månadsarkiv: januari 2020

MOF Vinterrally 2020

Många vinnare i 20:e vinterrallyt

I årets vinterrally infördes några nya kategorier i tävlingen. Förutom kommuntävlingen tillkom ö-kamp och EKO-kamp. Detta öppnade möjligheter att deltaga i tävlingen på lite olika sätt utifrån den egna ambitionsnivån.  Resultatet blev att vi fick flera vinnare i år.

Solen sken och det var nästan en vårdag söndagen den 12 januari när årets vinterrally gick av stapeln. De tillfälliga besök vintern gjort hittills märktes inte, möjligen att det blåste ganska rått emellanåt.

Vi var 5 lag som deltog, med lite olika urval av fokus och strategier. Några av lagen deltog för första gången. Ett starkt lag med med Linus Brobacke och Mats Andersson som bla vunnit tidigare år deltog inte, men det saknades inte duktiga lag och skådare, så det blev ändå en härlig kamp.

Vinterrallyt brukar ge en indikation på hur läget är för de arter som besöker oss på vintern, såsom tex fjällvråk, salskrake och varfågel. Genom att införa en ökampskomponent i tävlingen var tanken att man även skulle kunna få en indikation på spridning samt att ge tävlingen en ny strategi-utmaning.

Uppdelningen av Ekerö kommun, gjordes efter de naturliga linjer mellan öarna med visst stöd från sockenindelningen.

Illustration: Ekerö kommun, med uppdelning i ö-delarna

Topp-3 Resultat Vinterrally 2020:

EKO vinnare: Vinnare Lag Agneta Sundkvist och Hans Andersson, 23 arter

Ekerö-Munsö:
Vinnare:            Lag Jan Wernerman, Urpo Könnömäki och Carl Magnus Strömbeck, 43 arter
2:a:                      Lag Roger Månsson och Kjell Häggvik, 35 arter
3:a:                      EKO-laget, Agneta Sundkvist och Hans Andersson, 23 arter

Färingsö:
Vinnare:            Lag Rapphönan (Gigi, Marianne, Annika och Eva J), 43 arter
2:a:                     Lag Siv och Torbjörn Rosén, 32 arter
3:a:                     Lag Roger Månsson och Kjell Häggvik, 10 arter

Lovö:
Vinnare:            Lag Jan Wernerman, Urpo Könnömäki och Carl Magnus Strömbeck, 29 arter
2:a:                     Lag Roger Månsson och Kjell Häggvik, 25 arter

Totalt Ekerö kommun:
Vinnare:            Lag Jan Wernerman, Urpo Könnömäki och Carl Magnus Strömbeck, 49 arter
2:a:                     Lag Roger Månsson och Kjell Häggvik, 46 arter
3:a:                     Lag Rapphönan (Gigi, Marianne, Annika och Eva J), 43 arter

Att noteras är att våra bästa lag på våra största kommundelar, Ekerö-Munsö och Färingsö körde exakt dött race med 43 arter.

Ö-kamp. Om man jämför kampen mellan öar så vann Ekerö-Munsö denna mycket knappt med 48 arter mot 46 för Färingsö, emedan Lovö samlade 36 arter. Inget lag valde att besöka kommunen i sin helhet, därvid noterades inga arter från Adelsö eller Björkö. Det lag som tidigare år bestod av Linus Brobacke och Mats Andersson hade tidigare haft Adelsö som en viktig och vinnande komponent i sin strategi

Följande var de 5 lag som deltog i år och deras respektive strategi.

Lag Jan Wernerman, Urpo Könnömäki och Carl Magnus Strömbeck.
Laget med de mångåriga vinnarna med den tunga erfarenheten startade sitt race i Väsby Hage kl 7 i beckmörker. Den första timmen gav endast en art, men sen lossnade det och naturreservatet gav bra skådning med bla tallbit. Deras strategi byggde mest på att samla arter på Ekerö-Munsö, med möjliga kompletteringar på Lovö, så mycket som tiden medgav. Sångsvanarnas uppåtgående trend har resulterat i ett mediaintresse, vilket ledde till att vår ordförande Urpo blev intervjuad i radion under söndagens rally. Lag Jan-Urpo-Carl Magnus deltog och vann i tre kategorier i år.

