Försök att locka ortolansparv till Munsö

Ifjol satte Angarngruppen på förslag av Jan Sondell, SOFs ortolanprojekt, och med hjälp av Sönke Eggers, SLU ut en bandspelare som spelade ortolansång vid Angarnsjöängen. En hanne lockades på detta sätt att stanna kvar och häcka. De var första gången på över tio år som ortolansparv hållit till i området. Och ännu bättre – samma hanne har kommit tillbaka i år igen!
Inspirerade av detta lyckade försök och med ekonomiskt stöd av WWF har nu ett 10-tal bandspelare satts ut på olika håll i Mälardalen, bl.a. på Munsö. Ännu vet vi inte hur det kommer att lyckas i år men om ni har vägarna förbi så sitter det en bandspelare och låter intill grusvägen en bit bortom Bonadammen, se kartan nedan. Bandspelaren behöver nya batterier var tredje dag och den som har bäst koll på läget är Urpo Könnömäki.

ortolan-karta

Karta över norra Ekerön som visar var spelaren är placerad (klicka på bilden för att se en större bild)

Ortolansparven är en hotad art främst för att jordbrukslandskapet i Sverige växer igen och det missgynnar arten. Jakten i Frankrike på hösten fortsätter trots förbud inom EU, och det är också ett allvarligt hot.

Nu är tanken att man med hjälp av bandspelare ska lyckas får ortolansparvar att häcka på nya platser. Där en sjungande ortolansparv hörs ska detta locka ner unga (2K) fåglar. Vår teori är att de unga hannarna som söker revir för första gången stannar till för att de tror att det är ett bra område eftersom redan en äldre hanne (bandspelaren) har etablerat sig. Förhoppningen är sedan att hannen lockar till sig en hona och det blir en häckning som i Angarn. Viktigt är att marken då är preparerad så att den fågel som stannar upp ska finna lämpliga områden för näringssök. På Munsö har vi fräst ett stråk i åkermarken och det finns även vildsvin som bökar upp lämpliga små ytor som ortolanen kan hitta markinsekter i.

Bandspelare

Bandspelaren

Urpo byter batterier

Urpo byter batterier

Skylt vid spelaren

Skylt vid spelaren

 

 

 

 

 

 

Bandspelaren på Munsö och går dygnet runt med ortolansång. Markägaren Adam Giertta har ställt platsen till förfogande. Lokala skådare i MOF kollar så att bandspelaren fungerar och om den lockat till sig ortolansparvar. Eftersom vi lyckades så bra i försöket förra året prövar vi nu på tio olika platser i Mellansverige med samma metod, berättar Sönke Eggers.

Över Mälardalen går ett sträck av ortolansparvar mot Norrland och Finland. Det kulminerar omkring 15 maj. Bandspelaren på Munsö sattes upp i månadsskiftet april/maj och är planerad att vara i bruk i 3-4 veckor, dvs. till i slutet av maj. Då detta skrivs har ännu ingen fågel rapporterats.

På Mälaröarna har totalt 29 observationer gjorts av ortolansparv sedan 2000 enligt Artportalen, varav 5-6 de sista 5 åren så nya observationer är givetvis välkommna.

Hittar Du en riktig ortolansparv på Mälaröarna – rapportera den på Artportalen eller kontakta MOF!

Vid pennan/

Kjell Häggvik och Jan Sondell