Lokal: Menhammarsviken

Menhammarsviken – en av de bästa fågellokalerna på Mälaröarna

Lokalbeskrivning

Menhammarsviken ligger på Ekerö ca. 20 km från Brommaplan.

Viken är en typisk mälarvik med stor vassbård omgiven av jordbruksmark. Här finns även en golfbana och en konferensanläggning. Intill Skytteholms gamla gård finns ett fågeltorn som omgärdas av en mindre park.

Under vinterhalvåret är Menhammarsviken en säker plats för orm- och fjällvråk samt varfågel. Havsörnen har visat sig allt oftare, framför allt på vårvintern. I april rastar många salskrakar och senare en del simänder. Rördrommen är bofast, den tutar år efter år i vassen, där även vattenrallen låter. Föreningen har årligen slåtter av vassen för att underlätta fågellivet och skådandet.

Den bruna kärrhöken häckar i omgivningen med flera par. Fiskgjusen visar sig ofta fiskande i viken. Mälaröarna har en god stam av häckande gjusar, minst 25-30 par.

I parken bakom fågeltornet häckar flera par steglitsor. Sommargylling är hörd och sedd i parken. I vassarna finns skäggmesen året runt. Enstaka gulärlor och buskskvättor häckar. Under sommarnätter hörs sävsångare, gräshoppssångare, vaktel m.m kring viken. De senaste åren har tranans trumpetande hörts och även häckning har konstaterats. Sångsvanen och grågåsen har börjat visa sig allt oftare vid viken.

I slutet av augusti ses ofta många rovfåglar i området. Lärkfalkar, vråkar och hökar ses jaga i omgivningen. Under september erbjuder området goda rastplatser för lappsparv, rödstrupig piplärka och blåhake. Blåhakarna ses ofta i dikena och de övriga håller till i hästhagar och omkring halm-och gödselstackar. Senare under hösten rastar många bläsänder, sothöns, salskrakar, sångsvanar och skäggdoppingar i viken. Många stannar kvar så länge som det är isfritt.

Menhammarsviken är bäst som rast- och vinterlokal, artrikedomen och mängden av fåglar skulle öka avsevärt om man gjorde en markberedning runt viken och återinförde strandbete. Korna är tyvärr borta sedan många år. Viken har stor potential att kunna bli en mycket fin lokal för vadare och eventuellt locka till sig en skrattmåskoloni, med den goda inverkan det skulle få för artrikedomen.

Fakta om tornet: Fågeltornet vid Skytteholm har fin utsikt över vassar och strandängar samt golfbanan och Menhammarsviken. Tornet är av trä och ej anpassat för personer med rörelsehinder.

Övrigt: Strandpromenaden vid Skytteholms konferensanläggning ger fler möjligheter till skådning över Mälaren.

Välkommen till en intressant fågellokal!

Vägbeskrivning: Buss 311 och 312 från Brommaplan till Bergvik/Skytteholmsvägen. Därifrån tre kilometers promenad längs Skytteholmsvägen.

Med bil: Kör mot Ekerö, sedan genom Träkvista och fortsätt vägen mot Munsö. Håll sen utkik efter skylten som visar att du skall svänga höger till Mälarö GK Skytteholm. Åk tre km till så är du framme. Parkeringsmöjligheter finns vid golfbanan och konferensanläggningen.

Kjell Häggvik och Urpo Könnömäki  2018