månadsarkiv: maj 2020

Tornkampen vid Skytteholmstornet, Menhammarsviken 9 maj 2020

För 9:e året i rad genomfördes tornkampen vid Menhammarsviken. Förutsättningarna var de bästa ur flera avseenden; solsken med endast lätta moln, nästan vindstilla, ett förstklassigt soppkök och 9 skådare. Corona-reglerna var förhållande enkla att uppfylla och innebar ingen egentlig inskränkning, en eller två personer i tornet och övriga utspridda på marken nedanför. Två av nio skådare uppfyllde dessutom EKO regler genom att anlända på cykel!

De flesta tidigare år har vassen mellan tornet och viken kunnat slås under vintern, så icke detta år eftersom det aldrig funnits någon is att gå och stå på. Detta gjorde att vadare och simänder blev svårfångade observationer. Även sångfåglarna var något sparsamma, trots att koltrastar och sävsångare gjorde sitt bästa genom att fylla luften med sång. Dessutom endast tre flygplan under 8 timmar!!

Rovfåglarna var välrepresenterade med minst 3 lärkfalkar, 5 havsörnar, ormvråkar, sparvhökar, och häckande bruna kärrhökar. Årets clou var den aftonfalkshona som en stund kretsade över viken tillsammans med en lärkfalk. På ängen fanns buskskvätta, gulärla, ängspiplärka, enkelbeckasiner och sånglärka. I lövridån lövsångare, steglits och trädgårdssångare.

Traditionen vid Skytteholmstornet är att återstarta noteringarna av observationer varje timme, vilket gör att alla deltagande skådare kan bidra till observationerna oavsett skådarvana. Vi kan på bifogad graf konstatera att vi kom upp över 40 arter de flesta timmarna.

Årets resultat blev medelmåttigt för Menhammarsviken, trots de goda förutsättningarna. Det återspeglar sannolikt en generell tröghet bland flyttfåglar att visa upp sig, möjligen beroende på de kalla nätter som varit förhärskande.

Även om aftonfalken var en speciell observation så var den verkliga behållningen det soppkök som Kjell Häggvik bidrog med. Utomordentligt välorganiserat med iakttagande av Corona-rekommendationerna, en synnerligen smaklig gulasch-soppa med hembakat bröd till.

Vid pennan Jan Wernerman

Mästerkocken Kjell Häggvik innanför Corona-anpassat soppkök. Intresserad besökare Tobias Björk.
Foto Per Lönnborg
En exalterad sjungande sävsångare i vassen.
Foto Carl Magnus Strömbeck
Exemplariskt utspridda skådare kring Skytteholmstornet. I tornet Urpo Könnömäki och Tobias Björk. På marken från vänster Carl Magnus Strömbeck, Martin Svensson, Jan Wernerman, Roger Månsson, Kjell Häggvik, Rune Jonsson.
Foto Per Lönnborg
Här illustreras antalet observerade arter varje timme i de röda staplarna och det sammanlagda antalet i den svarta linjen. Totalt 65 arter.

För första gången på över 20 år har skådare från MOF fått möjlighet att kryssa tjäder på Mälaröarna

Det var under onsdagen den 29 april som den spelsugne tjäderhönan upptäcktes vid vattenverket på Lovö, men inte förrän dagen efter fick kommunens fågelskådare nys om det rara fyndet via lokala fågellarmet (larmad av Glenn Cornland).

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 200502-RMÅ-Tjäder-2-1024x837.jpg

Per och Susanne Becker bor precis intill Lovö vattenverk och var de som upptäckte hönan. Den var till synes helt orädd och verkade snarare vara nyfiken på personerna den träffade på.

Det är relativt vanligt att hormonstinna tjäderhönor dyker upp på folktäta platser i häckningstid, vilket enligt tjäderexperten Svante Joelsson beror på att de söker sig till situationer som påminner om tjädertupparnas spel.

  • Det är ett naturligt beteende och de söker sig helt enkelt till människor och folksamlingar istället för tuppar, förklarar Svante Joelsson på Natursidan.se.

Eftersom tjädern är en extremt sällan skådad art på Mälaröarna var det många skådare som reagerade när ryktet gick om att den uppehöll sig på Lovö. Under några timmar på kvällen kunde tjädern ses, men morgonen efter verkade den vara försvunnen då den inte hittades vid eftersök.

De som inte hann se tjädern under onsdagskvällen blev därför väldigt glada när larmet återigen gick några dagar senare, den 2a maj, om att tjäderhönan var tillbaka på nästan exakt samma ställe som sist.

Den här gången hade hönan valt att dyka upp, utan inbjudan, på ett barnkalas hemma hos Camilla och Björn Backlund som även de bor precis intill vattenverket. Hönan hade helt sonika traskat in på deras tomt, hoppat upp på bordet där en stor blå marsipantårta stod uppdukad och börjat smaska i sig.

Hönan har fortfarande kvar blå tårta på foten

Nu var det fler skådare som fick möjlighet att beskåda tjädern och de som var på plats fick också bekräftat för sig att det var en sällskaplig och nyfiken dam som dykt upp på Lovö – hon verkade till och med tycka om att bli klappad.

I skrivande stund (söndag 3e maj) har tjädern inte setts till sedan barnkalaset och senaste observationen gjordes när den traskade in i skogen bakom vattenverket. Trots att det förstås är glädjande att ett antal skådare fick chans att se den vackra tjäderhönan, så hoppas vi nu på att hon stannar i skogen och hittar en tupp att sällskapa med (istället för skådarna på Mälaröarna).


