Häckare på Fiskarholmen och störda skäggdoppingar

På Fiskarholmen i Fiskarfjärden häckar en hel del sjöfåglar. Fem par vitkindade har hävdat revir och 5-10 par gråtrutar och minst lika många fiskmåsar samt ett par strandskator brukar också häcka. Intressant var att nu undersöka hur många par av skrattmås och fisktärna som häckade och om de fått fram några ungar.

Sjön var spegelblank och solen sken på midsommardagens morgon så jag rodde (!) ut. Det visade sig häcka ungefär 35 par fisktärna och 15 par skrattmås. Fisktärnorna hade flygga eller nästan flygga ungar i de flesta bon. Även av skrattmås sågs några nyss flygga ungar men troligen hade inte alla par lyckats eller ens gått till häckning. Det kan delvis ha varit yngre fåglar om inte lagt några ägg.

På hemvägen passerade jag vid östra Gällstaö en grupp med 45 gamla skäggdoppingar som tyvärr drabbats av några villaägares mani att bekämpa bladvass för att få ”bättre” sjöutsikt. Trots att villorna ligger högt över vassen vill man till varje pris få bort den och röjer mitt under fåglarnas häckningsperiod.  Vassen står på kommunens vatten. Jag har tydligt förklarat för kommunen redan tidigare år att en doppingkoloni finns på platsen och det olämpliga i att röja i vassen. Men tjänstemännen agerar inte utan genom sin passivitet tillåter de slåttern. Bara en enda unge kunde ses idag i den stora gruppen av gamla doppingar.

Jan Sondell

Unga_fisktarnorUnga fisktärnor – nyss flygga

040-justVasslåtter under doppingarnas häckningstid på östra Gällstaö