Lokal: Bonadammen

Bonadammen

Invid Bona herrgård nära Munsö kyrka finns en anlagd damm. Dammen är värd ett besök när man ha vägarna förbi. Flera arter typiska för mindre dammar kan beskådas. 

Lokalbeskrivning
Bonadammen (N 59o24’9’’, E 17o34’19’’) är en anlagd damm invid Bona herrgård nära Munsö kyrka. På Svalan finns endast rapporter från 2002 och framåt, så det är en ung fågellokal. Mest intressant är den som häckningslokal för änder, doppingar och rallar, med säkra häckningar för sångsvan, grågås, gräsand, storskrake, svarthakedopping, sothöna, smådopping och knipa, samt möjliga häckningar för rörhöna, brunand och vigg.

Totalt har hittills 129 arter rapporterats till Svalan, och bland arterna finns i stort alla typer av arter som rapporteras inom Ekerö. Bland för kommunen mindre vanliga arter märks fjällpipare, smalnäbbad simsnäppa, hökuggla och ortolansparv. Ovan dammen samlas ofta svalor och seglare. På våren kan skrattmåsarna vara talrika. Lokalen har en klar potential även för observationer under flyttningstid.

Själva dammen är privat område och anlagd av Bona Herrgård, varför skådare rekommenderas att begränsa sina besök till dammens östra ände, varifrån hela vattenspegeln kan överblickas och rikligt med sångfåglar finns i dungen öster om dammen. Besök är mest belönande under vår, hela sommaren och tidig höst.

Vägbeskrivning
Från Ekerö centrum når man Munsö kyrka med buss 311 och 312 med cirka 500 m promenad från hållplatsen. Bilburna följer väg 816 mot Adelsöfärjan, tar av till höger mot Munsö kyrka och redan efter 50 m ånyo till höger, varefter dammen ligger till vänster invid vägen efter 400 m. Bästa skådningen och ljuset får man från dammens östra ände.

Jan Wernerman 2016