Exkursion Skarnholmen 21 maj 2016

Skarnholmen på norra Färingsö är ett av de senaste tillskotten på utflyktsmål som vi har i Mälaröarnas Ornitologiska Förening. Två gånger under 2015 arrangerade vi besök till lokalen. Dels, såsom denna dag, utflykt på morgonen och senare även i samband med exkursionen för nattsångare.

Denna dag så visade sig Skarnholmen från sin mest positiva sida och vi belönades rikligt.
Vi som samlats under Urpo Könnömäki’s ledning och guidning var 6 personer. Gruppen samåkte från Ekerös kommunhus och Coop i Kungsberga och kunde på så sätt nå Skarnholmen med några färre fordon.

Väl framme välkomnades vi direkt av en mångfald av sjungande näktergalar.
Det var en mäktig orkester där fåglarna visade hela sin repertoar. Vi hade även den sällsynta turen att kunna se näktergal, vilket på tidigare utflykter visats sig nästan omöjligt.

95K5636_960x540_näktergal

Sjungande näktergal. Lätt att höra men nästan omöjligt att se.

Fågellokalen på Skarnholmen kan sägas ha sitt centrum i den träd- och buskridå som växt upp kring vattnet som rinner längs ett dike ut i Mälaren. Om man står på vägen mitt i denna ridå får man en 360 graders upplevelse av många olika sångare. Vi hörde näktergal, gräshoppsångare, lövsångare, törnsångare och trädgårdssångare.

20160521_081559_gruppen

Gruppen har just upptäckt 1 tofsvipeunge i åkerfältet. Från denna plats får man en vid blick över både Mälaren och skogsdungar runt Skarnholmen. Trädridån i bakgrunden hyser sångarbeståndet.

Stående i trädridån kunde vi höra en törnsångaren som lustigt nog följde en gulsparv när den förflyttade sig mellan träden. På så sätt fick vi även hjälp att se törnsångaren som liksom sångare i övrigt har kamoflagefärg och inte alls lyser upp med klara färger.

En av Gräshoppsångarrna underhöll oss genom intensivt spelande och ett närmast oskyggt beteende vilket gjorde att vi kunde titta på den väldigt länge (under fikapausen!).

95K6054_960x540_gräshoppsångare

Denna krabat återkom ideligen till sin gren i det höga gräset. En försiktig manöver för att få fritt synfält på behörigt avstånd accepterades av den sjungande gräshoppsångaren.

Runt Skarnholmen finns ett flertal biotoper såsom nämnda trädridå även vattendrag, åkerfält, skogsdungar och gårdar. Vi avslutar vår utflykt genom att gående göra kortare utstickare till några av dessa platser och kan se fler arter.

Under dagen belönas vi med 45 arter, vilket är ett mycket gott resultat för 2,5 timmes fågelskådning. Bland dessa 45 vill jag även nämna följande:

Rovfåglar som brun kärrhök, havsörn och ormvråk.
Några vadare; enkelbeckasin och tofsvipa.
Över oss flög fisktärna, kråkor, grågäss, gråhäger, gråtrut, hus-/ladusvala, korp, nötskrika, storskarv, sånglärka samt tornseglare (som är en av de senaste arterna som kommit hit under våren).
Ävenså noterades buskskvätta, fasan, gök, rödvingetrast, svarthätta, sothöna, stare, steglits, sångsvan och taltrast.

Vi bugar och tackar Skarnholmen för upplevelsen och ber att få återkomma.

Vid penna, tangentbord och bakom kamera
/Kjell Häggvik