Bild: Mörkret vid Väsby Hage. Skogsarbete pågår. (foto: Carl Magnus Strömbeck)

Bild: Urpo blir intervjuad i radion (foto: Carl Magnus Strömbeck)

Bild: Sötvattenslaboratoriet på Lovö undersöks (foto: Carl Magnus Strömbeck)

Lag Rapphönan med Gigi Sahlstrand, Marianne Dannbeck, Annika Morberg och Eva Johansson.
Vårt tjejlag, med bland de bästa kvinnliga skådarna Sverige har att uppbringa, valde strategien att helt fokusera på Färingsö i årets rally. Morgonen inleddes med skådarfrukost hemma hos Gigi vartefter de olika specialistlokalerna rannsakades på de arter som erbjöds. Rapphönan vann på Färingsö och kom trea totalt.

Bild: Rapphönans skådarfrukost (foto: Gigi Sahlstrand)

Bild: Inget blad lämnas ovänt av Rapphönan (foto: Gigi Sahlstrand)

Bild: Rapphönan med från vänster; Eva, Marianne, Annika och fotografen Gigi längst fram.

Lag Roger Månsson och Kjell Häggvik.
Undertecknad och Roger Månsson hade lagt en strategi att minimera tid i bilen därmed maximera tiden i friska luften. Vi valde bort alla lokaler bortom Menhammarsviken och startade där i beckmörker. Vi hörde vår första art, sångsvan, innan man ens kunde se några fåglar. Därefter gjordes stopp vid ett fåtal väl utvalda platser, såsom tex Tranholmen där vi visste att det fanns en kanadagås, vilket kan vara svårt att påträffa på vintern. Ekebyhovs slottsmatningen var en av de platser där vi försökte dröja kvar liksom matningarna vid Kovik på Lovö. En märklig observation gjordes vid Malmvik, en beigegrå/brun hyfsat stor fågel, som vi gick bet på att artbestämma. Troligen var det en yngre havstrut, möjligen färgfel, men vi fick aldrig några bilder och avstod från att artbestämma.
Vi tyckte det var en ganska lyckad dag och njöt av solen. Vi deltog i totalt 4 kategorier och blev 2:a av 3 av dessa.

Lag Siv och Torbjörn Rosén.
Siv och Torbjörn var det andra laget som valde att helt fokusera Färingsö i deras första vinterrally. De kom 2:a efter Rapphönorna och fick en del bra strategitips inför kommande års rallyn.

Lag Agneta Sundkvist och Hans Andersson.
Agneta och Hans valde att helt och hållet pröva EKO alternativet och nådde ett så bra resultat att de positionerade sig väl i MOF EKO lista. Agneta och Hans blev EKO vinnare i rallyt.

Samling vid Svartsjö slott.
Traditionellt så samlas vi efter rallyt vid Svartsjö slott, fikar och går igenom lagens resultat.
Vi går då igenom en artlista och berättar om vad som har setts samt om det hänt något speciellt.


Bild: Rapphönans rapport. (foto: Gigi Sahlstrand)

I år var vi totalt 13 deltagare varav 11 deltog vid Svartsjö slott där vi kunde sitta vid ett gemensamt bord när vi sammanställde resultatet.


Bild: Deltagarna vid Svartsjö slott (foto: Roger Månsson)

Totalt fick de 5 teamen ihop 58 arter, vilket är ett mycket gott resultat. Fram till starten på rallyt så hade det observerats 69 arter i kommunen hittills under året.

Några av arterna noterades endast på en ö-del. På endast Ekerö-Munsö observerades kanadagås, sångsvan, fjällvråk, spillkråka, varfågel, bergfink, tallbit och gråsiska. På Färingsö sågs duvhök och havstrut och på Lovös matningar noterades talltita samt stjärtmes.

Ett större antal arter sågs över hela kommunen varav kan nämnas havsörn, vilket blir spännande att följa när vi senare kommer till örnräkningen.

Tack till alla deltagare, för genomförd vinterinventering och en god kamp. Jag hoppas vi ses även vid nästa rally.

Vid pennan

Kjell Häggvik