månadsarkiv: juni 2016

Häckare på Fiskarholmen och störda skäggdoppingar

På Fiskarholmen i Fiskarfjärden häckar en hel del sjöfåglar. Fem par vitkindade har hävdat revir och 5-10 par gråtrutar och minst lika många fiskmåsar samt ett par strandskator brukar också häcka. Intressant var att nu undersöka hur många par av skrattmås och fisktärna som häckade och om de fått fram några ungar.

Sjön var spegelblank och solen sken på midsommardagens morgon så jag rodde (!) ut. Det visade sig häcka ungefär 35 par fisktärna och 15 par skrattmås. Fisktärnorna hade flygga eller nästan flygga ungar i de flesta bon. Även av skrattmås sågs några nyss flygga ungar men troligen hade inte alla par lyckats eller ens gått till häckning. Det kan delvis ha varit yngre fåglar om inte lagt några ägg.

På hemvägen passerade jag vid östra Gällstaö en grupp med 45 gamla skäggdoppingar som tyvärr drabbats av några villaägares mani att bekämpa bladvass för att få ”bättre” sjöutsikt. Trots att villorna ligger högt över vassen vill man till varje pris få bort den och röjer mitt under fåglarnas häckningsperiod.  Vassen står på kommunens vatten. Jag har tydligt förklarat för kommunen redan tidigare år att en doppingkoloni finns på platsen och det olämpliga i att röja i vassen. Men tjänstemännen agerar inte utan genom sin passivitet tillåter de slåttern. Bara en enda unge kunde ses idag i den stora gruppen av gamla doppingar.

Jan Sondell

Unga_fisktarnorUnga fisktärnor – nyss flygga

040-justVasslåtter under doppingarnas häckningstid på östra Gällstaö

Mälaröarnas nattsångare

Valet på dag för vårens sista MOF exkursion faller på lördagen den 11 juni. Vi som deltar denna kväll får därmed uppleva en himmelsklar kväll med lysande halvmåne, till skillnad från den regntunga kvällen innan. Även om dagstemperaturen är varm i juni så är kvällen kylig. Vinden hade mojnat så förutsättningarna var goda för fågelskådning. Ordentlig klädsel anbefalldes som vanligt.

Gruppen möter upp på infartsparkeringen klockan 21 i Tappström där dagens ledare Linus Brobacke tar emot oss. Planen för kvällen är att åka till lämpliga nattsångarlokaler på Färingsö och Lovö. Rutten går först till Skarnholmen sen Eldgarnsö, Holmbacken och avslutas på Lovö med Lovö kyrka och Mast-området. Det avslutande stoppet på Lovö skall bli där vi har störst chans att höra flera målarter.

Tänkta målarter är morkulla/gräshoppsångare (Skarnholmen), kärrsångare (Holmbacken, Lovö) samt vaktel och förhoppningsvis hornuggla på Lovö. Som det visar sig kan vi notera alla dessa arter under kvällen, samt även uppleva andra delar av faunan i form av Mälaröarnas vilt (rådjur, vildsvin, grävling och räv).

Kärrsångare kommer vi inte att höra på Skarnholmen, tänker vi, men efter att ha klivit ur bilen och direkt noterat näktergal så hör vi kärrsångare. Kvällen börjar bra. Morkullan gör oss inte heller besviken och passerar flera gånger.

morkullaFoto: Spelande morkulla

Det dröjer innan gräshoppsångaren drar igång, men den är där, vilket vi kan konstatera.
Trots att kvällen är sen lyser kvällsljuset upp. Den röda tonen i ljuset kommer horisontellt och belyser vingarnas undersida. Den klara lysande halvmånen hjälper till att förstärka ljuset.

På Skarnholmen kan vi notera näktergal, ormvråk, kärrsångare, gök, taltrast, koltrast, trädgårdssångare, törnsångare, morkulla, sånglärka, gräshoppsångare, ladusvala, fiskmås och lärkfalk. Strax innan vi kommer till Skarnholmen gör vi även ett stopp vid avtagsvägen till Landholmshage och hör fasan och ringduva.

