Lokal: Kyrkpölen

Kyrkpölen på Adelsö

Kyrkpölen är en liten fin fågellokal intill Adelsö kyrka. Den har uppkommit sedan invallad åkermark tillåtits svämma över igen. Många våtmarksarter rastar vår och höst och sothöna, grågås, tofsvipa och kricka brukar häcka här.

Lokalbeskrivning

Lokalen består av en översvämmad del av fältet mellan vägen och vassen mot Mälaren, strax söder om Adelsö kyrka. Området vallades in för att öka odlingsarealen. Numera står det vatten hela året, vilket ger bra möjlighet för våtmarksarter att trivas. Närheten till vassen ger dessutom ett bra skydd för änder.

Skådaraktiviteten vid Kyrkpölen är relativt låg, vilket bland annat beror på bristen på fågelskådare ute på Adelsö. Detta gör att många rastande och sträckande arter troligtvis förbises. Området spanas bäst av från grusvägen bakom affären. Gå även grusvägen ner till Mälaren, så täcker ni också in vassarna och det som ligger i viken.

Vad händer vid Kyrkpölen?

Våren: Så fort isen går upp anländer grågäss och sothönor. Därefter fylls det på med kanadagäss och krickor. Tofsvipor är tidiga här, liksom en och annan skogssnäppa. Under senare år har det rastat en hel del bläsgäss. I vassen hör man sävsparvar. I april/maj brukar man kunna finna enstaka par med skedänder, snatteränder, bläsänder samt ibland även årta. En del vadare hittar också hit som grönbenor, brushanar och enkelbeckasiner. Enstaka fynd har gjorts av rastande mosnäppa och smalnäbbad simsnäppa. Vattenrallen hörs emellanåt. Hussvalor och ladusvalor jagar över vattenytan. Hämplingen brukar hålla till på fältet intill, liksom gulärlor som rastar här.

Under häckningstiden: Säkra häckare är sothöna, grågås och tofsvipa. Mindre strandpipare har lyckats få ut ungar vid några tillfällen. Brun kärrhök födosöker i området. I buskmarkerna i kanten av vassen häckar törnsångare och näktergal, liksom rörsångare i vassen.

Sensommaren och hösten: Nu är det fullt med tofsvipor i olika åldrar liksom gäss. Enstaka sädgäss och vitkindade gäss blandar sig med grågässen. Under senare delen av juni och juli rastar årligen svartsnäppor på väg söderut. Grönbena, gluttsnäppa och brushane födosöker i vattenbrynet.

Övrigt: Viken utanför Kyrkpölen är också värt ett besök. Här samlas stora mängder skäggdoppingar, vigg och knipor under våren. En och annan salskrake kan också ses. Under flyttperioderna kan det ibland vara givande att promenera upp till väderstationen nära avfartsvägen mot Lindby. Här rastar ibland små flockar med ljungpipare och brushanar, dessutom stora mängder gäss och måsfåglar. Sånglärkor tillhör ljudkulissen under våren och försommaren.

Vägbeskrivning

Denna fågellokal är lätt att nå, både med buss och bil. Kyrkpölen ligger strax söder om Adelsö kyrka, alldeles intill lanthandeln. Buss (nr 312) går från Brommaplan med flera turer dagligen. Gå av vid Adelsö kyrka. Kommer ni med bil, så parkera vid lanthandeln.

Hasse Andersson 2016