Lokal: Rastaholm – Björkfjärden – Ekerö

Rastaholm är en mindre ö på Södra Björkfjärden i Ekerö kommun. Här finns en småbåtshamn och ett värdshus. Rastaholms hamn är en väl skyddad naturhamn med plats för omkring 250 båtar. Klubbhuset kallar sig numera Rastaholms Värdshus. Värdshuset är inte öppet på vintern. Från värdshusets veranda har man en mycket vacker utsikt över Södra Björkfjärden speciellt solnedgångarna är magiska. Vid bra väder ser man till Björkö/Birka, Adelsö. Rindö mm. Rastaholm gränsar i söder till Helgö. Mellan Helgö finns Norrsundets kanal som är täckt av vass längst stränderna. Kanalen börjar vid Rastaholm  

Lokalbeskrivning

Innan man går ut på bron till Rastaholm bör man vara uppmärksam på omgivningen runt båtklubben och dess uppläggningsplatser. Beroende på årstid är det inte ovanligt att se förbiflygande tättingar, hackspettar. mindre korsnäbbar och sparvhök. På bron möts du av värdshusets välkomstskylt och hungriga gräsänder.

Till vänster ser du början på Norrsundet kanal och till höger glimmar Björkfjärden. Spana av vattenytorna på brons båda sidor efter rastade sjöfåglar mm. När du passerat bron förslår jag att du följer stigen till vänster som går genom vandrarhemmet och vidare runt ön.

Spana av alträden, gammelskogen och de höga tallarna efter mindre och större hackspett, spillkråka samt mindre korsnäbb. kungsfågel, svarthätta, gärdsmyg mm. kan även ses längst stigen eller strandkanten.

Vid bastun är det trevligt att rasta samt bra sikt över Norrsundet och Helgö samt västerut mot de små holmarna.  Längst stränderna på Helgö och holmarna kan man vissa år få se rastande strömstare. På holmarna rastar ofta fiskgjuse och havsörn. Förbiflygande vitfåglar är vanliga över fjärden.
När du fortsätter stigen fram längst stranden har du bitvis bra sikt över fjärden och fina rastställen. När Värdshuset inte har sin servering öppen brukar det vara möjligt att från deras veranda stå och spana med tuben efter ex. havsörn, kungsörn, fiskgjuse, och rastande sjöfåglar som skrakar, storlom, svärta och sjöorre mm.  

Vägbeskrivning med bil

Från Tappström Ekerö Centrum är det 12 km till Rastaholm och det tar ca 15 min med bil. Man åker huvudvägen mot Munsö och Adelsö och passerar Träkvista, Sandudden och Nyckelby samt avfarten till Skytteholms Golfbana. Vid nästa avfart svänger du till vänster och följer allén till Rastaholm. När du kommer fram finns det bra med parkering. Men uppmärksamma anslag om var du får parkera.

Vägbeskrivning med buss

Med buss 311 från Tappström Ekerö Centrum tar det ca 14 min och 13 hållplatser. Du går av vid hållplatsen Rastaholm och går 9 min(800m) till Rastaholm.  

Roger Månsson