Referat från föredrag om fåglarnas fjäderbyten vid MOF innekväll 18/11 2019

Ca 20 personer kom till MOF innekväll vid Ekebyhovs Slott för att få veta mer om, hur- och när fåglarna ruggar. Bo Nielsen, stationschef vid både Getteröns och Kvismare fågelstationer, kom på Jan Sondells förfrågan till MOF för att berätta om fåglarnas fjäderbyten.

Deltagarna lyssnade med spänning på vad Bo skulle berätta och visa bilder om. Enligt Bo är fågelruggning och fjädrar ett omfattande och ganska svårt ämne inom fågelskådningen. Varvid Bo från början sa att han skulle begränsa sig så det inte blev för svårt för deltagarna. Under föredraget visade Bo bilder på olika arters fjädrar för att visa hur gammal fågeln var och i vilket ruggningsskede som fågeln befann sig i. Ruggning sker i olika ordningar och familjer av fåglar har olika ruggningsstrategier. Vissa tättingar ruggar snabbt på sommaren före flyttningen och andra flyttar först och ruggar på övervintringslokalen. Rovfåglar och måsfåglar ruggar relativt långsamt för att inte flygförmågan ska påverkas.  

Efter hand kom olika frågor upp som besvarades av Bo och det visade sig att deltagarnas kunskaper i ämnet var begränsade. Således var det ett mycket bra föredrag som sporrade deltagarna att fördjupa sig i ämnet för att bli bättre.
Kjell Häggvik tog bland annat upp att föredraget gett honom och andra fågelfotografer på innekvällen en AHA upplevelse, på så sätt att han ska försöka ta mer bilder på fågelns vingar och ruggningsskede för att därigenom lättare kunna art- och åldersbestämma fåglar.

När det är ett intressant ämne går tiden allt för snabbt. Jan Sondell och de närvarande tackade Bo för att han på ett mycket kunnigt och trevligt sätt informerat om fåglarnas ruggning.

Roger Månsson
MOF-Webbredaktör