Tornkampen vid Skytteholmstornet, Menhammarsviken 9 maj 2020

För 9:e året i rad genomfördes tornkampen vid Menhammarsviken. Förutsättningarna var de bästa ur flera avseenden; solsken med endast lätta moln, nästan vindstilla, ett förstklassigt soppkök och 9 skådare. Corona-reglerna var förhållande enkla att uppfylla och innebar ingen egentlig inskränkning, en eller två personer i tornet och övriga utspridda på marken nedanför. Två av nio skådare uppfyllde dessutom EKO regler genom att anlända på cykel!

De flesta tidigare år har vassen mellan tornet och viken kunnat slås under vintern, så icke detta år eftersom det aldrig funnits någon is att gå och stå på. Detta gjorde att vadare och simänder blev svårfångade observationer. Även sångfåglarna var något sparsamma, trots att koltrastar och sävsångare gjorde sitt bästa genom att fylla luften med sång. Dessutom endast tre flygplan under 8 timmar!!

Rovfåglarna var välrepresenterade med minst 3 lärkfalkar, 5 havsörnar, ormvråkar, sparvhökar, och häckande bruna kärrhökar. Årets clou var den aftonfalkshona som en stund kretsade över viken tillsammans med en lärkfalk. På ängen fanns buskskvätta, gulärla, ängspiplärka, enkelbeckasiner och sånglärka. I lövridån lövsångare, steglits och trädgårdssångare.

Traditionen vid Skytteholmstornet är att återstarta noteringarna av observationer varje timme, vilket gör att alla deltagande skådare kan bidra till observationerna oavsett skådarvana. Vi kan på bifogad graf konstatera att vi kom upp över 40 arter de flesta timmarna.

Årets resultat blev medelmåttigt för Menhammarsviken, trots de goda förutsättningarna. Det återspeglar sannolikt en generell tröghet bland flyttfåglar att visa upp sig, möjligen beroende på de kalla nätter som varit förhärskande.

Även om aftonfalken var en speciell observation så var den verkliga behållningen det soppkök som Kjell Häggvik bidrog med. Utomordentligt välorganiserat med iakttagande av Corona-rekommendationerna, en synnerligen smaklig gulasch-soppa med hembakat bröd till.

Vid pennan Jan Wernerman

Mästerkocken Kjell Häggvik innanför Corona-anpassat soppkök. Intresserad besökare Tobias Björk.
Foto Per Lönnborg
En exalterad sjungande sävsångare i vassen.
Foto Carl Magnus Strömbeck
Exemplariskt utspridda skådare kring Skytteholmstornet. I tornet Urpo Könnömäki och Tobias Björk. På marken från vänster Carl Magnus Strömbeck, Martin Svensson, Jan Wernerman, Roger Månsson, Kjell Häggvik, Rune Jonsson.
Foto Per Lönnborg
Här illustreras antalet observerade arter varje timme i de röda staplarna och det sammanlagda antalet i den svarta linjen. Totalt 65 arter.