Lokal: Svartsjöviken

Svartsjöviken och Svartsjö Dämme

Svartsjöviken är en smal och grund vik av Mälaren på Färingsö. Mellan åren 2001 och 2008 genomfördes en omfattande restaurering av vikens strandängar. 2014 gjordes en uppföljande restaurering, vilket ledde till att Svartsjömaden vid dämmet utvecklades. Området har mycket höga naturvärden och är en viktig plats för många rastande och häckande fåglar. 213 arter har observerats.

Fakta om plattformen och tornet: Plattformen vid dämmet och fågeltornet vid viken är av trä. Tornet är byggt i två etage. De är inte anpassade för personer med rörelsehinder.

Vad du kan se från plattformen och tornet: Plattformen vid dämmet är bäst för vadare, änder och gäss och tornet för rovfåglar och sträckskådning. Under våren ses många fiskgjusar och havsörnen snor gärna åt den fisk de fångar. Många sånglärkor rastar under tidig vår. Bland de arter som kan ses: gäss, änder och vadare av många arter, rördrom, en mängd rovfågelsarter under sträcktid, gulärla, rödstrupig piplärka, blåhake, lappsparv m.m.

Hur du tar dig dit: Buss 317 från Brommaplan. Byte vid Svanhagen till buss 315. Alternativt buss 176 från Brommaplan. Byte vid Svanhagen till buss 316. Med bil: kör mot Ekerö, ta höger före Tappström (Färentunavägen) och kör till avtaget mot Svartsjö. Parkering finns vid slottet och även närmare tornet. Dämmet ligger 500 meter norrut, och tornet nås via en promenadväg på 1,5 km, gå söderut från parkeringen.

Övrigt: Runt viken leder en ca 6 km lång vandringsled med rastplatser. Vid nordöstra sidan av viken ligger Svartsjö slott med slottspark samt tårtcafé som är öppet vissa tider. Under vintern finns en fågelmatning, ”Slottsbaren”, vid slottets sydvästra hörn intill vattnet. Domherrar, stjärtmesar och steglitser är flitiga gäster.

Kjell Häggvik 2016