Lokal: Eldgarnsö

Eldgarnsö – Vinterviste för MOF:s egna karaktärsfågel: dubbeltrasten!

En jagande hornuggla sveper ljudlöst förbi mig medan öronen är på helspänn för att njuta av en skön­sjungande kärrsångare. När jag vintertid närmar mig träden med mistlarna slår det nästan aldrig fel att de sitter där, de övervintrande skygga dubbeltrastarna …Fågelupplevelserna är många och ofta unika vid ett besök på Eldgarnsö. Välkommen Du också att besöka ett stycke underbar natur med möjlighet till fina ornitologiska begivenheter.

Lokalbeskrivning

Den vackra strandbården av ädellövskog och områdets rika förekomst av mistel medverkar till områdets skönhet. Gamla lövträd med eken i centrum bidrar till områdets värden. Det är inte bara hålbyggande fåglar som drar nytta av dessa gamla träd utan Eldgarnsö är Mälardalens mest kända lokal för sällsynta vedlevande insekter.

Eldgarnso100526_0220

Ett besök i området med fåglar i sikte är alltid givande under årets alla årstider. Ett vinterbesök bjuder ofta på “våra” övervintrande dubbeltrastar, som lättast hittas bland mistlarna i anslutning till Eldgarnsö gård. Förutom denna trastarnas doldis så kan vinterbesöket ge flera arter hackspettar och kanske någon övervintrande rödhake eller gärdsmyg.

Mindre hackspetten häckar med flera par i området men det gäller att vara uppmärksam om man ska hitta denna lilla spett, som stora delar av året lever ett ganska dolt liv. Vackrast och med den rikaste fågelfaunan är utan tvekan en vårmorgon i maj.
I strandskogen sjunger då härmsångare, trädgårdssångare, grön­sångare och svarthätta. Med lite tur så hörs göktytans tytande och från vassen tutar rördrommen. Fiskgjusen häckar med flera par i området liksom lärkfalk, ormvråk och kattuggla.

Eldgarnso_100526_0228

Eldgarnsö har ofta mycket att ge en försommarkväll med nattsångare på önskelistan. Man börjar att lyssna efter gräshoppssångare, flodsångare och kärrsångare i vassområdena och buskområdena strax innan man anländer till reservatet. Här kan även jagande hornuggla ses och sannolikt häckar denna för Mälaröarna lite ovanliga uggla i närområdet.

Ett besök på Eldgarnsö är en fin naturupplevelse och om man går den markerade vandringsleden runt reservatet så är chansen stor att stöta på flera av områdets karaktärsarter. Glöm inte att ta med en kaffekorg, då vandringen runt området erbjuder flera mycket fina platser med vackra vyer över Mälaren.

Vägbeskrivning

Kör strax före Tappström till höger mot Fä­rentuna och fortsätt ca 15 km till Färetuna kyrka och tag där till höger mot Ölsta. Vid Ölsta är det skyltat ”Eldgarnsö” till vänster och parkeringen ligger strax efter Eldgarnssundet. Ställ bilen på den skyltade parkeringen. De icke bilburna tar buss 317 eller 338 från Brommaplan och kliver av vid Karlskär och sedan återstår ca 2 km promenad fram till reservatet.
Väl framme vid parkeringen finns informationstavlor som visar de olika vandringslederna.

Skrivet av Ulf Aronsson 2002, uppdaterad 2017