterade björktrast som märkligt nog inte det andra teamet fick med. Andra arter som endast Glenn fick med var hussvala och gulsparv.

Team Jan, Urpo och Kjell avslutade med vitkindad gås vid Drottningholmsparken och notering av fiskgjuse och korp hemma hos Urpo i Älby hage under intagande av kaffe i trädgårdssoffan. En härlig skådardag till ända och teamen grattade varandra till gott resultat.

Glenn Cornland och Jan Wernerman gjorde Artportalen rapporteringen för artracet.

Vid pennan

Kjell Häggvik