Från början var vi, Linus & C:o, osäkra på om nästa stopp skulle bli på Eldgarnsö eller om vi skulle åka direkt till Holmbacken. Beslutet blev att göra en kort visit till Eldgarnsö. Sångaraktiviteten där var ganska låg dock, men Eldgarnsö är ju en miljö på kvällen värd att besöka vilket förstärktes av månljuset och upplevelsen av vilt.

95K6684_måneFoto: Klar himmel med lysande måne

95K6689_vildsvin Foto: Vilt på Mälaröarna

95K6667_MOFFoto: Exkursionsgruppen på Eldgarnsö (5 av 7 personer)

På Eldgarnsö får vi även anslutning till gruppen av en till skådare, som på eget initiativ åkt till naturreservatet. Så nu blev vi sju. ”Vi är överallt!”

Eldgarnsö visade oss knipa, lärkfalk, morkulla, rödhake, rödvingetrast och taltrast.

Holmbacken blev ett kortare stopp på vägen till Lovö. Vi kunde inte konstatera kärrsångare där såsom förra året.

På Lovö, efter att ha passerat klubbhuset på Drottningholms golfbana, stannade vi kort och kunde höra tiggläten från hornugglans ungar från en talldunge. Huvudnumret som återstod var att notera vaktel.

Vi parkerade vid kyrkan och började gå efter vägen mot Berga gård. Då hör vi med all tydlighet en kärrsångares repertoar. Det var en herre som med klar stämma repeterade en stor del av fågelfaunan, säkerligen något som vilket kärrsångar-dam som helst måste ha svårt att motstå. Vi står som förtrollade och stumma, till dess att en taxi passerar och vi återkommer till verkligheten. För övrigt samma reaktion som vid samma tid förra året, då en grupp med skumma individer (dvs vi) vandrade längs vägen mitt i natten till synes planlöst. Kanske udda, men inget att bry sig om!

20160611_233712_Lovö_skådningFoto: Vaktel och kärrsångare hörs i nattetid.

Klockan är gott och väl halv tolv. Ljuset hänger kvar tack vare den klara himlen. Bara denna enskilda stund gör det värt att vara med på nattskådningen som MOF arrangerar och som Linus leder.

När vi står och lyssnar i Lovö kyrkas omgivningar, så hör vi en vaktel. Vakteln har inte sångarens genomträngande läte, men det är så speciellt så har man väl plockat upp det är det inte svårt att höra. Vi hör ljudet upprepat vid flera tillfällen och dessutom från olika håll. Ena gången hörs det från fältet direkt öster om vägen mellan kyrkan och Berga gård och sen hör vi det från fältet vid Mast-området.

Det är nu midnatt. Alla är nöjda och tackar Linus för en fantastisk kväll.

Totalt för dagen blev det 26 arter:
Björktrast, fasan, fiskmås, gräshoppsångare, gök, hornuggla, knipa, koltrast, kärrsångare, ladusvala, lärkfalk, morkulla, näktergal, ormvråk, ringduva, rödhake, rödvingetrast, skata, sånglärka, sävsångare, taltrast, tofsvipa, tornseglare, trädgårdssångare, törnsångare och vaktel.

Epilog, lite fakta om vaktel på Mälaröarna (källa: Fågelguiden,  Artportalen och Fåglarna i Sverige – antal och förekomst utg 2012). Vaktel (Coturnix coturnix, engelska Common Quail) är en sällsynt liten hönsfågel, endast 16-18 cm lång, som tillhör familjen fälthöns. Ofta hörd men sällan sedd. Till skillnad från de flesta hönsfåglar är den en flyttfågel, en flytt som givet dess rykte som delikatess innebär risker. Uppgifterna varierar om dess antal, dock anges uppgiften 1000 par i Fåglarna i Sverige 2012.

Vaktel har under åren observerats endast 95 gånger i vår kommun enligt Artportalen (notera att alla observationer ej rapporterats historiskt). Många enskilda rapport-observationer är gjorda av flera personer samtidigt. Första observationen gjordes av Tommy Demander 23 juni 1967. Därefter kommer 2:a observationen 1996 för att därefter ske mer regelbundet årligen. I snitt observeras vaktel 5 gånger per år här, hittills i år 14 gånger, då detta skrivs med flest år 2009 med 21 observationer. Däremellan fåtal observationer per år.

