Artracet på Mälaröarna i augusti 2015

Det är full fart på fågelskådandet på Mälaröarna mer eller mindre hela året om. MOF’s medlemmar är aktiva från tidig vinter och följer fåglarna återkomst under vår samt försommar tills högsommaren har nått oss, då det tycks som ett lugn lägger sig. Svenska sommaren kan vara kort och det är mycket som skall hinnas med för folk och fä. Sommaren 2015 bjöd oss på en lång period av regn och kyligare väder. I augusti fick vi dock en hel del sol och torrare väder.

När det traditionsenliga artracet på Mälaröarna gick av stapeln den 23 augusti skedde detta efter en längre tid av vackert väder, med mindre mängd nerfall av södervändande fåglar. Innan artracet så hade artrapporteringen på öarna inte dragit igång riktigt.

Dagen för artracet, den 23 augusti var en vacker och solig dag, alldeles perfekt lämpad till utflykt.

Vad kan då vara bättre än att gnugga ur ögonen, skärpa sinnet och dra igång inför hösten igen. Vi var några MOF-medlemmar som tog tillfället i akt, hade möjligheten att åka runt bland öarnas lokaler eller skådade hemifrån.

I stort täcktes de flesta goda lokaler denna dag, med en total siffra på 85 arter för de som anmält sitt intresse samt deltog från tidig morgon (5.00) tills klockan 14.00, när racet avslutades.

De två strategier som användes av oss som var med hela dagen, var 1) start i Älby hage, åka mellan lokalerna Bonadammen/Adelsö (tidig färja), via lokalerna Munsö/Ekerö – Färingsö/Svartsjölandet – Drottningholm åter till Älby hage eller 2) koncentrerat runt Torslunda.

Vi som var med var Glenn Cornland, Jan Wernerman, Urpo Könnömäki och undertecknad, Kjell Häggvik. Emedan Glenn noterade 48 arter från samma område fick team Jan/Urpo/Kjell ihop 77 arter efter skannat av stor yta i kommunen. Hela dagen var fantastiskt solig och lagom varm. Vi hade kontinuerlig kontakt med varandra för att sporra till bästa möjliga resultat.

Nedan är en översiktlig genomgång av resultatet per lokal.
(För detaljer se Artportalen från 23 augusti)

Teamet med Jan, Urpo och startade normal-tidigt för fågelskådare hemma hos Urpo i Älby Hage, där vi noterade dagens första hackspett, den större hackspetten.

Bonadammen, på norra Munsö, besöktes 2 gånger tidigt på morgonen, före och efter ett Adelsöbesök. Totalt 18 arter, varav särskilt noterats många brunänder, smådopping som visade sig, rörhönor som hördes samt att paret av sångsvanar lyckats behålla sina fem ungar. Sångsvanarna var väldigt aggressiva när det närmades gäss på vattenspegeln.

Artracet_aug_s2015

När man åker färjan till Adelsö kan man passa på att lyssna av färjelägren samt spana över vattenytan från färjan. Sjöängen gav oss 12 arter, varav storskarv och ladusvalor var i större antal. I väntan på färjan kunde vi höra bl.a rödhake, gärdsmyg och gröngöling.

I Adelsö-lokalen som kallas Kyrkpölen, skådade vi dämmet, Mälaren och området emellan. Totalt 24 arter med bl.a. de vanligaste arterna av vadare, änder, sångare och gäss. De lite mer ovanliga arterna var nötskrika och törnskata, emedan trastsångaren som dessutom visade upp sig var lokalens höjdpunkt. Talrikast var grågässen som flög förbi i hundratal.

På vägen åter från Munsö, stannade vi och gick i Husby naturskyddsområde, där huvudparten av observationer vad skogsfågel. Här passade vi på att avnjuta hälften av våra matsäckar. Totalt 11 arter, varav kungsfågel och dagens tredje hackspett, spillkråka, noterades.

Innan Menhammar, om man kommer norrifrån, så rekommenderas att stanna vid Huvududdens naturreservat. Våra observation gjordes från parkeringsplatsen över andra sidan vägen mot unggranarna som kan ses. Där brukar det finnas intressanta arter ganska regelbundet. Man får vara vaksam för trafiken dock. Den andra intressanta observationsrundan på lokalen är att gå i skogen runt dödisgropen. En dödisgrop är en kvarleva från istiden, där det bäddats in större isblock när åsen bildats. Efter issmältningen har det sedan bildats en grop i åsen. Huvududden är ett naturreservat. Området runt dödisgropen har en del olika biotoper med både överåriga träd samt avverkningar sedan en tid. Huvududden gav oss totalt 18 arter varav en rad intressanta observationer; tofsmes; entita; talltita; svarthätta; vår fjärde hackspett, mindre hackspett och steglits. Rovfåglarna kompletterades med fiskgjuse och bland sångare fick vi med ärtsångare.

Efter Huvududden, passerar man Menhammar där man kan skåda över Menhammar sviken. Ett kortare stopp gav 13 arter. Att noteras är att Menhammar har mängder sothöna (90) och skäggdopping (25) under sommaren.

Att genomföra ett artrace i augusti utan att inkludera Svartsjö dämme, med potentialen av vadare och änder är otänkbart. Nu skedde som sagts artracet när varit mindre gynnsamt med nerfall, men artrikedomen är ändå stor. 25 arter. Skäggmes som funnits där en kortare tid noterades som ovanligaste art. Vadarna var gluttsnäppa, skogssnäppa, brushane och grönbena. Bland rovfåglarna kunde vi addera sparvhök, se ytterligare en fiskgjuse sedan våra tidigare noterade ormvråk och brun kärrhök. Svartsjö dämme är också en lämplig lokal att tömma resten av matsäcken, innan man drar vidare.

90 graderskurvan i Skå nära södra Svartsjöviken gav 3 arter med bl.a. sten- och buskskvätta.

Torslunda dagvattendamm som är en lokal som alla deltagande i Artracet observerade gav 10 arter varav givetvis svarthakedoppingen är den man främst vill kunna kryssa av.

Glenn, som kunde göra en samlad bevakning av flera lokaler i Torslunda, hade även observationer på lokalerna Furuhem (39), Fäladen/Södra fårhagarna (1) ochTorslunda (7). Lokalen Furuhem är tillika Glenns hem, vilket lovar gott inför kommande tomtskådarmästerskap. Bland Glenns observationer noterar undertecknad specifikt trädpiplärka, lärkfalk, tofsmes, entita, kungsfågel och taltrast varav några av dessa saknades av andra teamet. Glenn noterade björktrast som märkligt nog inte det andra teamet fick med. Andra arter som endast Glenn fick med var hussvala och gulsparv.

Team Jan, Urpo och Kjell avslutade med vitkindad gås vid Drottningholmsparken och notering av fiskgjuse och korp hemma hos Urpo i Älby hage under intagande av kaffe i trädgårdssoffan. En härlig skådardag till ända och teamen grattade varandra till gott resultat.

Glenn Cornland och Jan Wernerman gjorde Artportalen rapporteringen för artracet.

Vid pennan

Kjell Häggvik