Fågeltornskampen 2020,lördag 9 maj 05.00-13.00

Foto Carl Magnus Strömbeck 2019

I år har landskampen mellan Danmark, Finland och Sverige ställts in pga. Corona pandemin. Emellertid kommer många platser ändå att genomföra evenemanget om än i modifierad form.

Skytteholmstornet vid Menhammarsviken kommer att delta för 9:e gången. Det som kommer att bli annorlunda är att avståndet mellan skådarna måste Corona-anpassas.

Bilden ovan visar därför hur det inte kommer att bli i ett avseende, eftersom själva tornet endast kommer att kunna härbärgera 1 högst 2 skådare åt gången. Övriga får sprida ut sig inom en 10 m radie från tornet, dvs en yta på cirka 314 m2.

En annan nyhet för året är att den eminente militäre emeriti kompanikocken Häggvik kommer att servera varm soppa, även detta på Corona-anpassat sätt.

Det viktigaste ”tävlingsmomentet” kommer att bli jämförelsen med tidigare år, såväl i antal arter som specifika arter och antalet medhjälpande skådare.

Art-bästa är från 2018 med 78, medan 2019 blev ett svagare år med 67 arter. Väder och vind är viktiga förutsättningar, men även antalet alerta skådare har stor betydelse.

Ingen förhandsanmälan nödvändig, och man kommer och går som det passar.

Hjärtligt välkomna

Jan Wernerman och Kjell Häggvik