De senaste 5 åren har Lovöns fågellokaler runt kyrkan varit de säkraste observationsplatserna, emedan Svartsjöviken historiskt gett många observationer (varav 2 skedde senast 2011)

vaktelkartaIllustration: Vaktel observerade på Mälaröarna genom åren.

Passa på att göra en kvällsvisit till Lovö om tillfälle ges. Du får en upplevelse utöver det vanliga.
Vi hade turen att ha Linus Brobacke som ciceron.

Vid pennan
Kjell Häggvik

Ny art på Ekerö – pungmes!

Vi har glädjen att meddela att vi fått ännu en ny fågelart till kommunen – pungmes!

Upptäckten gjordes redan i lördags (4/6), men då klassad som “inte 100% fastställd” av vår proffesionella fågelskådare och styrelsemedlem Gigi Sahlstrand. (Läs hennes berättelse nedan)

På söndagen kunde dock fyndet verifieras. Det kan till och med röra sig om 2 exemplar. Platsen är Svartsjö Dämme. Den kan vara svårsedd, då den (eller dom!) är ganska rörliga och håller sig ofta inne i lövverken. Det var till en början endast locklätet som hördes, men våra duktiga skådare Glenn C och Janne B kunde ändå, på söndagen, till 100% fastställa att Ekerö kommun fått en ny art. (undertecknad hade turen att mitt under cykelträning precis anlända till Svartsjö när “larmet gick” 🙂 ) Efter detta har flera skådare även kunnat se fågeln. Igår tog en av MOF:s medlemmar Bengt Legnell denna fina bild:

pungmes1

Pungmes, hane i Svartsjö 2016-06-06 Foto: Bengt Legnell

Här är Gigis egna ord från upptäckten:

Jag hade en guidning i Svartsjö igår (lördag) och hörde ett läte 2 gånger som hela jag reagerade på som pungmes. Men det blåste kraftigt och jag pratade vid tillfället högt med gruppen. Kunde inte lägga mer fokus på den pga guidningen men bad lokala skådare kolla upp. Jodå, idag (söndag) både hörs den flitigt och sågs. SKOJ!

Om någon undrar vad artnamnet syftar på så är det det spektakulära boet, som citat Fågelguiden: “…vävs skickligt fast ytterst i en hängande, tunn gren, är pungformat och försett med tunnelingång…”
Denna bild tog Gigi nyligen under resa i Polen:

pungmes3

Pungmesbo (Polen) Foto: Gigi Sahlstrand

Vi hoppas naturligtvis nu att det rör sig om (minst) 2 individer, och tänk, tänk om den andre är en hona…

/Per Lönnborg

Utflykt till Bonavik, Snorran och Bonadammen på Munsö den 28 maj

Naturreservatet i Bonavik är en av Mälaröarnas mer anonyma platser. Reservatet blir vår första anhalt på dagens utflykt, som visar sig ge fler arter än brukligt. För att komma fram får man passera en rad med skyltar som i princip säger att ”Detta är inte vägen till Blå laguns bad”, så undangömt ligger den efter den ursprungliga landsvägen på Munsö.

Därför samlas vi på parkeringen vid ICA i Nyckelby och samåker ut mot Munsö. Mats Andersson, ledaren för dagen, ger oss information om vad vi kan hoppas att uppleva. Deltagarna får även MOFs nya sticker.  I år gör vi inte ett besök till Lötens grustag och Laxsjön såsom föregående år pga det omfattande arbete som pågår vid Lötens grustag. Fågellokalen Snorran är dagens huvudnummer, med ett besök till MOFs plats för Birdlifes Ortolansparvprojekt. Vi skall dock börja genom att vandra genom Bonavikreservatet.

Totalt kommer vi att vara 13 personer som är med på dagens exkursion, vilket är ett av de större sällskapen hittills under året. Vädermakterna stod på vår sida denna dag och vi hade mestadels sol.

