Lokal: Färjestaden – Lövstafjärden – Ekerö

Färjestaden är en småort i Ekerö kommun, belägen på östra sidan av Färingsö. Namnet kommer av att det en gång i tiden gick en färja till andra sidan Mälaren.

Lokalbeskrivning

Eftersom Lambardfjärden och Lövstafjärden ingår i en sträckled för fåglar under vår och höst är lokalen med de två obs platserna i första hand bäst som sträckskådningslokal. Från de två observationsplatserna har man fin utsikt över fjärdarna och fågelsträcken. Fågelskådare vid de närbelägna sträcklokalerna Gåseberg och Mälarklippan på andra sidan fjärdarna spanar regelbundet av fjärdarna under sträcktider. Dyker det upp något speciellt som är på väg till Ekerö brukar det larmas ut. Eftersom det är en sträcklokal med långa avstånd rekommenderas tubkikare.

Lokalen består av två observationsplatser, färjestadbryggan och färjestadens fritidsområde.

Färjestadsbryggan markerad med gul prick når man efter att ha parkerat bilen på vändplanen. Men man få se upp när man parkerar, så att man inte utgör ett hinder för annan trafik.

Udden markerad med gul prick ligger i ett fritidsområde som gränsar till Färjestaden. Sväng vänster på Färjestadsvägen och köra in på Skogsbrynsvägen, följ vägen tills den slutar vid vändplanen där man parkerar vid den röda pricken. Men man få se upp när man parkerar, så att man inte utgör ett hinder för annan trafik. Efter att man parkerat är det ca 100 m promenad till udden och ett stort runt betonglock vid stranden, som är en bra skådarplats.

Biotopen med vasstäckta mälarstränder och fjärdar ingående i sträckleder medför mycket förbiflygande fågel under sträcktider. Under sträcktider kan man vissa dagar få se väldigt många förbiflygande och rastande arter. Tättingar, sjöfåglar, rovfåglar och mycket annat.

Under andra tider är lokalen inte så speciell dock kan man på fjärdarna ibland få se rastande arter som, småskrake, storlom, svärta, sjöorre, havstrut och förbiflygande arter som havsörn, ormvråk och sparv- och duvhök mm. I lokalens omgivningar förekommer alla vanliga arter som man brukar kunna se vid mindre strandnära orter på Mälaröarna. Bla. mindre- och större hackspett, gärdsmyg, sothöna, skäggdopping, olika sim och dykänder samt vitfåglar.  

Vägbeskrivning med bil

Från Tappström Ekerö Centrum är det ca 16 km till Färjestaden och det tar ca 22 min med bil. Man åker mot Färingsö och följer Färentunavägen, passerar Troxhammar, Skå kyrka och svänger till höger på Svartsjövägen mot Svartsjö Slott. Strax efter man passerat Svartsjö Slott tar man av till vänster på Färjestadsvägen och följer den drygt 4 km till Färjestaden. Ska man till Färjestadsudden svänger man till vänster in på Skogsbrynsvägen ca 400 m innan man kommer fram till Färjestadens brygga.      

Vägbeskrivning med buss

Det går ingen buss hela vägen till Färjestaden. Utan man åker buss till Svartsjö och går resten av vägen. Buss 176 till från Brommaplan, Tappström Ekerö Centrum mot Stenhamra. Man byter buss vid Skå, Fårhagen till buss 316 och åker till Svartsjö och går av bussen vid hållplatsen Färjestadsvägen. Och promenerar drygt 4 km (ca 50 min) till Färjestadsbryggan. Ska man till Färjestadsudden svänger man till vänster in på Skogsbrynsvägen ca 400 m innan man kommer fram till Färjestadens brygga vilket tar ca 15 minuter till. 

Roger Månsson