månadsarkiv: juni 2012

Nyhetsbrev maj

Hej fågelvänner!

Då var det dags igen för ett nyhetsbrev, denna gång gällande maj månad som var rätt så kall förutom några dagar i slutet när försommar värmen fick ett grepp om vårt land, då främst en varm sydost vind tryckte upp många rara rariteter till vårt land, till exempel så var jag själv iväg och tittade på en kohäger i sörmland, i skåne så dök det upp en gulgrå sparv för att nämna några av dom roliga arter som dök upp. Kommunen blev inte heller utan rariteter, till exempel så har vi två säkert bestämda stäpphökar (dom tidigare observationerna har varit osäkra) , blir dom godkända så är det första och andra fynd för kommunen, notera att detta var dock inte den enda spännande arten under perioden, se nedan för fler roliga observationer.

Jag vill åter igen passa på att flagga för vår lilla Facebook grupp som nu har runt 35 medlemmar och aktiviten är ganska hög med lite roliga inlägg som inte bara rör fåglar utan andra djur också, jag vill poängtera att denna grupp inte kommer att ta över vår enormt fina hemsidas funktion utan det är ett kompliment till denna, så känn det inte som ett krav att ni måste skaffa er ett Facebook konto och ansluta er till gruppen utan detta är helt frivilligt – här är länken om ni känner att ni vill bli medlemmar eller är lite nyfikna: https://www.facebook.com/#!/groups/370142293016218/

Nästa program punkt innan ”sommar uppehållet”:

Fredag 15 juni (alt. lördag 16 juni): Mälaröarnas nattsångare

Linus Brobacke och Micke Nederman guidar till Mälaröarnas nattsångarlokaler. Med lite tur

hittar vi vaktel, gräshoppsångare och kanske flodsångare. Vi besöker områden vid

Eldgarnsö, Svartsjöviken och Menhammarsviken m.m.

Ring ledaren för info, vi anpassar oss och väljer dag efter väderleken.

Ledare: Linus Brobacke 073 9800066 Micke Nederman 0707 507615

Tid och plats: kl. 20:00 kommunhusets parkering

En sammanfattning av maj måndads observationer:

Storlom, 1 ex förbiflygande Väsby hage 12.5

Svarthakedopping, 1 par Torslunda dagvattendamm 1.5

Sångsvan, 2 ex rastande i Menhammarsviken 11.5, 2 ex Svartsjöviken 13.5-23.5, 2 ex förbiflygande Menhammarsviken 24.5, 2 ad Bonadammen 26.5 (häckning för 3:e året i rad?), 4 2k rastande Prästvik 29.5

Sädgås, 1 ex rastande Kyrkpölen 5.5-6.5, 9 ex sträckande mot N vid Svartsjöviken 13.5

Stjärtand, 1 hanne rastande vid Kyrkpölen 12.5

Årta, 1 par Kyrkpölen 1.5-26.5 (förmodligen häckning i år igen), 1 par Svartsjö dämme 3.5

Sjöorre, 26 ex rastande södra Björkfjärden 5.5, 4 ex rastande vid Rastaholm 6.5

Alfågel, 2 ex rastande på Mörbyfjärden 4.5

Röd glada, 1 ex sträckande förbi Svartsjö dämme 12.5

Fjällvråk, 1 ex östra delen Svartsjöviken 2.5, 1 ex förbiflygande Betlehem hpl 8.5, 1 ex förbiflygande i dom södra delarna av Svartsjöviken 13.5

Bivråk, den första individen för året dök upp 19.5 vid Torslunda

Blå kärrhök, 1 honfärgad förbiflygande vid Menhammarsviken 1.5 och även 1 ex honfärgad vid samma lokal 5.5

Stäpphök, 1 2k hanne flög förbi vid Svartsjö dämme 6.5, om denna blir godkänd så är det första godkända fyndet på Mälaröarna, ytterligare 1 stäpphök sågs den 9.5 denna gång 1 3k hanne som drog förbi i dom östra delarna av Svartsjöviken, som sagt om en eller båda blir godkända så har vi en ny kommunart.

Ängshök, 1 3k+ hanne jagade runt tornet vid Svartsjöviken 6.5

Stäpp/Ängshök, 1 ex honfärgad flög förbi öster om Stockby strand vid Törnbyvikens utlopp 10.5

Stenfalk, 1 ex östra delen Svartsjöviken 6.5, 1 ex födosökande östra delen Svartsjöviken 12.5

Småfläckig sumphöna, 1-3 ex spelande vid tornet Svartsjöviken 1.5-16.5, hela 5 ex hördes spelande runt Svartsjöviken 2.5, 1 ex spelande vid Holmbacken 8.5 (kan vara en av dom individer som hörts vid tornet)

Kornknarr, 1 ex spelande vid Mastområdet 27.5, 1 ex hördes kort vid Svartsjöviken 29.5

Mosnäppa, 2 ex rastande i Svartsjö dämme 11.5, 3-5 ex rastande i Svartsjö dämme 16.5-17.5, 1 ex rastande Svartsjö dämme 19.5

Svartsnäppa, 2 ex rastande Svartsjö dämme 3.5

Småspov, 1 ex sträckande N vid Lovö prästgård 19.5

Dubbelbeckasin, 1 ex spelade vid Svartsjöviken 11.5

Dvärgbeckasin, 1 spelande vid tornet Svartsjöviken 1.5

Silvertärna, 3 ex rastande södra Björkfjärden 5.5, 9 ex födosökande Jungfrusund 8.5, 1 ex förbiflygande vid Eldgarnsö 12.5

Turkduva, 1 ex födosökande på fågelmatning nära Helgö kanal 16.5

Jorduggla, 1 ex sträckande förbi tornkampsskådarna vid Svartsjö dämme 5.5, 1 ex födosökande vid Ilända gärde, Väntholmsviken 21.5

Nattskärra, 1 ex rastande kort vid Eldgarns pumphus 15.5, http://www.artportalen.se/birds/gallery_imageinfo.asp?obsid=25704877

Gräshoppsångare, 1 ex sjungande vid Holmbacken, Svartsjöviken 16.5, 1 ex sjungande Menhammarsviken 24.5-27.5

Härmsångare, 1 ex Gällstaö 9.5, 1 ex vid Rastaholm 12.5, 1-2 ex på Eldgarnsö den 17.5-25.5, 1 ex vid Menhammarsviken 20.5, 1 ex  vid Björkvik hlp 24.5, 1 ex Sötvattenslaboratoriet 24.5-26.5, 1 ex Bonadammen 26.5, 1 par sågs vid Menhammarsviken 27.5, 1 ex Väsby hage 27.5

Det var allt för denna gång så jag och övriga styrelsen passar på att önska alla en riktigt skön sommar

Mvh
Micke ”TurboMicke” Nederman