Det finns en parkering i Bonaviksreservatet men man behöver guidning för att hitta den undanskymda infarten. Väl parkerad befinner vi oss mellan rullstensåsen, som är en förlängning av Uppsalaåsen, och Mälarens vatten. Promenaden går inledningsvis längs strandlinjen, med ett alldeles stilla vatten till höger och den trolska åsen till vänster. Redan direkt hör vi skogsfåglar med ena örat och sjöfågel med andra örat (bla drillsnäppa). De förra är dock talrikare. Det rekommenderas verkligen att bekanta sig med området även vid andra årstider.

Plötsligt blir det uppståndelse i gruppen. Vad är det för fågel i strandkanten? Med kameror och kikare flockas vi, intensivt spanande bara några meter framför våra näsor. Är det en kungsfågel, gärdsmyg eller det är nog en rödhake.

rödhake

Foto: Ung rödhake (okammad!)

Leden vi följer är den blåmärkta Ekeröleden. Den byter riktning från Mälarstranden och passerar över åsen, där man även kan se rester av de grustag som funnits historiskt.  Vi hör bla järnsparven och flertalet kungsfåglar.

20160528_080931_MOF

Foto: MOF i Bonaviks naturreservat

Terrängen är stundtals kuperad och vi jobbar på. Man kan säga att vi förtjänar oss av våra observationer.

När man kommer över åsen och ut ur skogen är man framme vid åkern där marken vid åkerkanten lämnats osådd till ortolansparven. Vi stannar till och några i gruppen hinner se duvhök och lärkfalk.

Törnskatan har mer tålamod med oss så den får alla möjlighet att se, flera gånger. Det visar sig att det kommit flertalet törnskator under dessa dagar.

Vid Snorran får vi möjlighet att studera flera miljöer; dels skogskanten med ortolansparvspelaren, torpet med en gigantisk blommande hägg (gömmer trädgårdssångare), kärret med dess hemmahörande arter och lyssna till fåglarna i den intill-liggande barrskogen. I luften cirkulerar backsvalorna som har sina bon i Lötens grustag.

backsvala

Foto: Backsvala i full fart

Andra arter att notera blev grå flugsnappare, dubbeltrast, göktyta, svarthätta, tofsmes och tornseglare.

trädpiplärka

Foto: Trädpiplärka

Närmare grustaget finns ortolansparvprojektets andra spelare. Då detta skrivs har vi inte haft lyckan av besök av karaktärsfågeln. Vi nöjer med att studera backsvalorna och trädpiplärka innan vi vänder tillbaka till parkeringen för vidare färd.  Men först måste vi belöna oss med fika innan avslutande stopp vid Bonadammen.

Vid Bonadammen kan gruppen notera så speciella arter som smådopping och svarthakedopping.
Vid Bonadammen finns även ett sångsvanspar med 3 ungar.

svhakdopping

Foto: Svarthakedopping

Totalt lyckades gruppen identifiera 64 arter, vilket är ett mycket lyckat resultat.

Mer detaljer framgår i artportalen, utöver listan nedan:

Backsvala, Björktrast, Blåmes, Bofink, Brunand, Drillsnäppa, Dubbeltrast, Fasan, Fisktärna, Grå flugsnappare, Gråhäger, Gräsand, Gröngöling, Gulsparv, Göktyta, Hämpling, Järnsparv, Kaja, Kanadagås, Knipa, Knölsvan, Koltrast, Korp, Kungsfågel, Ladusvala, Lärkfalk, Lövsångare, Näktergal, Nötskrika, Nötväcka, Ormvråk, Ringduva, Rödhake, Rödvingetrast, Rörsångare, Skogsduva, Smådopping, Snatterand, Sothöna, Spillkråka, Stare, Steglits, Stenskvätta, Större hackspett, Svarthakedopping, Svarthätta, Svartvit flugsnappare, Sånglärka, Sångsvan, Sädesärla, Sävsparv, Sävsångare, Talgoxe, Taltrast, Tornseglare, Trana, Trädgårdssångare, Trädpiplärka, Törnskata, Törnsångare, Vattenrall, Vigg, Duvhök och Tofsmes

Efter avslutad exkursion valde några deltagare att samåka till Nyckelby för andra lördagsäventyr. Andra passade på att åka till närbelägna Adelsö där det siktats årets första myrsnäppor för Mälaröarna, men det är en annan historia.

Tack Mats för en härlig upplevelse skriver

Kjell Häggvik