Nytt försök locka ortolansparv till Munsö planeras nästa år

Nytt försök locka ortolansparv till Munsö planeras nästa år

Vårens försök att locka ortolansparv på Munsö nådde inte det resultat som vi hoppats på, dvs att få en häckning här på Ekerö detta år. Totalt för SOFs ortolanprojektet blev dock resultatet relativt bra, med tanke på det ogynnsamma vädret som varit under delar av säsongen.

Våren 2015 startades en bandspelare på Munsö, strax norr om Bona damm där det finns några träddungar omgivna av vida jordbruksmarker, se karta första artikeln (länk nedan).

Bandspelaren kördes från slutet av april och en månad framåt. Ansvariga var Urpo Könnömäki, Per Öhman och Kjell Häggvik som tittade till spelaren nästan dagligen. Våren var ganska kall, blåsig och regnig och tyvärr svarade ingen riktig ortolansparv på lockropen. Vi tror dock att miljön är lämplig. Därför har MOF beslutat att göra ett nytt försök nästa år.

Även på ett tiotal andra håll i mellersta Sverige gjordes försök att locka ortolansparv, uppmuntrade av det positiva resultatet 2014. Då lockades ett ortolanpar att häcka i Angarn-området efter ca 10 års frånvaro. Bandspelarförsöken 2015 gjordes i SOF-Birdlife Sveriges regi med ekonomiskt stöd av WWF. Sönke Eggers, SLU, Uppsala är projektledare.

På andra håll i mellersta Sverige har ortolansparven haft en blandad förekomst under 2015. Här några exempel: den gamla och enda ortolanlokalen i Sörmland på Sofiebergsåsen utanför Eskilstuna har gått ut. I Kvismaren konstaterades 5 par och i 3 revir sågs flygga ungar.  Boet i ett revir förstördes sannolikt av vallskörden. Häckningsresultatet för det femte paret är oklart, föräldrarna sågs dock mata ungar i boet. Tätast ortolanförekomst rapporteras från Kungsör med omnejd i Västmanland. I det småbrutna åkerlandskapet där noterade Patrik Röhnnstad sjungande hannar på 32 platser varav 23 fåglar var stationära så länge att han räknade dem som revirhållare. Detta är den största samlade ortolanförekomsten söder om hyggena i Västerbotten.

Vi kan summera för MOFs räkning att vi fick erfarenhet av hur ett försök kan fungera på den aktuella lokalen med t ex vindförhållanden, logistik och teknisk utrustning. Nästa år gör vi platsen ännu mer lockande genom att köra två bandspelare! Ortolaner trivs ju gärna i grupp

Mer information om detta vid senare tillfälle.

Klicka här för länk till första artikeln om ortolansparv-försöket på Mälaröarna

 

Med vänliga hälsningar

 

Kjell Häggvik