månadsarkiv: maj 2011

MOF’s Nyhetsbrev Nr. 5 2011

Nyhetsbrev – maj 2011

Hemsideproblem

Först så måste vi be om ursäkt för strulet vi har haft med hemsidan, förhoppningsvis så är detta löst nu. På tal om hemsida så kan jag meddela att vi jobbar på en ny version, dock har jag tyvärr inga detaljer när detta beräknas vara klart.

Maj började med rena rama vintervädret

och man funderade på om man skulle behöva sätta på vinterdäcken igen men som så ofta gör denna årstid ändras vädret snabbt och några dagar senare kom det in en högtryckrygg från sydost som drog med sig en hel del rariteter till vårt land,.En av dom lokaler i vårt närområde som varit riktigt lyckligt lottade i år är Angarnsjöängen som har haft upp emot 10 riktigt fina rariterer tex Amerikansk bläsand, Svartvingad vadarsvala, Dammsnäppa och nu senast en förbiflygande Mindre Skrikörn som drog västerut (kanske har den passerat öarna?). Mälaröarna har dock inte varit utan egna rariteter och den kanske den absolut “tyngsta” är den Turturduva som sågs rasta kort på ett fält vid Eldgarnsö i mitten på månaden.Nattsångarna har börjat droppa in så sakterliga och en art som ser ut att bli någon form av invasionsart är Vakteln, detta leder mig in på det kommande MOF evenemanget nämligen

17 juni: Mälaröarnas nattsångar exkursion

Micke Nederman guidar till Mälaröarnas nattsångarlokaler. Med lite tur hittar vi vaktel, gräshoppssångare och kanske flodsångare. Vi besöker områden vid Eldgarnsö, Svartsjöviken, Lovön och Menhammar.
Ledare: Micke Nederman +46707507615
Tid och plats: Samling vid kommunhusets parkering kl. 21.00.
OBSERVERA: Vid regn och/eller kraftig blåst så flyttar vi fram evenemanget till Lördagen den 18:e – om osäkra ring och kolla med undertecknad.

Ett urval av dom många inrapporterade observationer under maj månad:

Storlom 2 ex rast Mörbyfjärden, Upl 15.5 och 1 ex den 18/5
Svarthakedopping i Svartsjö dämme mellan 8/5 – 28/5 så förmodligen fortfarande kvar och om det blir en häckning återstår att se, 2 ex Bonadammen den 10/5, 1-2 ex Torslunda dagvattendam mellan 11/5-31/5, även där kan en eventuell häckning ske.
Sångsvan, 2 ad stationär vid Svartsjö dämme mellan 6/5 – 29/5, 4:e kända häckningen för kommunen på gång? Den 3:e är redan ett faktum, gissningsvis samma par som förra året har i år vid Bonadammen fått ut 4 ungar.
Spetsbergsgås, 1 ex rastande vid Svartsjö Dämme den 26/5, kan eventuellt vara samma individ som rastade under April.
Prutgås, 1 ex rastade vid Kyrkpölen på Adelsö den 21/5 – förmodligen samma ex har sedan setts i Södertälje trakten så kan kanske dyka upp igen. Noterbart är också att detta är endast det andra inrapporterade vårfyndet någonsin på mälaröarna.
Årta 1 par vid Kyrkpölen 1/5 – 28/5, detta bör förhoppningsvis kunna leda till en häckning då området är fint för arten.
Stjärtand, 1 par rastade i Svartsjö dämme den 5/5
Skedand, 1 par mycket stationära i Svartsjö dämme mellan 5/5 – 29/5 vilket gör att man kan misstänka en häckning, totalt 5 ex rastade den 25/5
Sjöorre, 5 par rastade i Norra Björkfjärden på Adelsö den 21/5
Bivråk, första individen för året sågs flyga förbi vid Eldgarnsö den 14/5
Pilgrimsfalk, 1 ex sågs flyga förbi ute på Hovgårdsfjärden den 21/5, c:a 30 minuter senare sågs förmodligen samma individ dra förbi Löten på Munsö för att sedan dra snabbt norrut.
Vaktel, 1 ex hörd vid Löten, Munsö den 21/5, 1-2 ex vid området runt Lovö Kyrka (Mastområdet och Barkarby) 26/5-31/5, 3 ex Husby, Munsö, 27/5, 1 ex vid Farmen (Stall och rid-husområde, Väsby den 31/5. Jag fick ett SMS i skrivande stund att det är hela 4 ex i området runt Lovö Kyrka.
Småfläckig sumphöna, 1 ex spelande vid Fågeltornet, Svartsjöviken den 8/5.
Kornknarr, 1 ex spelade kort i Menhammarsviken den 15/5
Mindre Strandpipare, minst 3 par sedda både vid Malmviks strandängar och Svartsjö dämme
Ljungpipare, en större flock 50+ rastade vid Kyrkpölen, Adelsö mellan 1/5 – 7/5
Myrsnäppa, 2 ex rastade i Svartsjö dämme den 28/5, detta är den totalt 4:e inrapporterade observationen, den senaste var 2008.
Kärrsnäppa, 1-2 ex rastade i Svartsjö dämme den 25/5 – 28/5
Mosnäppa, 2 ex rastande vid Malmviks strandängar den 8/5 vilket är ganska tidigt, 3 ex rastande Svartsjö dämme 15/5 – 17/5, 6 ex rastande vid Malmviks strandängar den 15/5, 2 ex rastade vid Malmviks strandängar den 21/5, 6 ex rastande vid Svartsjö dämme den 21/5, 1 ex kvar vid dämmet den 22/5, 1 ex rastande i Kyrkpölen, Adelsö den 27/5 och den 28/5 rastade 2 ex i Svartsjö dämme.
Smalnäbbad simsnäppa, 1 ex rastade mycket kort i Torslunda dagvattendam den 30/5
Svartsnäppa, 1-5 ex rastande i Svartsjö dämme mellan 7/5 – 22/5
Gluttsnäppa, 1-3 ex rastande i Svartsjö dämme mellan 6/5 – 14/5, 1 ex rastande Malmviks strandängar mellan 6/5 – 8/5 samt 25/5
Brushane, observationer har skett mellan 1/5 – 16/5 då framför allt vid Svartsjö dämme men även vid Malmviks strandängar med som mest 7 ex i dämmet den 14/5
Dubbelbeckasin, 1 ex spelade mycket kort vid Fågeltornet, Svartsjöviken den 7/5
Turturduva, 1 ex sågs födosöka på åker den 14/5 på Elgarnsö, trots eftersök så kunde fågeln inte återfinnas. Dock dök det upp ett ex söder om kommunen (Grödinge) ett par dagar senare, gissningsvis är det samma fågel.
Hornuggla, 1 ex sågs vid Barkarby, Lovö den 28/5
Gräshoppsångare, 1 ex sjungande vid Göholmen den 25/5
Trastsångare, 1 ex sjungande vid Svartsjö dämme mellan 22/5 – 29/5 och är förmodligen kvar i skrivande stund
Rosenfink, 1 ex rastande vid Kyrkpölen, Adelsö den 21/5, 1 2k hane rastande vid Lindhaga den 23/5 samt 1 ex sjungande vid Landholmen den 28/5.
Svartkråka, 1 ex rastande på morgonen den 2/5 vid Malmviks strandängar och förmodligen samma ex sågs födosöka vid Mastområdet och på Drottningholms golfbana vid lunchtid.

Mvh önskar
Micke “Turbomicke” Nederman och övriga styrelsen.