Skrivet av Maria Strömberg

Fågeltornskampen 2020,lördag 9 maj 05.00-13.00

Foto Carl Magnus Strömbeck 2019

I år har landskampen mellan Danmark, Finland och Sverige ställts in pga. Corona pandemin. Emellertid kommer många platser ändå att genomföra evenemanget om än i modifierad form.

Skytteholmstornet vid Menhammarsviken kommer att delta för 9:e gången. Det som kommer att bli annorlunda är att avståndet mellan skådarna måste Corona-anpassas.

Bilden ovan visar därför hur det inte kommer att bli i ett avseende, eftersom själva tornet endast kommer att kunna härbärgera 1 högst 2 skådare åt gången. Övriga får sprida ut sig inom en 10 m radie från tornet, dvs en yta på cirka 314 m2.

En annan nyhet för året är att den eminente militäre emeriti kompanikocken Häggvik kommer att servera varm soppa, även detta på Corona-anpassat sätt.

Det viktigaste ”tävlingsmomentet” kommer att bli jämförelsen med tidigare år, såväl i antal arter som specifika arter och antalet medhjälpande skådare.

Art-bästa är från 2018 med 78, medan 2019 blev ett svagare år med 67 arter. Väder och vind är viktiga förutsättningar, men även antalet alerta skådare har stor betydelse.

Ingen förhandsanmälan nödvändig, och man kommer och går som det passar.

Hjärtligt välkomna

Jan Wernerman och Kjell Häggvik

MOF Exkursion vid Löten och Bonadammen 26/4 -2020

I jämförelse med tisdagsklubben blev det till och med lite sovmorgon när samlingen för dagens exkursion var klockan 07.00 i Nyckelby. Planer gjordes upp för hur man skulle göra det hela Corona-säkert om många dök upp, då man inte ska samåka, men heller inte köra in för många bilar på trånga vägar med begränsade parkeringsmöjligheter.

Problemet löste sig självt då vi bara blev fem deltagare, något förvånande då vädret var vackert om än med en kylig nordanvind. Med Mats som gästvänlig ciceron åkte vi norrut mot Löten och Jehanders sandtag och Bonadammen. Entusiastiskt berättade Mats att, vi fågelvägen inte var så väldigt långt ifrån den artrika sjön Hjälstaviken, och att det inte var omöjligt, att fåglar på väg dit kunde passera över oss.

Vi tog oss fram mot sandtaget i kanten av hagmark, och redan tidigt såg vi ett par tranor bland de betande fåren. Känslan var stillsam och personlig, kanske för att vi bara var fem deltagare och hade all tid i världen. Mats visade olika appar, bland annat ”seglaren” där man bland annat kan spara anteckningar för att senare rapportera till artportalen. ” Roger som är en erfaren skådare hjälpte till med att lyssna och speja och snart började listan över sedda och hörda arter öka.

Vi valde ut några målarter för dagen, bland annat göktyta, järnsparv och svarthätta, men vi var såklart öppna för allt. Vi tog det lugnt och stannade även för bofinkar, gulsparvar och grönfinkar.

För mig är det viktigt att inte skynda förbi de lite vanligare arterna i jakten på något nytt utan att även vara ödmjuk inför dem. Unge Simon Lindholm som också var med visade sig vara en duktig fotograf, och han dokumenterade många av de arter vi såg. Pappa Nicklas var också han en duktig skådare med skarp blick och bra hörsel. Vi hade inte hunnit gå långt förrän den första Järnsparven uppenbarade sig. Vi fick både sång och en bra titt, och för mig var det dagens höjdpunkt.

Hämpling vid Löten

I utkanten av sandtaget hade vi överflygande fiskgjuse (som häckar i närheten) såväl som brun kärrhök, och på avstånd en havsörn som kämpade i motvinden. Ovanför själva sandtaget flög både hus- och ladusvalor och stenskvättor och hämplingar höll till i sluttningarna längs sidorna.

Stenskvätta vid Löten

Vi tog oss sedan genom skogen och ut mot ängarna i närheten och fick där se både tofsmes och en något överraskande brun sångare som klängde på en granruska. Efter lite funderande artbestämdes den till en hona av svarthätta, och då hade vi hittat en till av dagens målarter.

Nere vid den lilla sjön ”Snorran” kämpade vi för att se igenom den täta vassen, och anade en och annan grågås på vattnet. I träden i närheten sjöng en lövsångare och traskade tillbaka till utgångspunkten via vildsvinsuppbökad skogsmark. Fikat intogs i lä på en brygga nere vid Långtarmen och där fick vi in storskarv, storskrake och fisktärna bland annat, och sedan fortsatte vi till Bonadammen.

Entita som kollar in skådargänget

Vid Bonadammen syntes boande starar, fler svalor och ett halvt dussin smådoppingar, samt en vacker brunand bland krickor, gräsänder och sothönor.

Efter Bonadammen var utflykten officiellt slut men möjligheten fanns att åka med över till Adelsö för att titta lite runt ”Kyrkpölen” (En damm som ligger i anslutning till kyrkan). Vilket undertecknad, Mats och Roger gjorde. Där hittade vi mindre strandpipare, skogssnäppa, kanada- och grågås och en strandskata, och nere vid det numera uppröjda vattenbrynet såg vi sävsparv och några enkelbeckasiner som flög upp när vi kom.

Adelsö inräknat fick vi ihop 50 arter på exkursionen, och flera av dem kändes verkligen som ett privilegium att få se.

Vid pennan Gabriella Ekström