Lokaler

Här hittar du flertalet av våra fågellokaler i kommunen. Under kartan finns alla lokaler listade med namn. Klicka på namnen så kommer du till en detaljerad beskrivning för varje lokal.

 1. Eldgarnsö 
 2. Väsby hage
 3. Bonadammen
 4. Kyrkpölen
 5. Svartsjöviken
 6. Menhammarsviken
 7. Älby Hage
 8. Prästvik – Mörbyfjärden
 9. Mastområdet 
 10. Malmviks strandägar
 11. Ekebyhovsbacken
 12. Rastaholm (lokalinformation saknas)
 13. Sötvattenslaboratoriet (kontakta MOF för info om lokalen)
 14. Skarnholmens ängar
 15. Torslunda damm
 16. Lunda ängar