månadsarkiv: augusti 2012

Nyhetsbrev augusti

Fåglar på Mälaröarna juni – juli 2012

Vadare

Den på sommaren talrikaste vadaren är grönbenan. Den uppträdde i stort antal i juli jämfört med juni. Räknar man maximisiffror per dag på Svalan sågs 316 ex i juli mot 95 i juni. Svartsnäpporna däremot var mer talrika i juni (108) i jämförelse med juli (14). Av gluttsnäppor däremot sågs lika antal i juni och juli, ett 20-tal båda månaderna. Brushanar har förekommit vid Svartsjö dämme i juni (43) och juli (15) i normal omfattning.

En kustsnäppa rastade i Svartsjö dämme 24–25 juli och två kustpipare passerade Torslunda 28 juli. Det är sällan dessa arter rastar hos oss även om tusentals passerar förbi mellan ryska tundran och Vadehavet på Danmarks västkust. De flyger oftast på så hög höjd att vi inte ser dem från marken. Enstaka individer kan på sommaren påträffas rastande, i princip varsomhelst, bara förhållandena är lämpliga. Tillfälliga översvämningar på åkrar efter häftiga regn kan utnyttjas.

Rovfåglar och ugglor

Inget särskilt ovanligt har rapporteras under sommaren. Åtta observationer av lärkfalk har gjorts, par av brun kärrhök har setts på de ordinarie lokalerna Menhammarsviken och Svartsjöviken. Bivråk som inte är så vanlig har setts vid sex tillfällen i juni – juli.

Under juni fortsatte lappugglor att dyka upp i kommunen, både på Lovön och på Svartsjölandet. Enn annan invasionsart är jordugglan som setts i mellersta Sverige i unikt stort antal under sommaren. Hos oss sågs jorduggla vid fem tillfällen. Båda uggleraternas talrika uppträdande hänger samman med att smågnagarstammarna i ugglornas normala vistelseområden kraschat så att ugglorna måste söka föda på annat håll. Bara några få katt- och hornugglekullar är noterade i år så tillgången på sork på Mälaröarna är inte heller så stor. Slutligen har en berguv hörts på Lovön den 9 juni respektive sett jaga vitfåglar på Fiskarholmen den 20 juni.

Häckningssäsongen 2012

Många småfåglar fick problem när sommarvädret i maj förbyttes i kyla och regn när en kraftig kallfront från norr passerade oss den 28 maj. Några dagar senare hittade jag själv döda starungar på gräsmattan och en kull nötväckor som flög ut i regnet frös säkerligen också ihjäl. I övrigt verkar sommaren ha varit bra för insektsätande fåglar. Fukten har gjort att sädesärlorna haft två kullar – är det torrt väder nöjer de sig med en. I göktyteprojektet konstaterades i år bara en häckning, antalet ungar var 10.

Andfåglarna tycks ha haft en god häckningssäsong. Själv har jag sett stor utvuxna kullar av gräsand, knipa, vigg och storskrak. Även de knölsvanar som satsat på häckning (det är inte alla par som gör det varje år) har haft stora kullar.

Sommarnattsfåglar

Två till tre flodsångare har hörts på Färingsö i början av juni. Samma tidsperiod hördes 3–4 kärrsångare på norra delen av ön. Även 2–3 gräshoppsångare har hörts på olika platser.  I mitten på juni uppträdde åtminstone två olika trastsångare, en i Svartsjö dämme och en i Kyrkpölen.

Både kornknarr och vaktel har varit mindre förekommande i Sverige 2012 i jämförelse med 2011. En vaktel har hörts i kommunen och 3-4 kornknarrar.

Övrigt

I slutet av juni uppträdde både turk- och turturduva tillfälligt i kommunen. Den 15 juli rastade en ejder på Fiskarfjärden.

Jan Sondell