Utflykt till Bonavik, Snorran och Bonadammen på Munsö den 28 maj

Naturreservatet i Bonavik är en av Mälaröarnas mer anonyma platser. Reservatet blir vår första anhalt på dagens utflykt, som visar sig ge fler arter än brukligt. För att komma fram får man passera en rad med skyltar som i princip säger att ”Detta är inte vägen till Blå laguns bad”, så undangömt ligger den efter den ursprungliga landsvägen på Munsö.

Därför samlas vi på parkeringen vid ICA i Nyckelby och samåker ut mot Munsö. Mats Andersson, ledaren för dagen, ger oss information om vad vi kan hoppas att uppleva. Deltagarna får även MOFs nya sticker.  I år gör vi inte ett besök till Lötens grustag och Laxsjön såsom föregående år pga det omfattande arbete som pågår vid Lötens grustag. Fågellokalen Snorran är dagens huvudnummer, med ett besök till MOFs plats för Birdlifes Ortolansparvprojekt. Vi skall dock börja genom att vandra genom Bonavikreservatet.

Totalt kommer vi att vara 13 personer som är med på dagens exkursion, vilket är ett av de större sällskapen hittills under året. Vädermakterna stod på vår sida denna dag och vi hade mestadels sol.

Det finns en parkering i Bonaviksreservatet men man behöver guidning för att hitta den undanskymda infarten. Väl parkerad befinner vi oss mellan rullstensåsen, som är en förlängning av Uppsalaåsen, och Mälarens vatten. Promenaden går inledningsvis längs strandlinjen, med ett alldeles stilla vatten till höger och den trolska åsen till vänster. Redan direkt hör vi skogsfåglar med ena örat och sjöfågel med andra örat (bla drillsnäppa). De förra är dock talrikare. Det rekommenderas verkligen att bekanta sig med området även vid andra årstider.

Plötsligt blir det uppståndelse i gruppen. Vad är det för fågel i strandkanten? Med kameror och kikare flockas vi, intensivt spanande bara några meter framför våra näsor. Är det en kungsfågel, gärdsmyg eller det är nog en rödhake.

rödhake

Foto: Ung rödhake (okammad!)

Leden vi följer är den blåmärkta Ekeröleden. Den byter riktning från Mälarstranden och passerar över åsen, där man även kan se rester av de grustag som funnits historiskt.  Vi hör bla järnsparven och flertalet kungsfåglar.

20160528_080931_MOF

Foto: MOF i Bonaviks naturreservat

Terrängen är stundtals kuperad och vi jobbar på. Man kan säga att vi förtjänar oss av våra observationer.

När man kommer över åsen och ut ur skogen är man framme vid åkern där marken vid åkerkanten lämnats osådd till ortolansparven. Vi stannar till och några i gruppen hinner se duvhök och lärkfalk.

Törnskatan har mer tålamod med oss så den får alla möjlighet att se, flera gånger. Det visar sig att det kommit flertalet törnskator under dessa dagar.

Vid Snorran får vi möjlighet att studera flera miljöer; dels skogskanten med ortolansparvspelaren, torpet med en gigantisk blommande hägg (gömmer trädgårdssångare), kärret med dess hemmahörande arter och lyssna till fåglarna i den intill-liggande barrskogen. I luften cirkulerar backsvalorna som har sina bon i Lötens grustag.

backsvala

Foto: Backsvala i full fart

Andra arter att notera blev grå flugsnappare, dubbeltrast, göktyta, svarthätta, tofsmes och tornseglare.

trädpiplärka

Foto: Trädpiplärka

Närmare grustaget finns ortolansparvprojektets andra spelare. Då detta skrivs har vi inte haft lyckan av besök av karaktärsfågeln. Vi nöjer med att studera backsvalorna och trädpiplärka innan vi vänder tillbaka till parkeringen för vidare färd.  Men först måste vi belöna oss med fika innan avslutande stopp vid Bonadammen.

Vid Bonadammen kan gruppen notera så speciella arter som smådopping och svarthakedopping.
Vid Bonadammen finns även ett sångsvanspar med 3 ungar.

svhakdopping

Foto: Svarthakedopping

Totalt lyckades gruppen identifiera 64 arter, vilket är ett mycket lyckat resultat.

Mer detaljer framgår i artportalen, utöver listan nedan:

Backsvala, Björktrast, Blåmes, Bofink, Brunand, Drillsnäppa, Dubbeltrast, Fasan, Fisktärna, Grå flugsnappare, Gråhäger, Gräsand, Gröngöling, Gulsparv, Göktyta, Hämpling, Järnsparv, Kaja, Kanadagås, Knipa, Knölsvan, Koltrast, Korp, Kungsfågel, Ladusvala, Lärkfalk, Lövsångare, Näktergal, Nötskrika, Nötväcka, Ormvråk, Ringduva, Rödhake, Rödvingetrast, Rörsångare, Skogsduva, Smådopping, Snatterand, Sothöna, Spillkråka, Stare, Steglits, Stenskvätta, Större hackspett, Svarthakedopping, Svarthätta, Svartvit flugsnappare, Sånglärka, Sångsvan, Sädesärla, Sävsparv, Sävsångare, Talgoxe, Taltrast, Tornseglare, Trana, Trädgårdssångare, Trädpiplärka, Törnskata, Törnsångare, Vattenrall, Vigg, Duvhök och Tofsmes

Efter avslutad exkursion valde några deltagare att samåka till Nyckelby för andra lördagsäventyr. Andra passade på att åka till närbelägna Adelsö där det siktats årets första myrsnäppor för Mälaröarna, men det är en annan historia.

Tack Mats för en härlig upplevelse skriver

Kjell Häggvik